Ceangail le linn

Geilleagar

Fostaíocht: Níos mó ná fhiontraithe 6,000 a fháil iasachtaí Mhicreamhaoiniúcháin Chun Cinn

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

5587-eorpach-dul chun cinn-micreamhaoinithe-saoráid-strumento-UE-agevola-microcredito-350Tá níos mó ná 6,000 fiontraí tar éis leas a bhaint cheana féin as iasachtaí ar fiú beagnach € 50 milliún iad san iomlán faoin tSaoráid Eorpach um Micreamhaoiniú Dul Chun Cinn, de réir an an tríú tuarascáil bhliantúil ar an ionstraim AE seo. Deimhníonn an tuarascáil gur chuidigh Progress Microfinance go mór le cruthú post, ag cabhrú le céatadán ard daoine a bhí dífhostaithe roimhe seo nó a bhí neamhghníomhach i bhfostaíocht. Go háirithe, éascaíonn micreamhaoiniú féinfhostaíochta agus fiontraíocht i measc grúpaí a mbíonn níos mó deacrachtaí acu de ghnáth airgead a bhailiú, mar shampla daoine óga agus mionlaigh.

Dúirt an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsitheachta László Andor: "Is féidir le gnóthas a thosú a bheith ina bhealach inmharthana do dhaoine áirithe filleadh ar an obair agus uirlis chumhachtach chun cabhrú le grúpaí faoi mhíbhuntáiste lánpháirtiú sa tsochaí. infheistíocht shóisialta iontach le breisluach suntasach d’fhiontraithe ionchasacha agus don tsochaí i gcoitinne. Tá áthas orm go gcuirfidh an comhaontú le déanaí ar Chlár nua um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta ar ár gcumas for-rochtain ar an tSaoráid Eorpach um Mhicreamhaoiniú Dul Chun Cinn a mhéadú in 2014- 20 tréimhse. "

Tugann an tuarascáil le fios go ndúirt beagnach aon trian de na tairbhithe deiridh go raibh siad dífhostaithe nó neamhghníomhach nuair a rinne siad iarratas. Is gnólachtaí nuathionscanta iad beagnach 80% de na micrea-chuideachtaí a fhaigheann tacaíocht ar feadh níos lú ná trí bliana.

Aiseolas

Is í an talmhaíocht agus an trádáil an dá earnáil is mó a fhaigheann tacaíocht ón tSaoráid, agus is ionann iad agus níos mó ná leath na bhfiontar tacaithe go léir.

Tá ról tábhachtach ag oiliúint agus meantóireacht freisin maidir le fiontraíocht a threisiú, chomh maith le rochtain ar airgeadas. Tá na hidirghabhálaithe trína ndéantar maoiniú Micreamhaoiniú Dul Chun Cinn a threorú faoi cheangal conarthach chun comhoibriú le heagraíochtaí a sholáthraíonn an oiliúint agus an mheantóireacht sin agus is féidir leis na Ballstáit Ciste Sóisialta na hEorpa a úsáid chun cúnamh a sholáthar i bhfoirm cóitseála nó oiliúna do thosaithe gnó. Tá tionchar dearfach ag tacaíocht den sórt sin ar scileanna gnó na dtairbhithe agus is léir go gcomhlánaíonn sí micreafóin a fhaightear faoi Progress Microfinance. In Éirinn, mar shampla, maoinítear an tionscnamh ‘Going for Growth’, atá deartha chun tacú le mná a chuireann tús le gnó trí mheantóireacht agus oiliúint, go páirteach trí Chlár Oibriúcháin CSE Infheistíochta Caipitil Daonna 2007-2013.

cúlra

Aiseolas

Tá sé mar aidhm ag an tSaoráid Eorpach um Micreamhaoiniú Dul Chun Cinn reatha cabhrú le daoine a bhfuil deacrachtaí acu iasacht bhainc thraidisiúnta a fháil rochtain níos fearr a fháil ar mhicrea-chreidmheas d’fhonn a bheith féinfhostaithe nó a ngnó féin a bhunú. Maoiníonn an tSaoráid iasachtaí faoi bhun € 25,000 do dhaoine dífhostaithe, daoine atá i mbaol a gcuid post a chailleadh agus daoine ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste, mar shampla daoine óga nó aosta nó imircigh. Is é aidhm Progress Microfinance ní amháin maoiniú an AE a chur ar fáil ach freisin éifeacht ghiarála a chruthú d’infheistíocht iomlán de thart ar € 500 m, ie cúig oiread ranníocaíocht an AE. Baintear an éifeacht ghiarála seo amach trí chomhinfheistíocht ó chomhpháirtithe eile (An Banc Infheistíochta Eorpach, Gníomh Ullmhúcháin Pharlaimint na hEorpa ‘Timpeallacht níos fabhraí a chur chun cinn do mhicrea-chreidmheas san Eoraip’), trí nádúr imrothlach na gcistí, agus de réir nádúr na dtáirgí a thairgtear. . Mar shampla, is féidir le hidirghabhálaithe micreamhaoiniúcháin ráthaíocht punainne a fháil faoi Progress Microfinance, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca maoiniú a chruinniú ó infheisteoirí margaidh agus é a úsáid chun micreafóin a sholáthar.

Is í an Ciste Eorpach Infheistíochta a oibríonn an tSaoráid Micreamhaoinithe Dul Chun Cinn agus oibríonn sí trí sholáthraithe micrea-chreidmheasa ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil. Faoi láthair, tá 26 soláthróir microcredit i 15 Ballstát bainteach: an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Fhrainc, an Chipir, an Ghréig, Éire, an Iodáil, an Liotuáin, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóivéin agus an Ríocht Aontaithe.

Chuir an Coimisiún tús le Clár nua an AE um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta 2014-20 (EaSI), ar a dtugtaí an Clár um Athrú Sóisialta agus Nuálaíocht (PSCI) roimhe seo, i mí Dheireadh Fómhair 2011 agus thángthas ar chomhaontú polaitiúil le Parlaimint agus Comhairle na hEorpa i Meitheamh 2013 (féach MEMO / 13 / 628). Leathnófar raon feidhme na ngníomhaíochtaí micreamhaoiniúcháin sa chlár nua chun maoiniú a sholáthar d’fhorbairt acmhainní do sholáthraithe micreamhaoiniúcháin, d’fhonn ligean dóibh a ngnóthaí a fhorbairt agus rochtain níos fearr a thairiscint do chliaint. Cuimseoidh an clár nua ionstraim freisin atá dírithe ar thacú le fiontair shóisialta - ie gnóthais a bhfuil cuspóir sóisialta acu go príomha. Is é buiséad iomlán EaSI 2014-20 ná € 815 milliún, agus os cionn € 170 milliún de sin le haghaidh micreamhaoiniúcháin agus fiontraíochta sóisialta.

Chun tuilleadh eolais a: Tuarascáil bhliantúil 2012 maidir le Micreamhaoiniú Dul Chun Cinn a chur i bhfeidhm

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending