Ceangail le linn

Geilleagar

Suirbhé ar buaicphointí scileanna do dhaoine fásta de dhíth oideachas agus oiliúint chun feabhas a chur

ROINN:

foilsithe

on

banner_piaacTá scileanna ísle litearthachta agus uimhearthachta ag duine as gach cúigear duine fásta san Eoraip, agus níl aon chéim ollscoile san ábhar céanna ina ráthaíocht ar an leibhéal céanna scileanna i dtíortha éagsúla, de réir an chéad Suirbhé idirnáisiúnta cuimsitheach ar Scileanna Aosach a d’fhoilsigh an OECD inniu. agus an Coimisiún Eorpach. Déanann an suirbhé measúnú ar scileanna TFC litearthachta, uimhearthachta agus fadhbréitigh daoine fásta 16-65 in 17 mballstát - an Bheilg (Flóndras), Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, Éire, an Iodáil, an Chipir, an Ísiltír. , An Ostair, an Pholainn, Poblacht na Slóvaice, an Spáinn, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe (Sasana / Tuaisceart Éireann), chomh maith leis an Astráil, Ceanada, an tSeapáin, Poblacht na Cóiré, an Iorua agus na Stáit Aontaithe. Cuireann na torthaí béim ar an ngá díriú ar infheistíocht chun oideachas agus oiliúint a fheabhsú chun scileanna agus infhostaitheacht a mhéadú i dtíortha Eorpacha.

Sheol an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou agus an Rúnaí um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) Genera Ángel Gurría an suirbhé, ar a dtugtar freisin an Clár um Measúnú Idirnáisiúnta ar Inniúlachtaí Aosach (PIAAC).

"Cuireann an Suirbhé ar Scileanna Aosaigh béim ar laigí inár gcórais oideachais agus oiliúna nach mór aghaidh a thabhairt orthu má táimid chun na scileanna ardleibhéil a theastaíonn uathu chun go n-éireoidh leo sa saol a threalmhú. Níl sé inghlactha nach bhfuil ach an cúigiú cuid dár ndaonra leibhéil ísle scileanna. Caithfimid an fhadhb seo a réiteach. Níl aon chiorruithe ann. Ar leibhéal an AE agus an leibhéal náisiúnta, caithfimid infheistíocht níos éifeachtaí a dhéanamh in oideachas níos fearr agus in oiliúint níos fearr. "

Aiseolas

Chuir an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsitheachta László Andor macalla leis an dearcadh seo, a d'éiligh go mbeadh maoiniú le haghaidh athchóirithe oideachais agus fostaíochta mar thosaíocht. “Molaim do bhallstáit úsáid níos fearr a bhaint as Ciste Sóisialta na hEorpa chun infheistíocht a dhéanamh i scileanna agus in oiliúint, do dhaoine óga dífhostaithe agus d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil oibrithe meánaosta agus níos sine," a dúirt sé.

Is iad príomhthorthaí an tsuirbhé:

  • Tá scileanna ísle litearthachta agus uimhearthachta ag 20% ​​de dhaonra aois oibre an AE: tá an figiúr níos airde i measc na ndaoine dífhostaithe ar dóigh dóibh a bheith gafa i ‘ngaiste scileanna íseal’ toisc nach ndéanann siad ach beagán nó gan aon fhoghlaim aosach;
  • Níl na scileanna digiteacha ag 25% d’aosaigh chun TFC a úsáid go héifeachtach (tá aghaidh a thabhairt air seo ar cheann de chuspóirí nua an Choimisiúin Oscailt suas Oideachas tionscnamh);
  • tá difríochtaí suntasacha idir tíortha i scileanna a chuirtear ar fáil trí oideachas foirmiúil: tá scileanna comhchosúla nó níos fearr ag céimithe scoile le déanaí a bhfuil cáilíocht uachtarach meánscoile acu i roinnt Ballstát ná céimithe ardoideachais i gcásanna eile;
  • ní mór go ndíreodh polasaithe foghlama ar feadh an tsaoil ar scileanna a chothú le himeacht ama agus na bearnaí idir na glúine a nocht an suirbhé agus na tairbhí suntasacha eacnamaíocha agus sóisialta a bhaineann le scileanna níos airde.

Difríochtaí idir na Ballstáit

Aiseolas

Léiríonn an fhianaise ó na sonraí a bhailigh an ECFE difríochtaí suntasacha idir na Ballstáit. Tugtar samplaí thíos:

Tá scileanna ísle litearthachta nó uimhearthachta ag duine fásta amháin as gach cúigear in Éirinn, sa Fhrainc, sa Pholainn agus sa Ríocht Aontaithe. Éiríonn sé seo le beagnach duine fásta amháin i dtrí cinn sa Spáinn agus san Iodáil.

Tá níos mó ná 40% den daonra aosach san Ísiltír, san Fhionlainn agus sa tSualainn ag a bhfuil ardscileanna fadhbréitigh i dtimpeallachtaí TFC, agus níl taithí ríomhaire ag beagnach duine as gach cúigear fásta sa Spáinn, san Iodáil, sa Chipir, sa Pholainn agus sa tSlóvaic.

Tá scóir litearthachta ó chéimithe uachtaracha meánscoile le déanaí san Ísiltír agus san Fhionlainn gar do nó níos fearr ná na céimithe ardoideachais in Éirinn, sa Spáinn, san Iodáil, sa Chipir agus sa Ríocht Aontaithe (Sasana / Tuaisceart Éireann).

Sa Bheilg (Flóndras), an Spáinn, an Fhrainc agus an Fhionlainn, tá an leibhéal inniúlachta sa litearthacht agus san uimhearthacht i measc leanaí 25-34 i bhfad níos fearr ná an ghlúin 55-65.

Na chéad chéimeanna eile

Pléifear torthaí an tsuirbhé agus a n-impleachtaí maidir le hoideachas agus oiliúint le ballstáit chun cuidiú le gníomhaíochtaí a shainaithint chun laigí a leigheas. Tacóidh an clár nua oideachais, oiliúna agus óige Erasmus + le tionscadail atá dírithe ar scileanna aosach a fhorbairt agus a uasghrádú. Is féidir leis an suirbhé cabhrú leis na Ballstáit freisin tosaíochtaí a shainiú le maoiniú ó Chiste Sóisialta na hEorpa 2014-2020, atá ina phríomhfhoinse infheistíochta i scileanna agus in oiliúint agus is féidir leis rochtain ar oiliúint do ghrúpaí leochaileacha a fheabhsú freisin.

cúlra

Déanann an Suirbhé ar Scileanna do Dhaoine Fásta measúnú go díreach ar scileanna thart ar 5 000 aosach i 16-65 i ngach tír rannpháirteach, a dhéanann ionadaíocht ar an daonra in aois oibre. Is iad na scileanna a tástáladh ná litearthacht, uimhearthacht agus réiteach fadhbanna i dtimpeallachtaí atá saibhir ó thaobh na teicneolaíochta de. Iarrann an suirbhé freisin ar úsáid TFC ag an obair agus sa saol laethúil, scileanna cineálacha atá ag teastáil ag an obair, cibé acu an oireann na scileanna agus an cháilíocht do riachtanais oibre agus ceisteanna faoi oideachas, obair agus cúlra socheacnamaíoch.

Rinneadh an suirbhé i 2011 / 2012 i dtíortha 23, ina measc ballstáit 17, arb ionann iad agus níos mó ná 80% de dhaonra an AE-28.

Shínigh an Coimisiún Eorpach agus an OECD comhaontú comhair le déanaí chun oibriú níos dlúithe le chéile i dtrí réimse: straitéisí scileanna, anailísí tíre agus suirbhéanna idirnáisiúnta.

Seolfaidh an Coimisiún agus an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta uirlis Measúnaithe Ar Líne Oideachais agus Scileanna níos déanaí an fómhar seo. Ligfidh sé seo do dhaoine a gcuid scileanna a thástáil agus a gcumas féin a thagarmharcáil i gcomhthéacs idirnáisiúnta.

An tráthnóna seo, óstálfaidh Andreas Schleicher, Leas-Stiúrthóir Stiúrthóireacht Oideachais agus Scileanna an OECD, agus Xavier Prats Monné, Leas-Ard-Stiúrthóir Oideachais agus Cultúir sa Choimisiún Eorpach, cruinniú faisnéise do gheallsealbhóirí oideachais agus oiliúna ar impleachtaí an tsuirbhé do Ceapadh beartais na hEorpa. Beidh an faisnéisiú ar siúl ó 14: 30-16: 00 i halla éisteachta fhoirgneamh Madou an Choimisiúin, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Tá fáilte roimh na meáin chreidiúnaithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending