Ceangail le linn

Gnó

An bhfuil infheistíocht ghníomhaíoch caite ag an taitneamh?

foilsithe

on

Tugann cúpla cás le déanaí le fios go bhféadfadh an taoide a bheith ag iompú infheistíochta gníomhaígh sa deireadh, a raibh an chuma air go dtí le déanaí go raibh sí ag éirí mar chuid fite fuaite de shaol an ghnó. Cé go mb’fhéidir go raibh luach na sócmhainní gníomhaithe atá i seilbh infheisteoirí ag dreapadh le blianta beaga anuas (sa RA, d’fhás an figiúr seo 43% idir 2017 agus 2019 le sroicheadh $ 5.8 billiún), thit líon na bhfeachtais faoi 30% sa bhliain roimh Mheán Fómhair 2020. Ar ndóigh, is féidir an titim amach sin a mhíniú i bpáirt leis an titim amach ón bpaindéim leanúnach coronavirus, ach toisc go ndealraíonn sé go bhfuil níos mó agus níos mó drámaí ag titim ar chluasa bodhar d’fhéadfadh sé comhartha a thabhairt do mheascóir fada- dearcadh téarma do agitators gníomhaígh ag dul ar aghaidh.

Tagann an cás is déanaí i bpointe ó Shasana, áit a raibh ciste bainistíochta rachmais Plás Naomh Séamas (SJP) ina ábhar do iarracht idirghabhála gníomhaígh ar thaobh PrimeStone Capital an mhí seo caite. Tar éis sciar 1.2% a cheannach sa chuideachta, sheol an ciste litir oscailte do bhord stiúrthóirí SJP ag tabhairt dúshlán a dtaifead le déanaí agus ag iarraidh feabhsuithe spriocdhírithe. Mar sin féin, chiallaigh an easpa incision nó úrnuacht i bhforógra PrimeStone gur chuir SJP brú air gan stró, agus is beag tionchar a bhí ag mothú ar a scairphraghas. Léiríonn nádúr agus toradh sármhaith an fheachtais treocht atá ag fás le blianta beaga anuas - agus ceann a d’fhéadfaí a shocrú go mbeadh sé níos suntasaí i sochaí iar-Covid-19.

PrimeStone in ann spreagadh

Bhí an dráma PrimeStone san fhoirm thraidisiúnta is fearr le hinfheisteoirí gníomhaígh; tar éis dó leas mionlaigh a fháil i SJP, rinne an ciste iarracht a matáin a shleamhnú trí aird a tharraingt ar na heasnaimh a fheictear don bhord reatha i diúracán 11 leathanach. I measc saincheisteanna eile, d’aithin an litir struchtúr corparáideach faoi bhláth na cuideachta (os cionn 120 ceann roinne ar an bpárolla), ag cur leasa na hÁise chun cinn agus ag praghas scair ag titim (tá stoic ag thit 7% ó 2016). D'aithin siad freisin “cultúr ardchostas”I seomra cúil SJP agus rinne sé comparáidí neamhfhabhracha le gnólachtaí rathúla ardáin eile mar AJ Bell agus Integrafin.

Cé go raibh gnéithe bailíochta ag cuid de na cáineadh, ní raibh ceann ar bith acu go háirithe úrscéal - agus níor phéinteáil siad pictiúr iomlán. Déanta na fírinne, tá ag roinnt tríú páirtithe teacht chun na cosanta de bhord SJP, ag cur in iúl go bhfuil cor chun donais na cuideachta agus ardú na leasanna mar AJ Bell éagórach agus ró-shimplí, agus nuair a chuirtear i gcoinne clocha tadhaill níos réasúnta é mar Brewin Dolphin nó Rathbones, tá a chuid féin thar a bheith maith ag SJP.

B’fhéidir go gcoinníonn admhálacha PrimeStone ar chaiteachas ard SJP roinnt uisce, ach ní theipeann orthu a aithint go raibh cuid mhaith den eisíocaíocht sin dosheachanta, ó cuireadh iallach ar an ngnólacht athruithe rialála a chomhlíonadh agus géilleadh do cheannfhocail ioncaim nach raibh faoina smacht. Deimhníonn a feidhmíocht shuntasach i gcoinne a hiomaitheoirí go bhfuil an chuideachta ag plé le saincheisteanna ar fud na hearnála atá níos measa ag an bpaindéim, rud nár éirigh le PrimeStone a admháil ná aghaidh a thabhairt air go hiomlán.

Vóta ollmhór ar tí URW

Is scéal den chineál céanna é ar fud an Mhuir nIocht, áit ar bhailigh an billiúnaí Francach Xavier Niel & an fear gnó Léon Bressler sciar 5% in oibreoir ionad siopadóireachta idirnáisiúnta Unibail-Rodamco-Westfield (URW) agus tá siad ag glacadh le taicticí infheisteoirí gníomhaígh Angla-Shacsanach chun iarracht a dhéanamh URW a dhaingniú. suíocháin bhoird dóibh féin agus URW a bhrú isteach i straitéis riosca chun a scairphraghas a ardú sa ghearrthéarma.

Is léir, cosúil le mórchuid na gcuideachtaí san earnáil mhiondíola, go bhfuil straitéis úr ag teastáil ó URW chun cabhrú leis an gcúlú eacnamaíochta a tharlódh de bharr paindéime, go háirithe i bhfianaise a leibhéal fiachais réasúnta ard (níos mó ná € 27 billiún). Chuige sin, tá súil ag bord stiúrthóirí URW a lainseáil RESET an tionscadail, a dhíríonn ar ardú caipitil de € 3.5 billiún d’fhonn rátáil chreidmheasa ghrád infheistíochta maith na cuideachta a choinneáil agus rochtain leanúnach ar gach margadh creidmheasa tábhachtach a chinntiú, agus gnó an ionaid siopadóireachta á dhíghiaráil de réir a chéile.

Ba mhaith le Niel agus Bressler, áfach, an t-ardú caipitil € 3.5bn a tharscaoileadh i bhfabhar punann SAM an ghnólachta a dhíol - bailiúchán d’ionaid siopadóireachta mór le rá a bhfuil mórchuid acu cruthaithe frithsheasmhach don timpeallacht mhiondíola atá ag athrú - fiacha a íoc. Tá roinnt gnólachtaí comhairleacha tríú páirtí mar Proxinvest agus Gloine Lewis, agus an dara ceann ag glaoch air mar “gambit ró-riosca”. Ós rud é go bhfuil ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa Moody's tuartha lagtrá 18 mí in ioncam cíosa ar dóigh dó bualadh isteach in ionaid siopadóireachta - agus a chuaigh chomh fada le rabhadh a thabhairt go bhféadfadh íosghrádú ar rátáil URW a bheith mar thoradh ar mhainneachtain an t-ardú caipitil atá mar bhonn agus mar thaca ag RESET a chur i bhfeidhm - is cosúil go bhféadfadh Niel agus Bressler aisíocfar uaillmhianta ag an 10 Samhainth cruinniú scairshealbhóirí, ar an mbealach céanna a bhí ag PrimeStone.

Fás fadtéarmach ar ghnóthachain gearrthéarmacha

Áit eile, is cosúil go bhfuil POF Twitter Jack Dorsey ann freisin shárú iarracht ón infheisteoir gníomhaíoch ardphróifíle Elliott Management é a chur as a ról. Cé gur chloígh cruinniú coiste le déanaí le cuid d’éilimh Elliott, mar shampla téarmaí an bhoird a laghdú ó thrí bliana go bliain amháin, roghnaigh sé a dhílseacht a dhearbhú do phríomhfheidhmeannach a rinne maoirseacht ar thuairisceáin iomlána scairshealbhóirí de 19% sular bhain Elliott le behemoth na meán sóisialta níos luaithe i mbliana.

In éineacht leis na feachtais neamhspreagtha aitíopúla a dhéantar in áiteanna eile ar an margadh, agus aisghabháil na hearnála ina hiomláine, an bhféadfadh sé a bheith go bhfuil infheisteoirí gníomhaígh ag cailleadh a n-iarmhairt? Le fada an lá, tharraing siad aird ar a gcuid fiontar trí fhrithbheathaigh splancacha agus prognóisí troma, ach is cosúil go bhfuil cuideachtaí agus scairshealbhóirí araon ag glacadh leis go mbíonn lochtanna marfacha go minic taobh thiar dá n-uafás. Eadhon, tá fócas ar bhoilsciú gearrthéarmach ar phraghas na scaire chun aimhleasa na cobhsaíochta fadtéarmacha á nochtadh mar an cearrbhachas mífhreagrach atá ann - agus i ngeilleagar iar-Chovid shaky, is dóigh go ndéanfar luacháil ar stuamacht bhreithiúnach os cionn an toirt. brabús le rialtacht mhéadaitheach.

Baincéireachta

Nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe

foilsithe

on

De réir tuarascála le déanaí ón gComhlachas Tráchtála Idirnáisiúnta, de réir mar a nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe, tá institiúidí airgeadais (FIanna) ag aimsiú bealaí chun trádáil a choinneáil i gcúrsaíocht. Deir sé go bhfuil an fhadhb atá le sárú inniu fréamhaithe san leochaileacht aonair is seasmhaí sa trádáil: páipéar. Is é páipéar sÚil Achilles na hearnála airgeadais. Bhí an cur isteach ag dul i gcónaí, ba í an t-aon cheist ná, cathain, scríobhann Colin Stevens.

Taispeánann réamhshonraí ICC go mbraitheann institiúidí airgeadais go bhfuil tionchar orthu cheana féin. Tá níos mó ná 60% de na freagróirí ar an bhforlíonadh COVID-19 le déanaí ar an Suirbhé Trádála ag súil go dtiocfaidh laghdú 20% ar a laghad ar a sreafaí trádála in 2020.

Tugann an paindéim dúshláin isteach sa phróiseas airgeadais trádála nó cuireann sé leis. Chun cabhrú le dul i ngleic le praiticiúlacht an airgeadais trádála i dtimpeallacht COVID-19, thug go leor banc le fios go raibh a mbearta féin á ndéanamh acu chun rialacha inmheánacha ar bhuncháipéisíocht a mhaolú. Mar sin féin, ní thuairiscíonn ach 29% de na freagróirí gur chuir a rialtóirí áitiúla tacaíocht ar fáil chun cabhrú le trádáil leanúnach a éascú.

Is tréimhse ríthábhachtach í le haghaidh uasghrádú bonneagair agus trédhearcacht mhéadaithe, agus cé go bhfuil go leor éifeachtaí diúltacha mar thoradh ar an bpaindéim, is é tionchar dearfach féideartha ná gur chuir sé in iúl go soiléir don tionscal go gcaithfear athruithe a dhéanamh chun próisis a bharrfheabhsú agus an foriomlán a fheabhsú. feidhmiú na trádála idirnáisiúnta, airgeadas trádála, agus gluaiseacht airgid.

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir Bonn Bóthar Síoda, mhínigh sé conas a fuair a ghnólacht réitigh ar na fadhbanna seo.

“Sílim go mbaineann sé le teicneolaíochtaí nua a chomhtháthú ar bhealaí cliste. Tóg mo chuideachta mar shampla, LGR Global, maidir le gluaiseacht airgid, táimid dírithe ar 3 rud: luas, costas agus trédhearcacht. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo, táimid chun tosaigh leis an teicneolaíocht agus ag úsáid rudaí mar blockchain, airgeadraí digiteacha agus digitiú ginearálta chun na modheolaíochtaí atá ann cheana a bharrfheabhsú.

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir Silk Road Coin,

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir Silk Road Coin

“Is léir go soiléir an tionchar is féidir a bheith ag teicneolaíochtaí nua ar rudaí cosúil le luas agus trédhearcacht, ach nuair a deirim go bhfuil sé tábhachtach na teicneolaíochtaí a chomhtháthú ar bhealach cliste atá tábhachtach mar go gcaithfidh tú do chustaiméir a choinneáil i gcuimhne i gcónaí - an rud deireanach a dhéanfaimis Ba mhaith liom a dhéanamh córas a thabhairt isteach a chuireann mearbhall ar ár n-úsáideoirí i ndáiríre agus a dhéanann a phost nó a post níos casta. Mar sin, ar lámh amháin, tá réiteach na bhfadhbanna seo le fáil sa teicneolaíocht nua, ach ar an taobh eile, baineann sé le taithí úsáideora a chruthú a tá sé simplí le húsáid agus idirghníomhú leis agus comhtháthaíonn sé gan uaim sna córais atá ann. Mar sin, is gníomh cothromaíochta é idir an teicneolaíocht agus eispéireas an úsáideora, sin an áit a gcruthófar an réiteach.

"Maidir leis an ábhar níos leithne maidir le hairgeadas an tslabhra soláthair, is é an rud a fheicimid ná an gá atá le digitiú agus uathoibriú feabhsaithe ar na próisis agus na meicníochtaí atá ann ar feadh shaolré an táirge. Sa tionscal trádála il-tráchtearraí, tá an oiread sin geallsealbhóirí éagsúla , a fhir lár, bainc, srl. agus tá a bhealach féin ag gach duine acu chun é seo a dhéanamh - tá easpa caighdeánaithe foriomlán ann, go háirithe i Limistéar Bhóthar an tSíoda. Mar thoradh ar easpa caighdeánaithe tá mearbhall ann maidir le ceanglais chomhlíonta, doiciméid trádála, litreacha creidmheas, srl., agus ciallaíonn sé seo moilleanna agus costais mhéadaithe do na páirtithe uile. Ina theannta sin, tá ceist mhór na calaoise againn, a chaithfidh tú a bheith ag súil leis agus tú ag déileáil leis an difríocht sin i gcáilíocht na bpróiseas agus an tuairiscithe. arís chun teicneolaíocht a úsáid agus an oiread agus is féidir de na próisis seo a dhigitiú agus a uathoibriú - ba cheart go mbeadh sé mar aidhm earráid dhaonna a thógáil amach as an gcothromóid.

"Agus seo an rud fíor-spreagúil maidir le digitiú agus caighdeánú a thabhairt chuig airgeadas an tslabhra soláthair: ní amháin go mbeidh sé i bhfad níos éasca gnó a dhéanamh do na cuideachtaí féin, ach beidh an trédhearcacht agus an leas iomlán a bhaint méadaithe seo ag déanamh na gcuideachtaí i bhfad níos tarraingtí don taobh amuigh. infheisteoirí. Is bua-bua é do gach duine atá bainteach anseo. "

Conas a chreideann Amirliravi gur féidir na córais nua seo a chomhtháthú sa bhonneagar atá ann cheana?

“Is príomhcheist í seo i ndáiríre, agus is rud é a chaith muid go leor ama ag obair air ag LGR Global. Thuig muid go bhféadfadh réiteach teicneolaíochta iontach a bheith agat, ach má chruthaíonn sé castacht nó mearbhall do do chustaiméirí, ansin beidh níos mó fadhbanna agat ná mar a réitíonn tú.

Sa tionscal airgeadais trádála agus gluaiseachta airgid, ciallaíonn sé sin go gcaithfidh réitigh nua a bheith in ann plugáil isteach go díreach sna córais chustaiméirí atá ann cheana - ag úsáid APIanna tá sé seo indéanta ar fad. Is éard atá i gceist leis an mbearna idir airgeadas traidisiúnta agus fintech a líonadh agus a chinntiú go seachadtar tairbhí an digitithe le taithí úsáideora gan uaim.

Tá roinnt geallsealbhóirí éagsúla san éiceachóras airgeadais trádála, gach ceann acu lena gcórais féin. Is é an rud a fheicimid i ndáiríre go bhfuil gá leis ná réiteach deireadh go deireadh a thugann trédhearcacht agus luas do na próisis seo ach atá fós in ann idirghníomhú leis na córais leagáide agus baincéireachta a bhfuil an tionscal ag brath orthu. Sin nuair a thosóidh tú ag féachaint ar athruithe réadúla á ndéanamh. "

Cá bhfuil na láithreacha domhanda le haghaidh athraithe agus deiseanna? Deir Ali Amirliravi go bhfuil a chuideachta, LGR Global, ag díriú ar Limistéar Bhóthar Síoda ​​- idir an Eoraip, Lár na hÁise agus an tSín - ar chúpla príomhchúis:

“Ar dtús, is réimse é a bhfuil fás dochreidte ann. Má fhéachaimid ar an tSín mar shampla, choinnigh siad fás OTI os cionn 6% le blianta beaga anuas, agus tá geilleagair lár na hÁise ag postáil líon comhchosúil, mura bhfuil siad níos airde. Ciallaíonn fás den chineál seo trádáil mhéadaithe, úinéireacht eachtrach méadaithe agus forbairt fochuideachta. Is réimse é inar féidir leat an deis a fheiceáil i ndáiríre go leor uathoibrithe agus caighdeánaithe a thabhairt chuig na próisis laistigh de na slabhraí soláthair. Tá go leor airgid á bhogadh timpeall agus comhpháirtíochtaí trádála nua á ndéanamh an t-am ar fad, ach tá go leor pointí pian sa tionscal freisin.

Baineann an dara chúis le réaltacht luaineachta airgeadra sa cheantar. Nuair a deirimid tíortha Ceantar Bóthar Silk, táimid ag caint faoi 68 tír, gach ceann acu lena n-airgeadraí féin agus na luaineachtaí luacha aonair a thagann mar fhotháirge de sin. Ciallaíonn trádáil trasteorann sa réimse seo go gcaithfidh na cuideachtaí agus na páirtithe leasmhara a ghlacann páirt sa taobh airgeadais déileáil le gach cineál fadhbanna maidir le malartú airgeadra.

Agus seo an áit a mbíonn tionchar diúltach i ndáiríre ag na moilleanna baincéireachta a tharlaíonn sa chóras traidisiúnta ar ghnó a dhéanamh sa cheantar: toisc go bhfuil cuid de na hairgeadraí seo an-luaineach, is féidir go mbeidh an scéal ann faoin am a ndéantar idirbheart a ghlanadh faoi dheireadh críochnaíonn an luach iarbhír atá á aistriú go bhfuil sé difriúil go mór ná an luach a comhaontaíodh i dtosach. Cuireann sé seo gach cineál tinneas cinn orm maidir le cuntas a thabhairt ar gach taobh, agus is fadhb í ar dhéileáil mé léi go díreach le linn mo thréimhse sa tionscal. "

Creideann Amirliravi gurb é atá á fheiceáil againn anois ná tionscal atá réidh le haghaidh athraithe. Fiú amháin leis an bpaindéim, tá cuideachtaí agus geilleagair ag fás, agus tá níos mó brú anois i dtreo réitigh dhigiteacha uathoibrithe ná riamh. Tá líon na n-idirbheart trasteorann ag fás go seasta ag 6% le blianta anois, agus is fiú 200 billiún dollar an tionscal íocaíochtaí idirnáisiúnta amháin.

Taispeánann uimhreacha mar sin an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag barrfheabhsú sa spás seo.

Tá ábhair cosúil le costas, trédhearcacht, luas, solúbthacht agus digitiú ag teannadh sa tionscal anois, agus de réir mar a leanann déileálacha agus slabhraí soláthair ag éirí níos luachmhaire agus níos casta, méadóidh éilimh ar bhonneagar ar an gcaoi chéanna. Ní ceist “más ea” atá i ndáiríre, is ceist “cathain” é - tá an tionscal ag crosbhóthar anois: is léir go ndéanfaidh teicneolaíochtaí nua próisis a shruthlíniú agus a bharrfheabhsú, ach tá páirtithe ag fanacht le réiteach atá slán agus iontaofa go leor chun idirbhearta minicíochta ardmhéide a láimhseáil, agus solúbtha go leor le hoiriúnú do na struchtúir déileála casta atá ann laistigh den airgeadas trádála. “

Feiceann Amirliravi agus a chomhghleacaithe ag LGR Global todhchaí spreagúil don tionscal gluaiseachta airgid agus airgeadais trádála b2b.

“Sílim gur rud éigin a leanfaimid orainn a fheiceáil ná tionchar na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn ar an tionscal” a dúirt sé. “Úsáidfear rudaí mar bhonneagar blockchain agus airgeadraí digiteacha chun trédhearcacht agus luas breise a thabhairt d’idirbhearta. Tá airgeadraí digiteacha banc ceannais arna n-eisiúint ag an rialtas á gcruthú freisin, agus beidh tionchar suimiúil aige seo freisin ar ghluaiseacht airgid trasteorann.

"Táimid ag féachaint ar an gcaoi ar féidir conarthaí cliste digiteacha a úsáid in airgeadas trádála chun litreacha creidmheasa uathoibrithe nua a chruthú, agus bíonn sé seo an-spéisiúil nuair a ionchorpraíonn tú teicneolaíocht IoT. Tá ár gcóras in ann idirbhearta agus íocaíochtaí a spreagadh go huathoibríoch bunaithe ar theacht isteach. sruthanna sonraí Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go bhféadfaimis conradh cliste a chruthú le haghaidh litir chreidmheasa a scaoileann íocaíocht go huathoibríoch a luaithe a shroicheann coimeádán seolta nó árthach seolta áit áirithe. Nó, sampla níos simplí, d’fhéadfaí íocaíochtaí a spreagadh uair amháin déantar tacar doiciméad comhlíonta a fhíorú agus a uaslódáil chuig an gcóras. Is treocht chomh mór é an t-uathoibriú - feicfimid go gcuirfear isteach ar phróisis níos traidisiúnta.

"Leanfaidh sonraí ag imirt ról ollmhór i múnlú todhchaí mhaoiniú an tslabhra soláthair. Sa chóras reatha, tiomsaítear a lán sonraí, agus cuireann an easpa caighdeánaithe isteach go mór ar dheiseanna bailithe sonraí foriomlána. réitítear é, bheadh ​​ardán airgeadais trádála digití ó dheireadh go deireadh in ann tacair mhóra sonraí a ghiniúint a d’fhéadfaí a úsáid chun gach cineál samhlacha teoiriciúla agus léargas tionscail a chruthú. Ar ndóigh, ciallaíonn cáilíocht agus íogaireacht na sonraí seo bainistíocht sonraí agus beidh slándáil thar a bheith tábhachtach do thionscal an lae amárach.

"Maidir liomsa, tá todhchaí gheal don tionscal gluaiseachta airgid agus airgeadais trádála. Táimid ag dul isteach sa ré dhigiteach nua, agus ciallóidh sé seo gach cineál deiseanna gnó nua, go háirithe do na cuideachtaí a chuimsíonn teicneolaíochtaí na chéad ghlúine eile."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Taighde agus nuálaíocht eolaíoch riachtanach don téarnamh eacnamaíoch san Eoraip

foilsithe

on

Réiteoidh an chéad bhuiséad eile de chuid an AE 2021-2027 an bealach do thacaíocht láidir ón AE do na hearnálacha taighde, nuálaíochta agus eolaíochta - rud atá ríthábhachtach maidir le téarnamh eacnamaíoch a sheachadadh san Eoraip, scríobhann David Harmon.

Tá sé i gceist ag Parlaimint na hEorpa vótáil an 23 Samhain seo chugainn ar fhorálacha chreat buiséadaithe athbhreithnithe an AE don tréimhse 2021-2027.

Tá € 94 billiún á chur i leataobh anois chun Horizon Europe, nextGenerationEU agus Digital Europe a mhaoiniú. Is príomhthionscnaimh AE iad seo a chinnteoidh go bhfanfaidh an AE chun tosaigh i bhforbairt teicneolaíochtaí digiteacha nua. Tá sé seo níos tábhachtaí anois ná riamh. Tá an claochlú digiteach ag dul chun tosaigh i dtéarmaí an chaoi a bhforbróidh an teicneolaíocht príomhthionscail ingearacha agus eangacha cliste san Eoraip amach anseo.

Agus tá an fios gnó ag an Eoraip a príomhspriocanna beartais a chomhlíonadh faoi na príomhchláir thábhachtacha AE seo agus é sin a dhéanamh ar bhealach comhshaoil.

Is é an bunlíne ná go bhfuilimid inár gcónaí anois sa ré 5G. Ciallaíonn sé seo go mbeidh táirgí nua cosúil le físeán ardghléine agus feithiclí féin-tiomána ag dul i ndáiríre sa saol laethúil. Tá 5G ag tiomáint an phróisis seo de nuálaíocht TFC. Ach ní mór do bhallstáit an AE oibriú le chéile chun go n-éireoidh le 5G d’fhonn an Eoraip a fhorbairt go heacnamaíoch agus chun aghaidh a thabhairt go cuimsitheach ar riachtanais shochaíocha níos leithne.

Caithfidh caighdeáin TFC oibriú ar bhealach struchtúrtha agus idirnasctha. Ní mór do rialtais a chinntiú go ndéantar beartais speictrim a bhainistiú ar bhealach a ráthaíonn gur féidir le gluaisteáin féin-tiomána taisteal gan uaim thar theorainneacha.

Tá beartais ag leibhéal an AE a chuireann sármhaitheas san eolaíocht chun cinn tríd an gComhairle Eorpach um Thaighde agus tríd an gComhairle Eorpach um Nuálaíocht ag cinntiú anois go bhfuil táirgí TFC an-nuálach ag dul isteach i margadh an AE.

Ach caithfidh na hearnálacha poiblí agus príobháideacha leanúint ag obair go dlúth le chéile chun cuspóirí beartais an AE a sheachadadh a chuimsíonn agus a chomhtháthaíonn na hearnálacha taighde, nuálaíochta agus eolaíochta go hiomlán.

Cheana féin faoi Horizon Europe tá roinnt comhpháirtíochtaí poiblí príobháideacha á gcur i bhfeidhm a chuimseoidh forbairt príomhtheicneolaíochtaí digiteacha agus líonraí agus seirbhísí cliste araon. Is fearr a oibríonn próiseas na nuálaíochta nuair a bhíonn na pobail phríobháideacha, phoiblí, oideachais agus taighde ag comhoibriú agus ag comhoibriú le chéile chun comhchuspóirí beartais a shaothrú.

Déanta na fírinne, i gcomhthéacs níos leithne fós is féidir 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach trí eolaithe agus taighdeoirí ar fud an domhain atá ag gabháil do chomhthionscadail.

Tá an Eoraip ag imirt ar a láidreachtaí faoin gclár Horizon Europe.

Tá cuid de na forbróirí bogearraí is fearr ar domhan san Eoraip. Níos mó ná an ceathrú cuid de gach domhanda [ríomhphost faoi chosaint] a dhéantar san Eoraip.

Aithnítear Horizon Europe agus a chlár réamhtheachtaí Horizon 2020 mar phríomhthionscnaimh taighde domhanda. Ach caithfidh an tionscal céim suas go dtí an pláta má tá rath le bheith ar Horizon Europe.

Caithfidh agus tacóidh Horizon Europe le próiseas na nuálaíochta.

Seo an eochair má tá tionscail thraidisiúnta mar na hearnálacha fuinnimh, iompair agus sláinte agus déantúsaíochta le bheith oiriúnach don aois dhigiteach.

Féadann agus tacóidh comhoibriú agus comhoibriú idirnáisiúnta le cuspóirí straitéiseacha beartais uathrialacha an AE a chur i bhfeidhm.

Táimid ag maireachtáil trí réabhlóid dhigiteach. Ní mór dúinn go léir oibriú le chéile chun go n-éireoidh go dearfach leis an réabhlóid seo do gach duine agus áirítear leis seo an deighilt dhigiteach a líonadh.

David Harmon, Stiúrthóir Gnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies

Is é David Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies

Anois go bhfuil an Eoraip ar tí comhaontú a fháil maidir le téarmaí bhuiséad nua an AE 20210–2027, is féidir le páirtithe leasmhara ullmhú don chéad ghlao ar thograí faoi Horizon Europe. Foilseofar glaonna den sórt sin laistigh den chéad ráithe de 2021. Beidh róil chriticiúla ag dul chun cinn i réimsí AI, sonraí móra, néalríomhaireachta agus ríomhaireachta ardfheidhmíochta maidir le táirgí agus seirbhísí nuálacha TFC nua a thabhairt isteach sa mhargadh. Chonaiceamar go pearsanta i mbliana an ról an-dearfach is féidir le teicneolaíochtaí nua a imirt i dtacú le hardáin ardluais ar líne agus i naisc a fheabhsú do ghnólachtaí, do chairde agus do theaghlaigh araon.

Ar ndóigh caithfear creataí beartais a chur i bhfeidhm chun freastal ar na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn atá ag teacht chun cinn. Caithfidh earnálacha na sochaí cathartha, an tionscail, an oideachais agus na dtaighdeoirí a bheith lánpháirteach i bhforbairt an treochláir reachtaigh seo.

Tá a fhios againn na dúshláin atá romhainn. Mar sin, lig dúinn uile dul i ngleic go gníomhach leis na dúshláin seo de mheon diongbháilte, cairdeas agus comhoibrithe idirnáisiúnta.

Is é David Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Rialtais an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é laistigh de chomh-aireachta an Choimisinéara Eorpaigh um thaighde, nuálaíocht agus eolaíocht le linn na tréimhse 2010-2014.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Oideachas agus oiliúint san aois dhigiteach: Scileanna digiteacha atá riachtanach don fhoghlaim agus don saol

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún a chlár bliantúil Monatóireacht Oideachais agus Oiliúna, i mbliana le fócas speisialta ar theagasc agus ar fhoghlaim i mballstáit an AE san aois dhigiteach. Léirigh an ghéarchéim coronavirus an tábhacht a bhaineann le réitigh dhigiteacha don teagasc agus don fhoghlaim, agus leag sí béim ar na laigí atá ann. Taispeánann an tuarascáil, in ainneoin infheistíocht na mballstát i mbonneagar digiteach don oideachas agus don oiliúint le blianta beaga anuas, go bhfuil difríochtaí móra ann fós, idir tíortha agus laistigh díobh.

Murab ionann agus an toimhde gur glúin de ‘dhúchasaigh dhigiteacha’ iad daoine óga an lae inniu, tugann torthaí an tsuirbhé le fios nach bhfuil scileanna digiteacha leordhóthanacha ag níos mó ná 15% de dhaonra na ndaltaí i dtíortha a ndearnadh suirbhé orthu. Ina theannta sin, tuairiscíonn múinteoirí go bhfuil géarghá le forbairt ghairmiúil in úsáid scileanna TFC don teagasc. Cuirfear an tuarascáil i láthair le linn an lae inniu Hackathon um Oideachas Digiteach.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: "Tá ríméad orm gurb é an t-oideachas digiteach príomhthéama Monatóir Oideachais agus Oiliúna na bliana seo, tuarascáil shuaitheanta an Choimisiúin ar oideachas san Eoraip. Creidimid gur gá é a thabhairt faoi ​​athruithe doimhne san oideachas digiteach agus táimid tiomanta don litearthacht dhigiteach a mhéadú san Eoraip. Le déanaí mhol an Coimisiún pacáiste tionscnamh, lena n-áirítear an ceann nua Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach 2021-2027, a neartóidh rannchuidiú an oideachais agus na hoiliúna le téarnamh an AE ón ngéarchéim coronavirus, agus a chabhróidh le Eoraip ghlas agus dhigiteach a thógáil. "

Déanann an Monatóir Oideachais agus Oiliúna anailís ar na príomhdhúshláin do chórais oideachais na hEorpa agus cuireann sé beartais i láthair a d’fhéadfadh iad a dhéanamh níos freagraí do riachtanais shochaíocha agus mhargadh an tsaothair. Tá comparáid tras-tíre sa tuarascáil, le 27 tuairisc domhain tíre. Tuilleadh eolais sa brúigh scaoileadh agus bhileog fíricí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending