#SustainableFinance - Saincheisteanna an ghrúpa saineolaithe ón gCoimisiún an chéad tuarascáil maidir le nochtadh faisnéise a bhaineann leis an aeráid

| Eanáir 11, 2019

An Grúpa Saineolaithe Teicniúil ar Airgeadas Inbhuanaithe arna chur ar bun ag an gCoimisiún i mí Iúil. D'fhoilsigh 2018 a chéad tuarascáil maidir le nochtadh cuideachtaí maidir le faisnéis a bhaineann leis an aeráid.

Tá moltaí ann a chuirfidh ar chumas an Choimisiúin a threoirlínte neamhcheangailteacha a thabhairt suas chun dáta maidir le tuairisciú neamhairgeadais a bhfuil tagairt shonrach aige maidir le faisnéis a bhaineann leis an aeráid, i gcomhréir le moltaí an Tascfhórsa ar Nochtadh Airgeadais a bhaineann leis an Aeráid (TCFD) arna bhunú ag An Bord um Chobhsaıocht Airgeadais, agus leis an Togra ón gCoimisiún maidir le 'tacsanomaíocht' de ghníomhaíochtaí eacnamaíocha inbhuanaithe.

Tá moltaí sa tuarascáil maidir le nochtadh ní hamháin conas a d'fhéadfadh tionchar aeráide tionchar a imirt ar fheidhmíocht cuideachta, ach freisin tionchar na cuideachta féin ar athrú aeráide.

Is céim eile ar aghaidh é an fógra i gcur chun feidhme an AE Plean Gníomhaíochta Airgeadais Inbhuanaithe gur fhoilsigh an Coimisiún i mí an Mhárta 2018 agus leanann sé ar aghaidh ar an Proposa reachtach an Choimisiúinl maidir le nochtadh faisnéise a bhaineann leis an aeráid a cuireadh i láthair i mí na Bealtaine 2018. Tá súil ag an nGrúpa Saineolaithe Teicniúil a thuarascálacha eile a chomhlánú, maidir le tacsanomaíocht, tagarmharcanna carbóin, agus bannaí glasa, faoi Mheitheamh 2019.

Tá breis eolais faoin thuairisciú.

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, Geilleagar, EU, An Coimisiún Eorpach, Airgeadas