Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

Céimeanna chun tosaigh ar mholtaí an IMF

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

On 13 Márta 2022 bhí ráiteas ó mhisean an IMF parna fhoilsiú tar éis comhairliúcháin a reáchtáladh ó 31 Márta go 13 Aibreán i Tashkent. Dar leis, d’éirigh leis an Úisbéiceastáin tréimhse na paindéime a shárú mar gheall ar bhearta cinntitheacha a glacadh chun a hiarmhairtí socheacnamaíocha a mhaolú agus mar thoradh air sin luathaigh luas fáis an gheilleagair suas le 7.4% in 2021 agus laghdaigh an boilsciú go 10%. Mar sin féin, mar a thugann saineolaithe an IMF faoi deara, “thug smachtbhannaí a cuireadh i gcoinne na Rúise éiginnteacht nua isteach agus bhí tionchar diúltach acu ar ionchais gheilleagar na hÚisbéiceastáine” , a scríobhann an Dr. Obid Khakimov, Stiúrthóir CERR

Ba chóir a thabhairt faoi deara go ndéanann an rialtas monatóireacht leanúnach ar na rioscaí inmheánacha go léir a d’fhéadfadh a bheith ann do gheilleagar na hÚisbéiceastáine. Cé gur tharla dul chun donais ar an staid san Úcráin an 26 Feabhra, is go luath i mí an Mhárta a bunaíodh an Coimisiún speisialta um rialú staid oibríochtúil san Úisbéiceastáin agus freisin aonad ceannais náisiúnta faoi chathaoirleacht an Phríomh-Aire agus na n-aonad ceannais réigiúnach faoi chathaoirleacht an Phríomh-Aire. maoirseacht khokims. Bainc thráchtála a bheith tosaithe a sheoladh íocaíochtaí i Rúbal. Chun soláthairtí seachtracha a chobhsú, cuireadh taraifí intíre do sheirbhís iarnróid i bhfeidhm agus thosaigh cuideachtaí eachtracha ag trádáil táirgí bia ar an stocmhalartán, rud a chobhsaíonn fás na bpraghsanna.

Dr.Obid Khakimov, Stiúrthóir CERR

Díríodh an chéad chruinniú eile araon ar na saincheisteanna riosca féideartha a tionóladh an 15 Aibreán 2022 freisin ar chobhsaíocht táirgí bia a áirithiú agus ar choinníollacha fabhracha a chruthú chun gnó a dhéanamh. 

Ionchais agus rioscaí an IMF

Tá saineolaithe an IMF ag súil go dtiocfaidh moilliú ar fhás gheilleagair na hÚisbéiceastáine in 2022 suas le 3-4% i gcomparáid leis an 6% a bhí tuartha roimhe seo. Comhfhreagraíonn ionchais an CAI ar an tsaincheist seo le hionchais eile. Tá sé tuartha ag an mBanc Domhanda go dtiocfaidh moilliú ar fhás OTI san Úisbéiceastáin in 2022 suas le 3.6%, an EBRD - suas le 4% agus de réir mheastacháin an Ionaid um Thaighde Eacnamaíochta agus Athchóirithe - suas le 3.6%. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, gur léirigh geilleagar na hÚisbéiceastáinis ard-athléimneacht i leith dúshláin sheachtracha don chéad trí mhí de 2022. De réir Oifig Staidrimh Stáit na hÚisbéiceastáine tháinig méadú 5.8% ar an OTI don tréimhse Eanáir-Márta i gcomparáid le fás 2.6% don chéad ráithe de 2021. Ach mar sin féin, níor cheart tionchar diúltach na rioscaí seachtracha a mheas faoina luach i rith na bliana.  

Tugann misean an IMF dá aire freisin go bhféadfadh go mbeadh tionchar diúltach ag an moilliú i ngeilleagair na gcomhpháirtithe tábhachtacha ar gheilleagar na hÚisbéiceach. Níl sé soiléir fós conas is féidir leis an scéal dul in olcas laistigh de bhliain, ach sa 1st ceathrú staid eacnamaíoch na dtíortha - tá príomh-chomhpháirtithe trádála na hÚisbéiceastáine fós cobhsaí i gcoitinne. Sa Chirgeastáin tháinig fás 4.4% i gcomparáid leis an laghdú de 9% ag an tréimhse chéanna i 2021. Sa Chasacstáin freisin ar an bhfás eacnamaíoch de 4.4% i gcomparáid leis an laghdú 1.4% ag an tréimhse chéanna i 2021. OTI na Síne i an 1st Tháinig méadú 4.8% ar an gceathrú cuid le luasghéarú go dtí an 4th ráithe faoi 1.3%. Maidir le geilleagar na Rúise níl aon sonraí oifigiúla ach de réir an VEB.RF bhí OTI na Rúise do Eanáir-Feabhra 3.6%. Ag an am céanna is féidir dul in olcas na dtáscairí eacnamaíocha sna tíortha comhpháirtíochta trádála sna míonna atá le teacht.     

Thuar saineolaithe an CAI go dtiocfaidh méadú ar easnamh oibríochtaí cuntais reatha san Úisbéiceastáin suas le 9.5% den OTI, ag an am céanna go ndéanfar laghdú ar mhéid an aistrithe airgid, dar leo, a chúiteamh go páirteach trí laghdú ar allmhairí agus méadú ar allmhairí. ioncam ó onnmhairí amhábhar. Idir an dá linn torthaí an 1st ráithe le fios go soiléir d'fhéadfadh an t-easnamh a laghdú go suntasach. Mhéadaigh láimhdeachas trádála eachtrach i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh faoi 1.7 uair agus b'ionann é agus $7.5 billiún. Tháinig méadú 2.4 uair ar onnmhairí suas go $5.8 billiún, tháinig méadú 16% ar onnmhairí gan ór san áireamh, tháinig laghdú 22% ar onnmhairí amhábhar neamhbhia agus tháinig laghdú 1% ar allmhairí san áireamh.st d'fhás an ceathrú cuid go 45% suas go $7.4 billiún.

Aiseolas

Tuar saineolaithe an IMF freisin go mbeidh boilsciú bliantúil 12% san Úisbéiceastáin mar gheall ar spící i bpraghsanna domhanda bia agus breosla in 2022. De réir “Fitch”, beidh an boilsciú in 2022 cothrom le 12.7%. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil réamhaisnéis boilscithe an IMF ag teacht go hiomlán le meastacháin Bhanc Ceannais na hÚisbéiceastáine a bhfuiltear ag súil le fás boilscithe ag 12% murab ionann agus 9% a bhí beartaithe roimhe seo. Maidir leis na torthaí sa 1st ráithe 2022, luathaíodh an boilsciú beagán mar gheall ar shuaitheadh ​​seachtrach. D’ardaigh an t-innéacs praghsanna do thomhaltóirí 2.9% i gcomparáid le mí na Nollag anuraidh (sa 1st ráithe 2021 – 2.5%). Le luasghéarú ar fhás praghsanna earraí, léirigh praghsanna le haghaidh seirbhísí an moilliú ar fhás go 1.5% (i mí Eanáir-Márta bhí sé 2.7%).

Rioscaí airgeadais

Thug saineolaithe an IMF foláireamh ina ráiteas go bhfuil tasc deacair roimh bheartas airgeadaíochta cothromaíocht a chinntiú idir streachailt leis an mboilsciú agus an téarnamh eacnamaíoch a choinneáil agus chun na treochtaí boilscithe a sheachaint mhol an IMF a bheith ullamh le haghaidh tuilleadh géaraithe ar bheartas airgeadaíochta.

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur cheadaigh méadú an Bhainc Ceannais ar an mbunráta ó 14% go 17% i lár mhí an Mhárta 2022, an margadh malairte eachtraí agus an ráta a chobhsú agus eis-sreabhadh cistí ó thaiscí san airgeadra náisiúnta a chosc agus an ráta a chobhsú. éileamh agus soláthar in oifigí malairte (b'ionann an t-iarmhéid dearfach d'Aibreán agus $396 milliún). Mar sin féin, tá an Banc Ceannais ag obair ar an gceist maidir le monatóireacht boilscithe agus bearta breise beartais airgeadaíochta a chur i bhfeidhm.

Thug misean an IMF faoi deara freisin ina ráiteas go leanann na punanna creidmheasa ag léiriú rioscaí comhchruinnithe ard agus airgeadra eachtraigh. Ag an am céanna cuirtear na rioscaí is airde i leith cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit go príomha. Mar gheall ar go bhfuil sé molta a choinneáil ar monatóireacht chúramach ar staid airgeadais na mbanc.

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur tugadh treoir don Bhanc Ceannais cheana féin le linn na físchomhdhála an 31 Márta, 2022 monatóireacht a dhéanamh ar leachtacht agus cobhsaíocht an chórais bhaincéireachta a dhéantar go rialta agus dá réir sin ó thús na bliana seo tá an sciar den fhadhb. tháinig laghdú ar chreidmheasanna sa gheilleagar ó 5.3% go 4.9% (suas le suimeanna 143 billiún). Ina theannta sin, déanann an Banc Ceannais tástáil struis rialta ar riocht airgeadais na mbanc tráchtála a léiríonn cobhsaíocht na hearnála seo go ginearálta.

Tacú leis an bhfás eacnamaíoch

Leagann ráiteas misin an CAI béim ar “go bhfuil sé ríthábhachtach dálaí fáis gníomhacha a chruthú bunaithe ar an earnáil phríobháideach agus le líon mór post – chun an fórsa saothair atá ag fás go tapa agus an sní isteach féideartha oibrithe imirceacha atá ag filleadh a ionsú.” Foráladh cheana féin do bhearta gníomhacha ina leith sin sna cinntí a glacadh ag na físchomhdhálacha an 31 Márta agus an 15 Aibreán 2022.

Cuirfidh bainc 10 trilliún breise de shuimeanna na n-iasachtaí "rothlach" ar fáil d'fhiontraithe, d'onnmhaireoirí sa chéad áit, táirgeoirí bia agus earraí tomhaltóra, chun amhábhar agus caipiteal oibre a cheannach. Coimeádtar na méideanna agus na rátaí tosaíochta ar iasachtaí faoi chláir stáit maidir le fás torthaí agus glasraí (2 trilliún suim in 2022), gnó teaghlaigh (suim 10 trilliún), morgáiste (suim 13 trilliún) agus oideachas (1 trilliún suim). Leithdháiltear $300 milliún dollar ar thionscadail de chuid gnólachtaí beaga agus meánmhéide sna réigiúin a mhaoiniú. Cuirfear na cistí seo san airgeadra náisiúnta ag ráta 10% i mbainc ar feadh tréimhse 7 mbliana. Ag an am céanna, ní bheidh an ráta ar an iasacht a sholáthraítear do na fiontraithe níos mó ná 14%.

Ní chuirfear fíneálacha agus smachtbhannaí eile i bhfianaise na meicníochtaí nua riaracháin cánach i bhfeidhm go dtí deireadh na bliana. Déanfar tréimhse cur i bhfeidhm roghanna custaim d'amhábhar, trealamh, páirteanna breise a allmhairítear dá riachtanais féin a leathnú ó na 6 mhí faoi láthair go 1 bhliain.

Thairis sin, de réir Fhoraithne an Uachtaráin an 6 Aibreán, 2022 "Ar bhearta breise chun tacú le rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí trádála eachtracha", tá sé go dtí an 1 Aibreán, 2023 gheobhaidh fiontair áitiúla a onnmhairíonn earraí ard-bhreisluacha fóirdheontais chun costais iompair le haghaidh onnmhairí a chlúdach. go dtí an gar thar lear suas le 50% de na costais iompair, agus chuig na tíortha AE - suas le 70%.

Leanúint leis an príobháidiú

“De réir mheastacháin an IMF, ba cheart ról an stáit i ngeilleagar na hÚisbéiceastáine a laghdú go suntasach, cé go mbeidh an príobháidiú níos casta faoi na coinníollacha neamhchinnteachta atá ann faoi láthair, ach leanann na comhlachtaí oifigiúla ar aghaidh ag díol sócmhainní trí cheantanna leictreonacha oscailte agus trédhearcacha, lena n-áirítear fiontair na dtionscal fuinnimh, eitlíochta agus teileachumarsáide”, - nóta shaineolaithe an IMF.

An 8 Aibreán, 2022, síníodh Foraithne an Uachtaráin “Ar an gcéad athchóiriú eile chun coinníollacha a chruthú le haghaidh fás eacnamaíoch cobhsaí tríd an timpeallacht ghnó a fheabhsú agus an earnáil phríobháideach a fhorbairt”. Cruthaíonn sé coinníollacha níos tarraingtí chun sócmhainní stáit a fháil - scaireanna stáit, leasanna úinéireachta, réadmhaoine réadmhaoine chun dlús a chur leis an bpróiseas príobháidithe.

Ceann de na pointí is tábhachtaí de na Foraithne ná go soláthraíonn sé do phríobháidiú scaireanna stáit de na cuideachtaí is mó faoi úinéireacht an stáit, lena n-áirítear monaplacht nádúrtha. Mar shampla, chun obair a sheoladh ar phríobháidiú sciar stáit de 49 % ar a laghad de scaireanna Uzbekneftegaz JSC, chomh maith le 51 % nó níos mó de Ghléasraí Cumhachta Teirmeach JSC faoi dheireadh 2022, lena n-áirítear trína socrúchán poiblí. , ba cheart cuireadh a thabhairt do bhanc infheistíochta a bhfuil taithí acu faoin 1 Bealtaine, 2022. Cuirtear réitigh den chineál céanna ar fáil do phríomhfhiontair eile atá faoi úinéireacht an stáit i ngeilleagar na tíre.

Conclúid

Agus anailís á déanamh ar mheastacháin agus ar mholtaí an IMF i bhfianaise na mbeart a glacadh chun iarmhairtí diúltacha éagobhsaíocht mhéadaithe an gheilleagair dhomhanda a chosc sna dálaí reatha, tá sé dodhéanta gan teacht ar chonclúid gan athbhrí maidir le héifeachtúlacht agus tráthúlacht na gcinntí a glacadh, ar an gcuid is mó. ar tógadh iad fiú roimh fhoilsiú an ráitis deiridh ar mhisean an IMF.

Ní mór a rá gur leagadh béim freisin ar cheartas agus ábharthacht na gcinntí a glacadh sa ráiteas misin: “Rinne na húdaráis oifigiúla an cinneadh ceart díriú go luath amach anseo ar iarmhairtí an chogaidh san Úcráin a mhaolú.” Tugann an ráiteas faoi deara freisin go raibh “na heintitis eacnamaíocha, de réir dealraimh, in ann oiriúnú go measartha tapa dá bharr, agus iad ag déanamh oibríochtaí idirnáisiúnta trí bhealaí nach raibh ceadaithe.”

Ba mhór ag saineolaithe an CAI freisin tiomantas rialtas na hÚisbéiceastáine do chúrsa na n-athchóirithe leanúnacha, ag cur béime go mbeidh luasghéarú na n-athchóirithe struchtúracha sna blianta atá le teacht ríthábhachtach chun fás eacnamaíoch a thabhairt ar ais go dtí an treocht mheántéarmach 5-6. % in aghaidh na bliana. Agus fágfaidh sé sin go mbeifear in ann an sprioc atá leagtha síos a bhaint amach – tír a bhfuil ioncam os cionn an mheáin ag an Úisbéiceastáin uirthi faoi 2030, ina sáróidh ioncam per capita an coibhéis $4,000 agus ina leathófar leibhéal na bochtaineachta, rud a leagadh béim air sa chonclúid. an ráiteas.

Dr.Obid Khakimov, Stiúrthóir CERR

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending