Cosnaíonn an Coimisiún Eorpach ar #HazardousChemicals in éadaí agus teicstílí

| Deireadh Fómhair 12, 2018

Le blianta beaga anuas 10, laghdaigh an AE nochtadh ár saoránaigh ar cheimiceáin díobhálacha, agus déanann an Coimisiún meastóireacht i gcónaí ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí, oibrithe agus an timpeallacht a fheabhsú tuilleadh. I gcoinne an chúlra seo, ghlac an Coimisiún leis srianta nua le húsáid substaintí 33 ar a dtugtar a bheith ina chúis le fadhbanna ailse agus sláinte atáirgthe lena n-úsáid in éadaí, coisbheart agus earraí teicstíle eile.

Glacadh leis na rialacha nua trí leasú a dhéanamh ar Rialachán REACH - an reachtaíocht cheimiceach is cuimsithí agus is cuimsithí ar domhan. Tá sé mar aidhm ag na bearta a glacadh inniu sláinte na saoránach Eorpach a chosaint trí theorainn a chur ar a n-nochtadh do cheimiceáin CMR (substaintí a aicmítear mar charcanaigineach, só-ghineach agus tocsaineach le haghaidh atáirgeadh), a d'fhéadfadh a bheith go mór díobhálach i gcás go mbíonn teagmháil go minic le craiceann an duine. Socraíonn na rialacha nua na huasteorainneacha tiúchana maidir le húsáid substaintí CMR in éadaí agus teicstílí agus toirmeasc a chur ar tháirgí a théann níos mó ná na teorainneacha sin ó mhargadh an AE, beag beann ar a mbunús táirgeachta. Ullmhaíodh na srianta ar bhonn moltaí eolaíochta agus teicniúla ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, agus tar éis comhairliúcháin leathana le páirtithe leasmhara. Beidh siad i bhfeidhm 24 mhí tar éis dóibh an rialachán a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an AE.

Tá treoir míniúcháin ar an srian a eisiúint ag an gCoimisiún, a bheidh ar fáil freisin anseo tar éis an fhoilsithe san Iris Oifigiúil.

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, Comhshaol, EU, An Coimisiún Eorpach, toxics