Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

An Úcráin: Taistealaíonn Coláiste na gCoimisinéirí go Kyiv chun tacaíocht an AE agus comhar earnála leis an Úcráin a threisiú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Thaistil Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go Kyiv, in éineacht le 15 Coimisinéir, don chéad chruinniú riamh idir an Coláiste agus Rialtas na hÚcráine. Tionóltar an cruinniú cúl le cúl leis an gcruinniú mullaigh idir an AE agus an Úcráin, an chéad chruinniú ó cuireadh tús le cogadh ionsaitheach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus deonaíodh stádas iarrthóra.

Cuireann an cruinniú idir an Coláiste agus rialtas na hÚcráine comhartha láidir amach go bhfuil an AE tiomanta do sheasamh leis an Úcráin chomh fada agus a thógann sé, lena n-áirítear pacáiste cúnaimh nua €450 milliún do 2023 fógartha ag an Uachtarán von der Leyen. Tugann sé seo an tacaíocht iomlán a cuireadh ar fáil go dtí seo don Úcráin ó thús an chogaidh sa Rúis ón AE, a Bhallstáit agus institiúidí airgeadais Eorpacha go dtí timpeall € 50 billiún. Ina theannta sin, tá an Coimisiún ag obair i dtreo ranníocaíochta €1 billiún le haghaidh téarnamh tapa. 

Dúirt an tUachtarán von der Leyen: “Le cuairt an Choláiste ar Kyiv, tá an AE ag seoladh teachtaireacht an-soiléir chuig an Úcráin inniu agus níos faide i gcéin faoinár láidreacht agus an rún daingean atá againn in aghaidh ionsaí brúidiúil na Rúise. Leanfaimid ag tacú leis an Úcráin chomh fada agus a thógann sé. Agus leanfaimid le praghas trom a fhorchur ar an Rúis go dtí go scoirfidh sí dá foréigean. Féadfaidh an Úcráin brath ar an Eoraip chun cabhrú le tír níos athléimní a atógáil, a théann ar aghaidh le dul isteach san AE.”

Ar an oíche roimh Chruinniú Mullaigh an AE-an Úcráin, bhí an tUachtarán ina comhchathaoirleach ar an gcruinniú ón gColáiste chuig an Rialtas i Kyiv von der Leyen agus an Príomh-Aire Shmyhal, ag breathnú ar thacaíocht leanúnach an AE don Úcráin i réimsí éagsúla, lena n-áirítear airgeadais, daonnúil, fuinneamh, tacaíocht buiséid, for-rochtain taidhleoireachta, chomh maith le hiarrachtaí athchóirithe na hÚcráine chun dul chun cinn a dhéanamh ar a cosán san AE, agus tugadh breac-chuntas air tuilleadh bearta chun comhar earnála a fheabhsú i roinnt réimsí. Bhuail an tUachtarán von der Leyen leis an Uachtarán Zelensky freisin chun príomhcheisteanna ar chlár oibre AE-na hÚcráine a phlé.

Tuilleadh tacaíochta faoisimh agus ullmhú le haghaidh atógáil

Tar éis na heisíocaíochta ar 17 Eanáir an an chéad tráthchuid de €3 billiúnden phacáiste um Chúnamh Macra-airgeadais+ suas le €18 billiún (MFA+) don Úcráin in 2023, tá an Coimisiún á fhógairt inniu pacáiste tacaíochta nua ar fiú €450 milliún é, lena n-áirítear €145 milliún i gcúnamh daonnúil agus €305 milliún i gcomhar déthaobhach chun tacú le hathshlánú tapa an bhonneagair, cur le hathléimneacht na hÚcráine agus tacú leis an bpróiseas athchóirithe.

Dheimhnigh an Coimisiún do Rialtas na hÚcráine go raibh bunú an Rúnaíocht an Ardáin Chomhordaithe Ilghníomhaireachta Deontóirí sa Bhruiséil ag dul chun cinn go maith, lena n-áirítear ullmhú le haghaidh iasachtaí ó thíortha G7 agus ó chomhpháirtithe eile. Tagann an fógra seo i ndiaidh an chéad chruinnithe an 26 Eanáir de Choiste Stiúrtha an Ardáin Chomhordaithe Deontóirí, a d’aontaigh ceannairí an G7 i mí na Nollag le Rialtas na hÚcráine. Beidh an tArdán Comhordaithe ríthábhachtach chun cabhrú le riachtanais agus acmhainní a mheaitseáil le haghaidh iarrachtaí deisiúcháin, téarnaimh agus atógála na hÚcráine. Beidh an AE, an Úcráin agus SAM ina gcomhchathaoirligh agus beidh an Rúnaíocht theicniúil, oifig sa Bhruiséil arna hóstáil ag an gCoimisiún, agus oifig Kyiv arna hóstáil ag rialtas na hÚcráine de chúnamh aici ina cuid oibre.  

Aiseolas

Ar imeall an chruinnithe, chríochnaigh an tUachtarán von der Leyen agus an Príomh-aire Shmyhal a Comhpháirtíocht Straitéiseach ar Bhithmheatán, Hidrigin agus Sintéiseach Eile Gás. Leathnóidh an Meabhrán Tuisceana seo an comhar leanúnach fuinnimh idir an AE agus an Úcráin chuig gáis in-athnuaite amhail bithmheatán, hidrigin agus gáis eile sintéiseacha agus a tháirgtear go hinbhuanaithe. Athdhearbhaíonn sé tiomantas an dá thaobh an spleáchas ar allmhairí breosla iontaise a laghdú, go háirithe gás na Rúise, agus oibriú i dtreo neodrachta aeráide.

Cheadaigh cruinniú an Choláiste go dtí an Rialtas plé a dhéanamh ar riachtanais láithreacha na hÚcráine ar an talamh, go háirithe san earnáil fuinnimh, tar éis an bonneagair ríthábhachtach fuinnimh a scealladh. Tá Sásra an AE um Chosaint Shibhialta, a bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh an Úcráin isteach ann i mbliana, ag éascú seachadadh 2,400 gineadóir breise, sa bhreis ar an 3,000 a seachadadh cheana féin ó thús an chogaidh. Tá breis is €157.5 milliún bainte amach cheana féin ag Ciste Tacaíochta Fuinnimh na hÚcráine, a bhunaigh an Comhphobal Fuinnimh, ar iarratas ón gCoimisiún Eorpach chun riachtanais láithreacha na hearnála fuinnimh a chlúdach. Tá comhaontú sínithe ag an AE chun an 15 milliún bolgán solais LED atá fágtha as an 35 milliún a ceannaíodh don Úcráin, atá tosaithe cheana féin a sheachadadh, a sholáthar.

Athchóirithe agus tuilleadh comhair earnála chun an Úcráin a thabhairt níos gaire don AE

Dhírigh na cainteanna freisin ar thosaíochtaí athchóirithe agus ar na céimeanna is gá chun cabhrú leis an Úcráin a reachtaíocht a ailíniú tuilleadh le acquis an AE tar éis tuarascáil anailíse an Choimisiúin, a chomhlánaíonn Tuairim an Choimisiúin maidir le hiarratas na hÚcráine ar bhallraíocht san AE, a foilsíodh inniu.

Tá an Coimisiún tiomanta i gcónaí cabhrú leis an Úcráin leas iomlán a bhaint as acmhainneacht iomlán an Chomhaontaithe Comhlachais, lena n-áirítear a Comhaontú Saorthrádála Cuimsitheach (DCFTA). Sa chomhthéacs sin, beidh an Plean Gníomhaíochta Tosaíochta do 2023-2024 ina mapáil na príomhréimsí le haghaidh chur chun feidhme an DCFTA mar an treochlár chun rochtain na hÚcráine ar an margadh inmheánach a fheabhsú. D'fhógair an Coimisiún freisin pacáiste cúnaimh theicniúil don ACAA (Comhaontú ar Chomhréireacht agus ar Mheasúnú agus ar Ghlacadh Táirgí Tionscail).

Chun tacú leis an Úcráin, chuir an Coimisiún ar aghaidh freisin bearta breise chun trádáil a éascú, go háirithe dleachtanna ar allmhairí ar onnmhairí na hÚcráine a chur ar fionraí agus molfaidh sé anois bearta den sórt sin a fhadú thar Meitheamh 2023. Lánaí Dlúthpháirtíochta chuidigh an Úcráin freisin a cuid earraí a onnmhairiú agus a bhfuil de dhíth uirthi a allmhairiú, agus níos mó ná 23 milliún tona gráin agus táirgí gaolmhara á n-iompar cheana féin ar na bealaí malartacha sin.

I réimse na Fánaíochta, chuir an Coimisiún fáilte roimh an síneadh de réir sé mhí de bhearta deonacha oibreoirí AE agus na hÚcráine le haghaidh glaonna inacmhainne nó saor in aisce idir an AE agus an Úcráin. A bhuí leis an socrú seo, tá nascacht inacmhainne ag thart ar 4 mhilliún duine atá ag teitheadh ​​ón gcogadh agus iad ag lorg foscadh san AE. Clúdaíonn an socrú nua anois glaonna chuig uimhreacha seasta san Úcráin chomh maith le cineálacha nua oibreoirí. Ag an am céanna, comhaontaíodh bealach chun cinn chun an Úcráin a áireamh i gcrios 'Roam Like at Home' an AE a luaithe a chinntíonn sí cur chun feidhme iomlán acquis an AE sa réimse seo.

D’fhógair an Coimisiún é sin freisin Rachaidh an Úcráin isteach i bpríomhchláir AE. Inniu, shínigh an Coimisiún agus an Úcráin a gcomhar leis an Clár an Mhargaidh Aonair (SMP). Leis an gcomhaontú seo tabharfar tacaíocht don Úcráin do ghnólachtaí, ag éascú rochtain ar mhargaí, timpeallacht ghnó fabhrach, fás inbhuanaithe agus idirnáisiúnú. Cuirfidh sé ar chumas na hÚcráine leas a bhaint as glaonna sonracha faoin gclár do FBManna, chomh maith le bheith rannpháirteach i dtionscnaimh amhail Erasmus d’Fhiontraithe Óga agus an Líonra Fiontar Eorpach. Tabharfaidh sé an deis freisin iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do tháirgeoirí staidrimh náisiúnta, chun staidreamh ardcháilíochta a tháirgeadh agus a scaipeadh chun faireachán a dhéanamh ar an staid eacnamaíoch, shóisialta, chomhshaoil ​​agus chríochach.

Cuirfear tús go luath le cainteanna maidir leis an Úcráin dul isteach i bpríomhchláir eile de chuid an AE, amhail an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, a fhéadfaidh tacú leis an Úcráin a bonneagar fuinnimh, iompair agus digiteach a nascadh leis an AE..

Comhlachas Úcráin chun Fís Eoraip agus an Clár Taighde agus Oiliúna Euratom ionstraim thábhachtach chun éiceachóras taighde agus nuálaíochta na hÚcráine a chaomhnú agus a chothú. D’fhógair an Coimisiún inniu go n-osclóidh sé ceann nua Oifig Horizon Europe i Kyiv faoi lár 2023. Cuirfidh sé deiseanna maoinithe AE chun cinn, tairgfidh sé tacaíocht theicniúil do thaighdeoirí agus nuálaithe na hÚcráine, agus neartóidh sé líonraí idir institiúidí na hÚcráine agus institiúidí Eorpacha.

Phléigh an Coláiste tacaíocht an AE do rialtas na hÚcráine cabhrú An Úcráin a cathracha a atógáil ar bhealach ardcháilíochta, inbhuanaithe agus cuimsitheach leis an Bauhaus nua Eorpach(NEB) pobail. I mí an Mhárta, seolfaidh an NEB mar aon le comhpháirtithe ón Úcráin (Cúnant na Méaraí Thoir, Ro3kvit, ReThink) clár forbartha acmhainne do bhardas Úcráinis a ullmhú atógáil. Treiseofar iad seo agus gníomhaíochtaí NEB eile san Úcráin trí bhíthin beart nua Tionscnamh ‘Phoenix’. Mar chéimeanna láithreacha, forbróidh sé agus cuirfidh sé ar fáil do chathracha na hÚcráine saineolas ceannródaíoch ón bpobal NEB in atógáil inacmhainne agus inbhuanaithe. Déanfaidh sé líonrú freisin ar chathracha na hÚcráine leis na cinn atá ar aon intinn leo san AE chun taithí a mhalartú ar a mbealach chuig neodracht aeráide agus níos mó éifeachtúlachta fuinnimh. Cuirfidh sé le chéile maoiniú ó na Misean Eoraip Horizon do Chathracha Aeráide-Neodracha agus Cliste agus ón Clár LIFE, le slógadh láithreach ar a laghad €7 milliún do na gníomhaíochtaí ullmhúcháin seo.

cúlra

Tá cogadh ionsaitheach gan chúis agus gan chúis na Rúise i gcoinne na hÚcráine tar éis pian uafásach daonna agus ollscriosta bailte agus pobail a fhulaingt. Tá tacaíocht tugtha láithreach ag an Aontas do rialtas na hÚcráine chun a fheidhmeanna riachtanacha a choinneáil ag dul, anuas ar an gcúnamh éigeandála agus daonnúil, agus ar an gcabhair mhíleata a chuirtear ar fáil don Úcráin.

Tá an AE ag cur tacaíochta ar fáil agus ag fáiltiú roimh dhaoine atá ag teitheadh ​​ó ionradh gan údar na Rúise ar an Úcráin ó laethanta tosaigh an ionraidh. Ar an 4 Márta 2022, spreag an AE den chéad uair an An Treoir um Chosaint Shealadach, arb é is aidhm dó a chinntiú go mbeidh a gceart cónaithe ag gach duine atá ag teitheadh ​​ón gcogadh chuig an AE, agus go ráthaítear rochtain ar an tithíocht, ar chúram sláinte, ar oideachas agus ar phoist. Go dtí seo, tá fáilte curtha ag an AE thart 4 milliún duine ón Úcráin. Tá an Coimisiún tar éis a Ardán Dlúthpháirtíochta agus a chur ar aghaidh ar an Plean 10 bPointe ar an Úcráin iarrachtaí a chomhordú idir na Ballstáit agus gníomhaireachtaí an AE agus tacaíocht spriocdhírithe a sholáthar chun fáilte a chur roimh dhídeanaithe atá ag teitheadh ​​ó ionradh na Rúise. I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, sheol an Coimisiún freisin an Linn Talent an AE tionscnamh píolótach chun cabhrú le daoine atá ag teitheadh ​​ón ionradh chun post a fháil san AE.

Chun tacú le Ballstáit agus le réigiúin fáiltíonn roimh dhaoine atá ag teitheadh ​​ón Úcráin, chruthaigh an Coimisiún freisin Gníomh Comhtháthaithe do Dhídeanaithe san Eoraip (CARE). Thug CARE an tsolúbthacht uasta isteach sa Bheartas Comhtháthaithe chun ligean do na Ballstáit cistí 2014-2020 atá ar fáil a úsáid le haghaidh bearta a thacaíonn le dídeanaithe i réimsí amhail ionaid glactha nó scáthláin a athchóiriú agus a oiriúnú, ospidéil shoghluaiste, sláintíocht agus soláthar uisce a sholáthar chomh maith le cuidiú le daoine rochtain a fháil ar oideachas, oiliúint, fostaíocht, tithíocht, seirbhísí sláinte agus cúram leanaí.

Ina theannta sin, ligeann CÚRAM do bhallstáit maoiniú a eisíoc go tapa trí íocaíocht shimplithe de €100 in aghaidh an duine in aghaidh na seachtaine ar feadh suas le 26 seachtaine chun freastal ar riachtanais láithreacha dídeanaithe amhail bia, lóistín, éadaí agus costais iompair. Áiríodh le CARE freisin go bhféadfadh Ciste na nDaoine is Díothaí tacú le bunchúnamh ábhartha amhail bia agus éadaí.

Trí na tionscnaimh seo, tá suas le €17 billiún curtha ar fáil ó bhuiséad an AE do bhallstáit, a bhfuil timpeall 4 mhilliún duine ina n-óstach orthu faoi chosaint shealadach.

Go dtí seo, le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach do na córais náisiúnta oideachais, bhí gar do 740,000 leanbh agus duine óg, arbh éigean dóibh teitheadh ​​ón Úcráin, freastal ar naíscoil nó ar scoil i 26 tír AE, san Eilvéis, san Iorua agus i Lichtinstéin. Tá an tsolúbthacht uasta ceadaithe ag an gCoimisiún faoin clár Erasmus + chun dídeanaithe ón Úcráin a lánpháirtiú, luachanna Eorpacha a chur chun cinn, nó an comhrac i gcoinne dífhaisnéise agus nuachta bréige.

Chinn an AE freisin na cláir chomhair leis an Rúis agus an Bhealarúis a chur ar fionraí agus an €26.2 milliún a beartaíodh ar dtús a aistriú le haghaidh tionscadal leis an dá thír sin chun comhar na mBallstát leis an Úcráin agus leis an Moldóiv a neartú. Thug an AE isteach freisin athruithe ar an gcreat dlíthiúil de 15 chlár comhair trasteorann agus trasnáisiúnta ar chuir ionradh na Rúise isteach orthu, chun a áirithiú go bhféadfadh na Ballstáit leanúint de thionscadail a chur chun feidhme, lena n-áirítear tacaíocht do dhídeanaithe.

Ó thús an chogaidh, is ionann cúnamh iomlán Fhoireann na hEorpa a gheall an tAontas Eorpach, Ballstáit an AE, agus institiúidí airgeadais Eorpacha don Úcráin agus thart ar €50 billiún. Áirítear leis seo:

  • Níos mó ná €30 billiún i dtacaíocht airgeadais, buiséad, cúnamh éigeandála agus daonnúil ó bhuiséad an AE, lena n-áirítear suas le €25.2 billiún i gCúnamh Macra-Airgeadais do 2022 agus 2023. 
  • €7.8 billiún san iomlán i gcúnamh déthaobhach airgeadais agus daonnúil arna shlógadh ag an AE, in éineacht leis na Ballstáit;
  • Breis is 82,000 tona de chúnamh comhchineáil le luach measta de bhreis is €500 milliún arna sheachadadh chuig an Úcráin ó Bhallstáit an AE agus ó chomhpháirtithe trí Mheicníocht an AE um Chosaint Shibhialta;
  • Cúnamh míleata de €12 billiún, a bhfuil €3.6 billiún de á chur ar fáil faoi Shaoráid Síochána na hEorpa.

Tar éis chinneadh na Comhairle Eorpaí stádas iarrthóir a dheonú don Úcráin i mí an Mheithimh 2022, tuairisceoidh an Coimisiún ar an dul chun cinn atá déanta ag an Úcráin chun aghaidh a thabhairt ar na tosaíochtaí athchóirithe a sainaithníodh i dTuairim an Choimisiúin maidir lena hiarratas ar bhallraíocht AE mar chuid den chéad phacáiste Méadaithe eile, a bhfuiltear ag súil leis. a fhoilsiú i bhFómhar 2023.

Tuilleadh eolais

láithreán gréasáin - AE an Úcráin ag seasamh le chéile

Bileog Fíricí – dlúthpháirtíocht an AE leis an Úcráin – cruinniú idir Coláiste na gCoimisinéirí agus rialtas na hÚcráine

Bileog fíricí: dlúthpháirtíocht an AE leis an Úcráin

Bileog Fíricí - An Úcráin: Oifig Horizon Europe i Kyiv

Bileog Fíricí – An Úcráin: Tacaíocht do Thaighdeoirí agus Nuálaithe

Ráiteas ón Uachtarán von der Leyen ag an gcomhdháil preasa le hUachtarán na hÚcráine Zelenskyy 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending