Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

An bhliain inar léiríodh cumais mhúnla na hÚisbéiceach chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht

ROINN:

foilsithe

on

Tá beartas sóisialta láidir ag an Úisbéiceastáin. Mar a tugadh faoi deara in Aitheasc an Uachtaráin chuig an Oliy Majlis agus chuig muintir na hÚisbéiceastáine an 20 Nollaig anuraidh, socraíodh an sprioc chun Úisbéiceastáin Nua a thógáil bunaithe ar phrionsabal an “stáit shóisialta”, chun comhdheiseanna a chruthú do dhaoine. a n-acmhainneacht agus na coinníollacha riachtanacha a bhaint amach le haghaidh saol réasúnta agus laghdú na bochtaineachta - scríobhann Obid Khakimov, Stiúrthóir an Ionaid um Thaighde Eacnamaíochta agus Athchóirithe

 Mar sin, tá caiteachas na tíre ar bheartas sóisialta san Úisbéiceastáin ag méadú ó bhliain go bliain, mar shampla, in 2018 b'ionann iad agus 35 trilliún suim, in 2019 - 61.3 trilliún suim, in 2020 - 74.2 trilliún suim, in 2021 - 85.3 trilliún suim, agus tá caiteachas de 105.5 trilliún suim beartaithe do 2022.

Tá áit speisialta i mbeartas sóisialta na hÚisbéiceastáine á áitiú chun fadhb na bochtaineachta a réiteach, troid gníomhach ina choinne a thosaigh in 2020 nuair a d'aithin an Úisbéiceastáin fadhb na bochtaineachta go hoscailte. Bunaíodh bunachair shonraí de ghrúpaí den daonra atá leochaileach go sóisialta chun tacú leo níos spriocdhírithe, tugadh isteach meicníocht chun cuntas a thabhairt ar ioncam íseal trí iad a chomhcheangal leis an gcóras faisnéise "Clár Aontaithe Coimirce Sóisialaí" in 2021. córas le haghaidh cuntasaíocht níos iomláine dóibh siúd a bhfuil gá acu le cúnamh ba chúis leis an bhfíric go más rud é i 2017 - 500 míle teaghlach ar ioncam íseal a fuair cúnamh sóisialta, anois tá níos mó ná 2.2 milliún. Mhéadaigh líon na gcistí leithdháilte 7 n-uaire agus shroich sé 11 trilliún suim in aghaidh na bliana.

I bhfianaise chúlra na staide domhanda nach bhfuil go leor fabhrach i réimse an laghdaithe bochtaineachta, tá ag éirí go maith le bearta na hÚisbéiceastáine a glacadh sa treo seo anuraidh. Mar a thug an tUachtarán faoi deara ag cruinniú ar 25 Eanáir na bliana seo, tháinig laghdú ar an ráta bochtaineachta ó 17 go 14% anuraidh. Díríodh aird ar leith ar phoist nua a chruthú. Le bliain anuas, cruthaíodh thart ar 200 míle eintiteas eacnamaíoch, leathnaíodh gníomhaíochtaí 10 míle agus athchóiríodh cumas táirgthe 11 míle fiontar. A bhuíochas le cur i bhfeidhm na gclár stáit, oiliúint ghairmiúil daoine, cúnamh chun fiontraíocht a bhunú go díreach sna makhalas, tugadh 1 milliún duine as an mbochtaineacht.

Dinimic leibhéal na bochtaineachta in 2022

De réir an tsuirbhé a rinneadh faoi dheireadh 2022, tháinig laghdú thart ar 3% ar an leibhéal bochtaineachta san Úisbéiceastáin i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin agus b'ionann é agus 14.1% (i 2021 bhí sé 17%). Baineadh amach an laghdú is mó ar leibhéal na bochtaineachta i rith na bliana i réigiúin Tashkent, Kashkadarya agus Jizzakh. Ach ag an am céanna, tá méadú tagtha ar leibhéal na bochtaineachta i réigiúin Fergana, Navoi, Surkhandarya agus i gcathair Tashkent.

Laghdaigh comhéifeacht Gini nó innéacs éagothroime ioncaim mar a thugtar air in 2022 ina iomláine san Úisbéiceastáin go 0.327 i gcomparáid le 0.329 in 2021, rud a thugann le fios go bhfuil srathú maoine le caidreamh margaidh a dhoimhniú ina ghné dhílis den Úisbéiceastáin chomh maith leis an domhan ar fad, ach é measartha, rud a léiríonn cur chuige cuimsitheach i mbeartas an rialtais.

Aiseolas

Tháinig athrú freisin ar struchtúr ioncam an daonra i rith na bliana. Ba é an sciar den phá ná 63.3%, ioncam ó phinsin seanaoise - 13.3%, cúnamh sóisialta - 3.4%, ioncam ó ghnólachtaí beaga - 2.1%, ioncam ó sheoltáin ón taobh amuigh - 2.6%.

Ag an am céanna, mhéadaigh sciar an phá i réigiúin Tashkent, Navoi, Syrdarya agus Ferghana agus b’ionann é go príomha don mheánaicme, agus tugtar faoi deara sciar ard ioncaim ó ghnólachtaí beaga sa ghrúpa ar ioncam íseal, a mhéadaigh go 2.9. % i gcomparáid le 0.6% in 2021.

I struchtúr ioncam an daonra, tá méadú ar phinsin agus ar shochair shóisialta i gcoibhneas le pá, rud a léiríonn méadú suntasach ar thacaíocht shóisialta i gcoinníollacha eacnamaíocha deacra anuraidh. Ina theannta sin, tá méadú suntasach ar an sciar den ioncam ó ghnólachtaí beaga, a sholáthraíonn tacaíocht ghníomhach stáit don earnáil seo trí iasachtaí lamháltais agus fóirdheontais. Mar sin, chun fiontraíocht teaghlaigh a spreagadh tuilleadh, leithdháileadh thart ar 12 trilliún suim iasachtaí lamháltais in 2022.

Tháinig méadú suntasach freisin ar sciar ioncam teaghlaigh ó thalmhaíocht, ag baint amach 10.4%, agus in 2021 bhí sé 3.4%. Baineadh an fás is mó amach sa Syrdarya (suas le 9.8% vs. 0.1% in 2021), Tashkent (6.6% vs. 1.6%), Samarkand (10.5% vs. 1.9%), Jizzakh (13.1% vs. 2.9%) réigiúin agus i bPoblacht Karakalpakstan (10.3% vs. 1.7%). 

An bhochtaineacht a chomhrac in 2022

Mar thoradh air sin, i gcoinníollacha deacra na bliana seo caite, le brú boilscithe láidir, d'éirigh leis an Úisbéiceastáin ní hamháin méadú ar an leibhéal bochtaineachta a chosc, ach freisin laghdú suntasach go leor a bhaint amach ann. Baineadh é seo amach trí bheartas comhsheasmhach chun cosaint shóisialta a neartú agus trí bhearta atá dírithe ar bhochtaineacht a laghdú.

Ar an 3 Nollaig, 2021, eisíodh Foraithne an Uachtaráin "Ar threoracha tosaíochta an bheartais stáit maidir le forbairt fiontraíochta, fostaíochta agus laghdú bochtaineachta sa makhalla", dá réir, ó Eanáir 2022, post cúntóir don cheantar (cathair). ) tugadh isteach khokim chun fiontraíocht, fostaíocht agus laghdú na bochtaineachta a fhorbairt i ngach baile, sráidbhaile, agus i ngach makhalla. Chun gníomhaíochtaí na n-institiúidí nua a chomhordú le struchtúir rialtais, tá coimisiún Poblachtach bunaithe chun gníomhaíochtaí cúntóirí na khokims a eagrú. Is é sin, anuraidh, i mbeagán ama, bunaíodh córas lárnach de mheicníocht nua chun an bhochtaineacht agus forbairt eacnamaíoch na réigiún agus na gceantar tuaithe a chomhrac, ag baint amach gach ceantar, gach makhalla.

I rith na bliana, léirigh an córas "makhallabay" seo a éifeachtacht agus a éifeachtúlacht. Leithdháil an stát 12.5 trilliún suim ($ 1 billiún) d'acmhainní airgeadais chun na fadhbanna aitheanta ar an talamh a réiteach, chun cosaint shóisialta a neartú, chun fostaíocht a chinntiú agus chun tacú le tionscnaimh ghnó faoi chuimsiú an chórais seo. Mar gheall ar úsáid na gcistí seo, bhí 1.2 milliún cónaitheoir fostaithe le haghaidh obair bhuan, bhí 997 míle duine in ann a bheith féinfhostaithe, cláraíodh 101 míle duine (mar aon le fostaithe) mar fhiontraithe aonair, bhí baint ag 158 míle duine le híocaíocht phoiblí. oibreacha, leithdháileadh talamh ar cíos do 418 saoránach.

Don chéad uair i stair na tíre, méadaíodh pinsin agus sochair shóisialta go leibhéal nach ísle ná íoschaiteachas tomhaltóirí i 2022. Má fuair 500 míle teaghlach ar ioncam íseal cúnamh sóisialta in 2017, mar sin faoi dheireadh 2022 tá níos mó ann cheana féin. ná 2 mhilliún. Mhéadaigh líon na gcistí leithdháilte 7 n-uaire thar an tréimhse chéanna agus shroich sé 11 trilliún suim in aghaidh na bliana.

Tá Foraithne an Uachtaráin "Ar bhearta chun athchóirithe riaracháin ar an Úisbéiceastáin Nua a chur chun feidhme" a glacadh ag deireadh na bliana seo caite tábhachtach freisin chun éifeachtacht na mbeart chun bochtaineacht a laghdú a fheabhsú tuilleadh. Mar chuid den athchóiriú riaracháin leanúnach, rinneadh 5 roinn atá freagrach as laghdú na bochtaineachta a chlaochlú i gcóras amháin de chuid Aireacht Fostaíochta agus Laghdú Bochtaineachta Phoblacht na hÚisbéiceastáine, a bhfuil gach cumas eagraíochtúil agus acmhainní airgeadais curtha ar fáil dó. Is cinnte go rannchuideoidh comhchruinniú na saincheisteanna atá forluiteach go frithpháirteach ar nós taifid a choinneáil ar acmhainní saothair agus dífhostaíocht, tacaíocht fostaíochta agus forbairt fiontraíochta i makhalas, laistigh d’aon aireacht amháin lena réiteach níos éifeachtaí agus níos cuimsithí amach anseo.

Mar thoradh air sin, anuraidh, bunaíodh córas eagraíochtúil cuimsitheach, iomlánaíoch agus comhtháite a bhí dírithe ar bhochtaineacht a laghdú san Úisbéiceastáin, rud a d’éirigh lena éifeachtacht ard a thaispeáint i mbliain amháin.

An trajectory de laghdú na bochtaineachta i mbliana

In Aitheasc an Uachtaráin chuig an Oliy Majlis agus chuig muintir na hÚisbéiceastáine an 20 Nollaig 2022, leagadh amach tosaíochtaí an bheartais laghdaithe bochtaineachta in 2023 freisin.

Mar sin, leanfar le hiarrachtaí chun dálaí maireachtála a fheabhsú agus an bhochtaineacht a shárú ar leibhéal na makhalla, go háirithe, déanfar gach clár infheistíochta stáit a fhoirmiú i gcomhthéacs makhallas. Chun neamhspleáchas na makhallas a mhéadú i dtéarmaí airgeadais, mar chuid de chur i bhfeidhm an chórais "Buiséad Makhalla", ó 1 Eanáir na bliana seo, fanfaidh cuid de na fáltais ó cháin maoine agus cánach talún sa makhalla féin. In 2023, leithdháilfear beagnach 3 huaire níos mó cistí, nó 8 trilliún suim, chun tionscadail a thionscnaíonn an daonra a chur chun feidhme.

Ag an am céanna, shoiléirigh agus shonraigh Uachtarán na hÚisbéiceastáine bearta atá dírithe ar bhochtaineacht a laghdú in 2023. Socraíodh an tasc chun cláir fostaíochta do 2023 a fhorbairt agus a fhormheas ar bhealach níos críochnúla i gcomhthéacs na gceantar.

Ag an gcéad chéim, déanfar an "leabhar nótaí iarainn", "leabhar nótaí óige" agus "leabhar nótaí na mban" a chomhcheangal i gcóras amháin, agus déanfar pas digiteach amháin a fhorbairt do gach teaghlach. Ag an dara céim, ullmhófar cláir aonair le haghaidh éalú ón mbochtaineacht do gach teaghlach. Ag an tríú céim, cuirfear tionscadail gairmoiliúna agus fiontraíochta i bhfeidhm. Chun na gcríoch sin, tá tús curtha le cruthú 300 microcenters i makhalas. Tá treoir tugtha don Aireacht um Laghdú Bochtaineachta agus Fostaíochta, in éineacht leis an gCumann Tráchtála agus Tionscail, clár forbartha gnó a fhorbairt do gach ceantar.

Chuir an tUachtarán in iúl freisin na treoracha ar gá aird ar leith a thabhairt orthu. Ar an gcéad dul síos, chun fiontraíocht teaghlaigh a spreagadh tuilleadh, leathnófar scála na tacaíochta airgeadais. I mbliana, leithdháilfear 12 trilliún suim don chlár gnó teaghlaigh, agus méadófar uasmhéid na n-iasachtaí sin. Go háirithe, an 25 Eanáir, eisíodh Foraithne an Uachtaráin "Ar bhearta breise chun tacú le cláir forbartha fiontraíochta teaghlaigh", dá réir sin in 2023 a leithdháilfear cistí comhionann le $300 milliún ar thionscadail a mhaoiniú faoi chuimsiú na gclár forbartha fiontraíochta teaghlaigh. , Agrobank, Mikrokreditbank agus Halq Bank ag ráta 10 faoin gcéad ar feadh tréimhse 7 mbliana le tréimhse cairde 3 bliana.

Réimse eile is ea an talmhaíocht, atá ina foinse thábhachtach fostaíochta. D'ordaigh an tUachtarán ceapacha a leithdháileadh in áiteanna atá áisiúil don daonra agus saothrú táirgí ar éileamh an mhargaidh iontu a bhunú. “Trí úsáid éifeachtach a bhaint as na tailte seo, is féidir táirgí ar fiú $1 billiún iad a tháirgeadh,” a dúirt sé.

Conclúid

Más rud é i bhformhór na dtíortha ar fud an domhain a dhéantar an comhrac in aghaidh na bochtaineachta ar bhonn oidis réamhdhéanta de réir mholtaí na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta a bunaíodh ar bhonn taithí idirnáisiúnta carntha, ansin san Úisbéiceastáin bunaíodh múnla eagraíochtúil bunaidh de laghdú na bochtaineachta. i mbeagán ama, a tugadh isteach anuraidh agus a léirigh torthaí dearfacha an-mhaith cheana féin.

Ní féidir a rá nár úsáideadh taithí eachtrach sa mhúnla Úisbéicis, toisc go ndearnadh staidéar agus tuiscint dhomhain ar thaithí SAM de na 60í le linn a forbartha, rud a d'fhág gur féidir caighdeán maireachtála stáit fhorbartha agus depressed, áitritheoirí a chomhionannú. de chathracha agus sráidbhailte; taithí na Cóiré Theas sna 70í ar imscaradh an "Ghluaiseacht le haghaidh sráidbhaile nua"; chomh maith le nádúr náisiúnta na ngníomhaíochtaí sa chomhrac in aghaidh na bochtaineachta sa tSín le blianta beaga anuas. Ach mar sin féin, is struchtúr eagraíochtúil uathúil é an córas “makhallabay” sa lá atá inniu ann ó thaobh foinsí maoinithe de, agus i dtéarmaí clúdach agus éifeachtúlacht an daonra. Is é sin, is táirge náisiúnta de chuid na hÚisbéiceastáine é, nach bhfuil aon analógacha ar domhan go dtí seo.

Tá suim mhór curtha ag saineolaithe ón gcoigríoch cheana féin sa chóras “makhallabay” Úisbéicis. Is é sin, thug ionadaithe ó phríomhinstitiúid an domhain um chomhrac na bochtaineachta J-PAL, Cillian Nolan agus Karla Petersen, a thug cuairt ar an Úisbéiceastáin, faoi deara gur réimse an-suimiúil taighde é institiúid na gcúntóirí do na khokims inar fearr iarrachtaí a dhíriú ar a chinntiú. cosaint shóisialta ar chodanna leochaileacha den daonra, ós rud é go mbíonn go leor faisnéise ag údaráis áitiúla i gcónaí ar na saincheisteanna sin.

Agus de bharr oibriú rathúil agus éifeachtach an chórais seo anuraidh is féidir a bheith cinnte go bhfuil na spriocanna atá leagtha síos sa "Straitéis um Fhorbairt na hÚisbéiceastáine Nua do 2022-2026" i réimse laghdú na bochtaineachta, eadhon, fíorbhochtaineacht a dhíothú agus chun leibhéal na bochtaineachta coibhneasta a leath a bhaint amach go rathúil.

Obid Khakimov
Stiúrthóir ar an Lárionad um Thaighde Eacnamaíochta agus Athchóirithe[1] faoi ​​Riarachán Uachtarán Phoblacht na hÚisbéiceastáine


[1] Is ionad taighde agus Luasaire athchóirithe socheacnamaíochta é an Lárionad um Thaighde agus Athchóiriú Eacnamaíoch (CERR) faoi Riarachán Uachtarán Phoblacht na hÚisbéiceastáine. Soláthraíonn CERR tuairimí agus comhairle ar mholtaí do chlárú agus do bheartais shocheacnamaíocha na nAirí chun na príomh-shaincheisteanna forbartha a réiteach ar bhealach tapa, oibríochtúil agus éifeachtúil. Tá CERR sa 10 Barr-2020 Lár-Áise ag an “Global Go To Think Tank Index Report XNUMX” (SAM).

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending