Ceangail le linn

Geilleagar

An Ísiltír: An bhfuil an Aonach Iomaíochta?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

glantimthíre

Mhol an Coimisiún Eorpach go foirmiúil don Ísiltír deireadh a chur leis an díolúine ó cháin chorparáideach a tugadh do ghnóthais phoiblí na hÍsiltíre. Measann an Coimisiún gur cheart do chuideachtaí poiblí a dhéanann gníomhaíochtaí eacnamaíocha i gcomórtas le cuideachtaí príobháideacha a bheith faoi réir cánach corparáidí freisin - díreach mar atá cuideachtaí príobháideacha. Trí dhíolúine a thabhairt do chuideachtaí áirithe toisc go bhfuil siad faoi úinéireacht phoiblí, tugtar buntáiste iomaíoch dóibh nach féidir a chosaint faoi rialacha cúnaimh stáit an AE.

 

Aiseolas
"Chun a buntáistí uile a sheachadadh teastaíonn iomaíocht chóir ónár Margadh Aonair. Ní mór comhionannas arm a bheith ann do gach gníomhaí margaidh agus táim muiníneach go ndéanfaidh an Ísiltír a dlíthe cánach a oiriúnú ina leith sin" - Leas-Uachtarán an Choimisiúin atá i gceannas ar bheartas iomaíochta Joaquín Almunia Dúirt:
Faoi Dhlí Cánach Corparáideach na hÍsiltíre, tá gníomhaíochtaí eacnamaíocha ó chomhlachtaí poiblí - mar chuid den riarachán poiblí nó i bhfoirm cuideachtaí faoi úinéireacht phoiblí - díolmhaithe, i bprionsabal, ó cháin chorparáideach. Is fíor go bhfuil roinnt eisceachtaí ann ón díolúine seo: tá gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe (cosúil le feirmeoireacht nó mianadóireacht) agus cuideachtaí áirithe faoi úinéireacht phoiblí (cosúil le haerfort Schiphol in Amstardam nó an Crannchur Náisiúnta) faoi réir cánach corparáidí. Mar sin féin, tá go leor gníomhaíochtaí eacnamaíocha ag comhlachtaí poiblí - na seirbhísí go léir san áireamh - agus go leor cuideachtaí faoi úinéireacht phoiblí atá díolmhaithe fós. I measc na gcuideachtaí sin tá calafort Rotterdam, Holland Casino, aerfort Maastricht, roinnt gníomhaireachtaí forbartha, Bank of Industry LIOF nó Twinning Holding. Bíonn na cuideachtaí seo san iomaíocht go díreach le himreoirí príobháideacha san Ísiltír agus i Margadh Aonair an AE nach mbaineann leas as an gcóireáil chéanna.
I mí Iúil 2008, tar éis roinnt gearán, chuir an Coimisiún údaráis na hÍsiltíre ar an eolas faoina réamhthuair gur chuir an beart saobhadh ar iomaíocht sa mhargadh inmheánach, de shárú ar Airteagal 107 (1) den Chonradh ar Fheidhmiú an AE (CFAE) . Fuair ​​imscrúdú an Choimisiúin amach go dtugann an chóireáil éagsúil cánach atá ag cuideachtaí faoi úinéireacht phoiblí agus phríobháideach atá i mbun gníomhaíochta eacnamaíochta buntáiste roghnach d’fhiontair faoi úinéireacht phoiblí. Ag díol na díolúine cánach corparáidí do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha ag gach comhlacht poiblí, mar chuid den riarachán poiblí nó sa foirm cuideachtaí faoi úinéireacht phoiblí, ionas go ngearrtar cáin ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha poiblí agus príobháideacha ar an mbealach céanna. Is fearr a thabharfadh sé seo aghaidh ar an gceist.
De rogha air sin, gan an díolúine ó cháin chorparáideach a dhíothú ach amháin do chuideachtaí faoi úinéireacht phoiblí ar choinníoll go dtógtar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha go léir a dhéanann an riarachán poiblí faoi láthair isteach i gcuideachtaí (faoi úinéireacht phoiblí) atá faoi réir cánach corparáidí.
Ní mór don Ísiltír an Coimisiún a chur ar an eolas anois laistigh de mhí amháin an féidir leis na leasuithe atá beartaithe a chomhaontú. Má theipeann ar chomhaontú, féadfaidh an Coimisiún imscrúdú foirmiúil státchabhrach a oscailt. Baineann cuideachtaí poiblí is mó leas as díolúine ó cháin chorparáideach ó 1956, roimh aontachas na hÍsiltíre leis an AE. Dá bhrí sin, meastar go bhfuil an beart mar chabhair atá ann cheana féin (ie mar bheart cúnaimh a bhí i bhfeidhm cheana féin sular tháinig Conradh na Róimhe i bhfeidhm) agus tá a mheasúnú faoi réir nós imeachta sonrach comhair idir an Ísiltír agus an Coimisiún. Nuair a aimsíonn an Coimisiún go bhfuil sárú á dhéanamh ar chabhair státchabhrach AE ag an gcabhair atá ann cheana, ní iarrann sé ar an mBallstát an chabhair a deonaíodh a aisghabháil ach iarrann sé air deireadh a chur leis an mbeart.

 

Colin Stevens

Aiseolas

 

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending