Ceangail le linn

Fuinneamh

Cumhachtú na hEorpa: Todhchaí Fhuinneamh na hEorpa tar éis an Chogaidh san Úcráin

ROINN:

foilsithe

on

An tseachtain seo sa Bhruiséil, tháinig Feisirí Parlaiminte agus saineolaithe isteach ag Club Preasa na Bruiséile chun páirt a ghlacadh i gcomhdháil hibrideach idirnáisiúnta a phléann straitéis fuinnimh na hEorpa, le linn agus i ndiaidh Cogadh na hÚcráine - Tori Macdonald a scríobh.

Ó thug an Rúis ionradh ar an Úcráin i mí Feabhra seo caite, tá imní mhór ag dul i méid faoi thodhchaí cumhachtú tithe agus gnólachtaí ar fud an domhain mar go mbraitheann go leor tíortha ar an Rúis mar phríomhfhoinse fuinnimh, go háirithe in ola agus gáis. Go háirithe, an AE, áit ar tháinig 40 % den soláthar gáis nádúrtha allmhairithe ón Rúis in 2021. (1) Spreag dul chun cinn an chogaidh go leor freagairt ó bhallstáit mhóra an AE mar thoradh ar iarracht theip Putin ar fhuinneamh a armáil. Is é an backlash atá ann ná an easpa straitéise aontaithe fuinnimh don AE amach anseo.

Tá an cogadh tar éis solas a thabhairt ar an iliomad beartas contrártha atá i bhfeidhm san AE faoi láthair maidir le foinsí fuinnimh mar ola, gual, cumhacht núicléach agus fuinneamh in-athnuaite.

Tháinig dhá phainéal de shaineolaithe fuinnimh agus ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa le chéile chun straitéis chuimsitheach fhadtéarmach fuinnimh don AE a scrúdú agus a mholadh, ó thaobh na hEorpa Láir ar dtús, agus dearcthaí comhcheangailte na SA agus na Gearmáine ina dhiaidh sin.

Iriseoir sinsearach gnó le Forbes, Kenneth Rapoza agus an tOllamh Alan Riley Ph.D. rinne Ollscoil Chathair Londain na painéil a stiúradh faoi seach.

Cuireadh tús leis an gcomhdháil le léargas suimiúil ó Jacek Saryusz-Wolski, Rapóirtéir Fuinnimh na Feisirí Eorpacha, ag rá nach raibh ceannairí an AE tapa go leor chun todhchaí na hEorpa a mheas agus gur cheart go n-eascródh an aidhm díreach i dtreo spleáchas 0% ar sholáthar na Rúise.

Mar sin féin, sa chás seo, tarraingíonn an fócas go nádúrtha ar cé agus cad a bheadh ​​mar fhoinse athsholáthair. Ós rud é go bhfuil easpa foinsí soláthair fuinnimh ag an Eoraip, ní bheadh ​​​​sé ina rogha le bheith neamhspleách go hiomlán, mar sin is gá idirdhealú a dhéanamh idir na soláthraithe fuinnimh malartacha atá i mbaol dúmhál na Rúise nó atá ina gcuid de mheaisín agus de mhaoiniú stáit Putin agus nach iad. 't.

Aiseolas

Tháinig Antonia Colibasanu Ph.D., Anailísí Sinsearach ag Geopolitical Futures ar an gconclúid gur gá don AE cruthaitheacht a threorú agus táirgeadh a mhéadú leis féin, trí bhonneagar nua a thógáil, allmhairí gáis nádúrtha leachtaithe (GNL) a mhéadú chomh maith le leas a bhaint as cúlchistí féideartha agus as líne faoi láthair. mar atá sa Rómáin agus sa Mhuir Dhubh.

Ábhar mór imní a d’ardaigh an tOllamh Alan Riley ba ea an deacracht a bhain le struchtúr aonfhoirmeach a chruthú don Aontas Eorpach ar fad nuair a bhíonn an éagsúlacht sin idir na Ballstáit, go háirithe an éagsúlacht eacnamaíoch. Is é an fachtóir is cúis leis an easpa rochtana ar chumhacht saor agus flúirseach a d'fhéadfadh an deighilt shaibhir agus bhocht san Eoraip a shásamh.

Bhí gual ina phríomhghníomhaí i scéal fuinnimh na hEorpa i gcónaí, agus tá sé tábhachtach chun slándáil fuinnimh (agus airgeadas) na hEorpa a chothabháil chomh maith le tacaíocht a thabhairt don iomaíochas tar éis smachtbhannaí na Rúise. Fiú má allmhairítear ón Rúis é, ní chuireann sé mórán ioncaim ar fáil do réimeas Putin agus déanann cuideachtaí príobháideacha, ní cuideachtaí stát-rialaithe iad a mhianadóireacht agus a onnmhairiú, ar féidir iad a úsáid mar uirlisí de bheartas eachtrach comhéigneach na Rúise, a dúirt saineolaithe. Deir léirmheastóirí an ghuail, ar ndóigh, nach dtacaíonn sé leis an tionscnamh aeráide.

Mar sin, conas is féidir leis an Eoraip iomaíochas a choinneáil i ndomhan cogaidh iar-Úcráin?

Ardaíodh an fhéidearthacht go mbeadh foinsí fuinnimh in-athnuaite níos lárnaí ag breithniú chuspóir 2050 an AE maidir le hAeráide Neodrach. Mar sin féin, léirigh peirspictíochtaí ar fud an bhoird a neamhdhóchúlacht a bhaineann leis an “aisling ghlas” chomhchoiteann a bhaint amach. Go príomha toisc nach stóráiltear leictreachas in-athnuaite chomh héasca leis na foinsí traidisiúnta ar nós ola agus gáis.

Thug an Dr Lars Schernikau, Comhbhunaitheoir agus Scairshealbhóir HMS Bergbau AG le fios nach n-oibríonn stóráil ceallraí le haghaidh cumhachta gaoithe agus gréine ach ar feadh cúpla lá más rud é ar chor ar bith, nuair a bhíonn an réaltacht ní mór dúinn a bheith ullamh le haghaidh go leor seachtainí de sholáthar cúltaca. .

Níl an cumas fós ag fuinneamh hidrigine mar fhoinse mhalartach é a stóráil sna méideanna riachtanacha. Bhí imní níos mó fós ar Schernikau faoi ghanntanas leictreachais mar gheall ar an méadú suntasach ar thomhaltas leictreachais le blianta beaga anuas. Dúradh nach bhfuil ach 5 faoin gcéad den táirgeadh iomlán leictreachais sa Ghearmáin ó fhoinsí in-athnuaite bainte amach ag an nGearmáin tar éis infheistíocht Euro1 trilliún d’airgead na gcáiníocóirí. Mar sin féin, sa rás le bheith neodrach ó thaobh na haeráide de, is cosúil gur chaill polaiteoirí an réaltacht gur foinse fuinnimh chríochta é an leictreachas freisin. Is é an príomh-léargas ná go bhfuil níos mó i gceist le héifeachtúlacht fuinnimh ná bolgáin a athrú, baineann sé le cé chomh héifeachtach is a úsáidtear an fuinneamh ag an bhfoinse chun an fuinneamh a tháirgeadh.

Conas a ghearrfaimid ár gcarranna leictreacha nua go léir mura bhfuil go leor cumhachta againn ag an bhfoinse? Trí iarracht a dhéanamh scrios an phláinéid a sheachaint, táimid ag dalladh isteach i gcineál eile féinscriosta, a deir Schernikau.

Socraíodh sa chomhdhearcadh gur smaoineamh iontach é foinsí fuinnimh in-athnuaite, nach féidir leo tacú go réalaíoch ach le méid teoranta d’aschur fuinnimh na hEorpa. Mar sin, cuireann sé seo ceist nua, mura leor foinsí fuinnimh in-athnuaite chun féindóthain a chruthú, cad is féidir leis an Eoraip a dhéanamh?

Mhol Saryusz-Wolski cumhacht núicléach mar fhoinse ach ní mór na rioscaí a bhaineann le naisc leanúnacha imoibreoirí agus soláthraithe breosla leis an Rúis a scrúdú go cúramach. D'oscail sé seo an t-urlár chun fiosrúchán a dhéanamh ar imreoirí nua féideartha ar nós tíortha na hÁise mar an Chóiré agus an tSeapáin. Mar an gcéanna, tá sé in ord dul i ngleic leis na costais mhéadaitheacha a bhaineann le hoibríochtaí fuinnimh núicléach agus le cinnteacht breosla caite.

Thug Schernikau le fios gurb é 2021 an chéad bhliain le ceithre scór bliain a d’ardaigh líon na ndaoine gan leictreachas 20 milliún (2), rud a chruthaigh fadhb shéadchomharthaí don chine daonna. Léiríodh tuairim bhuan i gconclúid an phointe, “dá mhéad a ardóimid praghsanna, is mó daoine a bheidh an ocras. Ní áiríonn éinne é sin.”

Faoin am seo, tá bagairt na heaspa gnímh tar éis a cheann gránna a chothú, rud a thug an Dr Vladislav Inozemtsev, eacnamaí fuinnimh atá bunaithe i Washington DC agus Stiúrthóir an Ionaid Iar-Phoist aird ar aghaidh suimiúil maidir le dul i ngleic le taobh Putin de rudaí. Staidéar Tionscail.

“Ba mhór an t-ionadh é nuair a d’fhógair an AE smachtbhannaí i gcoinne cuideachtaí fuinnimh na Rúise maidir le gual agus ola, ach níor bhain aon duine le gás nádúrtha: an spleáchas is tábhachtaí idir an AE agus an Rúis.” Chuir Inozemtsev in iúl freisin gur cheart don AE díriú ar thionscail atá faoi úinéireacht rialtas na Rúise agus an t-ioncam is mó a bhaint as chun an cogadh san Úcráin a mhaoiniú. “Tá gual 100% príobháideach sa Rúis. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm pionós a ghearradh ar an rialtas agus ní ar ghnólachtaí, mar sin féach ar an gcuideachta atá i gceist, an bhfuil sé faoi úinéireacht an stáit, nó bunaithe ar an margadh?”

Chuir Inozemtsev in iúl freisin go gcruthaímid riosca ollmhór don todhchaí trí ár bhfoinsí fuinnimh a shrianadh.

Thug an painéal aghaidh freisin ar mhaoiniú atógáil na hÚcráine. Is léir go gcoinneoidh an Rúis íoc as an damáiste a thabhaigh sí. Is é fírinne an scéil ná go mbeidh an Eoraip fós ag brath ar bhreoslaí iontaise ar feadh 15-20 bliain eile ar a laghad, agus tá an-chuid airgid ag teastáil ón Úcráin le haghaidh athchóiriú. D'ardaigh Inozemtsev réiteach úrnua ansin - cad a tharlóidh má tá bealach ann chun ioncam fuinnimh na Rúise a atreorú ar mhaithe leis an Eoraip agus leis an Úcráin?

Ba é a chonclúid, “D’fhéadfadh an Eoraip gás a cheannach ón Rúis ar phraghsanna níos ísle ag baint úsáide as uasteorainn praghais, é a dhíol le tomhaltóirí Eorpacha ar phraghsanna (margadh) níos airde, agus an difríocht i mbrabúis don Úcráin a úsáid, á chur tríd mar cháin dlúthpháirtíochta.” lena mbaineann Alan Riley Ph.D. an chéad eagrán eile, cén mheicníocht a bhféadfaí an próiseas seo a bhaint amach? Lean Riley ar aghaidh ag moladh foirmiú reachta rialála AE? mar mhodh chun praghas níos ísle a áirithiú, arna chur ar aghaidh ag an gComhúdarás Eorpach Ceannaigh chuig ceant ar mhargaí Eorpacha.” Mar thoradh air sin, ní hamháin go mbainfeadh sé seo deireadh le comhspleáchas agus tionchar na Rúise, ach chruthódh sé freisin leas d’Eorpaigh agus thacódh sé leis an Úcráin.

Tagann an cheist chun cinn anois an féidir le ceannairí an AE múscailt in am le buama a sheachaint agus gníomhú le hathléimneacht agus le súile úra chun beartas cuimsitheach fuinnimh a thiomsú ag féachaint dá chuspóirí straitéiseacha fadtéarmacha agus ag an am céanna tacú le leas eacnamaíoch na mór-roinne. á. Ná déanaimis dearmad go bhfuil muid fós chun déileáil le hiarmhairtí airgeadais Covid gan trácht ar chogadh na hÚcráine. Más féidir le straitéis teacht le chéile a chothaíonn éagsúlú agus a thacaíonn leo siúd is mó gátar, is féidir linn bealach a fháil tríd an láib agus domhan nua a chomhchruthú.

Tagairtí:

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending