Ceangail le linn

Rialachas eacnamaíoch

Déanann Coimisiún Juncker euro 1 billiún ar fáil do dhaoine óga dífhostaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

latvia272wayMolann an Coimisiún Eorpach inniu (4 Feabhra) 1 billiún euro ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg a chur ar fáil chomh luath agus i mbliana. Méadóidh an t-athrú seo suas le 30 oiread a fhaigheann na Ballstáit réamh-mhaoinithe chun fostaíocht don aos óg a threisiú - suas le 650 000 duine óg a bhaint amach agus cabhrú leo dul i mbun oibre, níos gasta.

Dúirt Valdis Dombrovskis (sa phictiúr), Leas-Uachtarán an Euro agus Idirphlé Sóisialta: "Le moladh an lae inniu, seolann an Coimisiún comhartha soiléir go leanann fostaíocht don aos óg a bheith ard ar ár gclár oibre polaitiúil. Cuirfimid timpeall 1 billiún euro chun cinn chun tacú leis an obair na mballstát chun cuidiú le daoine óga a fháil ar ais ag obair, chun filleadh ar oideachas nó chun cúrsa oiliúna a fháil. Agus é sin á dhéanamh, ní amháin go bhfuil siad in ann cur leis an ngeilleagar agus leis an tsochaí trína gcuid scileanna agus dinimiceas, ach faightear ar ais a gcuid dínit."

Dúirt Marianne Thyssen, an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta, Scileanna agus Soghluaisteacht Saothair: "Tá poist de dhíth ar ár ndaoine óga agus teastaíonn siad uathu anois. Tá sé do-ghlactha nach féidir le níos mó ná duine óg amháin as gach cúigear ar mhargadh an tsaothair post a fháil . Trí níos mó maoinithe a chur ar fáil níos luaithe, is féidir linn níos mó daoine óga a chur ar ais ag obair: Tá rún daingean agam go dtarlóidh sé seo. "

Aiseolas

Is é an chéad tosaíocht atá ag an gCoimisiún seo iomaíochas na hEorpa a neartú, infheistíocht a spreagadh agus poist a chruthú. Féadann an Plean Infheistíochta € 315 billiún euro na milliúin post nua a chruthú - go háirithe do dhaoine óga. Ach fiú nuair a chruthaítear poist nua is minic a bhíonn sé an-deacair do dhaoine óga dul isteach sa mhargadh fostaíochta go rathúil. Sin é an fáth go ndíríonn an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (YEI) go háirithe ar dhaoine óga a fháil ar ais ag obair nó ag traenáil. Tá na Ballstáit uile tiomanta don "Ráthaíocht don Aos Óg": tairiscint poist ar ardchaighdeán, printíseacht nó oiliúint a sholáthar do dhaoine óga faoi 25 laistigh de cheithre mhí ón scoil a fhágáil nó post a chailleadh. Cuideoidh fógra an lae inniu an ráthaíocht sin a thabhairt i gcrích, ar aon dul le tiomantas an Choimisiúin ina Chlár Oibre 2015.

Mhéadódh togra an lae inniu ráta réamh-mhaoinithe an Tionscnaimh Fostaíochta don Aos Óg ina leithdháileadh buiséid in 2015 ó 1-1.5% go dtí suas le 30%. Ballstáit ag baint leasa as an tionscnamh seo[1] dá bhrí sin d’fhéadfadh an tríú cuid den leithdháileadh € 3.2bn a fháil díreach tar éis Cláir Oibríochta tiomnaithe a ghlacadh. Meastar go gcuirfidh na ballstáit an maoiniú seo ar fáil láithreach do thairbhithe tionscadail trí réamhíocaíochtaí do thionscadail, agus déanfar monatóireacht ghéar air seo.

Measann an Coimisiún go bhféadfadh an réamh-mhaoiniú luathaithe seo tacaíocht láithreach a bhrostú agus idir 350 000 agus 650 000 duine óg a shíneadh i mbliana; ag an ráta réamh-mhaoinithe reatha, i gcodarsnacht leis sin, bheadh ​​an figiúr seo idir díreach 14 000 agus 22 000 duine óg.

Aiseolas

Pléifidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an togra reachtach seo anois, a chaithfidh é a ghlacadh sula bhféadfaidh sé teacht i bhfeidhm.

cúlra 

Cuireadh togra an Choimisiúin maidir le Ráthaíocht don Aos Óg i láthair i mí na Nollag 2012 (féach IP / 12 / 1311 agus MEMO / 12 / 938(b), arna ghlacadh go foirmiúil mar Mholadh do na Ballstáit ag Comhairle Airí an AE an 22 Aibreán 2013 (féach MEMO / 13 / 152) Agus d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach 2013 Meitheamh. Gach ballstát 28 thíolaic a n Ráthaíocht don Aos Óg Pleananna Forfheidhmithe (sonraí ar fáil anseo) agus tá bearta nithiúla á gcur i bhfeidhm acu. Déanann an Coimisiún faireachán ar chur i bhfeidhm na scéimeanna náisiúnta Ráthaíochta Óige faoi chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh.

Is foinse lárnach de mhaoiniú AE é Ciste Sóisialta na hEorpa, le buiséad foriomlán de thart ar € 86bn sa tréimhse 2014-2020, chun an Ráthaíocht don Aos Óg a chur i bhfeidhm.

Le cur le Ciste Sóisialta na hEorpa sna Ballstáit le réigiúin ina sáraíonn dífhostaíocht i measc na n-óg 25%, chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Tionscnamh tiomnaithe Fostaíochta don Aos Óg (YEI) a chruthú. Cuimsíonn maoiniú YEI leithdháileadh sonrach € 3.2bn ó líne thiomnaithe bhuiséid AE (réamhlódáilte go 2014-15) comhoiriúnaithe le € 3.2bn ar a laghad ó leithdháiltí Chiste Sóisialta na hEorpa na mballstát.

Comhlánaíonn an YEI Ciste Sóisialta na hEorpa chun an Moladh Ráthaíochta don Aos Óg a chur i bhfeidhm trí ghníomhaíochtaí a mhaoiniú chun cabhrú go díreach le daoine óga nach bhfuil i bhfostaíocht, oideachas nó oiliúint (NEETanna) faoi bhun 25 bliana, nó, i gcás ina measann na ballstáit a bheith ábhartha, faoi bhun 30 bliain. Is féidir maoiniú an Tionscnaimh Fostaíochta don Aos Óg a úsáid chun tacú le gníomhaíochtaí lena n-áirítear an chéad taithí oibre, cúrsaí oiliúna agus printíseachtaí a sholáthar, breisoideachas agus oiliúint, tacaíocht nua-thionscanta d’fhiontraithe óga, cláir dara seans do lucht fágála scoile luath agus fóirdheontais pá agus earcaíochta spriocdhírithe. .

Aithníodh luasghéarú ar chur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg mar phríomhthosaíocht ag Uachtarán Juncker Treoirlínte Polaitiúla.

Rialachas eacnamaíoch

Tosaíonn cainteanna i measc Feisirí Eorpacha agus Básanna Náisiúnta maidir le Rialú Eacnamaíochta

foilsithe

on

San oscailt, faoi chathaoirleacht Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta, Irene Tinagli (S&D, IT), rinneadh idirghabhálacha ó phríomhpholaiteoirí na hEorpa a bhí i gceannas ar chur i bhfeidhm an rialachais eacnamaíoch agus a leasuithe.

Leag Tinagli béim ar na réimsí ina bhfuil an dul chun cinn is práinní agus ar a bhfuil Parlaimint na hEorpa ag obair, lena n-áirítear an t-aontas baincéireachta agus aontas na margaí caipitil a thabhairt chun críche, ailtireacht an rialachais eacnamaíoch a athchóiriú agus níos mó, go háirithe, ag déanamh rialú eacnamaíoch níos cuntasaí go daonlathach.

Chuir Leas-Uachtarán an Choimisiúin Dombrovskis agus an Coimisinéir Gentiloni i láthair pleananna na hinstitiúide chun ailtireacht an rialachais eacnamaíoch a athbhreithniú. Leag Uachtarán an Ghrúpa Centeno amach an méid a bheadh ​​na hairí airgeadais ag tabhairt tosaíochta dóibh sna míonna amach romhainn. Chuir Zdravko Marić, cathaoirleach reatha ECOFIN, tosaíochtaí Uachtaránacht na Cróite ar an gComhairle i láthair.

Aiseolas

Chuir Fabio Panetta, comhalta den Bhord Feidhmiúcháin den BCE, dearcadh airgeadaíochta Limistéar an Euro i láthair agus rinne sé cur síos ar na gníomhaíochtaí a mheasann an BCE a bheith riachtanach chun an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta (AEA) a thabhairt chun críche.

Is féidir leat féachaint air díospóireacht oscailte anseo.

Leanfaidh an cruinniú ar aghaidh Dé Máirt agus Dé Céadaoin le díospóireachtaí i measc parlaiminteoirí maidir le cánachas, seirbhísí airgeadais chomh maith leis an gcomhrac i gcoinne na bochtaineachta agus buiséad fadtéarmach an AE (CAI).

Aiseolas

Is féidir an fhaisnéis go léir faoin mbailiúchán a fháil anseo, lena n-áirítear gach nasc le sruthanna gréasáin éagsúla na seisiún. Tá an clár anseo.

cúlra

Tugann Seachtain Pharlaimint na hEorpa, mar a bhfuil an bailiúchán ar eolas, Parlaimintí le chéile ó thíortha ar fud an AE, ó thíortha is iarrthóirí agus ó bhreathnadóirí chun cúrsaí eacnamaíocha, buiséadacha agus sóisialta a phlé. Tá Comhdháil an tSeimeastair Eorpaigh agus an Chomhdháil Idirpharlaiminteach maidir le Cobhsaíocht, Comhordú Eacnamaíoch agus Rialachas san Aontas Eorpach ann.

Is é an aidhm maoirseacht dhaonlathach ar rialachas eacnamaíoch an AE a mhéadú agus soláthraíonn sé deis faisnéis a mhalartú ar dhea-chleachtais maidir le timthriallta an tSeimeastair a chur i bhfeidhm.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

#Críptocurrencies: Úsáid nó diúltú?

foilsithe

on

Ar mhí na Samhna, tá 29 bitcoin tar éis taifead eile a ghearradh trí $ 11 000 a fháil i bpraghas. Tá an t-airgeadra digiteach is mó tagtha ar aghaidh go dtí méid suntasach níos mó ná 1,000 faoin gcéad i mbliana. Méadaigh sé seo caipitliú iomlán criptiúireachtaí go $ 300 billiún, lena n-áirítear caipitliú $ 161bn bitcoin. Is é an dara airgeadra digiteach is mó ná Etherium $ 46bn eile den scair iomlán.

Tá an ráta fáis cryptocurrencies atá ag fás i gcónaí ceangailte go díreach le feachtais um ardú cistí digiteacha (tairiscintí bonn tosaigh, ICO). Tháinig níos mó ná 200 acu le linn 10 de 2017, le méid iomlán na n-infheistíochtaí timpeall $ 3.5bn.

Aiseolas

Íocaíonn comhlachtaí rialála aird níos mó mar a mhéadaíonn méid na n-idirbheart blockchain ar leibhéal náisiúnta agus trasnáisiúnta. Tá seasamh domhanda maidir leis na hairgeadraí digiteacha beagán éagsúil: is iad Giobráltar, Oileán Mhanann, Oileáin Chamanacha agus Oileán Mhuirís páirtithe oscailte an fhorbairt cryptocurrencies, agus cosnaíonn daoine eile cosúil leis an tSín, an Chóiré Theas agus Vítneam scaipeadh inmheánach airgid dhigiteach.

Níor fhorbair an tAontas Eorpach cur chuige comhchoiteann fós maidir le hairgeadraí caillteanais agus nósanna imeachta ICO a rialú, ach measann comhlachtaí náisiúnta agus Eorpacha forbairt ar chreataí infheistíochta príobháideacha agus ar gheilleagair náisiúnta agus ar chreataí sábháilteachta tuairimíochta.

Dúirt rialtóir Bainc na Fraince, Francois Villeroy de Galhau, i mí an Mheithimh nach féidir aon institiúid phoiblí a chur ar fáil do mhuinín Bitcoin, rud a chiallaíonn go n-éireoidh iad siúd a úsáideann cryptocurrencies inniu ar a mbaol féin. Chuir Carl-Ludwig Thiele, comhalta boird Bundesbank síos ar airgeadraí digiteacha agus ar Bitcoin mar níos mó spraoi amhantrach ná foirm íocaíochta. Ag an am céanna, tá an Bundesbank ag déanamh staidéir ghníomhach ar chur i bhfeidhm na teicneolaíochta blockchain ina chórais íocaíochta mar gheall ar an treoir PSD2 atá i bhfeidhm. Chruthaigh De Nederlandsche Bank, banc ceannais na hÍsiltíre, dá cripthearcacht féin dá ngairmtear DNBcoin le haghaidh cúrsaíochta inmheánach chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn sé agus a luaitear go bhféadfadh blockchain a bheith infheidhme go nádúrtha laistigh den chóras idirbhearta airgeadais.

Aiseolas

Ewald Nowotny, an Banc Ceannais Eorpach a rialaíonn comhalta comhairle, a luaitear i mí na Samhna go bhfuil reachtaitheoirí agus baincéirí ceannais ag plé na múnlaí rialaithe cryptocurrencies. Mar sin féin, soláthraíonn creataí dlí iarbhír do chomhfhreagras tionscadail an ICO le rialachán airgeadais agus infheistíochta. Chuir Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) béim ar na rioscaí a bhaineann lena ráitis d'infheisteoirí agus do ghnólachtaí.

"Tá na meicníochtaí ann a ligeann do cryptoinvestors rioscaí féideartha a mheas maidir le tionscadail an ICO. Is é an ceann is suntasaí díobh an measúnú comhlíonta tosaigh tionscadail a thairgeann monaí ar na riachtanais rialála, lena n-áirítear treoracha mar 2003/71 / CE (treoir Réamheolaire), 2015/849 / EP (An Ceathrú Treoir um Sciúradh Airgid), 2004/39 / CE (Treoir maidir le Margaí in ionstraimí airgeadais - MiFID), 2011/61 / AE (Treoir um Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha - AIFMD), "a mhínigh Alexander Zaitsev, stiúrthóir feidhmiúcháin ar an chuideachta infheistíochta Threesixty Elements, SA a thugann RAISON, an t-ardán soghluaiste atá bunaithe ar AI, chun margadh na hEorpa atá deartha chun infheistíochtaí agus airgeadas pearsanta a láimhseáil.

"Fachtóirí eile a d’fhéadfadh dícheall cuí thionscadal ICO a cheadú is ea foireann na seiceadóirí saineolaithe agus plean gníomhaíochta céim ar chéim ilchasta a thuairiscítear i ndoiciméad cuimsitheach páipéar bán," a dúirt Zaitsev. "Chomh maith leis sin, is fiú a mheabhrú go bhfuil baint ag infheistíochtaí fiontair le rioscaí agus is tionscadail iad tionscadail a bhfuil geallúintí móra ioncaim acu i dtréimhsí gearra ama.

Dá bhrí sin, is ionann cuntasacht an fhorbróra agus na creatlaí rialála airgeadais agus an rannpháirtíocht comhairleoir gairmiúil na codanna de straitéis shimplí a dhéanfaidh infheistíochtaí tionscadail ICO Eorpacha a áirithiú laistigh de chóras dlí oibriúcháin an AE.

Is dóigh le gníomhaithe margaidh idirnáisiúnta saineolaithe idirnáisiúnta agus airgeadraí digiteacha go bhfuil an treocht dhomhanda d’fhorbairt an chur chuige rialála chomhchoitinn ag freagairt riachtanais reatha agus d’fhéadfadh ról ríthábhachtach a bheith acu maidir le leasanna cryptoinvestors a chinntiú. De réir an phríomhoifigigh feidhmiúcháin ag US Global Investors, ceann de na gnólachtaí infheistíochta teicneolaíochta idirnáisiúnta is mó, cuirfidh an tsochaí níos mó muiníne in airgeadraí digiteacha go luath: "An rud atá déanta ag bitcoin, dhúisigh sé gach duine chun cumhacht na teicneolaíochta blockchain (an an mórleabhar bunúsach a thacaíonn le bitcoin), cosúil le ríomhphoist dhúisigh gach duine ar an idirlíon. Ag an tús ní raibh muinín ag daoine as an idirlíon. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialachas eacnamaíoch

#Eurozone: Réamhaisnéis eacnamaíoch an Fhómhair 2017 - fás leanúnach i gcomhthéacs beartais atá ag athrú

foilsithe

on

Tá geilleagar an limistéir euro ag dul chun cinn ar an luas is tapúla i ndeich mbliana i mbliana, le fíor-réamhaisnéis fáis OTI ag 2.2%. Tá sé seo i bhfad níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis san earrach (1.7%). Tá geilleagar an AE ina iomláine ceaptha chun ionchais a bhaint amach le fás láidir 2.3% i mbliana (suas ó 1.9% san earrach).

De réir a Réamhaisnéis Fhómhair a eisíodh ar 9 Samhain, tá súil ag an gCoimisiún Eorpach go leanfaidh an fás sa limistéar euro agus san AE ag 2.1% i 2018 agus ag 1.9% i 2019 (Réamhaisnéis an Earraigh: 2018: 1.8% sa limistéar euro, 1.9% san AE).

Tá an preaseisiúint iomlán ar fáil i ngach teanga anseo.

Tá Réamhaisnéis Eacnamaíoch 2017 an Fhómhair ar fáil anseo.

Aiseolas

Tá ráitis an Choimisinéara Moscovici ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending