Ceangail le linn

Giobráltar

Caidreamh AE-RA: Molann an Coimisiún dréacht-shainordú le haghaidh caibidlíochta ar Ghiobráltar

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le Moladh maidir le cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear caibidlíocht a oscailt do chomhaontú AE-RA ar Ghiobráltar. Chuir an Coimisiún a thogra i láthair freisin maidir le treoirlínte a chaibidliú.

Is faoin gComhairle anois atá an dréacht-sainordú seo a ghlacadh, agus ina dhiaidh sin is féidir leis an gCoimisiún tús a chur le caibidlíocht fhoirmiúil leis an Ríocht Aontaithe.

Dúirt an Leas-Uachtarán Maroš Šefčovič, comhchathaoirleach an AE ar an gComhchoiste agus an Chomhairle Comhpháirtíochta: “Tríd an dréacht-sainordú seo a chur ar aghaidh, táimid ag onóir an tiomantais pholaitiúil a thugamar don Spáinn tús a chur le caibidlíocht comhaontú ar leithligh idir an AE agus an Ríocht Aontaithe ar Ghiobráltar. Is sainordú mionsonraithe é seo, a bhfuil sé mar aidhm aige tionchar dearfach a imirt orthu siúd atá ina gcónaí agus ag obair ar gach taobh den teorainn idir an Spáinn agus Giobráltar, agus sláine Cheantar Schengen agus an Margaidh Aonair á gcosaint. "

Aiseolas

Níor cuireadh Giobráltar san áireamh i raon feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhoibrithe AE-RA a comhaontaíodh idir an AE agus an Ríocht Aontaithe ag deireadh 2020. Gheall an Coimisiún tús a chur le caibidlíocht comhaontú ar leithligh ar Ghiobráltar, dá n-iarrfadh an Spáinn amhlaidh. Sin é an fáth go bhfuil an Coimisiún ag moladh anois go n-údaraíonn an Chomhairle lainseáil caibidlíochtaí faoi leith ar Ghiobráltar.

Dréacht-shainordú

Tógann an Moladh ar an tuiscint pholaitiúil a tháinig idir an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe an 31 Nollaig anuraidh. Tá sé gan dochar do shaincheisteanna na flaitheas agus na dlínse, agus díríonn sé ar chomhar sa réigiún.

Chuir na treoracha caibidlíochta beartaithe réitigh ar aghaidh chun seiceálacha agus rialuithe fisiciúla ar dhaoine agus earraí ag an teorainn talún idir an Spáinn agus Giobráltar a bhaint, agus sláine limistéar Schengen agus an Margadh Aonair a chinntiú. Cuimsíonn na tograí rialacha lena mbunaítear freagracht as tearmann, tuairisceáin, víosaí, ceadanna cónaithe, agus comhar oibríochtúil póilíní agus malartú faisnéise.

Tá bearta eile san áireamh i réimsí éagsúla, mar iompar talún agus aeriompar, cearta oibrithe trasteorann, an comhshaol, tacaíocht airgeadais, agus cothrom na Féinne a bhunú. Samhlaíonn sé meicníocht láidir rialachais, lena n-áirítear athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an chomhaontaithe tar éis ceithre bliana, an fhéidearthacht don dá pháirtí an comhaontú a fhoirceannadh tráth ar bith agus an fhéidearthacht go gcuirfí an comhaontú i bhfeidhm go haontaobhach faoi chúinsí áirithe.

Beidh tionchar ar leith ag an gcomhaontú ar an Spáinn, mar Bhallstát Schengen comharsanachta agus mar Bhallstát a gcuirfear de chúram air cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú forálacha áirithe den chomhaontú amach anseo. Mar sin coimeádfaidh an Coimisiún dlúthchaidrimh le húdaráis na Spáinne le linn na caibidlíochta agus ina dhiaidh sin, ag cur a dtuairimí san áireamh go cuí.

Maidir le rialú teorann seachtrach, in imthosca a éilíonn tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil mhéadaithe, féadfaidh aon Bhallstát, an Spáinn san áireamh, cúnamh a iarraidh ar Frontex chun a oibleagáidí a chur i bhfeidhm. Admhaíonn an Coimisiún gur chuir an Spáinn a rún iomlán in iúl cheana féin cúnamh a iarraidh ar Frontex.

cúlra

Chuir Comhaontú Trádála agus Comhoibrithe na RA-AE AE Ghiobráltar as a raon feidhme críochach (Airteagal 774 (3)). An 31 Nollaig 2020, fuair an Coimisiún nóta faoin gcreat atá beartaithe d’ionstraim dlí RA-AE ag leagan amach caidreamh Ghiobráltar leis an AE sa todhchaí. Scrúdaigh na seirbhísí ábhartha sa Choimisiún é seo i ndlúthchomhairle leis an Spáinn. Ag tógáil ar an gcreat atá beartaithe agus ag teacht le rialacha agus leasanna an Aontais, ghlac an Coimisiún Moladh inniu le haghaidh cinnidh ón gComhairle lena n-údaraítear caibidlíocht a oscailt do chomhaontú AE-RA ar Ghiobráltar agus chuir sé a thogra maidir le treoirlínte caibidlíochta i láthair.

Tuilleadh eolais

Moladh maidir le cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear caibidlíocht a oscailt do chomhaontú AE-RA ar Ghiobráltar

Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending