Ceangail le linn

Gnó

Caithfidh athchóiriú cóipchirt an AE leasanna sealbhóirí agus úsáideoirí a chothromú, a rá Feisirí Eorpacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20150616PHT66810_originalCaithfidh tograí atá le teacht chun dlí cóipchirt an AE don ré dhigiteach agus do mhargadh aonair digiteach an AE éagsúlacht chultúrtha na hEorpa agus rochtain na saoránach air a chosaint, agus cothromaíocht chothrom a bhaint amach idir cearta agus leasanna na ndílseoirí agus na n-úsáideoirí, a deir FPEanna an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla i a vótáil rún neamhreachtach Dé Máirt (16 Meitheamh).

"Sa tuarascáil seo, aithníonn an Pharlaimint go bhfuil gá le hathchóiriú cóipchirt ní amháin chun an margadh aonair digiteach a fheabhsú, ach freisin chun rochtain ar eolas agus faisnéis a chur chun cinn do gach duine san Eoraip. Iarraimid ar an gCoimisiún machnamh a dhéanamh ar réimse leathan beart chun cóipcheart a thabhairt dlí a chur ar an eolas maidir le réaltachtaí athraitheacha agus rochtain trasteorann ar ár n-éagsúlacht chultúrtha a fheabhsú ", a dúirt an rapóirtéir Julia Reda (Greens / EFA, DE) tar éis na vótála.

"Is pointe tosaigh é an tuarascáil seo. Tar éis blianta fada de shrianta nua a thabhairt isteach chun leasanna ábhartha na sealbhóirí tí a chosaint, is é seo an t-éileamh is láidre fós chun cothromaíocht i rialacha cóipchirt a athbhunú agus an éiginnteacht dhlíthiúil atá roimh na hEorpaigh a laghdú agus iad ag teacht ar shaothair faoi chóipcheart inniu", a dúirt sí curtha leis.

Aiseolas

Faomhadh tuarascáil neamhreachtúil an choiste, ag measúnú éifeachtaí phríomhphíosa dhlí cóipchirt an AE, le 23 vóta go 2.

Dul i ngleic le geo-bhlocáil

Is ró-mhinic a dhiúltaítear rochtain úsáideora ar sheirbhísí ábhair áirithe ar fhorais gheografacha, a deir FPEnna, a áitíonn ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, bealaí a mholadh chun inrochtaineacht trasteorann seirbhísí agus ábhar faoi chóipcheart a fheabhsú. Níor cheart go gcuirfeadh geoblocking cosc ​​ar mhionlaigh chultúrtha bhallstáit an AE rochtain a fháil ar ábhar nó ar sheirbhísí ina dteanga féin, leagann siad béim.

Aiseolas

Mar sin féin, leagann FPEanna béim freisin ar a thábhachtaí atá ceadúnais chríochacha, go háirithe chun táirgeadh closamhairc agus scannáin a mhaoiniú. Ní mór don athchóiriú dlí cóipchirt críochachas a choinneáil, ionas go mbeidh “gach ballstát in ann prionsabal an luach saothair chóir a chosaint”, a deir siad. Chomh maith leis sin, cé go dtugann cóipcheart tuiscint go bunúsach ar chríochaíocht, níl aon chontrárthacht idir críochachas agus iniomparthacht ábhair, cuireann an téacs in iúl.

Iarrann FPEnna ar an gCoimisiún a chinntiú go ndéantar staidéar ar a thionchar dóchúil ar tháirgeadh, ar mhaoiniú agus ar dháileadh scannán agus ábhar teilifíse, agus ar éagsúlacht chultúrtha, roimh aon tionscnamh chun cóipcheart a nuachóiriú.

Córas cóipchirt amháin?

 

Agus é ag féachaint ar smaointe chun dlíthe cóipchirt náisiúnta a chomhchuibhiú tuilleadh, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an tionchar is dóigh a bheidh ag “teideal cóipchirt Eorpach aonair” ar phoist agus ar nuálaíocht, leasanna údair agus sealbhóirí rúin, agus rochtain na dtomhaltóirí ar éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn, abair. FPEnna.

Luach saothair cóir agus iomchuí do gach sealbhóir tí

Admhaíonn FPEnna go dteastaíonn cosaint dhlíthiúil agus “luach saothair cóir agus iomchuí do gach catagóir de shealbhóirí dílse”. Iarrann siad freisin go bhfeabhsófar seasamh conarthach na n-údar agus na dtaibheoirí maidir le sealbhóirí rúin agus idirghabhálaithe eile.

Eisceachtaí agus teorainneacha

Ba cheart don Choimisiún a mheas ar cheart eisceachtaí a áireamh a ligeann do leabharlanna saothair a thabhairt ar iasacht i bhformáidí digiteacha, mar ríomhleabhair agus eolaithe chun téacs agus sonraí a mhianrú, deir FPEnna.

Nótaí éagsúla na mballstát a bhféadfadh eisceachtaí roghnacha a fhorfheidhmiú “dúshlán” a thabhairt d’oibriú an mhargaidh aonair agus neamhchinnteacht dhlíthiúil a bheith mar thoradh air, tabhair faoi deara FPEnna. Mar sin d’fhéadfaí rialacha comhchoiteanna a bheith ag teastáil le haghaidh roinnt eisceachtaí agus teorainneacha, ach d’fhéadfadh údar a bheith le difríochtaí freisin, chun ligean do bhallstáit reachtaíocht a dhéanamh ar mhaithe lena sainspéiseanna cultúrtha agus eacnamaíocha.

Cuireann FPEnna in iúl go bhfuil gá le heisceachtaí agus teorainneacha cóipchirt do dhaoine faoi mhíchumas agus spreagann siad ballstáit chun síniú an AE ar Chonradh Marrakesh a dhaingniú, a bhfuil sé mar aidhm aige rochtain do dhaoine dall agus lagamhairc ar leabhair a éascú.

Saoirse lánléargais

Maidir leis an bprionsabal “saoirse lánléargais”, mar shampla an ceart chun íomhánna agus grianghraif d’fhoirgnimh phoiblí a chruthú agus a roinnt, tugann an téacs foláireamh gur cheart go n-éileodh úsáid tráchtála na macasamhla sin údarú ó shealbhóir an rí.

Na chéad chéimeanna eile

Ní mór don Pharlaimint ina iomláine an téacs a cheadaigh an Coiste um Ghnóthaí Dlí a fhormhuiniú. Tá vóta iomlánach beartaithe don 9 Iúil (tbc).

Tá togra chun dlí cóipchirt an AE a nuachóiriú le tíolacadh ag an gCoimisiún Eorpach faoi dheireadh 2015.

Tuilleadh eolais

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh a cuireadh in iúl i ‘gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)’ a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Faisnéis chúlra:

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is í institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh atá ar úinéireacht ag a Bhallstáit. Cuireann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun rannchuidiú le spriocanna beartais an AE. Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tá an clár Máistir i mBainistíocht de GSOM SPbU liostaithe i measc na 25 barr de na Máistrí Domhanda FT i mBainistíocht 2021

foilsithe

on

Rangaíodh an clár Máistir i mBainistíocht (MiM) de Scoil Bainistíochta Iarchéime Ollscoil St Petersburg (GSOM SPbU) sa 25ú háit i measc na 100 clár máistir is fearr ar domhan i gcomhréir leis an Irish Times Airgeadais. Is í GSOM SPbU an t-aon scoil sa Rúis a bhfuil ionadaíocht aici ar an rangú seo. 

In 2013, chuaigh an clár Máistir i mBainistíocht isteach sa Irish Times Airgeadais rangú leis an 65ú háit ar liosta na gclár is fearr den chéad uair. Le hocht mbliana anuas, d’éirigh leis an gclár MiM a sheasamh agus a ardú i rangú 40 líne a fheabhsú, a bhuíochas le uathúlacht ábhar oideachais agus tacaíocht alumni agus comhpháirtithe corparáideacha.

“An seasamh ard sa FT tá rangú an chláir Mháistir sa Bhainistíocht mar thoradh ar obair laethúil a lán ranna, tacaíocht na gcomhpháirtithe agus rannchuidiú gach múinteoir atá ag obair ar an gclár. Déanaimid lúcháir ar ndóigh ar an toradh nua a baineadh amach, a chuireann an clár in áit speisialta ní amháin i margadh oideachais ghnó na Rúise, ach ar domhan amháin freisin. Dúinn, is táscaire é seo, ar an gcéad dul síos, go bhfuilimid ar an mbóthar ceart, rud a chiallaíonn gur cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag obair ar fheabhsú leanúnach na ndisciplíní múinte, tacaíocht do mhic léinn, forbairt bhreise ar an timpeallacht idirnáisiúnta, an comhar a neartú le fostóirí, lena n-áirítear le cuideachtaí atá ina mbaill de Bhord Comhairleach GSOM. Déanaim comhghairdeas ó chroí le gach duine a bhfuil baint acu le cruthú agus forbairt an chláir, agus tréaslaím le mic léinn agus alumni, agus tá súil agam go leanfaimid orainn ag obair le chéile, go mbainfimid torthaí arda nua amach! " a dúirt Yulia Aray, ollamh comhlach, an Roinn Bainistíochta Straitéisí agus Idirnáisiúnta, Stiúrthóir Acadúil clár Máistir i mBainistíocht.

Aiseolas

Ghlac comhpháirtithe acadúla GSOM SPbU - Ollscoil na hEilvéise Naomh Gallen agus Ardscoil Tráchtála Pháras an chéad agus an dara háit sa rangú Máistreachta Domhanda i mBainistíocht 2021. Ghlac comhpháirtithe acadúla eile GSOM SPbU na línte in aice leis an Scoil Ghnó sa rangú: tá Scoil Ghnó, Ollscoil Mannheim (an Ghearmáin) sa 24ú háit; Tá Institiúid Bainistíochta na hIndia (Ahmedabad) ar an 26ú líne.

An Irish Times Airgeadais Tá 100 clár oideachais ar an liosta. Tiomsaíonn an foilseachán rangú bunaithe ar anailís ar shonraí a fuarthas ó scoileanna gnó agus tráchtanna gan ainm ó alumni. Ní féidir ach le scoileanna gnó a bhfuil ceann de na creidiúnú idirnáisiúnta ar a laghad acu: AACSB agus EQUIS páirt a ghlacadh sa rangú. Cuirtear 17 gcritéar san áireamh: ráta an fháis tuarastail thar trí bliana, fás gairme, tacaíocht do scoil ghnó i bhforbairt gairme, céatadán na n-alumni a fuair post trí mhí tar éis na céime, líon na múinteoirí eachtracha agus daoine eile. Agus, ar ndóigh, ceann de na príomhtháscairí is ea meánphá alumni trí bliana tar éis na céime - ag GSOM SPbU tá sé níos mó ná $ 70,000 sa bhliain.

Rátálacha an nuachtáin ghnó idirnáisiúnta Irish Times Airgeadais (FT) a foilsíodh i níos mó ná 20 tír. Is táscaire iad a nglactar leo go ginearálta ar cháilíocht scoile gnó nó clár aonair.

Aiseolas

GSOM SPbU Is Scoil Ghnó ceannródaíoch na Rúise í. Bunaíodh é i 1993 in Ollscoil St Petersburg, atá ar cheann de na hollscoileanna clasaiceacha is sine, agus an t-ionad eolaíochta, oideachais agus cultúir is mó sa Rúis. Sa lá atá inniu ann is é GSOM SPbU an t-aon Scoil Ghnó sa Rúis atá san áireamh sa 100 Scoil Eorpach is fearr i rangú Financial Times agus tá dhá chreidiúnú idirnáisiúnta mór le rá aici: AMBA agus EQUIS. Cuimsíonn Bord Comhairleach GSOM ceannairí ón ngnó, ón rialtas agus ón bpobal acadúil idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending