Ceangail le linn

Geilleagar

FUW béim plean coireachta tuaithe ag Merioneth Contae Taispeáin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

póilíneacht-plean-íomhá418x282Tabharfaidh Coimisinéir Póilíneachta agus Coireachta Thuaisceart na Breataine Bige Winston Roddick cuairt ar sheastán Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige (FUW) le linn Seó Contae Merioneth na seachtaine seo chugainn (Dé Céadaoin 28 Lúnasa) sa Bala chun bualadh le feirmeoirí agus le daoine ó cheantair thuaithe chun plean nua coireachta tuaithe an fhórsa a phlé.

Beidh Roddick ar sheastán an aontais ó 13h in éineacht le Dewi Evans, duine de na hoifigigh coireachta tuaithe a ceapadh le déanaí do Gwynedd agus Ynys Môn.

Bhí dul i ngleic le coireacht tuaithe ar cheann de na chéad ghealltanais a rinne Roddick tar éis a thoghcháin i mí na Samhna seo caite agus ó shin i leith d’fhorbair Póilíní an Bhreatain Bheag plean gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar na cineálacha coireachta a théann i bhfeidhm ar cheantair thuaithe. Is é an chéad fhórsa sa Bhreatain Bheag é, agus ceann de bheagán ar fud na RA, a sheol plean den sórt sin.

Aiseolas

Dúirt Roddick: “Tá sé de dhualgas orm éisteacht le tuairimí daoine i dtuaisceart na Breataine Bige agus na tuairimí sin a léiriú agus an treo straitéiseach á leagan síos do na póilíní.

“Le linn thréimhse an toghcháin labhair mé leis na céadta duine agus chuir daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus iargúlta go minic in iúl dom arís agus arís eile go bhfuil siad ag éirí níos buartha faoi choireacht ina bpobail.

"Labhair mé le roinnt feirmeoirí a d’fhulaing cineál éigin coireachta tuaithe, lena n-áirítear goid trealaimh, breosla, dramh-mhiotail agus ainmhithe. Tríd an bPlean Coireachta Tuaithe, díreoidh na póilíní ar choireacht a laghdú agus a chosc a thuilleadh agus a chur ar dhaoine mothú níos sábháilte ag sa bhaile agus in áiteanna poiblí. "

Aiseolas

Ceann de phríomhghnéithe Phlean Coireachta Tuaithe Thuaisceart na Breataine Bige is ea foireann úrnua de sheachtar PCSO agus trí oifigeach póilíní atá tiomanta déileáil le coireacht tuaithe.

Dúirt oifigeach feidhmiúcháin contae FUW Meirionnydd Huw Jones gur chuir an ceardchumann fáilte roimh thabhairt isteach an phlean coireachta tuaithe. “Tá ár mbaill an-sásta an deis a dtuairimí a chur faoi bhráid an Choimisinéara agus táimid thar a bheith sásta go bhfuil ár guthanna le cloisteáil.

"Is mór an borradh don gheilleagar feirmeoireachta an infheistíocht chun dul i ngleic le coireacht tuaithe agus cuirfidh sé le sábháilteacht na bpobal tuaithe agus iargúlta."

Dúirt Jones, díreach mar a bhí anuraidh, go mbeidh marquee níos mó ag an aontas chun dul i ngleic leis an líon ball atá ag tabhairt cuairte ar an seastán. “Arís tá fáilte chroíúil ag fanacht le baill agus cairde an FUW agus go leor cumainn agus comhlachtaí a oibríonn go dlúth linn.

"Bhí rannóg ban an aontais do cheantair Dolgellau - lena n-áirítear ceantair Chathair Mawddwy, Trawsfynydd agus Gellilydan - gnóthach ag ullmhú sólaistí do na céadta a fhreastalóidh."

Beidh go leor deiseanna ann scéim agra-chomhshaoil ​​Glastir agus na forbairtí is déanaí a phlé le stiúrthóir FWAG Cymru Wales, Glenda Thomas a bheidh ar an seastán idir 10.30rn agus 12.30in chun cabhrú le baill.

Beidh MP Dwyfor Meirionnydd Elfyn Llwyd i láthair ag meánlae agus AC an dáilcheantair agus cathaoirleach choiste comhshaoil ​​agus inbhuanaitheachta an Tionóil Dafydd Elis Thomas ag 2pm. Beidh ionadaíocht ag brainse Meirionnydd RABI ar an seastán freisin.

Beidh David Foode ó E-On Energy i láthair i rith an lae chun aird a tharraingt ar chomhpháirtíocht FUW leis an gcuideachta chun rátaí laghdaithe a thairiscint don soláthar leictreachais.

Beidh comhordaitheoir dobharcheantar Acmhainní Nádúrtha na Breataine Bige (CNC) i láthair chun cabhrú le baill Díolúintí Dramhaíola Talmhaíochta a chlárú a chaithfear a dhéanamh roimh spriocdháta an 1 Deireadh Fómhair agus idir meánlae agus 2pm pléifidh Dafydd Rees Roberts CNC aon saincheisteanna a bhaineann leis na Ceantair Draenála Inmheánacha i Meirionnydd.

Beidh ionadaithe Davis Meade Property Consultants ar an seastán freisin chun saincheisteanna mar athbhreithnithe cíosa, éilimh chúitimh agus roghanna fuinnimh in-athnuaite feirme a phlé.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending