Ceangail le linn

Comhshaol

Mar thoradh ar an AE in acmhainní a shlógadh le haghaidh forbairt inbhuanaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Neven-Mimica-photo-EC-Closamhairc-seirbhíse-e1370374152636Comhar Idirnáisiúnta agus an Coimisinéir um Fhorbairt Neven Mimica (sa phictiúr) is é seo an tseachtain ag freastal ar an gComhdháil Idirnáisiúnta Tríú ar Mhaoiniú don Fhorbairt in Addis Ababa, An Aetóip. Táthar ag súil an chomhdháil go thoradh ar chomhaontú ar na modhanna airgeadais agus neamhairgeadais chun feidhme (ie cabhair, infheistíochtaí, polasaithe agus níos mó) a thacóidh le-2015 iar clár oibre forbartha agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna). Beidh an comhaontú seo an bealach a réiteach le haghaidh dhá clocha míle eile i mbliana: an Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair, a dhéanfaidh cinneadh maidir leis an liosta de na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna), agus Comhdháil na NA na bPáirtithe ar an Athrú Aeráide (COP) i bPáras i mí na Nollag.

Roimh an gcomhdháil, dúirt Ardionadaí an AE Mogherini: “Is bliain ríthábhachtach í 2015 inár gcomhrac i gcoinne na bochtaineachta agus i leith na forbartha inbhuanaithe. Teastaíonn uaillmhian má táimid chun na cuspóirí ábhartha atá leagtha síos againn dúinn féin a chomhlíonadh: deireadh a chur le fíorbhochtaineacht agus todhchaí inbhuanaithe a chinntiú do chách. Ní mór dúinn cumhacht a thabhairt do dhaoine, ag tosú ó mhná agus ó chailíní, neamhionannas a throid, sochaithe síochánta a chur chun cinn agus rathúnas roinnte a chruthú trí fhás uilechuimsitheach agus inbhuanaithe. Is tasc dúshlánach é aghaidh a thabhairt air seo go léir, agus ní bhainfear é seo amach ach má ghlacann muid go léir freagrachtaí atá comhleanúnach lenár spriocanna féin, agus a thagann le chéile i gcomhpháirtíocht láidir dhomhanda. "

Coimisinéir Mimica a leanas: "Le chéile, is é an AE cheana féin ar an deontóir is mó de chúnamh forbartha oifigiúil agus ina cheannródaí i ndearadh agus úsáid na meicníochtaí maoinithe nuálacha, ag súil le € 100 billiún trí chumasc shlógadh ag 2020. Ina theannta sin táimid ag an margadh is oscailte do thíortha i mbéal forbartha. Leanfaimid orainn ag ár gcuid agus fiú céim suas ár ranníocaíochtaí, forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud an domhain, ag díriú go háirithe ar na tíortha is mó atá i ngátar. "

Aiseolas

Teastaíonn comhaontú ón AE in Addis bunaithe ar chomhpháirtíocht dhomhanda nua ina mbeidh gach tír ar fud an domhain páirteach agus a fhéadfaidh gach bealach is féidir a úsáid chun an Clár Oibre Forbartha iar-2015 (dá ngairtear 'Meáin an Chur i bhFeidhm') a mhaoiniú, timpeall ar thrí phríomhábhar:

Comhtháthú - Ba chóir don chomhpháirtíocht dhomhanda nua freastal ar iar-2015 clár oibre iomlán agus aghaidh a thabhairt ar na trí ghné den fhorbairt inbhuanaithe (eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil) ar bhealach comhtháite.

Cuimsitheacht - Ba chóir don chomhpháirtíocht dhomhanda nua ag brath ar an slógadh agus úsáid éifeachtach na modhanna ábhartha cur chun feidhme - bídís airgeadais nó eile, lena n-áirítear a bhfuil beartais fhónta agus timpeallacht a chumasú do geilleagair a rathú, i ngach tír.

Aiseolas

Uilíocht - Beidh an chomhpháirtíocht dhomhanda nua bunaithe ar na cur a sciar cothrom. Beidh gach tír a na bearta riachtanacha ó thaobh gníomhaíocht beartais agus le húsáid acmhainní.

cúlra

Samplaí den chaoi dtacóidh an AE le haghaidh cur chun feidhme an chláir oibre forbartha iar-2015:

  • Is é an AE an deontóir is mó ar domhan, ag soláthar os cionn € 58 billiún i gCúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) in 2014. Tá sé tiomanta sprioc na Náisiún Aontaithe a bhaint amach chun leibhéal ODA a shlógadh arb ionann é agus 0.7% den Ollioncam Náisiúnta ( OIN) laistigh de chreat ama an chláir oibre iar-2015. Gabhann an AE air féin freisin an sprioc de 0.15 - 0.20% ODA / GNI a bhaint amach do na Tíortha is Lú Forbartha (LDCanna) sa ghearrthéarma, agus 0.20% ODA / GNI a bhaint amach chuig LDCanna laistigh de chreat ama an chláir oibre iar-2015 .
  • Déanfaidh an AE maoiniú forbartha níos ghiaráil trí oibriú leis an earnáil phríobháideach: Beidh Meastar € 100bn a shlógadh trí chumasc ag 2020.
  • Rachaidh 20% de chúnamh an AE i ngleic leis an athrú aeráide: thart ar € 14bn suas go 2020.
  • Is é an AE an margadh is oscailte ar domhan - soláthraíonn sé rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuótaí ar LDCnna, agus is fiú os cionn onnmhairí LDCnna iomlána chuig an AE os cionn € 35 billiún in aghaidh na bliana. Ina theannta sin, is é an AE an soláthraí Cúnaimh don Trádáil is mó.
  • Horizon 2020, Clár an AE Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (€ 77bn) oscailte do thaighdeoirí ó thíortha i mbéal forbartha.
  • Déanfaidh an AE cur le ardú 500 milliún duine as ocras agus míchothú ag 2030 trí thacú le talmhaíocht inbhuanaithe agus cothaithe.
  • Déanfaidh an AE cur le ardú 500 milliún daoine éalú ón mbochtaineacht fuinnimh ag 2030.
  • Sochaithe síochánta - Tá tacaíocht á cur ar fáil ag an AE chun rialachas a fheabhsú agus chun a chur ar chumas daoine saol sábháilte, slán a bheith acu. Leanfaidh níos mó ná leath de mhaoiniú déthaobhach forbartha an AE ag dul chuig stáit leochaileacha agus coinbhleachta.

Clár na Comhdhála Idirnáisiúnta ar Mhaoiniú um Fhorbairt (13-16 Iúil)

Dé Luain 13 Iúil, tionólfaidh an Coimisinéir Mimica preasagallamh comhpháirteach ag 13.30 (am na Bruiséile) leis an Aire um Chomhar Forbartha agus Gnóthaí Daonnúla i Lucsamburg, Romain Schneider, a dhéanann ionadaíocht thar ceann Uachtaránacht an AE. Tionólfaidh an Coimisinéir Mimica an óráid tosaigh maidin Dé Máirt freisin. Le linn na comhdhála, tionólfaidh an Coimisinéir Mimica sraith cruinnithe déthaobhacha le hionadaithe rialtais, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus an tsochaí shibhialta. An 15 Iúil, glacfaidh sé páirt in dhá imeacht a d’eagraigh an AE ar imeall na Comhdhála: ar thacaíocht idirnáisiúnta do shlógadh acmhainní baile agus ceann ar an earnáil phríobháideach agus cumasc.

Tuilleadh eolais

Bileog fíricí ar an Tríú Maoiniú Idirnáisiúnta Comhdháil Forbartha

Bróisiúr ar bealaí lárnacha ina gcuireann an AE forbairt inbhuanaithe dhomhanda a mhaoiniú i ndiaidh 2015

Infographic ar ranníocaíochtaí AE forbairt inbhuanaithe dhomhanda a mhaoiniú i ndiaidh 2015

Suíomh gréasáin an Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Chomhar agus Fhorbairt Idirnáisiúnta

Suíomh Gréasáin an Choimisinéara Neven Mimica

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Lá orgánach bliantúil an AE a lainseáil

foilsithe

on

An 24 Meán Fómhair rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ceiliúradh ar sheoladh ‘lá orgánach AE’ bliantúil. Shínigh na trí institiúid dearbhú comhpháirteach ag bunú as seo amach gach 23 Meán Fómhair mar lá orgánach an AE. Leanann sé seo suas ar an Plean Gníomhaíochta chun táirgeadh orgánach a fhorbairt, ar ghlac an Coimisiún leis an 25 Márta 2021, a d’fhógair go gcruthófaí lá den sórt sin chun feasacht ar tháirgeadh orgánach a mhúscailt.

Ag an searmanas sínithe agus seolta, dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Inniu déanaimid ceiliúradh ar tháirgeadh orgánach, cineál talmhaíochta inbhuanaithe ina ndéantar táirgeadh bia ar aon dul leis an dúlra, leis an mbithéagsúlacht agus le leas ainmhithe. Is equinox fómhar é 23 Meán Fómhair freisin, nuair a bhíonn an lá agus an oíche chomh fada céanna, siombail de chothromaíocht idir talmhaíocht agus an comhshaol a oireann go hidéalach do tháirgeadh orgánach. Tá áthas orm go bhfaigheann muid in éineacht le Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, agus príomhghníomhaithe na hearnála seo an lá orgánach bliantúil AE seo a lainseáil, deis iontach chun feasacht a mhúscailt faoi tháirgeadh orgánach agus an ról lárnach atá aige san aistriú go hinbhuanaithe a chur chun cinn. córais bhia. "

Is é aidhm fhoriomlán an Phlean Gníomhaíochta d’fhorbairt táirgeadh orgánach borradh mór a chur faoi tháirgeadh agus tomhaltas táirgí orgánacha d’fhonn cur le baint amach spriocanna na straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta amhail úsáid leasacháin, lotnaidicídí a laghdú. agus frith-mhiocrób. Teastaíonn na huirlisí cearta ón earnáil orgánach chun fás, mar atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta. Struchtúrtha timpeall trí aiseanna - tomhaltas a threisiú, táirgeadh a mhéadú, agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú tuilleadh -, cuirtear 23 gníomh ar aghaidh chun fás cothrom san earnáil a chinntiú.

Aiseolas

gníomhartha

Chun tomhaltas a threisiú tá gníomhaíochtaí mar eolas agus cumarsáid faoi tháirgeadh orgánach, tomhaltas táirgí orgánacha a chur chun cinn, agus úsáid níos mó orgánaigh a spreagadh i gceaintíní poiblí trí sholáthar poiblí. Ina theannta sin, chun táirgeadh orgánach a mhéadú, beidh an Chomhbheartais Talmhaíochta (CAP) beidh sé fós ina phríomhuirlis chun tacú leis an tiontú go feirmeoireacht orgánach. Comhlánófar é, mar shampla, le himeachtaí faisnéise agus líonrú chun na cleachtais is fearr agus an deimhniú a roinnt do ghrúpaí feirmeoirí seachas do dhaoine aonair. Faoi dheireadh, chun inbhuanaitheacht na feirmeoireachta orgánaí a fheabhsú, tiomnóidh an Coimisiún 30% ar a laghad den bhuiséad le haghaidh taighde agus nuálaíochta i réimse na talmhaíochta, na foraoiseachta agus na gceantar tuaithe ar ábhair a bhaineann go sonrach leis an earnáil orgánach nó atá ábhartha don earnáil orgánach.

cúlra

Aiseolas

Tá roinnt buntáistí tábhachtacha ag baint le táirgeadh orgánach: tá timpeall 30% níos mó bithéagsúlachta ag réimsí orgánacha, baineann ainmhithe a ndéantar feirmeoireacht orthu go horgánach leibhéal níos airde leasa ainmhithe agus glacann siad níos lú antaibheathaigh, tá ioncaim níos airde ag feirmeoirí orgánacha agus tá siad níos athléimní, agus tá a fhios ag tomhaltóirí go díreach cad iad ag fáil buíochais leis an Lógó orgánach an AE.

Tuilleadh eolais

An plean gníomhaíochta d’fhorbairt na hearnála orgánaí

Straitéis Feirme go Forc

Straitéis Bithéagsúlachta

Sracfhéachaint ar fheirmeoireacht orgánach

Comhbheartas Talmhaíochta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Fógraíonn AE € 25 milliún don oideachas i gcomhthéacsanna géarchéime agus € 140 milliún chun tacú le taighde i gcórais bia inbhuanaithe

foilsithe

on

Ag labhairt dó ag an Saoránach Domhanda Beo imeachta, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, go bhfuil an tAontas Eorpach ag gealladh € 140 milliún chun tacú le taighde i gcórais bia inbhuanaithe agus dul i ngleic le ocras bia trí CGIAR, agus € 25m eile le haghaidh Ní féidir an t-oideachas fanacht.  

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Ní mór dúinn teacht le chéile chun an coronavirus a bhualadh agus an domhan a atógáil níos fearr. Tá an Eoraip ag déanamh a sciar. Ón tús, sheol na hEorpaigh 800 milliún dáileog de vacsaíní leis an domhan, fiú nuair nach raibh go leor againn dúinn féin. Anois, caithfimid céim suas, chun deireadh a chur leis an bpaindéim seo ar fud an domhain, deireadh a chur leis an ocras, deiseanna comhionanna a thabhairt do leanaí ar fud an domhain. Gheall Foireann na hEorpa cheana féin 500 milliún dáileog de vacsaíní a bhronnadh ar thíortha leochaileacha faoin samhradh seo chugainn. Ar a bharr, tiomnaíonn an Coimisiún Eorpach inniu € 140m chun slándáil bia domhanda a fheabhsú agus fíorbhochtaineacht a laghdú, agus € 25m don Oideachas Ní Féidir Fan, ag tacú le hoideachas do leanaí ar fud an domhain atá ag maireachtáil trí choimhlint agus géarchéim. "

Dúirt an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen: "Ní mór dúinn aontú chun na SDGanna a chur ar ais ar an mbóthar. De réir mar a leanaimid orainn ag fianaise, ní féidir linn rochtain ar oideachas a ghlacadh go deonach. Go dtí seo chuir Foireann na hEorpa le níos mó ná 40% de mhaoiniú Ní féidir le hOideachas Fan, agus tacóidh an ranníocaíocht nua € 25m ón AE leis chun na leanaí is leochailí a bhaint amach agus iad a thabhairt ar ais san oideachas. Ina theannta sin, a bhuí lenár dtacaíocht shubstaintiúil € 140m le CGIAR, beimid ag cruthú deiseanna don óige agus mná, agus iad ag dul i ngleic le príomhdhúshlán an lae inniu, córais bhia inbhuanaithe a chur chun cinn. Beidh gníomhaíochtaí domhanda comhordaithe cinntitheach chun claochlú inbhuanaithe inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, na sóisialta agus na heacnamaíochta de a bhaint amach. " 

Aiseolas

Léigh an iomlán brúigh scaoileadh, an ráiteas ón Uachtarán von der Leyen agus an bhileog fíricí ar fhreagairt dhomhanda Team Europe COVID-19.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending