Ceangail le linn

An Úcráin

Tá Príomhfheidhmeannach NATO ag tathant ar thacaíocht níos mó don Úcráin de réir mar a leanann moilleanna agus easaontais

ROINN:

foilsithe

on

Chuaigh Ard-Rúnaí NATO Jens Stoltenberg isteach i gcruinniú airí cosanta an AE ag rá go soiléir gurb é an beart is práinní a theastaíonn chun cabhrú leis an Úcráin ná cosaintí aeir na tíre a neartú. Ina dhiaidh sin, thuairiscigh Ardionadaí an AE Josep Borrell, tar éis “díospóireacht bhríomhar” a thug sé air, go méadódh “roinnt ballstát” a rannchuidiú le haerchosaint. Ach tá an tAontas Eorpach fós roinnte freisin ar na príomhcheisteanna maidir le cibé acu ar cheart oiliúint a chur ar fhórsaí na hÚcráine ar ithir na hÚcráine agus más féidir leis an Úcráin úsáid a bhaint as na hairm a tugadh dó chun spriocanna a ionsaí sa Rúis, scríobhann an tEagarthóir Polaitíochta Nick Powell.

Bhí Jens Stoltenberg in ann a chur in iúl conas atá Comhghuaillithe NATO, go leor acu ina mbaill den AE freisin, ag cur dlús le seachadadh armlón, córais aerchosanta, agus go háirithe an t-ardchóras Patriot. “Mar sin, tá roinnt dul chun cinn feicthe againn”, a dúirt sé, ach tá géarghá le tuilleadh dul chun cinn agus níos mó córais aerchosanta san Úcráin”.

D’iarr sé freisin go ndéanfadh NATO comhordú ar sholáthar trealaimh agus oiliúna, gealltanas airgeadais don Úcráin a mhair roinnt blianta “lena chinntiú go seachnaimid bearnaí agus moilleanna mar a chonaic muid le déanaí” agus go ndéanfaí níos mó oibre fós leis an tionscal armán chun an táirgeadh a mhéadú.

D'áitigh an tArd-Rúnaí gur cheart an Úcráin a shaoradh ó shrianta an iarthair ar úsáid arm chun ionsaí a dhéanamh ar spriocanna dlisteanacha ar ithir na Rúise. “Caithfidh muid cuimhneamh ar cad é seo. Is cogadh ionsaithe é seo. Tá ionsaí déanta ag an Rúis ar thír eile, ionradh ar thír eile.

“Agus tá an ceart ag an Úcráin, de réir an dlí idirnáisiúnta, chun féinchosaint, iad féin a chosaint”, a dúirt sé. “Agus cuimsíonn ceart na féinchosanta spriocanna buailte lasmuigh den Úcráin, spriocanna míleata dlisteanacha laistigh den Rúis. Agus tá sé seo ábhartha go háirithe anois. Toisc go bhfuil an troid is troime ar siúl anois i réigiún Kharkiv, gar do theorainn na Rúise san Úcráin. Agus is cuid den teorainn an líne tosaigh i ndáiríre.


“Dá bhrí sin, ar ndóigh beidh sé an-deacair agus an-deacair ar na hÚcránaigh iad féin a chosaint mura féidir leo spriocanna míleata a bhaint amach díreach ar an taobh eile den teorainn. D’fhéadfadh gur lainseálaithe diúracáin iad seo. Féadfaidh sé a bheith airtléire. D’fhéadfadh gur aerpháirceanna iad a úsáidtear chun an Úcráin a ionsaí. Agus murar féidir leis an Úcráin na spriocanna míleata sin a bhaint amach, beidh sé i bhfad níos deacra orthu iad féin a chosaint.

Aiseolas


“Is cinntí náisiúnta iad seo. Ní hé sin cinntí NATO maidir le srianta. Níor chuir roinnt Comhghuaillithe srianta ar na hairm atá seachadta acu. Tá ag daoine eile. Creidim go bhfuil an t-am tagtha anois chun na srianta sin a bhreithniú, go háirithe i bhfianaise na forbartha sa chogadh, atá ar siúl anois i ndáiríre feadh na teorann. Agus déanann sé sin níos deacra fós dóibh iad féin a chosaint”.


In ainneoin éilimh an Uachtaráin Putin dá mhalairt, d’áitigh sé nach bhfágann gníomh den sórt sin Comhghuaillithe NATO ina bpáirtí sa choinbhleacht. “Tá sé de cheart againn tacaíocht a sholáthar don Úcráin, chun cabhrú leo seasamh leis an gceart chun féinchosaint”.

Dealraíonn sé nach raibh ach rath teoranta ar chumhachtaí áitithe an Ard-Rúnaí sa seomra, cé gur leag Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha, Josep Borrell, béim ina dhiaidh sin ar chomh fada agus a d’athraigh an giúmar ó sheol an Rúis a hionradh iomlán ar an Úcráin. “Roimh an chogaidh san Úcráin… , is cuimhin liom nach raibh an focal “force” á úsáid. Fórsa Imlonnaithe Mear? Ní hea, ní hea – déanaimis labhairt faoi Acmhainn Mhear-Imscartha”, a dúirt sé, ag meabhrú dó drogall fiú téarmaí míleata a úsáid. 

Dúirt sé go raibh “díospóireacht bhríomhar” ann le Jens Stoltenberg, cé gur dhiúltaigh sé achoimre a dhéanamh ar gach a pléadh. Dhearbhaigh an tArdionadaí go raibh athbhreithniú déanta acu ar ghealltanais maidir le córais aerchosanta agus idircheapóirí: “Chuir an Ghearmáin ar an eolas faoina dtionscnamh aerchosanta. Mhéadaigh roinnt Ballstát a rannchuidiú leis an aerchosaint”.

Rinneadh anailís mhionsonraithe freisin ar sholáthar lón lámhaigh, ar chuir sé síos air mar cheann de na príomhcheisteanna chun stop a chur le dul chun cinn na Rúise. Ach ba ghá seacht ngníomh dlí a fhormheas chun €6.6 billiún a shlógadh faoi Chiste Cúnaimh na hÚcráine. “Ní raibh sé seo indéanta [le] fada go leor mar níl [aon chomhaontú] ann maidir leis an gcomhdhearcadh atá ag teastáil. 

“Tá a fhios agat go dteastaíonn aontoilíocht uainn – níl [aontoilíocht] ann le míonna. Bhí mé ag gearán faoi sin inné ag cruinniú na Comhairle Gnóthaí Eachtracha. Rinneamar an rud céanna inniu.  

“Ní plé teoiriciúil é seo. Bíonn fíor-iarmhairtí ag gach moill ar thacaíocht mhíleata, agus déantar na hiarmhairtí sin a thomhas ar shaol an duine, i mbonneagar a ndéantar damáiste dóibh, i mbailte scriosta, nó i gcásanna ina gcuirtear bac ar pháirceanna catha don Úcráin. Sin é an fáth go bhfuil sé chomh tábhachtach”.

Dúirt Josep Borrell nuair a tháinig sé ar an gceist faoi cheadú na n-arm a úsáid i gcoinne spriocanna sa Rúis, “gur léir gur gníomh dlisteanach é seo faoin dlí idirnáisiúnta, agus é á úsáid ar bhealach comhréireach. Ach is léir freisin gur cinneadh do gach Ballstát ar leith é a ghlacadh, agus a bhfreagracht a ghlacadh chuige sin nó nach ea.

“Bhí roinnt Ballstát ina choinne, agus tá a meon athraithe acu. Inniu, tá siad ag glacadh leis na teorainneacha sin ar na hairm a sholáthraíonn siad don Úcráin a ardú. Ach is acmhainn Ballstáit é. Ní féidir le haon duine iallach a chur ar Bhallstát deireadh a chur leis an teorannú seo ar na hairm atá á soláthar acu don Úcráin”.

Dúirt sé go bhfuil comhdhearcadh ag dul i méid maidir leis an ngá atá le leibhéal uaillmhéine ár n-acmhainn oiliúna a mhéadú agus go raibh díospóireacht ar bun faoi chuid den oiliúint a dhéanamh san Úcráin: “Bhí díospóireacht ann ach níl aon rud soiléir ann. Seasamh Eorpach ina leith sin”.

Nuair a fiafraíodh de faoin bhféidearthacht go gcuirfeadh tíortha AE 'bróga ar an talamh' san Úcráin, cé gur saighdiúirí a bhí ag cur oiliúint ar a gcomhghleacaithe san Úcráin amháin, dúirt Josep Borrell nach bhfuil aon chomhdhearcadh ann faoi láthair. “Creideann roinnt Ballstát go bhfuil buntáistí ag baint leis an mbuntáiste a bhaineann le hoiliúint a chur ar dhaoine ar chás an chogaidh, agus daoine a sheachaint ag dul siar agus amach.

“Cinnte, cuirfear an t-éiceachóras in oiriúint níos fearr d’fhíorchúinsí an chogaidh. Creideann daoine eile go bhfuil ag an deireadh oiliúnóirí a sheoladh, agus na traenálaithe míleata. Ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, ní trúpaí troda a bheadh ​​i gceist, ach gníomhairí míleata ar chríoch na hÚcráine leis an mbaol a thugann le tuiscint cinnte”.

Nuair a d’ainmnigh tuairisceoir an Ungáir mar an tír a bhac ar an airgead chun cabhair mhíleata a mhaoiniú don Úcráin, ní dheimhneodh sé ach go raibh na Ballstáit uile frustrachais faoin scéal. “Nílimid ag déanamh rudaí chomh tapa agus is gá, mar nílimid in ann an aontoilíocht riachtanach a thógáil. Ní liomsa an frustrachas; baineann an frustrachas leis na Ballstáit ar fad … Ná déanaimis beagmheas freisin ar a bhfuil déanta againn, rud atá go leor, mar tá rudaí fágtha le déanamh againn”.

Idir an dá linn, bhí Uachtarán na Rúise Vladimir Putin ag tabhairt foláireamh arís faoi aon mhéadú ar rannpháirtíocht an iarthair i gCogadh na hÚcráine. “D’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith mar thoradh ar ghéarú leanúnach”, a dúirt sé le tuairisceoirí i Tashkent.

“Má tharlaíonn na hiarmhairtí tromchúiseacha seo san Eoraip, conas a iompróidh na Stáit Aontaithe iad féin, ag cur san áireamh ár bpaireacht i réimse na n-arm straitéiseach? Tá sé deacair a rá - an dteastaíonn coimhlint dhomhanda uathu?"

D’áitigh Putin dá gceadódh an tIarthar ionsaithe fadraoin ón Úcráin ar spriocanna sa Rúis, go mbeadh baint dhíreach ag baint leis sin trí úsáid a bhaint as satailítí agus faisnéis an iarthair, chomh maith le cúnamh míleata. Chuir sé síos ar an bhféidearthacht go gcuirfeadh an Fhrainc trúpaí chuig an Úcráin, rud ar dhiúltaigh an tUachtarán Macron a chur as an áireamh, mar chéim i dtreo coinbhleachta domhanda.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending