Ceangail le linn

Brexit

Aontaíonn an AE agus na SA go gcaithfidh an RA cloí le Prótacal Thuaisceart Éireann

ROINN:

foilsithe

on

Inniu (10 Samhain), bhuail Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen le hUachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden sa Teach Bán áit ar pléadh roinnt saincheisteanna práinneacha ón staid leis an mBealarúis go dtí an Úcráin, ach labhair na ceannairí faoin fadhbanna reatha leis an RA ag filleadh ar a tiomantais a rinneadh i bPrótacal Thuaisceart Éireann.  

Tar éis an chruinnithe, dúirt von der Leyen: “Táimid toilteanach mar Aontas Eorpach an tsolúbthacht is fearr a thaispeáint agus léirigh muid an tsolúbthacht is fearr laistigh den phrótacal, ach tá sé tábhachtach cloí leis an méid a d’aontaigh muid agus a shínigh muid le chéile chun oibriú leis go. 

“Uachtarán Biden agus mé, roinnimid an measúnú go bhfuil sé tábhachtach don tsíocháin agus don chobhsaíocht ar oileán na hÉireann an comhaontú um aistarraingt a choinneáil agus cloí leis an bprótacal."

Tionóltar an cruinniú lá tar éis d’ionadaithe sinsearacha SAM ó choistí tionchair ráiteas a eisiúint ar “bhagairt na RA Airteagal 16 de Phrótacal Thuaisceart Éireann a agairt. 

Aiseolas

Dúirt na hionadaithe Gregory W. Meeks, Cathaoirleach Choiste Gnóthaí Eachtracha an Tí, William R. Keating, Cathaoirleach an Fhochoiste um Eoraip, Fuinneamh, an Comhshaol agus Cibear, Earl Blumenauer, Cathaoirleach an Fhochoiste Bealaí agus Meáin ar Thrádáil, agus Brendan Boyle. :

“Éacht suntasach a bhí i bPrótacal Thuaisceart Éireann le linn an phróisis luaineach Brexit, agus tá a chur i bhfeidhm go hiomlán ríthábhachtach lena chinntiú nach mbainfidh Brexit an bonn de dhul chun cinn i dtreo na síochána ar oileán na hÉireann. 

“Thóg Comhaontú Aoine an Chéasta agus an próiseas síochána níos leithne foighne agus am le tógáil, le ranníocaíochtaí de mheon macánta ó na pobail i dTuaisceart Éireann, sna Stáit Aontaithe, sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus eile. Mar sin féin, is féidir an tsíocháin a réiteach go tapa.  

Aiseolas

“Agus í ag bagairt Airteagal 16 de Phrótacal Thuaisceart Éireann a agairt, tá an Ríocht Aontaithe ag bagairt ní amháin caidreamh trádála a dhíchobhsú, ach freisin an tsíocháin atá tuillte go crua. Iarraimid ar an Ríocht Aontaithe an cosán contúirteach seo a thréigean, agus tiomantas a thabhairt Prótacal Thuaisceart Éireann a chur i bhfeidhm ina iomláine. "

Ag labhairt dó i dTeach na dTiarnaí inniu, dúirt an Tiarna Frost gur fiú “plé a dhéanamh” ar phacáiste tograí an Choimisiúin chun aghaidh a thabhairt ar roinnt imní gnó agus geallsealbhóirí. 

Dúirt Frost go raibh cainteanna ar bun chun ceisteanna tábhachtacha eile a phlé “mar na saincheisteanna idirnasctha a bhaineann le dlí an AE agus an Chúirt Bhreithiúnais a fhorchur, cúnamh stáit, CBL, caighdeáin earraí, agus mar sin de."

Níor thug an rialtas, de réir Frost, suas an próiseas go fóill ach in am trátha d’fhéadfadh sé bearta cosanta a cheadaítear faoi Airteagal 16 den Phrótacal a úsáid. Thug Frost suaimhneas dá phiaraí dá n-úsáidfí Airteagal 16, go leagfadh an rialtas a chás amach “le muinín agus go léireodh sé cén fáth go raibh sé ag teacht go hiomlán lenár n-oibleagáidí dlíthiúla." Dúirt Frost freisin go dtugann an AE “le tuiscint nach féidir linn an beart sin a dhéanamh ach ar phraghas díoltais ollmhór agus díréireach."

Mar fhreagra ar ráiteas Frost, dúirt an Banbharún Chapman de Darlington: “Cuid lárnach de seo tá muintir agus pobail Thuaisceart Éireann. Taispeánann an fhianaise níos mó agus níos mó go dteastaíonn plé uathu idir an AE agus an Ríocht Aontaithe, ní fuireachas eile, leis an éiginnteacht go léir a thiocfaidh as sin. Fuair ​​Institiúid Learpholl um Staidéar na hÉireann a bhfuil meas uirthi go gcuireann daoine i dTuaisceart Éireann i gcoinne úsáid Airteagal 16 agus go dteastaíonn réitigh uathu [...].

“Tá sé thar am ag an Aire roinnt freagrachta a thaispeáint. Ba cheart dó oibriú go cuiditheach leis an AE chun réitigh a fháil, agus ansin, más féidir leis, i bhfianaise gach a tharla, caithfidh sé ról gníomhach a bheith aige maidir le tacaíocht agus muinín a atógáil i measc na bpobal uile i dTuaisceart Éireann. "

Buailfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Maroš Šefčovič le gnólachtaí agus geallsealbhóirí Thuaisceart Éireann arís amárach.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Brexit

Tá toradh ar idirbheartaíochtaí an Choimisiúin maidir le ceadúnais iascaireachta iar-Brexit

foilsithe

on

De réir mar a théann spriocdháta an 10 Nollaig i bhfeidhm, d'oibrigh an Coimisiún Eorpach le húdaráis na Breataine, na Fraince agus Geansaí chun ceadúnais bhuana iascaireachta a dheonú do 40 árthach, agus chun trí cinn eile a dhearbhú go gcomhlíonann siad na critéir cháilíochta. 

"Caithfidh gach árthach Eorpach a cháilíonn faoin gComhaontú Trádála agus Comhair ceadúnas a fháil d’fhonn deireadh a chur le haeráid éiginnteachta na n-iascairí," a dúirt an Coimisinéir Sinkevičius. "Tá uaillmhian roinnte ag an gCoimisiún agus ag údaráis na RA oibriú i dtreo an próiseas ceadúnaithe reatha a thabhairt i gcrích faoin 10 Nollaig. "

Beidh na soithí sin in ann leanúint dá gcuid gníomhaíochtaí iascaireachta sna huiscí seo tar éis 31 Eanáir 2022, nuair a bhí na ceadúnais shealadacha reatha le dul in éag.

Tagann an fógra seo tar éis cainteanna níos déine agus teagmhálacha rialta ag gach leibhéal idir an Coimisiún agus an Ríocht Aontaithe, chomh maith le idir an Coimisiún agus an Fhrainc. Is dul chun cinn tábhachtach é i bpróiseas casta. Ba dheacair agus mall an dul chun cinn le dhá mhí anuas, agus seachadadh 5 cheadúnas d’uiscí teorann na RA, agus 5 bhuan agus 20 chead sealadach breise d’uiscí Jersey. Tugann sé seo líon iomlán na gceadúnas buan a seachadadh le haghaidh rochtana ar uiscí teorann na RA agus na huiscí timpeall Jersey agus Geansaí go 281.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Deir Šefčovič go gcaithfidh réitigh inláimhsithe a bheith mar thoradh ar ton nua ón RA

foilsithe

on

I ráiteas tar éis chruinniú an lae inniu (19 Samhain), d’athdhearbhaigh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Maroš Šefčovič an gá “aistriú go modh atá dírithe ar thorthaí agus na saincheisteanna a d’ardaigh geallsealbhóirí Thuaisceart Éireann a sheachadadh”.

Dúirt Šefčovič go raibh sé riachtanach go mbeadh réitigh inláimhsithe faoi chuimsiú an Phrótacail mar thoradh ar an athrú ton ó thaobh na RA, ar cuireadh fáilte roimhe. Chuir sé béim go raibh dul chun cinn ag teastáil agus gur tástáil dea-thoil pholaitiúil ar thaobh na RA é. 

Dúirt an Leas-Uachtarán go raibh “rannpháirtíocht úsáideach tosaigh ar leibhéal teicniúil” maidir le custaim, ach “áiteamh” ar rialtas na RA bogadh go soiléir i dtreo an AE i réimse na rialuithe sláintíochta agus fíteashláintíochta chun an t-aistriú mór a rinne an AE. 

Dúirt ministir na Ríochta Aontaithe, an Tiarna Frost, go raibh bearnaí suntasacha fós ann agus cé gur theip air freastal ar iarrachtaí an AE chun fadhbanna praiticiúla a mhaolú go hábhartha, lean sé ag bagairt Airteagal 16 de Phrótacal na hÉireann / Thuaisceart Éireann a spreagadh, “d’fhonn a fhreagrachtaí do mhuintir an Tuaiscirt a chomhlíonadh Éireann."

Aiseolas

Níos luaithe sa lá thug Šefčovič aitheasc d’Institiúid Brexit Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, ina óráid dúirt sé go raibh an Comhaontú Aistarraingthe, a chuimsíonn Prótacal Thuaisceart Éireann, ina réamhchoinníoll don Chomhaontú Trádála agus Comhoibrithe ar thángthas air in 2020: "An dá chomhaontú tá nasc intreach acu - ní féidir le duine a bheith ann gan an ceann eile. "

Cé is moite den Pháirtí Aontachtach Daonlathach (DUP), níl aon pháirtí polaitiúil suntasach i dTuaisceart Éireann ag iarraidh titim Thionól Thuaisceart Éireann ar an gceist seo. Dúirt ceannaire an pháirtí mór aontachtaithe eile, Páirtí Aontachtaithe Uladh (UUP) Doug Beattie gur cheart déileáil leis na saincheisteanna atá nasctha leis an bprótacal trí idirbheartaíocht.

Aiseolas

Chuir páirtithe an Chomhghuaillíochta neamh-ailínithe agus páirtithe náisiúnaitheacha (Sinn Féin agus an SDLP) fáilte roimh iarrachtaí an Choimisiúin Eorpaigh inné, bhuail MPanna ó Roghchoiste Thuaisceart Éireann na RA le FPEnna ar ghrúpa comhordaithe AE-RA Pharlaimint na hEorpa.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Fáiltíonn Šefčovič roimh athrú tona ó thaobh na RA de

foilsithe

on

Tar éis seachtain eile díospóireachtaí, d’fháiltigh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Maroš Šefčovič roimh an athrú ton ó thaobh na RA tar éis a chruinnithe le haire na RA a bhfuil freagracht air as caidreamh leis an AE, an Tiarna Frost. 

Dúirt Šefčovič go dtabharfaí fócas cosúil le léasair an tseachtain seo chugainn ar cheist na gcógas agus na saincheisteanna praiticiúla eile ar leag páirtithe leasmhara Thuaisceart Éireann béim orthu. 

Dúirt sé: “Bhí mo theachtaireacht soiléir agus comhsheasmhach - tá an tAontas Eorpach tiomanta réitigh phraiticiúla a fháil do dhaoine agus do gheallsealbhóirí i dTuaisceart Éireann; is freagra díreach é ár bpacáiste ar na hábhair imní a d’ardaigh siad agus déanann sé difríocht inláimhsithe. "

Deir Šefčovič go bhfuil súil ag an AE anois iarrachtaí an AE a chómhalartú, ag caomhnú cobhsaíochta agus intuarthacht do Thuaisceart Éireann, “príomh-chomhábhar don gheilleagar áitiúil faoi bhláth”. Ionas go mbainfear amach na deiseanna feabhsaithe a sholáthraíonn an Prótacal agus pacáiste an AE.

Aiseolas

D’eisigh an Tiarna Frost ráiteas tar éis an chruinnithe ag rá gurbh fhearr leis an RA bealach comhthoiliúil chun tosaigh a fháil. Mar sin féin, choinnigh Frost a bhagairt cosaintí Airteagal 16 a úsáid, bíodh sé stuáilte mar “chuid dlisteanach d’fhorálacha an Phrótacail”.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending