Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

An Úcráin: Molann an Coimisiún rialacha maidir le sócmhainní oligarchs a sháraíonn bearta sriantacha agus coirpeach a chalcadh agus a choigistiú

ROINN:

foilsithe

on

The European Commission is proposing to add the violation of EU restrictive measures to the list of EU crimes. The Commission is also proposing new reinforced rules on asset recovery and confiscation, which will also contribute to the implementation of EU restrictive measures. While the Russian aggression on Ukraine is ongoing, it is paramount that EU restrictive measures are fully implemented and the violation of those measures must not be allowed to pay off. Today’s proposals aim to ensure that the assets of individuals and entities that violate the restrictive measures can be effectively confiscated in the future. The proposals come in the context of the ‘Freeze and Seize’ Task Force, a bhunaigh an Coimisiún i mí an Mhárta.

Is coir de chuid an AE é sárú bhearta sriantacha an AE

Ar an gcéad dul síos, tá Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an sárú ar bhearta sriantacha a chur leis le liosta coireanna an AE. Leis sin beifear in ann bunchaighdeán coiteann a shocrú maidir le cionta coiriúla agus pionóis ar fud an AE. Ina dhiaidh sin, d’éascódh comhrialacha AE den sórt sin sáruithe ar bhearta sriantacha i ngach Ballstát araon a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a phionósú.

Sárú ar bhearta sriantacha, comhlíonann sé na critéir atá leagtha amach in Airteagal 83(1) CFAE, mar is coir é i dtromlach na mBallstát. Tá sé freisin a coireacht thromchúiseach go háirithe, toisc go bhféadfadh sé bagairtí ar shíocháin agus ar shlándáil idirnáisiúnta a bhuanú, agus tá sé soiléir comhthéacs trasteorann, a éilíonn freagairt aonfhoirmeach ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal domhanda.

Ag gabháil leis an togra, tá an Coimisiún ag leagan amach freisin conas a d’fhéadfadh Treoir maidir le smachtbhannaí coiriúla a bheith ann amach anseo in a Cumarsáid le hIarscríbhinn. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis na cionta coiriúla féideartha: dul i mbun gníomhaíochtaí nó gníomhaíochtaí a fhéachann le dul timpeall ar na bearta sriantacha go díreach nó go hindíreach, lena n-áirítear trí shócmhainní a cheilt; mainneachtain cistí a bhaineann le duine/eintiteas ainmnithe, a shealbhaíonn nó a rialaíonn duine/eintiteas ainmnithe a chalcadh; nó dul i mbun trádála, amhail earraí a chumhdaítear le toirmisc trádála a allmhairiú nó a onnmhairiú.

Once the EU Member States agree on the Commission’s initiative to extend the list of EU crimes, the Commission will present a legislative proposal based on the accompanying Communication and Annex.

Rialacha an AE maidir le haisghabháil sócmhainní agus coigistiú chuig bearta sriantacha AE a atreisiú

Aiseolas

Ar an dara dul síos, tá an Coimisiún ag cur togra chun cinn le haghaidh a Treoir maidir le haisghabháil agus coigistiú sócmhainní. Is é an croíchuspóir ná a chinntiú nach n-íocann an choireacht trí na gnóthachain mí-ásta a bhaineann leo a bhaint de choirpigh agus srian a chur ar a gcumas tuilleadh coireanna a dhéanamh. Beidh feidhm ag na rialacha atá beartaithe freisin maidir le sárú ar bhearta sriantacha, lena n-áiritheofar rianú éifeachtach, calcadh, bainistiú agus coigistiú na bhfáltas a thagann ó shárú na mbeart sriantach.

Déanann an togra nuachóiriú Rialacha an AE maidir le haisghabháil sócmhainní, i measc daoine eile, ag:

  • Ag leathnú shainordú Chonradh na Gaeilge Oifigí Aisghabhála Sócmhainní chun sócmhainní daoine aonair agus eintiteas atá faoi réir bhearta sriantacha an AE a rianú agus a shainaithint go tapa. Beidh feidhm ag na cumhachtaí sin freisin maidir le sócmhainní coiriúla, lena n-áirítear trí mhaoin a reo go práinneach nuair a bhíonn an baol ann go n-imeoidh sócmhainní.
  • Na féidearthachtaí a leathnú go sócmhainní a choigistiú ó shraith coireanna níos leithne, lena n-áirítear sárú ar bhearta sriantacha an AE, a luaithe a ghlacfar an togra ón gCoimisiún maidir le liosta coireanna AE a leathnú.
  • Ag bunú Oifigí Bainistíochta Sócmhainní i ngach Ballstát den AE a áirithiú nach gcaillfidh réadmhaoin reoite luach, lena gcumasófar sócmhainní reoite a dhíol a d’fhéadfadh dímheas a dhéanamh go héasca nó atá costasach lena gcoimeád.

Values and Transparency Vice President Věra Jourová said: “EU sanctions must be respected and those trying to go around them punished. The violation of EU sanctions is a serious crime and must come with serious consequences. We need EU-wide rules to establish that.  As a Union we stand up for our values and we must make those who keep Putin’s war machine running pay the price.”     

Dúirt an Coimisinéir um Cheartas agus Tomhaltóirí Didier Reynders: “Ní mór dúinn a chinntiú go gcoimeádtar daoine nó cuideachtaí a sheachnaíonn bearta sriantacha an AE cuntas. Is cion coiriúil é gníomh den sórt sin ar cheart smachtbhanna daingean a chur uirthi ar fud an AE. Faoi láthair, is féidir pionós a ghearradh fós as sainmhínithe agus smachtbhannaí éagsúla coiriúla maidir le sárú ar na bearta sriantacha. Ní mór dúinn na bealaí éalaithe a dhúnadh agus na huirlisí cearta a sholáthar d’údaráis bhreithiúnacha chun sáruithe ar bhearta sriantacha an Aontais a ionchúiseamh.”

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile, Ylva Johansson: “Úsáideann ceannairí coireachta imeaglú agus eagla chun ciúnas agus dílseacht a cheannach. Ach de ghnáth ciallaíonn a saint glacadh le stíl mhaireachtála shaibhir. Fágann sin rian i gcónaí. Anois tá uirlisí nua á moladh ag an gCoimisiún Eorpach chun an choireacht eagraithe a chomhrac trí rian seo na sócmhainní a leanúint. Ligeann an togra seo d’oifigigh Aisghabhála Sócmhainní na nithe seo a leanas a rianú agus a chalcadh: lorg cá bhfuil na sócmhainní agus ordú calctha práinneach a eisiúint. Ligeann an rianú sócmhainní a aimsiú agus tugann an reo práinneach am do na cúirteanna gníomhú. Clúdóidh an togra seo cineálacha nua coireachta lena n-áirítear gáinneáil arm tine, sracaireacht, suas le €50 billiún. Téann ár dtogra freisin i ndiaidh saibhreas gan mhíniú. Ní dhéanfar iad siúd atá ar bharr dronganna coiriúla a chosaint ó ionchúiseamh a thuilleadh. Ar deireadh, ciallaíonn coiriúlú sárú smachtbhannaí go mbíonn am freagartha i gcoinne gníomhaithe bradacha i bhfad níos tapúla.”

cúlra

Uirlis riachtanach is ea bearta sriantacha chun an tslándáil idirnáisiúnta a chosaint agus chun cearta an duine a chur chun cinn. Áirítear le bearta den sórt sin calcadh sócmhainní, toirmisc ar thaisteal, srianta ar allmhairiú agus onnmhairiú agus srianta ar bhaincéireacht agus ar sheirbhísí eile. Faoi láthair, tá os cionn 40 córas de bhearta sriantacha i bhfeidhm san AE agus athraíonn na rialacha a dhéanann coiriú ar sháruithe ar bhearta den sórt sin ar fud na mBallstát.

The Union has put in place a series of restrictive measures against Russian and Belarusian individuals and companies, as well as sectoral measures some of which date back to 2014. The implementation of EU restrictive measures following the Russian attack on Ukraine shows the complexity of identifying assets owned by oligarchs, who hide them across different jurisdictions through complex legal and financial structures. An inconsistent enforcement of restrictive measures undermines the Union’s ability to speak with one voice.

D'fhonn comhordú ar leibhéal an Aontais a fheabhsú maidir leis na bearta sriantacha sin a fhorghníomhú, bhunaigh an Coimisiún an 'Freeze and Seize’ Task Force. Seachas comhordú a áirithiú i measc na mBallstát, féachann an Tascfhórsa le hiniúchadh a dhéanamh ar an idirghníomhú idir bearta sriantacha agus bearta an dlí choiriúil. Go dtí seo, thuairiscigh na Ballstáit sócmhainní reoite arbh fhiú €9.89bn iad agus chuir siad bac ar idirbhearta arbh fhiú €196bn iad. Ar 11 Aibreán, Sheol Europol, i gcomhpháirt leis na ballstáit, Eurojust agus Frontex, Oibríocht Oscar chun tacú le himscrúduithe airgeadais agus coiriúla a dhíríonn ar shócmhainní coiriúla faoi úinéireacht daoine aonair agus eintitis dhlíthiúla atá clúdaithe ag smachtbhannaí AE.

Ní bhíonn bearta sriantacha éifeachtach ach amháin má chuirtear i bhfeidhm go córasach agus go hiomlán iad, agus má chuirtear pionós ar sháruithe. Ceanglaítear ar na Ballstáit cheana féin pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a thabhairt isteach i leith sáruithe ar bhearta sriantacha. Úsáideann roinnt Ballstát sainmhínithe i bhfad níos leithne, áfach, tá forálacha níos mionsonraithe i bhfeidhm ag Ballstáit eile. I roinnt Ballstát, is cion riaracháin agus coiriúil é sárú ar bhearta sriantacha, i roinnt Ballstát is cion coiriúil amháin é, agus i roinnt Ballstát, ní dhéantar ach pionóis riaracháin as sáruithe ar bhearta sriantacha faoi láthair. Cuireann an bhreacachan seo ar chumas daoine atá faoi réir bearta sriantacha dul timpeall orthu.

D'fhoilsigh an Coimisiún freisin tuarascáil ar dhul chun cinn on the implementation of the EU Security Union Strategy, which highlights the security threats stemming from Russia’s unprovoked and unjustified war against Ukraine. The report emphasizes the need of a coordinated EU approach on a range of issues and highlights that fight against organized crime is one of the top priorities for the EU in ensuring a Security Union for all.

Tuilleadh eolais

Q & A

Bileog Fíricí

I dtreo Treorach maidir le pionóis choiriúla i leith sárú ar dhlí an Aontais maidir le bearta sriantacha

Togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le liosta coireanna an AE a fhadú chun sárú bhearta sriantacha an Aontais a áireamh

Cumarsáid agus Iarscríbhinn

Aisghabháil agus coigistiú sócmhainní

Togra do Threoir maidir le haisghabháil agus coigistiú sócmhainní

Straitéis an AE chun dul i ngleic leis an gcoireacht eagraithe do 2021-2025

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending