Ceangail le linn

Geilleagar

Conas a fhéachann tionscal bithbhunaithe na hEorpa ar a thodhchaí?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

5411716948_413b0f9a0d_mNa Ballstáit Bithgheilleagar tá sé beartaithe go n-athróidh an réimse go mór trí bhunú nua comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach of Bithbhunaithe Tionscail. Léiríonn an chomhpháirtíocht seo toradh na gComhthionscnamh Teicneolaíochta (JTIanna) a seoladh le déanaí a bhunaigh an An Coimisiún Eorpach, ballstáit agus geallsealbhóirí tionscail na hEorpa.

Tá cúig JTI bunaithe agus bunófar iad faoi thograí nua reachtaíochta:

 • Tionscail bithbhunaithe (BBI): Tá sé mar aidhm againn na táirgí laethúla a dhéanamh níos glaise trí acmhainní nádúrtha in-athnuaite agus teicneolaíochtaí nuálacha;
 • Cealla Breosla agus Hidrigin 2 (FCH2): P.úsáid na dteicneolaíochtaí glana éifeachtúla san iompar, sa tionscal agus san fhuinneamh a úsáid.
 • Spéir Glan 2 (CS2): I.ag ligean aerárthaí níos glaine a fhorbairt trína astaíochtaí CO2 a laghdú.
 • Cógais Nuálacha 2 (IMI2): Tá sé mar aidhm againn an chéad ghlúin eile de chógais, de chóireálacha agus de vacsaíní a fhorbairt.
 • Comhpháirteanna agus Córais Leictreonacha (ECSEL): Ag beartú borradh Eoraip cumais déantúsaíochta leictreonaice.

Bunaithe faoi Airteagal 187 den Chonradh ar Fheidhmiú an AE (CFAE), Glacann JTI le cláir thaighde straitéiseacha dúshlánacha, bunaithe ar chuspóirí chlár Horizon 2020 agus tá sé mar aidhm acu maoiniú a sholáthar do thaighde luaíochta ar mhórscála, níos fadtéarmaí agus ardriosca. Tugann JTI aisteoirí éagsúla ó réimsí éagsúla le chéile: tionscal, ollscoileanna, Fiontair bheaga agus mheánmhéide, eagraíochtaí taighde agus gach gníomhaí eile ar spéis leo dúshlán taighde agus nuálaíochta.

Aiseolas
Is ionann pacáiste airgeadais foriomlán na comhpháirtíochta poiblí-príobháidí lena mbaineann an Tionscal Bithbhunaithe agus thart ar € 3.8 billiún, agus rannchuideoidh an AE € 1 billiún faoi chlár Horizon 2020 agus infheisteoidh earnáil an tionscail os cionn € 2.8 billiún. Laistigh den chomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach seo (PPP), ainmnithe DROICHEAD, eagraítear aisteoirí an tionscail sa Cuibhreannas na dTionscal Bithbhunaithe (BIC) a thugann le chéile níos mó ná 50 cuideachta, cnuasach agus eagraíocht Eorpach ó réimsí gníomhaíochta éagsúla: talmhaíocht, bithteicneolaíocht, foraoiseacht, agraibhia, ceimiceáin, innealtóireacht, páipéar agus laíon. Tá an PPP á bhainistiú ag a Comhghnóthas agus glacfaidh an Bord Rialaithe na cinntí maoinithe ar a mbeidh an líon céanna comhaltaí d'ionadaithe an Choimisiúin Eorpaigh agus BIC.  DROICHEAD bunaíonn sé a chlár oibre taighde straitéiseach féin agus roghnóidh sé na tionscadail le maoiniú trí ghlaonna oscailte ar thograí.

Cad atá sé mar aidhm ag an tionscal bithbhunaithe a dhéanamh?

Aithníonn an Tionscal bithbhunaithe an gá atá le haistriú na hEorpa i dtreo sochaí iar-iontaisí, a ndéanfar a bhfás eacnamaíoch a dhíchúpláil ó ídiú acmhainní agus a chuirfidh a bhforbairt san áireamh go mór caomhnú an chomhshaoil. Thairis sin, tá sé mar aidhm ag an Tionscal rannchuidiú mór a dhéanamh le geilleagar an AE, d’fhonn bithgheilleagar Eorpach den scoth a chruthú, a úsáidfidh ní amháin na hamhábhair in-athnuaite ar bhealach éifeachtach agus inbhuanaithe, ach a thógfaidh nua agus slabhraí luacha nuálacha, na tionscail tuaithe a ath-thionscal agus a athbheochan, iomaíochas a threisiú agus fás inbhuanaithe a chruthú dá réir.

Suas go dtí 2030, bhunaigh an Tionscal Bithbhunaithe na cuspóirí seo a leanas[3]:

 • Ath-thionsclaíocht na hEorpa a bhaint amach trí bhonneagar scaglainne tuaithe nua a chruthú: maidir leis seo, tá sé mar aidhm ag BRIDGE rannchuidiú go mór le geilleagar tuaithe Eorpach iomaíoch agus eolasbhunaithe a fhorbairt, bunaithe ar bhith-chomhlachtaí, ar cheart dó suas le 400 000 nua oilte a chruthú. poist faoi 2020 agus 700.000 post faoi 2030;
 • Ioncam feirmeora a éagsúlú agus corrlaigh bhreise a sholáthar dóibh suas le 40% trí 15 faoin gcéad den talamh a bhfuil gannluach air faoi láthair a úsáid nó a chur ar ais go dtí 2020 agus 35 faoin gcéad den talamh suas go dtí 2030;
 • Méadú suntasach a dhéanamh ar úsáid agus ar úsáid seachtháirgí agus dramhaíola ó fhoinsí éagsúla bithbhunaithe mar thalmhaíocht, foraoiseacht, cóireáil fuíolluisce, sloda, dramhaíl orgánach tí, dramhaíl clóis, dramhaíl próiseála bia agus araon; is ionann na seachtháirgí agus na dramhaíl neamhúsáidte reatha agus 2.8 billiún tonna in aghaidh na bliana; ligfidh teicneolaíochtaí agus cumais nua an acmhainn seo a mhéadú 15 faoin gcéad go dtí 2020 agus 25 faoin gcéad go dtí 2030;
 • Ag cur le forbairt thionsclaíoch ceimiceán bithbhunaithe, bith-ábhair agus ardbhreoslaí: mar sin, tá sé mar aidhm ag BRIDGE go ndéanfar 20 faoin gcéad de na ceimiceáin agus na hábhair a tháirgtear san Eoraip a bheith bithbhunaithe go dtí 2020 agus suas le 2030 na ceimiceáin bithbhunaithe agus táirgeadh ábhair le teacht 30 faoin gcéad. Thairis sin, tá sé beartaithe ag an tionscal 25% de riachtanais fuinnimh iompair na hEorpa a sholáthar trí ardbhreoslaí inbhuanaithe faoi 2030.
 • Glúin nua de ábhair bhithbhunaithe agus comhdhúile a tháirgtear i mbith-chomhlachtaí a fhorbróidh comhpháirteanna níos fearr d’fheidhmchláir tionscail (feithicleach, pacáistiú, tógáil agus go leor eile). Maidir leis seo, tá sé mar aidhm ag BRIDGE go mbeidh an margadh a sholáthraíonn polaiméirí agus comhdhúile bithbhunaithe (ag cóimheas inchomórtais le praghas cáilíochta i gcomparáid leis na roghanna iontaise) suas le 2020 5 huaire níos airde ná anois agus suas le 2030 le bheith 10 n-uaire níos airde.
 • Ag cur, trí aonrú próitéine agus luacháil ó phróiseáil bhreise bithmhaise, chun allmhairí próitéine a laghdú 15 faoin gcéad go dtí 2020 agus 50 faoin gcéad suas go dtí 2030. Sa fhéith chéanna, tá sé i gceist ag BRIDGE barrfheabhsú na gclár torthúlachta ithreach a threisiú d’fhonn slais a threisiú. faoi ​​10 faoin gcéad allmhairí comhpháirteanna leasacháin (mar fosfáit agus potash) suas go dtí 2020 agus faoi 25 faoin gcéad suas go dtí 2030.

Spreagfaidh iarmhairtí tionsclaíocha, sóisialta agus comhshaoil ​​an-fhabhracha araon neartú, uasghrádú agus uasghrádú ar thionscal Bhithbhunaithe na hEorpa. Dá bhrí sin, táthar ag súil go bhfásfaidh láimhdeachas agus fostaíocht na dtionscal bithbhunaithe 10 faoin gcéad ar a laghad, agus 3 mhilliún post forlíontach mar thoradh air, láimhdeachas méadaithe € 80 billiún agus laghdú billí ar allmhairí ola AE suas le € 24 billiún. Ag an am céanna, cuirfidh na slabhraí luacha atá bunaithe ar tháirgeadh bithmhaise inbhuanaithe, mar aon le bainistíocht inbhuanaithe a ligfidh don charbón a ghabháil i dtáirgí bithbhunaithe mar bhith-phlaistigh, táirgí páipéir agus adhmad tógála go mór le laghdú cheaptha teasa. astaíochtaí gáis tí, bithéagsúlacht agus éiceachórais a chaomhnú agus slándáil bia a fheabhsú.

Aiseolas

Tríd is tríd, is féidir le tionscal bithbhunaithe na hEorpa rannchuidiú go hiontach leis an Eoraip a choinneáil i rás gheilleagar an domhain ach i bhfabhar an t-aistriú go geilleagar iar-iontaisí in éineacht le hiarmhairtí suntasacha sóisialta agus comhshaoil. Dúshláin ollmhóra, ach luach saothair ollmhór freisin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending