Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

Feidhmíonn an coiste chun iomaíocht a chur chun cinn agus cearta tomhaltóirí a chosaint

ROINN:

foilsithe

on

Tá obair mhórscála ar siúl san Úisbéiceastáin atá dírithe ar dhlúthchóras riaracháin phoiblí a chruthú. Sa phróiseas seo, dírítear aird ar leith ar chur chun feidhme tráthúil agus éifeachtach na n-athchóirithe riaracháin a áirithiú, agus gníomhaíochtaí údaráis feidhmiúcháin na poblachta á n-eagrú bunaithe ar cheanglais agus ar phrionsabail nuashonraithe, i.e. scríobhann Farrukh Karaboev.

Tháinig Foraithne an Uachtaráin “Ar bhearta chun athchóirithe riaracháin ar an Úisbéiceastáin nua a chur i bhfeidhm” ón 21 Nollaig, 2022, chun bheith ina leanúint loighciúil den obair sa treo sin. De réir na Foraithne, mar chuid den chéad chéim d’athchóirithe, glacadh togra maidir le bunú córas aontaithe de chomhlachtaí feidhmiúcháin na poblachta ón 1 Eanáir, 2023.

De réir an phrionsabail bhunaithe, roinneadh comhlachtaí stáit i bhfoirm coiste ina dhá chatagóir, ie iad siúd a chomhordaíonn agus a rialaíonn gníomhaíochtaí na hearnála laistigh den réimse ábhartha agus a eagraíonn obair bhainistíochta chomhghleacaí sa chóras, agus iad siúd a oibríonn faoi. fochomhordú eagraíochtúil na hAireachta agus, i gcomhréir leis an reachtaíocht, tá stádas speisialta acu agus go díreach faoi Uachtarán na hÚisbéiceastáine agus/nó faoi Chomh-aireacht na nAirí.

Tá na húdaráis feidhmiúcháin, lena n-áirítear oifigigh shinsearacha, á uasmhéadú suas le 30 faoin gcéad. Déanfar cúraimí údaráis feidhmiúcháin na poblacht a rialáil agus a laghdú 10 faoin gcéad ar a laghad freisin. Tá coigeartuithe á ndéanamh ar ghníomhaíochtaí na gceannairí bunaithe ar mholtaí na saoránach, tá a gcuntasacht don phobal á neartú, agus tá nuálaíochtaí eile á dtabhairt isteach.

De réir na Foraithne seo, bunaíodh an Coiste um Chur Chun Cinn Iomaíochta agus Cosanta Tomhaltóirí ar bhonn an Choiste Antimonopoly, agus sannadh feidhmeanna na Gníomhaireachta um Chosaint Cearta Tomhaltóirí faoin gCoiste Antimonopoly dó.

In 2022, d’fhorbair ár gCoiste 19 ndréacht de dhoiciméid dlí rialála, ina measc ullmhaíodh trí dhlí, ceithre fhoraithne an Uachtaráin, naoi ndréacht-foraithne Chomh-Aireachta na nAirí agus trí dhoiciméad roinne de chuid an Choiste.

Go háirithe, faoi láthair, d’fhaomh Cumann Reachtaíochta Oliy Majlis an dréacht-dlí nua “Ar Iomaíocht” arna ullmhú ag an gCoiste le tacaíocht ó shaineolaithe idirnáisiúnta.

Aiseolas

Chun tionchar dréacht-doiciméid dlí ar an iomaíocht a mheas (ex-ante), Scrúdaíodh 451 doiciméad a thug aireachtaí agus gníomhaireachtaí isteach. Tá forálacha a chuireann srian ar iomaíocht i 49 faoin gcéad díobh agus thángthas ar chonclúidí chun iad a eisiamh.

Rinne an Coiste agus a chomhlachtaí críochach athbhreithniú ar na doiciméid dlí agus eile a bhí ann (ex-post) glactha ag na húdaráis stáit áitiúla agus ag comhlachtaí riaracháin stáit chun a dtionchar ar an iomaíocht a mheas. Le linn an phróisis, socraíodh go nglacfadh 521 údarás stáit áitiúil agus 76 rannán réigiúnacha de chomhlachtaí riaracháin stáit le 9 cinneadh agus doiciméad a chuir srian ar iomaíocht, agus glacadh bearta chun iad a aisghairm.

De réir na reachtaíochta atá ann faoi láthair, atá dírithe ar bhuntáiste a fháil ó eintiteas gnó nó ó ghrúpa daoine i gcur chun feidhme na gníomhaíochta eacnamaíche atá contrártha leis an reachtaíocht, cleachtais ghnó, agus gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le nó a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh d’eintitis ghnó eile ( iomaitheoirí) nó damáiste nó dochar dá gclú gnó a mheas mar iomaíocht éagórach.

I 633 cás d’iomaíocht éagórach, d’aithin an Coiste agus a chomhlachtaí críochach sáruithe ar an Dlí seo agus thug treoracha chun deireadh a chur leo.

D'fhonn seasamh an mhargaidh a chothabháil agus a neartú i dtimpeallacht iomaíoch, caithfidh fiontraí oibriú i gcónaí air féin - chun bealaí a chuardach chun costas earraí a laghdú, réitigh agus margaíocht nuálacha a thabhairt isteach, dul i mbun fógraíochta. Mar sin, go praiticiúil, is fearr le roinnt fiontraithe a bheith ag obair “i chlaonpháirteachas” lena chéile seachas le hiomaíocht. Tugtar “comhaontú cairtéil” (claonpháirteach) ar chomhaontuithe iomaitheoirí chun praghsanna a shocrú, a ardú agus a chomhordú trí chomhthoiliú. Ligeann idirghníomhaíochtaí den sórt sin dóibh bogadh ar bhealach níos fearr ar bhealach “stealthy”. Ag an am céanna, go praiticiúil, ós rud é go ndéantar comhaontuithe cairtéil den sórt sin go rúnda, is tasc an-deacair fós iad a bhrath.

Rinne an Coiste anailís ar 262 margadh tráchtearraí agus seirbhíse chun an timpeallacht iomaíoch inár dtír sna margaí tráchtearraí, airgeadais agus digiteacha a mheas, agus chun leibhéal sáithiúcháin na dtáirgí áitiúla a chinneadh. Anseo, tugadh aird ar leith ar stroighin, leasacháin mianraí, méadair leictreacha, táirgí poircealláin, na margaí árachais, slándáil, comhtháthú faisnéise fioscach na n-eintiteas gnó leis an gcóras cánach, seirbhísí comhbhailitheoirí tacsaí ar líne, staidéar domhain ar mhargaí monaplachta gaolmhara. eintitis monaplachta nádúrtha.

Léiríodh san anailís gur baineadh 15 mhargadh tráchtearraí agus airgeadais as seasamh monaplachta mar gheall ar chruthú na hiomaíochta leordhóthanacha, os a choinne sin, tá fiontair a bhfuil ceannasacht ag 7 gcinn de na margaí sin. Go ginearálta, faoi láthair tá 85 cuideachta agus grúpa daoine ag a bhfuil ceannasacht i 97 margadh tráchtearraí agus airgeadais, áit a bhfuil an iomaíocht lag.

Le blianta beaga anuas, tá laghdú tagtha ar líon na n-eintiteas monaplachta nádúrtha ó 151 go 129. In 2022, rinneadh monatóireacht ar 134 eintiteas gnó a bhí san áireamh i gclár stáit na monaplachtaí móra stáit agus na n-eintiteas monaplachta nádúrtha le haghaidh 11 chineál seirbhíse. Is fiontair faoi úinéireacht an stáit iad 70 faoin gcéad de na haonáin seo, agus chuir an earnáil phríobháideach an chuid eile leis.

Trí éifeachtacht agus cuntasacht na gcúraimí a shanntar don Choiste um Chur Chun Cinn na hIomaíochta agus um Chosaint Tomhaltóirí a mhéadú, rannchuideoidh sé leis na hathchóirithe atá dírithe ar Úisbéiceastáin nua a thógáil, fás eacnamaíoch, timpeallacht shláintiúil iomaíoch a áirithiú agus rochtain shaor in aisce d’fhiontraithe ar na margaí, agus leasanna na saoránach a chosaint agus tuilleadh feabhais a chur ar leas an daonra. Sa chás seo, beidh bunú córais dhlúth agus chomhtháite bainistíochta stáit chun tosaigh chun éifeachtacht ár ngníomhaíochtaí a chinntiú.

Is é Farrukh Karaboev leaschathaoirleach an Choiste um Chur Chun Cinn Iomaíochta agus Cosanta Tomhaltóirí.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending