Ceangail le linn

An Úcráin

Eisíocann an Coimisiún Eorpach an chéad tráinse den chúnamh macra-airgeadais nua €1 billiún don Úcráin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá an Coimisiún Eorpach, thar ceann an AE, tar éis an chéad leath (€500 milliún) d'oibríocht cúnaimh mhacrairgeadais (MFA) nua €1 billiún a íoc don Úcráin inniu. Eisíocadh an dara tráinse (€500 milliún eile) an 2 Lúnasa. Ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an cinneadh maidir leis an CMA eisceachtúil nua seo an 12 Iúil 2022.

Tá an CMA breise seo de €1bn mar chuid d’iarracht urghnách an AE, in éineacht leis an bpobal idirnáisiúnta, chun cabhrú leis an Úcráin aghaidh a thabhairt ar a riachtanais airgeadais láithreacha tar éis ionsaí neamhspreagtha gan údar na Rúise. Is é an chéad chuid den phacáiste CMA eisceachtúil suas le €9 billiún é a fógraíodh i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 18 Bealtaine 2022 agus a d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an 23-24 Meitheamh 2022. Comhlánaíonn sé an tacaíocht a chuir an AE ar fáil cheana féin, lena n-áirítear a €1.2bn iasacht éigeandála MFA íoctha amach sa chéad leath den bhliain. Le chéile, tugann an dá shraith den chlár tacaíocht iomlán an MFA don Úcráin ó thús an chogaidh go dtí €2.2bn.

Tá cistí an CMA curtha ar fáil don Úcráin i bhfoirm iasachtaí fadtéarmacha ar théarmaí fabhracha. Tacaíonn an cúnamh le cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch na hÚcráine agus le hathléimneacht fhoriomlán na hÚcráine i gcomhthéacs ionsaí míleata na Rúise agus na ndúshlán eacnamaíoch a leanann as. I léiriú breise ar an dlúthpháirtíocht, cumhdóidh buiséad an AE na costais úis ar an iasacht seo. Maidir le gach iasacht CMA roimhe seo, faigheann an Coimisiún cistí ar iasacht ar mhargaí caipitil idirnáisiúnta agus aistríonn sé na fáltais ar na téarmaí céanna chuig an Úcráin. Tugtar tacaíocht don iasacht seo don Úcráin do 70% den luach atá curtha ar leataobh ó bhuiséad an AE.  

Tagann an cúnamh airgeadais seo de bhreis ar an tacaíocht gan fasach a chuir an AE ar fáil go dtí seo, go háirithe cúnamh daonnúil, forbartha agus cosanta, fionraí na dleachta ar allmhairí go léir ar onnmhairí na hÚcráine ar feadh bliana amháin nó tionscnaimh dlúthpháirtíochta eile, e.g. chun aghaidh a thabhairt ar scrogaill iompair ionas gur féidir onnmhairí. , go háirithe gráin, a áirithiú.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Is í an íocaíocht €1 billiún seo an chéad chuid dár bpacáiste cúnaimh macra-airgeadais €9 billiún chun cabhrú leis an Úcráin freastal ar a riachtanais airgeadais éigeandála de bharr cogadh brúidiúil na Rúise. Ag an am céanna, táimid ag obair go dlúth le Ballstáit an AE agus lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta ar na chéad chéimeanna eile chun an Úcráin a atógáil go fadtéarmach. Soláthróidh an AE gach tacaíocht pholaitiúil, airgeadais, mhíleata agus dhaonnúil a theastaíonn chun cabhrú leis an Úcráin agus lena muintir in aghaidh ionsaí mídhleathaí leanúnacha na Rúise – chomh fada agus a thógann sé.”

Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála Josep Borrellphictiúr): “Tá ár dtacaíocht don Úcráin gan staonadh. Leanfaimid ag tacú le muintir na hÚcráine - go polaitiúil, go airgeadais agus le modhanna míleata - agus iad ag tabhairt aghaidh ar an achrann agus ar na dúshláin is cúis le foréigean na Rúise. Tá an Úcráin ag cosaint a ceannasacht agus a ceart a bheith ann le diongbháilteacht agus le dínit. Tá an AE ag seasamh leis an Úcráin sna hiarrachtaí seo agus leanfaidh sé ar aghaidh ag déanamh amhlaidh”.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Léiríonn eisíocaíocht tapa an Choimisiúin den chéad tráinse den iasacht eisceachtúil MFA de €1 billiún dlúthpháirtíocht gan staonadh an AE leis an Úcráin agus lena muintir. Tá ról lárnach ag buiséad an AE sa dlúthpháirtíocht sin trí thacaíocht a thabhairt do na cistí sin ar feadh 70 % dá luach agus trí chostais úis na hiasachta sin a chlúdach. Sampla eile a sheachadann buiséad an AE freisin dár gcomhpháirtithe in aimsir ghéarchéime.”

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentilon: “Leis an eisíocaíocht seo leanann an Coimisiún Eorpach ag tacú leis an Úcráin chun a hairgeadas poiblí a mhéadú. I bhfianaise ionsaí gan staonadh agus brúidiúil na Rúise, ní mór don AE fanacht gan staonadh ina dhlúthpháirtíocht le muintir na hÚcráine. Tá obair ar siúl ar thogra don dara cuid den chúnamh macra-airgeadais eisceachtúil seo, mar a fógraíodh i mí na Bealtaine agus arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach.”

cúlra

Tá cúnamh suntasach tugtha ag an AE don Úcráin cheana féin le blianta beaga anuas faoina chlár MFA. Ó 2014 i leith, tá breis is €5 billiún curtha ar fáil ag an AE don Úcráin trí chúig chlár CMA chun tacú le clár oibre athchóirithe leathan a chur chun feidhme i réimsí amhail an comhrac in aghaidh an éillithe, córas breithiúnach neamhspleách, an smacht reachta, agus feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó. . Ina theannta sin, níos luaithe i mbliana dheonaigh an Coimisiún iasacht éigeandála MFA de €1.2 billiún, ar chruinnigh an Coimisiún cistí ina leith in dhá shocrúchán príobháideacha sa chéad leath de 2022. An 18 Bealtaine, leag an Coimisiún amach pleananna i Cumarsáid do fhreagairt láithreach an AE chun aghaidh a thabhairt ar bhearna maoinithe na hÚcráine, chomh maith leis an gcreat atógála níos fadtéarmaí. An 25 Iúil, d’fhormheas Bord an BEI, banc an AE € 1.59 billiún i gcúnamh airgeadais, arna thacú le ráthaíochtaí ó bhuiséad an AE, chun cuidiú leis an Úcráin an bonneagar damáiste is riachtanaí a dheisiú agus tionscadail ríthábhachtacha a athbhunú chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais phráinneacha mhuintir na hÚcráine.

Chun an CMA a mhaoiniú, faigheann an Coimisiún iasachtaí ar mhargaí caipitil thar ceann an AE, i gcomhthráth lena chláir eile, go háirithe NextGenerationEU agus SURE. Táthar ag súil le hiasachtú féideartha don Úcráin i bplean maoinithe an Choimisiúin don dara leath de 2022. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil maidir leis an gcabhair a thug an AE don Úcráin ó cuireadh tús le cogadh foréigneach na Rúise. líne.

Tá oibríochtaí cúnaimh mhacrairgeadais (MFA) mar chuid de rannpháirtíocht níos leithne an AE le tíortha comharsanachta agus tá siad beartaithe mar ionstraim freagartha géarchéime eisceachtúil de chuid an AE. Tá siad ar fáil do thíortha comharsanachta an AE a bhfuil fadhbanna móra acu maidir le comhardú na n-íocaíochtaí. I dteannta le CMA, tacaíonn AE leis an Úcráin trí roinnt ionstraimí eile, lena n-áirítear cabhair dhaonnúil, tacaíocht bhuiséadach, cláir théamacha, agus cúnamh teicniúil agus saoráidí cumaisc chun tacú le hinfheistíocht.

Tuilleadh eolais 

Ráiteas ón Uachtarán von der Leyen ar thacaíocht airgeadais an AE don Úcráin

Cinneadh (AE) 2022/1201 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2022 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais eisceachtúil ar fáil don Úcráin

Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 23 Meitheamh

Teachtaireacht an 18 Bealtaine 2022 maidir le faoiseamh agus atógáil na hÚcráine

Cúnamh Macra-Airgeadais don Úcráin

Toscaireacht AE chun na hÚcráine

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending