Ceangail le linn

Geilleagar

Tobac: rabhadh mó

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

tobac a chaitheamh

Rith an Pharlaimint dréacht-dlí chun táirgí tobac a dhéanamh chomh tarraingteach do dhaoine óga an 8 Deireadh Fómhair - deirtear sa dréacht gur chóir go mbeadh rabhadh sláinte ag gach pacáiste a chlúdaíonn 65% dá ndromchla, gur cheart torthaí, blasanna menthol agus pacáistí beaga a thoirmeasc, agus níor cheart toitíní leictreonacha a rialáil ach mar tháirgí míochaine ach amháin má éilíonn siad airíonna leigheasacha nó coisctheacha.

"Tá a fhios againn gurb iad leanaí, ní daoine fásta, a thosaíonn ag caitheamh tobac. Agus in ainneoin an treocht anuas i bhformhór na mballstát de chaiteoirí tobac, léiríonn figiúirí na hEagraíochta Domhanda Sláinte treochtaí buartha i roinnt dár mballstáit de chaiteoirí tobac óga," a dúirt an rapóirtéir Linda McAvan (S&D, an Ríocht Aontaithe). "Ní mór dúinn stop a chur le cuideachtaí tobac ag díriú ar dhaoine óga a bhfuil raon táirgí gimmicky acu agus ní mór dúinn a chinntiú go mbíonn rabhaidh éifeachtacha ag pacáistí toitíní. I gCeanada, tugadh rabhaidh phictiúir mhóra isteach i 2001 agus leathnaigh caitheamh tobac na hÓige."

Aiseolas

Rabhadh sláinte: Dhá thrian den phacáiste, tosaigh agus cúl

Éilíonn an reachtaíocht reatha go gclúdaíonn rabhaidh sláinte 30% ar a laghad d’achar tosaigh an phacáiste agus 40% den chúl. Ba mhaith le FPEnna é seo a mhéadú go 65%. Ba chóir go mbeadh an branda le feiceáil ar bhun an phaicéid.

Chuirfí cosc ​​ar phacáistí níos lú ná 20 toitín. Dhiúltaigh FPEnna, áfach, glaonna ar thoirmeasc ar thoitíní caol.

Aiseolas

E-toitíní

Ba cheart r-toitíní a rialáil, ach gan a bheith faoi réir na rialacha céanna le táirgí míochaine mura gcuirtear i láthair go bhfuil airíonna leigheasacha nó coisctheacha acu. Níor chóir go mbeadh níos mó ná 30mg / ml de nicitín iontu siúd nach ndéantar aon éilimh den sórt sin ina leith, ba cheart dóibh rabhaidh sláinte a thabhairt agus níor chóir iad a dhíol le duine ar bith faoi 18 mbliana d’aois.

Bheadh ​​ar mhonaróirí agus allmhaireoirí liosta a sholáthar do na húdaráis inniúla de na comhábhair go léir atá iontu. Faoi dheireadh, bheadh ​​r-toitíní faoi réir na srianta fógraíochta céanna le táirgí tobac.

Breiseáin liostaithe, toirmisctear blasanna

Cuireann FPEnna i gcoinne breiseáin agus blastáin a úsáid i dtáirgí tobac a dhéanfadh an táirge níos tarraingtí trí bhlas sainiúil a thabhairt dó. Údarófaí breiseáin atá riachtanach chun tobac a tháirgeadh, mar shampla siúcra, mar aon le substaintí eile atá liostaithe go sainráite i dtiúchan luaite. Chun údarú a fháil maidir le breiseán, bheadh ​​ar mhonaróirí iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún Eorpach.

Trádáil neamhdhleathach a chomhrac

Chun líon na dtáirgí tobac mídhleathacha ar an margadh a laghdú, ba cheart do bhallstáit a ráthú go sainaithnítear paicéid aonair agus pacáistiú iompair le marc a chuirfidh ar a gcumas iad a rianú, a deir FPEnna.

700,000 bás in aghaidh na bliana san AE

Dhá bhliain déag tar éis don treoir reatha teacht i bhfeidhm, is é caitheamh tobac an príomhchúis bháis is féidir a chosc agus timpeall 700,000 duine ó ghalair a bhaineann le caitheamh tobac gach bliain. Thar na blianta, chabhraigh bearta a glacadh chun caitheamh tobac a dhíspreagadh an cion de shaoránaigh an AE a chaitheann tobac a laghdú ó 40% san AE15 i 2002 go 28% san AE 27 in 2012.

Na chéad chéimeanna eile

Tugadh sainordú do McAvan comhaontú céadléitheoireachta a chaibidliú le hairí an AE. Faomhadh an sainordú seo le 620 vóta go 43, agus staon 14 as.

Nuair a bheidh an reachtaíocht ceadaithe ag an gComhairle agus ag an bParlaimint, beidh 18 mí ag ballstáit an AE an treoir a aistriú ina ndlíthe náisiúnta, le rith ón dáta a thiocfaidh sí i bhfeidhm. Is é trí bliana an spriocdháta chun blasanna a dhíothú de ghnáth, agus cúig bliana breise do menthol (ocht mbliana san iomlán). Glacfar le táirgí tobac nach gcomhlíonann an treoir ar an margadh ar feadh 24 mhí, agus r-toitíní ar feadh 36 mí.

Anna van Densky

 

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending