Ceangail le linn

An Úcráin

Ba cheart go gcruthódh an Úcráin gur sárchumhacht talmhaíochta í i ndomhan iar-COVID

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Tá paindéim COVID-19 tar éis an domhan a athrú go suntasach. Ar thaobh amháin, na spriocanna láithreacha chun an spéir-rátaí roicéad ionfhabhtaithe, caithfear aird na práinne ó gach náisiún a mhéadú ar chumas na gclár dianchúraim agus vacsaínithe. Ar an lámh eile, Bhí ceannairí  Ní mór freisin athbhreithniú a dhéanamh ar a bpolasaí soláthair, go háirithe slabhraí seachadta domhanda chun earraí agus seirbhísí riachtanacha a choinneáil ag sileadh, scríobhann Vadym Ivchenko.

Neamhshábháilteacht Bia ar fud an Domhain

Bhí bia agus acmhainní bunúsacha de dhíth i gcónaí ar dhaoine le maireachtáil fiú sular scaipeadh an paindéim seo. I mí Aibreáin na bliana seo caite, réamh-mheas na Náisiúin Aontaithe go bhféadfadh líon na ndaoine atá os comhair neamhshlándáil bhia ar fud an domhain dúbailt go 265 milliún mar gheall ar thionchar COVID-19. Táimid anois ag tabhairt aghaidh ar an tasc herculean an oiread díobh agus is féidir go daonna a tharrtháil ón ocras.

Líneáil airgid na Talmhaíochta

Má tá líneáil airgid sa ghéarchéim seo atá ag teacht chun cinn, tá sé cruthaithe go bhfuil an talmhaíocht níos athléimní ó thionchar COVID-19 ná an tionscal déantúsaíochta. Cé go bhfuil sé fíor go raibh moilliú suntasach ann fós, go háirithe i gcásanna inar aimsíodh ráigeanna, níor cuireadh iallach ar earnáil na talmhaíochta riamh dúnadh síos go hiomlán. Beag beann ar phaindéim dhomhanda, ní mór do dhaoine ithe fós, rud a fhágann nach bhfuil aon athrú ar éileamh an mhargaidh ar tháirgí talmhaíochta. Ba í an tsaincheist maidir le sábháilteacht bia an príomhfhachtóir a dhírigh an paindéim air.

Is féidir leis an Úcráin Cabhrú

Is é mo sheasamh daingean go bhfuil gach deis ag an Úcráin ról lárnach a imirt san iarracht atá le teacht slándáil bia domhanda a fháil i bhfianaise na paindéime COVID-19. Is minic a thagraítear do mo thír mar chiseán aráin Lár na hEorpa, agus má tá méadú mór tagtha ar neamhshlándáil bia domhanda, i dteannta le táirgeacht mhór talmhaíochta na hÚcráine, is féidir go mbeidh sí ina ciseán aráin don domhan ar fad go luath. Go hachomair, is mianach óir talmhaíochta í an Úcráin. Cheana féin déanann feirmeoirí na hÚcráine beatha ar fud an domhain, ag soláthar táirgí bia do 205 tír. Tá timpeall 25% d’ithir cré dubh an domhain sa tír, a bhfuil cáil uirthi mar gheall ar a leibhéal ard torthúlachta. Cé nach bhfuil an leibhéal céanna táirgeacht barr aici fós is atá ag tíortha a bhfuil táirgeadh talmhaíochta nua-aimseartha acu, tá an cumas ag an Úcráin cheana féin níos mó ná 600 milliún duine a bheathú. Chun é seo a chur i bpeirspictíocht, níl de dhíth ar an Úcráin ach an cúigiú cuid déag dá táirgeadh reatha chun a daonra baile a bheathú, rud a fhágann go bhfuil an chuid eile ar fáil le honnmhairiú.

Rangaíonn an Úcráin an t-onnmhaireoir is mó ar domhan d’ola lus na gréine, an dara ceann i gcnónna, an tríú háit i mil, eorna, agus ráibe, an ceathrú háit in arbhar, an cúigiú cuid i gcruithneacht, an seachtú háit i soy, an t-ochtú háit i sicín, an deichiú cuid in uibheacha sicín, agus an t-aonú cuid déag i bplúr. Is iad táirgí talmhaíochta príomhbhunús thrádáil eachtrach na hÚcráine. Is ionann táirgí talmhaíochta agus earraí bia agus thart ar 40% de luach foriomlán onnmhairí an náisiúin, sciar luachmhar d’ioncam airgeadra eachtraigh na tíre.

Comhpháirtíochtaí domhanda ról tábhachtach a bheith agat

Rud amháin atá soiléir ná go bhfuil cuideachtaí móra le rá ar fud an domhain ag tosú ag tabhairt faoi deara. Thosaigh cuideachtaí ilnáisiúnta móra, mar shampla John Deere, Syngenta, NCH Capital, NCH Agroprosperis, Monsanto Company, agus Cargill ag obair go gníomhach agus ag forbairt a gcuid táirgeachta san Úcráin.

Mar bhall de Choiste Talmhaíochta an Verkhovna Rada (Parlaimint na hÚcráine) d'oibrigh mé le Cargill ar thionscadail thábhachtacha talmhaíochta a fhorbairt. Tá fís agus taithí phearsanta agam agus ar an gcaoi ar féidir le mórchorparáidí talmhaíochta tacú leis an tír in amanna deacra. Anuraidh, mar shampla, chuir Cargill Financial Services International iasacht stáit de € 250 milliún ar fáil don Úcráin.

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an Úcráin cheana féin maidir lena hacmhainneacht trádála a mhéadú. Tá méadú suntasach tagtha ar líon na trádála idir an Úcráin agus an AE le cúig bliana anuas. Mar an gcéanna, idir an Úcráin agus SAM, tá an figiúr sáraithe ag $ 5 billiún in aghaidh na bliana, agus éanlaith chlóis, ola lus na gréine, plúr, alcól, torthaí agus glasraí díreach mar chuid de na hearraí a onnmhairítear. Tá an Úcráin in ann raon táirgí i bhfad níos leithne a sholáthar, ach tá bacainní trádála air, ach tá súil againn go ndéanfar iad a laghdú go gairid. Is é an príomhfhachtóir dúinn a bheith dáiríre mar shochaí agus muid ag dul i ngleic le neamhshlándáil bia domhanda.

An gá le teicneolaíocht fhorásachForfás

Chun bonneagar talmhaíochta na tíre a nuashonrú agus táirgeacht na mbarr a mhéadú, tá thart ar 15% de chuideachtaí tar éis tús a chur le nuálaíochtaí talmhaíochta a chur i bhfeidhm go gníomhach trí réitigh cuideachtaí tosaithe teicneolaíochta eachtracha agus baile a cheannach. Forbraíonn a lán acu a réitigh intí féin freisin, agus de réir Cumann AgTech na hÚcráine, tá líon na ngnólachtaí nuathionscanta talmhaíochta san Úcráin méadaithe go dtí níos mó ná 80.

Tagann na dul chun cinn seo go léir in am díreach chun dul i ngleic leis an mbagairt is mó atá roimh an gcine daonna faoi láthair, níos mó ná an t-athrú aeráide paindéimeach COVID-19, a d’fhéadfadh a bheith do-athraithe. Faoi 2050, i díreach 30 bliain ghearr, meastar go bhfásfaidh daonra an domhain an oiread sin go mbeidh 70% níos mó bia ag teastáil uaidh chun é a chothú. Méadaíonn an pléascadh daonra seo de bharr athruithe comhshaoil ​​ar thalmhaíocht, toisc go bhfuil méid na talún talmhaíochta ag laghdú gach bliain. Cuireann éilliú ithreach le miotail throma, dramhaíl radaighníomhach, agus lotnaidicídí bagairt ar bhithéagsúlacht, laghdaíonn siad cáilíocht bia, agus bíonn tionchair dhiúltacha acu ar shláinte an duine.

De réir na Náisiún Aontaithe, d’ísligh an domhan a theorainn bhliantúil ar thomhaltas acmhainní nádúrtha in-athnuaite i mí Lúnasa 2020, rud a chiallaíonn go dtiocfaidh soláthar acmhainní nádúrtha don chéad 4-5 mhí eile ar chostas na mblianta amach anseo agus, thairis sin, de glúnta ina dhiaidh sin. Trí thalmhaíocht, áfach, b’fhéidir go mbeimid in ann réiteach éifeachtach a sholáthar. I gcásanna nach bhfuil aon bhealach ar fáil chun aistriú go fuinneamh in-athnuaite, is féidir le táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí a bheith mar bhearna stad a shábhálann beatha.

Chun an réiteach seo a bhaint amach, go háirithe ag smaoineamh go bhfuil táirgeadh bithéatánóil sa tír ag moilliú go gníomhach (tá dul chun cinn níos suntasaí le bithghás), ní mór don Úcráin a córas reatha dreasachtaí eacnamaíocha a athchóiriú agus tosú ar thosaíocht a thabhairt d’fhorbairt bithbhreoslaí. Murar féidir ach timpeall 20% d’arbhar na tíre a athchur le haghaidh próiseála baile, seachas a onnmhairiú, beidh an Úcráin in ann a dálaí comhshaoil ​​a fheabhsú go gníomhach.

Ar an drochuair, i gcás a ndícheall go léir, tá cláir reatha forbartha talmhaíochta an stáit dearbhaithe, ach níl na sonraí riachtanacha acu, rud a fhágann go bhfuil sé deacair margadh bithéatánóil ar mhórscála a chruthú.

An Úcráin mar an "domhan ciseán aráin "

Ag tagairt don eolaí cáiliúil Úcránach ón 19ú haois, Serhiy Podolynsky, “As an iliomad cineálacha gníomhaíochta daonna, is í an talmhaíocht an tosaíocht is airde, an obair is táirgiúla agus úsáideach, a mhéadaíonn an táirge a dhéanann an dúlra an iliomad uaireanta”. Aontaím le smaointe Serhiy atá an-ábhartha dár n-amanna; tá talmhaíocht riachtanach go deimhin chun bia, leigheas, fuinneamh in-athnuaite, éadaí agus acmhainní eile a bhfuil géarghá leo a sholáthar don chine daonna.

Is cliabh aráin réigiúnach í an Úcráin le fada an lá, ach caithfidh sí a deis a thapú anois agus dul chun cinn a dhéanamh chun a bheith ina chiseán aráin don domhan ar fad. Cé gur chuir an tír go mór le ocras an domhain a shárú, trí theicneolaíochtaí domhanda a ionchorprú i dtáirgeadh agus í féin a chomhtháthú i slabhraí soláthair idirnáisiúnta, is féidir leis an Úcráin a bheith ina comhpháirtí iontaofa trádála talmhaíochta d’aon tír i ngátar.

Tá an t-údar, Vadym Ivchenko, ina Bhall de Rada Verkhovna na hÚcráine (Parlaimint na hÚcráine), a toghadh in 2014.

An Úcráin

Deir ionchúisitheoir na hÚcráine nach bhfuil aon phleananna ann dul siar ar thóireadóirí Burisma

Reuters

foilsithe

on

By

Dúirt príomh-ionchúisitheoir na hÚcráine Dé hAoine (18 Feabhra) gur dúnadh imscrúduithe ar chuideachta fuinnimh na hÚcráine Burisma Holdings Ltd, ábhar atá ceangailte go dlúth le scannal as ar eascair an chéad impeachment de chuid iar-Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump, gan aon phleananna acu iad a athoscailt, scríobh Karin Strohecker agus Matthias Williams.

D’fhéach ionchúisitheoirí na hÚcráine le blianta beaga anuas ar ghníomhartha Burisma, cuideachta ar fhreastail mac Hunter Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ar a bord ó 2014 go 2019, agus a bunaitheoir Mykola Zlochevsky.

“Gach rud a d’fhéadfadh ionchúisitheoirí a dhéanamh, tá siad déanta,” a dúirt an tIonchúisitheoir Ginearálta Iryna Venediktova in agallamh le Reuters trí nasc físe ó Kyiv. “Sin é an fáth nach bhfeicim aon fhéidearthachtaí (nó) riachtanas teacht ar ais chuig na cásanna seo."

Dúirt Venediktova freisin nach ndearna údaráis na SA aon iarratais ar a hoifig ó chuaigh Biden i mbun oifige an mhí seo caite.

Chuaigh Teach Ionadaithe na SA i gcion ar Trump i mí na Nollag 2019 maidir le cúisimh as mí-úsáid cumhachta agus bac ar an gComhdháil thar a iarratas i nglao gutháin i mí Iúil 2019 chuig uachtarán na hÚcráine, Volodymyr Zelenskiy, d’imscrúdú ar Biden agus a mhac Hunter. Vótáil Seanad na SA i mí Feabhra 2020 chun Trump a choinneáil in oifig.

Rinne Trump líomhaintí éillithe gan bhunús i gcoinne an dá Bidens. Chuir Daonlathaithe na SA cúisí i leith Trump, Poblachtánach, as cur isteach eachtrach a lorg i dtoghchán Mheiriceá trí iarracht a dhéanamh comhghuaillíocht leochaileach a chur ag smearadh iomaitheoir polaitiúil baile, ag úsáid cúnaimh Mheiriceá mar ghiaráil. Bhuail Biden Trump i dtoghchán na SA i mí na Samhna.

Mar leas-uachtarán faoin Uachtarán Barack Obama, rinne Biden maoirseacht ar bheartas na SA i dtreo na hÚcráine agus rinne sé iarracht príomh-ionchúisitheoir na tíre a bhaint ag an am, a mheas na Stáit Aontaithe agus tíortha Iarthar na hEorpa a bheith truaillithe nó neamhéifeachtach. Rinne Trump agus a chomhghuaillithe éilimh gan bhunús go ndearna Biden amhlaidh toisc go raibh an t-ionchúisitheoir ag féachaint isteach i Burisma fad a bhí a mhac ag fónamh ar an gclár.

Tá Zlochevsky, iar-aire éiceolaíochta na hÚcráine, ina chónaí thar lear anois.

Bhain probe Burisma amháin le sáruithe cánach amhrasta. Dúirt Burisma in 2017 gur dúnadh imscrúduithe ar an gcuideachta agus Zlochevsky tar éis dó 180 milliún hryvnias ($ 6.46m) breise a íoc i gcánacha.

Dúirt Venediktova, ina post le beagán faoi bhun bliana, go bhfuil sí ag iarraidh cur chuige difriúil a ghlacadh ina post seachas réamhtheachtaithe a thuairiscigh sí a bheith “ró-pholaitiúil”.

Nuair a fiafraíodh di faoi throid na hÚcráine i gcoinne éillithe, chuir Venediktova imní in iúl go raibh baint ag baint le neamhspleáchas an bhiúró náisiúnta frith-éillithe, ar a dtugtar NABU, tar éis don rialtas reachtaíocht nua a dhréachtú ar a stádas a dúirt an biúró a dhéanfadh dochar dá chumas troid ardleibhéil. graft.

“Is comhlacht neamhspleách é NABU anois agus beidh sé ina chomhlacht neamhspleách amach anseo,” a dúirt Venediktova.

Is ceist fhada í an éilliú don Úcráin, agus d’fhéadfadh aon bhagairt ar neamhspleáchas NABU, a bunaíodh le tacaíocht ó dheontóirí an Iarthair, sreabhadh an chúnaimh eachtraigh a dhíbhoilsciú a thuilleadh ag am nuair a bhí a gheilleagar buailte ag glas-ghlasanna a bhaineann leis an COVID -19 paindéim.

Dúirt an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta leis an Úcráin go gcaithfidh sí níos mó leasuithe a ghlacadh chun tuilleadh cistí a dhíghlasáil óna clár CAI $ 5 billiún.

Dúirt Venediktova freisin go bhfuil súil aici go dtiocfadh cásanna dlí a bhaineann le PrivatBank chun críche roimh dheireadh na bliana. Dhearbhaigh an banc ceannais go raibh PrivatBank dócmhainneach in 2016 agus dúirt sé gur shéid a dhroch-chleachtais iasachta poll $ 5.5bn ina airgeadas sular tógadh i lámha an stáit é. Tá conspóid ag iar-úinéirí an iasachtóra faoi seo agus throid siad chun an náisiúnú a aisiompú.

($ 1 = 27.8492 hryvnias)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Frontpage

Banc Náisiúnta na hÚcráine: Éilíonn amanna neamhchinnte cur chuige neamhchoinbhinsiúin

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Bhí roinnt dúshlán roimh an toradh eacnamaíoch ón bpaindéim coronavirus nuair a bhí Kyrylo Shevchenko (sa phictiúr) ghlac sé seilbh air mar ghobharnóir ar Bhanc Náisiúnta na hÚcráine (NBU) i mí Iúil na bliana seo caite. Ach, in agallamh leis an suíomh Gréasáin seo, deir sé gur fhreagair NBU na dúshláin seo ó shin trí raon leathan cur chuige “ortadónta agus neamhchoinbhinsiúnach” a úsáid chun an margadh airgeadais agus an geilleagar a mhaolú.

Trí ghlacadh leis an gcur chuige solúbtha seo, deir sé go léiríonn a ghníomhartha gníomhaíochtaí na mbanc ceannais i margaí inchomparáide eile chomh maith le príomhgheilleagair an domhain.

“An cur chuige dinimiciúil atá againn,” a dúirt sé Tuairisceoir AE, “Lig dúinn tionchar a imirt ar thodhchaí fadtéarmach an gheilleagair agus freastal ar a riachtanais ghearrthéarmacha agus láithreacha.”

Áitíonn sé go raibh sé ríthábhachtach, agus é sin á dhéanamh, go gcruthódh NBU na coinníollacha chun go mbeadh iasachtaí tí agus corparáideacha níos inacmhainne trí mhaolú a dhéanamh ar ár mbeartas airgeadaíochta.

“Go deimhin, táimid chun tosaigh i measc na margaí atá ag teacht chun cinn maidir lenár bpríomhráta beartais a ghearradh, ag laghdú ó 11% go 6% sa spás 4 mhí - an príomhráta beartais is ísle inár stair airgeadais."

Thit rátaí úis ar fhormhór na n-ionstraimí de réir a chéile mar fhreagairt agus d’fhreagair bainc go dearfach trí rátaí úis a ísliú go gníomhach ar thaiscí ó chorparáidí neamhairgeadais agus iasachtaí dóibh, agus iad á bhrú gar don leibhéal is ísle riamh.

Ag labhairt dó ó Kiev, dúirt sé: “Rinneamar rochtain ar mhaoiniú do bhainc a shimpliú trí mhinicíocht tairiscintí a mhéadú, téarma iasachtaí NBU a leathnú ó 30 go 90 lá agus an liosta comhthaobhachta is féidir le bainc a sholáthar chun iasachtaí a fháil ó NBU a leathnú. "

Cé go raibh gá le bearta ortadónta, dúirt NBU, freisin, go gcaithfeadh sé “ionstraimí nuálacha agus neamhchoinbhinsiúnacha a ghlacadh chun déileáil leis an ngéarchéim gan fasach seo”.

Mar shampla, chuir NBU maoiniú fadtéarmach ar fáil do bhainc thar thréimhse 1 go 5 bliana le ráta úis atá cothrom leis an bpríomhráta beartais.

“B’fhéidir gurb é an ionstraim is nuálaí a bhí againn, áfach, babhtálacha rátaí úis a thabhairt isteach.”

Thug siad seo deis do bhainc leanúint ar aghaidh ag íoc rátaí ísle úis le NBU thar thréimhse níos faide. Mar thoradh air sin, ní gá do bhainc riosca ráta úis a áireamh sna rátaí a ghearrann siad ar iasachtaí don fhíorgheilleagar. Bunaithe ar thorthaí 6 cheant chun tacaíocht den sórt sin a sholáthar do na bainc, is é méid iomlán na dtairiscintí ceant sásta thart ar € 293 milliún.

Ag airde na paindéime, deir an Gobharnóir go raibh an NBU tiomanta a chinntiú go bhféadfadh bainc díriú ar thacú leis an ngeilleagar.

Dúirt Shevchenko: “Rinneamar roinnt riachtanas rialála agus maoirseachta a mhaolú trí mhaolú a dhéanamh go sealadach ar an gceanglas go gcruthódh bainc maoláin chaipitiúla agus chuir muid isteach agus foilsiú ráitis airgeadais.

“Nuair a cuireadh na beartais seo i bhfeidhm le chéile, lig NBU dálaí a chruthú a bheadh ​​oiriúnach don todhchaí."

Dúirt sé go raibh gnóthais in ann cistí a fháil ar rátaí inacmhainne ní amháin do riachtanais ghearrthéarmacha, ach do thionscadail ghnó ar mhórscála a dteastaíonn infheistíocht fhadtéarmach uathu.

Mar sin féin, cé go raibh ar NBU staid dhomhanda nach bhfacthas riamh roimhe a oiriúnú, ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil aon áit ann rátaí úis a laghdú tuilleadh, admhaíonn sé.

“Go háirithe, fanann beartas airgeadaíochta cóiriúil agus leanann sé ag maolú. Tá barraíocht leachtachta ag bainc freisin, rud a chiallaíonn go mbeadh sé aineolach dóibh insreafaí taisce suntasacha a spreagadh trí rátaí úis a choinneáil ard.

“Ag an am céanna, tá sé tábhachtach a mheabhrú go mbíonn tionchar ag an bpríomhráta beartais ar rátaí úis an mhargaidh agus ar fhachtóirí struchtúracha eile freisin: boilsciú ard, ionchais dímheasa - a leanann ag dul in olcas - agus an meath atá ag súil le cáilíocht na punainne iasachtaí. "

Dúirt Shevchenko: “D'éiligh amanna éiginnte cur chuige neamhchoinbhinsiúin. Ó mhí Iúil i leith, tá NBU tar éis na céimeanna is gá a ghlacadh chun a chinntiú go bhfuil geilleagar na hÚcráine sa riocht is fearr do thodhchaí iar-phaindéimeach. "

Ag breathnú chun cinn, dúirt sé: “Chun an rath seo a choinneáil, tá sé riachtanach go leanfaimid orainn ag leanúint le beartas fioscach measartha, ag déanamh dul chun cinn maidir le cosaint chearta creidiúnaithe a neartú, an geilleagar a dhí-scáthú, ár mbreithiúna agus forfheidhmiú an dlí a athchóiriú, agus dlús a chur lenár gcomhoibriú leis an CAI agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta eile. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Níor cheart an Eoraip a roinnt de réir dath na 'bpasanna vacsaínithe' agus an bhranda vacsaín

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Le linn na paindéime, ní amháin go bhfuil athrú mór tagtha ar shaol na ngnáthdhaoine ach freisin ar chleachtais ghnó, rialtais agus institiúidí idirnáisiúnta. Tá an domhan ag foghlaim conas maireachtáil i réaltacht nua ach cén chuma atá air agus cad atá i ndán dúinn? Tuairisceoir AE Labhair sé faoi seo le dlíodóir agus acadúil na hÚcráine Kostiantyn Kryvopust, ball de Chumann Idirnáisiúnta na nDlíodóirí (UIA, an Fhrainc). Tá taithí fhairsing ag Kryvopust ag obair san Úcráin agus san iar-Aontas Sóivéadach, tacaíonn sé le comhtháthú na hEorpa agus leanann sé go dlúth treochtaí sa dlí idirnáisiúnta, scríobhann Martin Banks.  

Tuairisceoir AE

Cad a cheapann tú faoin bhfadhb coronavirus agus cathain a shíleann tú go dtiocfaidh deireadh leis an bpaindéim nó go maolóidh sí ar a laghad, lena n-áirítear san Úcráin?

Kryvopust: Ar fud an domhain, tá athrú tábhachtach tagtha ar thuiscintí na paindéime - ní dhiúltaítear a thuilleadh go bhfuil an coronavirus ann agus na contúirtí atá ann, fiú amháin ag na réimis pholaitiúla is coimhthíocha. Anois, i dteannta le hiomaíocht vacsaíní, tá réitigh bhainistíochta éifeachtacha agus cleachtais coraintín á bhforbairt, a dhéanfar a chomhchuibhiú agus a fhoirmiú go rialacháin nua.

Cuirtear iallach ar thíortha na hEorpa anois cothromaíocht nua a fháil idir an daonlathas agus an tslándáil, leasanna an stáit agus an tsaoránaigh, trédhearcacht agus rialú. Seo rud a rinne fealsúna poiblí, polaiteoirí agus lucht déanta dlí iarracht éalú leis na blianta, ach ní bheifear in ann neamhaird a dhéanamh den cheist a thuilleadh. Tiocfaidh deireadh leis an eipidéim nuair a thuigtear gach bagairt, foirmítear noirm nua agus tosaíonn gach duine ag cloí leo.

I do thuairim, cén fáth go mbíonn agóidí sibhialta os comhair bearta coraintín i dtíortha éagsúla níos mó?

Má dhéanaimid anailís ar na cúiseanna le míshástacht, is léir go mbíonn fearg ar dhaoine mar gheall ar aineolach agus éagothroime na gcinntí, seachas ag an mbeartas coraintín féin. Pribhléidí vacsaínithe, idirdhealú i gcoinne grúpaí áirithe, neamhshlándáil eacnamaíoch do ghnólachtaí agus d’fhostaithe, caiteachas neamh-thrédhearcach cistí poiblí, eagla faoi mhí-úsáid staid éigeandála, saobhadh faisnéise poiblí, feidhmeanna póilíní an stáit a neartú, agus srianta ar eagrú is gníomhaíocht agóide gach saincheist nach mór a réiteach a luaithe is féidir.

Nílimid ag iarraidh go ndéanfar an spás sóisialta Eorpach a bhí aon uair amháin a dheighilt i dtéarmaí bhranda na vacsaíne a úsáidtear, beartas árachais sláinte nó dath an phas vacsaínithe.

Nach gceapann tú go bhfuil forfheidhmiú dlíthiúil an bheartais i bhfad taobh thiar de ghníomhartha praiticiúla na n-údarás? Má tá, cén fáth go dtarlaíonn sé seo?

Maidir le héigeandáil, is gnách é seo. Ach níor cheart go mbeadh an sealadach buan. Tá sé scanrúil gurb é seo an dara glasáil ó earrach 2020, ach go dtí seo ní dhearnadh aon iarracht thromchúiseach é seo go léir a thuiscint go córasach agus é a fhoirmiú ina noirm nua den dlí bunreachtúil, sibhialta, eacnamaíoch agus coiriúil.

Ina theannta sin, tá go leor neamhréireachtaí náisiúnta ann. Tá Príomhoifigeach Sláinte Poiblí ag an Úcráin ach níl aon fho-sheirbhís ná aon ordlathas aici. Tá sé seo toisc gur cuireadh deireadh leis an tseirbhís i gceist go gairid roimh an bpaindéim mar gheall ar ghearáin faoi éilliú. Tá an iliomad uaireanta níos mó ionfhabhtaithe, ach tá an frithdhúnadh reatha i mí Eanáir níos séimhe ná an ceann roimhe seo. Tá iompar poiblí ag obair, níl aon srianta ar ghluaiseacht srl. Tá fonn ar an rialtas cuidiú le gnóthais agus le daoine, ach carthanas polaitiúil é seo fós seachas meicníocht shoiléir.

An féidir go bhforbróidh srianta coraintín go cineál nua rialaithe polaitiúil? 

Ní fheicim aon iarrachtaí córasacha rud éigin den chineál seo a thógáil, ach tá tionscnaimh aonair, an-chonspóideacha ann. Mar shampla: tá cinneadh i dtír amháin príosún ar leithligh a chur ar bun le haghaidh sáruithe coraintín agus covid-nihilists agus dréacht-dlíthe a thugann cumhachtaí leathana don rialtas cur isteach ar shaol príobháideach na saoránach. Tá pleananna ag údaráis áitiúla aonair a úsáid scanóirí teochta in áiteanna poiblí agus cuireann siad srian ar ghluaiseacht daoine amhrasacha; Pléitear go dáiríre smaointe chun "pasanna covid" mar a thugtar orthu a thabhairt isteach. Is féidir faisnéis a fháil faoi iallach a chur ar dhaoine vacsaíniú a fháil i roinnt tíortha daonlathacha.

Is é príomh-mhodh oibre na n-údarás rialaithe sláinte imscrúduithe sláintíochta agus eipidéimeolaíocha a dhéanamh, ina ndéantar modh scaipthe an ionfhabhtaithe, na foinsí agus na hiompróirí féideartha a shoiléiriú. Níl sé deacair a thuar cad is féidir a bheith mar thoradh ar ghníomhaíochtaí teicneolaíochta-bhunaithe den sórt sin mura ndéantar iad a rialáil go soiléir agus a chur faoi scrúdú poiblí.

I do thuairim, mar dhlíodóir, cad iad na forálacha dlí nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn mar thoradh ar an eipidéim reatha?

B’fhéidir, is rialacháin iad seo a bhaineann le ceart na saoránach rochtain a fháil ar mhodhanna cosanta pearsanta agus vacsaínithe. B’fhéidir ráthaíochtaí breise maidir le rochtain uilíoch ar an Idirlíon, ós rud é go bhfuil an tIdirlíon ag éirí mar theicneolaíocht bhunúsach d’fhoghlaim, fóillíochta, oibre agus seirbhísí.

Sílim go mbeidh ar dhlíodóirí agus pholaiteoirí go luath amach anseo freagraí a fháil ar cheisteanna faoi dhlisteanacht teicneolaíochtaí cianscagtha, úsáid sonraí ó oibreoirí fón póca agus faisnéis úsáideora ó líonraí sóisialta le haghaidh imscrúduithe sláintíochta agus eipidéimeolaíocha, freagrachtaí corparáideacha le linn paindéime. , bearta i gcoinne séanadh COVID-19 agus mar sin de. Ba cheart gach rud mar seo a chur ar bhonn foirmiúil chun eadrána dlí a sheachaint. Bheadh ​​traidisiún dlíthiúil na hEorpa comhsheasmhach le cur chuige ina mbeadh rialacháin dlí ina gcearta nua, ní oibleagáidí amháin.

Conas a thiocfaidh an geilleagar slán tar éis na paindéime, dar leat?

Tá dhá chás ghinearálta indéanta anseo. Is é an chéad cheann filleadh ar chreat an tseanmhúnla tar éis oll-vacsaínithe agus comhlíonadh réamhchúraimí nua. Is é an dara ceann aistriú go cáilíocht nua, áit a mbeidh na príomhthréithe: cianobair, uathoibriú, idirghníomhaíocht shóisialta theoranta, slabhraí táirgeachta gearra, agus foirceannadh a lán earnálacha gnó traidisiúnta.

Sílim gur cás idirmheánach a bheadh ​​sa chás is réadúla, ach ní thógann sé sin an fhreagracht na contrárthachtaí a thagann chun cinn a réiteach. Beidh ar an Eoraip rialacháin nua a oibriú amach ní amháin maidir le cryptocurrencies, ach freisin maidir le cosaint saothair agus cánachas ar fhéinfhostaíocht, rialáil foinsiú allamuigh, faisnéis phoiblí, nósanna imeachta toghcháin agus go leor eile. Is saincheist ar leithligh í athchóiriú míochaine agus tá athruithe drámatúla ag fanacht le leigheas is cuma cad iad na cásanna domhanda.

Le linn na paindéime, d’fhulaing an earnáil chultúrtha, an tionscal taistil agus fáilteachais, lóistíocht agus iompar, spórt agus áineas caillteanais mhóra. D’fhonn na gníomhaíochtaí seo a atógáil agus a oiriúnú do na dálaí nua, ní amháin go mbeidh dreasachtaí breise ag teastáil, ach tacaíocht airgeadais freisin.

Cén chaoi a bhfuil beartais institiúidí airgeadais dhomhanda ag athrú agus conas a dhéanann tú athruithe den sórt sin a mheas?

Mar fhreagairt ar an bpaindéim, cuireadh iallach ar institiúidí airgeadais idirnáisiúnta rialacha an chluiche a athrú go gasta, ag simpliú go leor meicníochtaí agus á gcur in oiriúint don chás. Go dtí seo, tá go leor rialtas deontóirí traidisiúnta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta tar éis raon beart réamhghníomhach a ghlacadh chun tacú le stáit atá i mbéal forbartha agus is mó atá i ngátar. Go háirithe, d’fhógair an IMCF níos mó ná $ 100 billiún in iasachtaí éigeandála agus tá sé réidh chun $ 1 trilliún breise a chruinniú. Le linn na géarchéime, fuair an IMCF iarratais éigeandála ó níos mó ná 100 tír. Chomh maith leis sin, tá sé beartaithe ag grúpa an Bhainc Dhomhanda $ 150 billiún a sholáthar i gcúnamh airgeadais do náisiúin i ngátar sna 15 mhí amach romhainn. Is fíric spreagúil é nár choinnigh deontóirí airgeadais an domhain a gcuid clár maoinithe a chiorrú, ach gur choinnigh siad agus gur shocraigh siad cúnamh a mhéadú.

Tá lamháltais mhóra agus aisíocaíochtaí fiachais reoite déanta ag baill an G20 do 76 tír is faighteoir de chuid an Chumainn Forbartha Idirnáisiúnta (IDA). Measann anailísithe airgeadais go gcuideodh beart den sórt sin le tíortha i mbéal forbartha íocaíochtaí dar luach $ 16.5 billiún san iomlán a chur siar.

Cheadaigh an AE, dá chuid féin, pacáiste beart $ 878.5 billiún chun cabhrú leis na tíortha Eorpacha is mó a dtéann an t-ionfhabhtú i bhfeidhm orthu. Ba mhaith linn go bhfeicfeadh na cistí seo ní amháin chuig príomhthíortha an AE, ach freisin chuig tíortha atá i mbun an chomhtháthaithe Eorpaigh, an Úcráin san áireamh.

Chruthaigh atógáil na hEorpa tar éis an chogaidh aeráid mhorálta uathúil agus mothú aontachta i measc tíortha na hEorpa. Ba mhaith an rud é dá mbeadh an freagra ar an eipidéim reatha ina spreagadh den sórt sin d’aontacht pholaitiúil agus chathartha agus mothú níos láidre maidir le slándáil agus sábháilteacht.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending