Ceangail le linn

Rialachas eacnamaíoch

chobhsaíocht airgeadais: Rialacha nua ón gCoimisiún maidir le imréiteach lárnach le haghaidh díorthach ráta úis

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

jonathan-hillTá rialacha nua glactha ag an gCoimisiún Eorpach a fhágann go bhfuil sé éigeantach conarthaí díorthacha ráta úis áirithe thar an gcuntar (OTC) a ghlanadh trí chontrapháirtithe lárnacha. Cuid ríthábhachtach den fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais is ea imréiteach lárnach éigeantach; leanann sé gealltanais a thug ceannairí domhanda ag Cruinniú Mullaigh G-20 Pittsburgh in 2009, chun trédhearcacht a fheabhsú agus rioscaí a mhaolú.

Cobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Coimisinéir Aontas na Margaí Caipitil Jonathan Hill (phictiúr) a dúirt: "Glacann muid céim shuntasach inniu chun ár ngealltanais G20 a chur i bhfeidhm, cobhsaíocht airgeadais a neartú agus muinín an mhargaidh a threisiú. Is cuid é seo freisin dár n-aistriú i dtreo margaí atá cóir, oscailte agus trédhearcach."

Is i bhfoirm a Rialachán Tarmligthe—Aon chéad cheann den sórt sin chun an oibleagáid imréitigh faoin Rialachán Eorpach um Bonneagar Margaidh a chur i bhfeidhm ('EMIR'). Clúdaíonn sé babhtálacha ráta úis atá ainmnithe in euro, punt steirling, yen Seapánach nó dollar SAM a bhfuil gnéithe sainiúla acu, lena n-áirítear an t-innéacs a úsáidtear mar thagairt don díorthach, a aibíocht, agus an cineál barúlach (ie an méid ainmniúil nó aghaidh a úsáidtear) chun íocaíochtaí a dhéantar ar an díorthach a ríomh).

Aiseolas

Is iad na conarthaí seo:

- Babhtálacha ráta úis seasta-le-snámh (IRS), ar a dtugtar díorthaigh ráta úis 'plain vanilla';

- babhtálacha snámhphointe-ar-snámh, ar a dtugtar 'babhtálacha bunús';

Aiseolas

- Comhaontuithe Ráta ar Aghaidh, agus;

- Babhtálacha Innéacs Thar Oíche.

Taispeánann staitisticí le déanaí gurb iad díorthaigh rátaí úis an deighleog is mó de na táirgí díorthacha thar an gcuntar, arb ionann iad agus thart ar 80% de na díorthaigh dhomhanda go léir ó mhí na Nollag 2014. Bhí an láimhdeachas laethúil measta san AE de chonarthaí díorthacha ráta úis thar an gcuntar in airgeadraí G4 os a chionn. € 1.5 trilliún ó Aibreán 2013.

Tiocfaidh na hoibleagáidí imréitigh i bhfeidhm faoi réir grinnscrúdaithe ag Parlaimint na hEorpa agus ag Comhairle an AE agus cuirfear isteach de réir a chéile iad thar trí bliana chun am breise a cheadú do rannpháirtithe margaidh níos lú tosú ag comhlíonadh.

cúlra

Glanann “contrapháirtí lárnach” (contrapháirtí lárnach) idirbheart idir dhá pháirtí, ag cabhrú le bainistíocht a dhéanamh ar an riosca a d’fhéadfadh teacht chun cinn má mhainníonn páirtí amháin ar a chuid íocaíochtaí. Trína bheith riachtanach go ndéanfaí roinnt aicmí de chonarthaí díorthacha rátaí úis, nó ‘babhtálacha rátaí úis’, a ghlanadh trí chontrapháirtithe lárnacha, éiríonn margaí airgeadais níos cobhsaí agus níos lú riosca. Cruthaíonn sé seo timpeallacht a chuidíonn le hinfheistíocht agus le fás eacnamaíoch san AE.

In 2009, d’aontaigh ceannairí an G20 gur cheart conarthaí díorthacha OTC caighdeánaithe a ghlanadh go lárnach trí chontrapháirtithe lárnacha.

Rinne comh-reachtóirí an AE na gealltanais seo a chumhdach i Rialachán (AE) Uimh 648 / 2012 maidir le Díorthaigh thar an gcuntar, na contrapháirtithe lárnacha agus na stórtha trádála (EMIR). De réir Airteagal 5 de EMIR, ba cheart don Choimisiún Eorpach, ar bhonn togra ón Údarás Eorpach um Margaí Urrús (ESMA), na cineálacha conarthaí thar an gcuntar thar an gcuntar ba cheart a bheith faoi réir imréitigh éigeantaigh ag contrapháirtí lárnach (CCP) a chinneadh. Ar bhonn an tsainordaithe seo, tá an Coimisiún Eorpach ag glacadh le Rialachán tarmligthe a thugann isteach oibleagáid imréitigh maidir le babhtálacha rátaí úis thar an gcuntar.

Sainordaíonn EMIR an An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus (ESMA) athbhreithniú a dhéanamh ar chonarthaí incháilithe imréitigh agus, leis an aidhm uileghabhálach riosca sistéamach a laghdú, ceanglais imréitigh a mholadh do tháirgí a chomhlíonann critéir áirithe.

Is é seo an chéad oibleagáid imréitigh atá molta ag ESMA agus táthar ag súil go molfaidh ESMA oibleagáidí do chineálacha eile conarthaí díorthach thar an gcuntar go luath.

Cé go mbaineann go leor buntáistí le himréiteach éigeantach trí chontrapháirtithe lárnacha, méadaíonn sé freisin tábhacht shistéamach na gcontrapháirtithe lárnacha sin laistigh den chóras airgeadais, agus na hiarmhairtí dá dteipfeadh ar chontrapháirtí lárnach. Cuimsíonn Clár Oibre 2015 an Choimisiúin tiomantas chun reachtaíocht a dhéanamh do chreat Eorpach chun contrapháirtithe lárnacha a aisghabháil agus a réiteach.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar rialáil díorthach.

Ráiteas G20 Pittsburgh.

 

Rialachas eacnamaíoch

Tosaíonn cainteanna i measc Feisirí Eorpacha agus Básanna Náisiúnta maidir le Rialú Eacnamaíochta

foilsithe

on

San oscailt, faoi chathaoirleacht Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta, Irene Tinagli (S&D, IT), rinneadh idirghabhálacha ó phríomhpholaiteoirí na hEorpa a bhí i gceannas ar chur i bhfeidhm an rialachais eacnamaíoch agus a leasuithe.

Leag Tinagli béim ar na réimsí ina bhfuil an dul chun cinn is práinní agus ar a bhfuil Parlaimint na hEorpa ag obair, lena n-áirítear an t-aontas baincéireachta agus aontas na margaí caipitil a thabhairt chun críche, ailtireacht an rialachais eacnamaíoch a athchóiriú agus níos mó, go háirithe, ag déanamh rialú eacnamaíoch níos cuntasaí go daonlathach.

Chuir Leas-Uachtarán an Choimisiúin Dombrovskis agus an Coimisinéir Gentiloni i láthair pleananna na hinstitiúide chun ailtireacht an rialachais eacnamaíoch a athbhreithniú. Leag Uachtarán an Ghrúpa Centeno amach an méid a bheadh ​​na hairí airgeadais ag tabhairt tosaíochta dóibh sna míonna amach romhainn. Chuir Zdravko Marić, cathaoirleach reatha ECOFIN, tosaíochtaí Uachtaránacht na Cróite ar an gComhairle i láthair.

Aiseolas

Chuir Fabio Panetta, comhalta den Bhord Feidhmiúcháin den BCE, dearcadh airgeadaíochta Limistéar an Euro i láthair agus rinne sé cur síos ar na gníomhaíochtaí a mheasann an BCE a bheith riachtanach chun an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta (AEA) a thabhairt chun críche.

Is féidir leat féachaint air díospóireacht oscailte anseo.

Leanfaidh an cruinniú ar aghaidh Dé Máirt agus Dé Céadaoin le díospóireachtaí i measc parlaiminteoirí maidir le cánachas, seirbhísí airgeadais chomh maith leis an gcomhrac i gcoinne na bochtaineachta agus buiséad fadtéarmach an AE (CAI).

Aiseolas

Is féidir an fhaisnéis go léir faoin mbailiúchán a fháil anseo, lena n-áirítear gach nasc le sruthanna gréasáin éagsúla na seisiún. Tá an clár anseo.

cúlra

Tugann Seachtain Pharlaimint na hEorpa, mar a bhfuil an bailiúchán ar eolas, Parlaimintí le chéile ó thíortha ar fud an AE, ó thíortha is iarrthóirí agus ó bhreathnadóirí chun cúrsaí eacnamaíocha, buiséadacha agus sóisialta a phlé. Tá Comhdháil an tSeimeastair Eorpaigh agus an Chomhdháil Idirpharlaiminteach maidir le Cobhsaíocht, Comhordú Eacnamaíoch agus Rialachas san Aontas Eorpach ann.

Is é an aidhm maoirseacht dhaonlathach ar rialachas eacnamaíoch an AE a mhéadú agus soláthraíonn sé deis faisnéis a mhalartú ar dhea-chleachtais maidir le timthriallta an tSeimeastair a chur i bhfeidhm.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

#Críptocurrencies: Úsáid nó diúltú?

foilsithe

on

Ar mhí na Samhna, tá 29 bitcoin tar éis taifead eile a ghearradh trí $ 11 000 a fháil i bpraghas. Tá an t-airgeadra digiteach is mó tagtha ar aghaidh go dtí méid suntasach níos mó ná 1,000 faoin gcéad i mbliana. Méadaigh sé seo caipitliú iomlán criptiúireachtaí go $ 300 billiún, lena n-áirítear caipitliú $ 161bn bitcoin. Is é an dara airgeadra digiteach is mó ná Etherium $ 46bn eile den scair iomlán.

Tá an ráta fáis cryptocurrencies atá ag fás i gcónaí ceangailte go díreach le feachtais um ardú cistí digiteacha (tairiscintí bonn tosaigh, ICO). Tháinig níos mó ná 200 acu le linn 10 de 2017, le méid iomlán na n-infheistíochtaí timpeall $ 3.5bn.

Aiseolas

Íocaíonn comhlachtaí rialála aird níos mó mar a mhéadaíonn méid na n-idirbheart blockchain ar leibhéal náisiúnta agus trasnáisiúnta. Tá seasamh domhanda maidir leis na hairgeadraí digiteacha beagán éagsúil: is iad Giobráltar, Oileán Mhanann, Oileáin Chamanacha agus Oileán Mhuirís páirtithe oscailte an fhorbairt cryptocurrencies, agus cosnaíonn daoine eile cosúil leis an tSín, an Chóiré Theas agus Vítneam scaipeadh inmheánach airgid dhigiteach.

Níor fhorbair an tAontas Eorpach cur chuige comhchoiteann fós maidir le hairgeadraí caillteanais agus nósanna imeachta ICO a rialú, ach measann comhlachtaí náisiúnta agus Eorpacha forbairt ar chreataí infheistíochta príobháideacha agus ar gheilleagair náisiúnta agus ar chreataí sábháilteachta tuairimíochta.

Dúirt rialtóir Bainc na Fraince, Francois Villeroy de Galhau, i mí an Mheithimh nach féidir aon institiúid phoiblí a chur ar fáil do mhuinín Bitcoin, rud a chiallaíonn go n-éireoidh iad siúd a úsáideann cryptocurrencies inniu ar a mbaol féin. Chuir Carl-Ludwig Thiele, comhalta boird Bundesbank síos ar airgeadraí digiteacha agus ar Bitcoin mar níos mó spraoi amhantrach ná foirm íocaíochta. Ag an am céanna, tá an Bundesbank ag déanamh staidéir ghníomhach ar chur i bhfeidhm na teicneolaíochta blockchain ina chórais íocaíochta mar gheall ar an treoir PSD2 atá i bhfeidhm. Chruthaigh De Nederlandsche Bank, banc ceannais na hÍsiltíre, dá cripthearcacht féin dá ngairmtear DNBcoin le haghaidh cúrsaíochta inmheánach chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn sé agus a luaitear go bhféadfadh blockchain a bheith infheidhme go nádúrtha laistigh den chóras idirbhearta airgeadais.

Aiseolas

Ewald Nowotny, an Banc Ceannais Eorpach a rialaíonn comhalta comhairle, a luaitear i mí na Samhna go bhfuil reachtaitheoirí agus baincéirí ceannais ag plé na múnlaí rialaithe cryptocurrencies. Mar sin féin, soláthraíonn creataí dlí iarbhír do chomhfhreagras tionscadail an ICO le rialachán airgeadais agus infheistíochta. Chuir Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) béim ar na rioscaí a bhaineann lena ráitis d'infheisteoirí agus do ghnólachtaí.

"Tá na meicníochtaí ann a ligeann do cryptoinvestors rioscaí féideartha a mheas maidir le tionscadail an ICO. Is é an ceann is suntasaí díobh an measúnú comhlíonta tosaigh tionscadail a thairgeann monaí ar na riachtanais rialála, lena n-áirítear treoracha mar 2003/71 / CE (treoir Réamheolaire), 2015/849 / EP (An Ceathrú Treoir um Sciúradh Airgid), 2004/39 / CE (Treoir maidir le Margaí in ionstraimí airgeadais - MiFID), 2011/61 / AE (Treoir um Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha - AIFMD), "a mhínigh Alexander Zaitsev, stiúrthóir feidhmiúcháin ar an chuideachta infheistíochta Threesixty Elements, SA a thugann RAISON, an t-ardán soghluaiste atá bunaithe ar AI, chun margadh na hEorpa atá deartha chun infheistíochtaí agus airgeadas pearsanta a láimhseáil.

"Fachtóirí eile a d’fhéadfadh dícheall cuí thionscadal ICO a cheadú is ea foireann na seiceadóirí saineolaithe agus plean gníomhaíochta céim ar chéim ilchasta a thuairiscítear i ndoiciméad cuimsitheach páipéar bán," a dúirt Zaitsev. "Chomh maith leis sin, is fiú a mheabhrú go bhfuil baint ag infheistíochtaí fiontair le rioscaí agus is tionscadail iad tionscadail a bhfuil geallúintí móra ioncaim acu i dtréimhsí gearra ama.

Dá bhrí sin, is ionann cuntasacht an fhorbróra agus na creatlaí rialála airgeadais agus an rannpháirtíocht comhairleoir gairmiúil na codanna de straitéis shimplí a dhéanfaidh infheistíochtaí tionscadail ICO Eorpacha a áirithiú laistigh de chóras dlí oibriúcháin an AE.

Is dóigh le gníomhaithe margaidh idirnáisiúnta saineolaithe idirnáisiúnta agus airgeadraí digiteacha go bhfuil an treocht dhomhanda d’fhorbairt an chur chuige rialála chomhchoitinn ag freagairt riachtanais reatha agus d’fhéadfadh ról ríthábhachtach a bheith acu maidir le leasanna cryptoinvestors a chinntiú. De réir an phríomhoifigigh feidhmiúcháin ag US Global Investors, ceann de na gnólachtaí infheistíochta teicneolaíochta idirnáisiúnta is mó, cuirfidh an tsochaí níos mó muiníne in airgeadraí digiteacha go luath: "An rud atá déanta ag bitcoin, dhúisigh sé gach duine chun cumhacht na teicneolaíochta blockchain (an an mórleabhar bunúsach a thacaíonn le bitcoin), cosúil le ríomhphoist dhúisigh gach duine ar an idirlíon. Ag an tús ní raibh muinín ag daoine as an idirlíon. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialachas eacnamaíoch

#Eurozone: Réamhaisnéis eacnamaíoch an Fhómhair 2017 - fás leanúnach i gcomhthéacs beartais atá ag athrú

foilsithe

on

Tá geilleagar an limistéir euro ag dul chun cinn ar an luas is tapúla i ndeich mbliana i mbliana, le fíor-réamhaisnéis fáis OTI ag 2.2%. Tá sé seo i bhfad níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis san earrach (1.7%). Tá geilleagar an AE ina iomláine ceaptha chun ionchais a bhaint amach le fás láidir 2.3% i mbliana (suas ó 1.9% san earrach).

De réir a Réamhaisnéis Fhómhair a eisíodh ar 9 Samhain, tá súil ag an gCoimisiún Eorpach go leanfaidh an fás sa limistéar euro agus san AE ag 2.1% i 2018 agus ag 1.9% i 2019 (Réamhaisnéis an Earraigh: 2018: 1.8% sa limistéar euro, 1.9% san AE).

Tá an preaseisiúint iomlán ar fáil i ngach teanga anseo.

Tá Réamhaisnéis Eacnamaíoch 2017 an Fhómhair ar fáil anseo.

Aiseolas

Tá ráitis an Choimisinéara Moscovici ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending