Ceangail le linn

UK

Cuireann an RA cúisí ar an AE ‘an margadh aonair a chur ar dtús’ i dTuaisceart Éireann

foilsithe

on

Roimh chruinnithe na RA an tseachtain seo (9 Meitheamh) ar Chomhairle Comhpháirtíochta AE-RA (chun an Comhaontú Trádála agus Comhoibrithe AE-RA a phlé) agus an Comhchoiste chun cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Aistarraingthe a phlé. Lean David Frost ag rialú cleití, scríobhann Catherine Feore.

In op-ed san Financial Times, éilíonn Frost nár thuig an RA éifeacht an phrótacail ar ghluaiseachtaí earraí go Tuaisceart Éireann. Dearbhaíonn Frost nach nglacfaidh an RA “aon léachtaí ar cibé an bhfuil an prótacal á chur i bhfeidhm againn - táimid”, rud atá aisteach ós rud é gur roghnaigh an RA cur i bhfeidhm forálacha áirithe a chur ar fionraí go haontaobhach, gan neamhaird a dhéanamh de na gealltanais a tugadh agus na modhanna laistigh den chomhaontú. déileáil le haon díospóid a eascróidh as cur i bhfeidhm an chomhaontaithe. Is beag rogha a thug gníomh aontaobhach na RA don AE ach na chéad chéimeanna a ghlacadh faoina nós imeachta um shárú. 

Éilíonn Frost go raibh an RA cuiditheach agus go ndearna sé tograí mionsonraithe, mar shampla, ag moladh comhaontú tréidliachta bunaithe ar choibhéis agus do scéim trádálaithe údaraithe chun seiceanna a laghdú, ach deir sé gur chuala sé mórán ar ais ó thaobh an AE mar fhreagra ar na moltaí seo . 

Chuir an AE in iúl arís agus arís eile don RA, áfach, nach mbeadh comhaontú bunaithe ar choibhéis sásúil d'ainneoin comhaontuithe coibhéise a bheith ann le tríú tíortha eile, mar Cheanada agus an Nua-Shéalainn. Áitíonn an Coimisiún nach gcomhlíonfadh castacht agus scála na trádála idir an AE agus an RA riachtanais riosca an AE. Dúirt an Ríocht Aontaithe arís agus arís eile, toisc go bhfuil sí díreach tar éis an AE a fhágáil, go bhfuil sé ailínithe leis an AE i ndáiríre agus go bhfuil an AE ag úsáid an iomarca airdeall. Cuireann an AE in iúl ina dhiaidh sin gur chuir an RA in iúl arís agus arís eile go bhfuil sé ar intinn aici imeacht ó rialacha an AE mar thairbhe as an AE a fhágáil.

Thug iar-Cheann Foirne Theresa May Gavin Barwell agóid i gcoinne cuid d’éilimh Frost. Go háirithe: “Tá sé ríméadach a chreidiúint - in ainneoin na rabhaidh go léir - gur“ thuig an rialtas éifeacht an phrótacail ”, ach táim cinnte nach bhfuil sé fíor. Bhí a fhios acu gur drochbheart a bhí ann ach d’aontaigh siad é chun Brexit a dhéanamh, agus é ar intinn acu éirí as níos déanaí. " Rud a thabharfadh le tuiscint gur thosaigh an “droch-mheon” a d’aithin an Coimisiún i bhfad sular admhaigh Rúnaí Stáit Thuaisceart Éireann go sáródh an tAcht um Margadh Inmheánach an dlí idirnáisiúnta ar “bhealach sonrach agus teoranta”.

Inniu (7 Meitheamh) thug foinse de chuid an Choimisiúin Eorpaigh breac-chuntas ar na lamháltais agus na solúbthacht a bhí an RA sásta a thairiscint. Dúirt an fhoinse gur admhaigh siad an fhadhb maidir le cógais agus go raibh siad ag fiosrú réitigh a ligfeadh, faoi choinníollacha áirithe, feidhmeanna áirithe a lonnú sa Bhreatain Bheag do chógais atá údaraithe go sonrach do mhargadh TÉ. Téann an tsolúbthacht níos faide ná na cinn a cheadaítear cheana i gcásanna práinneacha faoi dhlí an AE.  

Tá an Coimisiún ag scrúdú maolú ar mhadraí treorach a thagann isteach i dTuaisceart Éireann ón mBreatain Mhór bunaithe ar mhaolú atá ann cheana i ndlí an AE maidir le madraí cúnaimh.

Tá réitigh eile á gcur ar aghaidh chuig gach rud ó rochtain ar ghluaisteáin athláimhe inacmhainne go hathruithe ar an Scéim Imeall CBL go teagmhálacha idir an RA agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Bia a éascú chun an measúnú riosca ar aon ghléasraí ardriosca sa RA atá beartaithe dóibh a bhrostú. onnmhairiú chuig an AE. 

Dúirt foinse an AE go bhfuil foirne TF an AE ag obair go cothrom lena chinntiú go láimhseáilfear sonraí iontrála / imeachta go tapa le haghaidh earraí SPS, ach nach mbeadh an córas réidh roimh 2022. Tá solúbthacht áirithe ann freisin maidir le clibeáil ainmhithe agus an Choimisiúin D'aithin sé go raibh fadhb gan choinne maidir le cuótaí rátaí taraife (TRQ) le haghaidh cruach, áit a raibh an AE ag fiosrú réitigh.

In ainneoin a bheith toilteanach freastal ar chuid d’imní na RA tá an cur chuige aontaobhach agus ionsaitheach a ghlac an Tiarna Frost ag maolú go bhfuil súil aige go sroichfidh cruinniú na seachtaine seo aon dul chun cinn. Chinn taidhleoirí ó gach ceann de 27 tír an AE a gceart chun freastal ar an gcruinniú a fheidhmiú, ag tabhairt le tuiscint go bhfuil spéis fhorleathan ann. 

Chuir an Chomhairle Eorpach an Ríocht Aontaithe le liosta na saincheisteanna práinneacha dá cruinniú i mí na Bealtaine le déanaí agus d’iarr sí go gcuirfí na comhaontuithe i bhfeidhm go hiomlán agus go héifeachtach agus go gcuirfí a struchtúir rialachais i bhfeidhm.

Tháinig imní chun cinn freisin faoi iarrachtaí na RA comhaontuithe scoite a dhéanamh le ballstáit an AE ar bhonn déthaobhach. Ina chonclúidí, d’iarr ceannairí an rialtais ar an RA prionsabal an neamh-idirdhealaithe a urramú i measc na mballstát.

Dúirt iriseoir faisnéise oifigiúil sinsearach sa RA tráthnóna inniu go bhfuil roinnt cuspóirí ag an bprótacal agus mhaígh sé nach raibh an AE ach ag smaoineamh ar chosaint an mhargaidh aonair - ar ndóigh is é sin leas ríthábhachtach agus príomhúil an AE agus a chomhchodanna. Ina ainneoin sin, ba mhór an comhréiteach ag an AE Prótacal na hÉireann / Thuaisceart Éireann chun na cúinsí speisialta atá ann i dTuaisceart Éireann a aithint. 

Brexit

Idirbheartaí Brexit iar-AE Barnier: Clú na Ríochta Aontaithe i gceist i ndiaidh Brexit

foilsithe

on

By

Freastalaíonn Ceann an Tascfhórsa um Chaidreamh leis an RA, Michel Barnier ar an díospóireacht ar chomhaontú trádála agus comhair AE-RA le linn an dara lá de sheisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, an Bheilg 27 Aibreán, 2021. Olivier Hoslet / Pool trí REUTERS

Dúirt Michel Barnier, iar-idirbheartaí Brexit an Aontais Eorpaigh, Dé Luain (14 Meitheamh) go raibh cáil na Ríochta Aontaithe i gceist maidir le teannas faoi Brexit.

Tá polaiteoirí an AE tar éis cúisí a thabhairt do Phríomh-Aire na Breataine Boris Johnson nach bhfuil meas acu ar ghealltanais a rinneadh maidir le Brexit. Bhagair an teannas atá ag fás idir an Bhreatain agus an AE dul thar scáth chruinniú mullaigh Ghrúpa na Seacht Dé Domhnaigh, le Londain ag cúisiú na Fraince as ráitis “ionsaitheacha” nach raibh Tuaisceart Éireann mar chuid den RA. Léigh níos mó

"Caithfidh an Ríocht Aontaithe aird a thabhairt ar a cáil," a dúirt Barnier le France Info radio. "Teastaíonn uaim go mbeadh meas ag an Uasal Johnson ar a shíniú," a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Molann Merkel na Gearmáine cur chuige pragmatach i leith Thuaisceart Éireann

foilsithe

on

By

Gearmáinis Seansailéir Angela Merkel (sa phictiúr) d’éiligh sé Dé Sathairn go dtabharfaí “réiteach pragmatach” ar easaontais faoi chuid de mhargadh Brexit a chuimsíonn saincheisteanna teorann le Tuaisceart Éireann, Reuters Léigh níos mó.

Dúirt an Príomh-Aire Boris Johnson go ndéanfaidh an Bhreatain “cibé rud a thógfaidh sí” chun a sláine críochach a chosaint in aighneas trádála leis an Aontas Eorpach, ag bagairt bearta éigeandála mura bhfuarthas réiteach.

Caithfidh an AE a chómhargadh a chosaint, a dúirt Merkel, ach maidir le ceisteanna teicniúla d’fhéadfadh go mbeadh bealach chun tosaigh san aighneas, dúirt sí le comhdháil nuachta le linn chruinniú mullaigh Ghrúpa Seacht gCeannairí.

"Dúirt mé go bhfuil mé i bhfabhar réiteach pragmatach do chomhaontuithe conarthacha, toisc go bhfuil caidreamh croíúil thar a bheith tábhachtach don Bhreatain agus don Aontas Eorpach," a dúirt sí.

Ag tagairt do chomhrá a bhí aici le hUachtarán na SA Joe Biden faoi shaincheisteanna geo-pholaitiúla, dúirt Merkel gur aontaigh siad go gcaithfidh an Úcráin leanúint de bheith ina tír idirthurais do ghás nádúrtha na Rúise a luaithe a chomhlánaíonn Moscó píblíne conspóideach gáis Nord Stream 2 faoin Mhuir Bhailt.

Tabharfaidh an phíblíne $ 11 billiún gás go dtí an Ghearmáin go díreach, rud a bhfuil eagla ar Washington go bhféadfadh sé an bonn a bhaint den Úcráin agus tionchar na Rúise ar an Eoraip a mhéadú.

Tá Biden agus Merkel le teacht le chéile i Washington an 15 Iúil, agus beidh an brú ar cheangail déthaobhacha de bharr an tionscadail ar an gclár oibre.

Lorg an G7 Dé Sathairn dul i gcoinne thionchar méadaitheach na Síne trí phlean bonneagair a thairiscint do náisiúin i mbéal forbartha a chuirfeadh in aghaidh thionscnamh Creasa agus Bóthair il-trilliún dollar an Uachtaráin Xi Jinping. L5N2NU045

Agus é ag fiafraí faoin bplean, dúirt Merkel nach raibh an G7 réidh fós chun a shonrú cé mhéid maoinithe a d’fhéadfaí a chur ar fáil.

“Is minic nach mbíonn ár n-ionstraimí maoinithe ar fáil chomh tapa agus a theastaíonn ó thíortha i mbéal forbartha,” a dúirt sí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Tairgeann Macron Johnson ‘Le reset’ na RA má choinníonn sé a fhocal Brexit

foilsithe

on

By

Thairg Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron Dé Sathairn (12 Meitheamh) caidreamh leis an mBreatain a athshocrú fad a sheasfaidh an Príomh-Aire Boris Johnson leis an mbeart colscartha Brexit a shínigh sé leis an Aontas Eorpach, scríobhann michel Rose.

Ó chríochnaigh an Bhreatain a bealach amach as an AE go déanach anuraidh, tá cuimhne ag an gcaidreamh leis an tAontas agus go háirithe leis an bhFrainc, agus Macron ar an gcáineadh is gutha ar dhiúltaigh Londain téarmaí cuid dá plé Brexit a urramú.

Ag cruinniú ag Grúpa na Seacht náisiún saibhir in iardheisceart Shasana, dúirt Macron le Johnson go raibh comhleasanna ag an dá thír, ach nach dtiocfadh feabhas ar na ceangail ach dá gcoinneodh Johnson a fhocal ar Brexit, a dúirt foinse.

"Dúirt an t-uachtarán le Boris Johnson go gcaithfear athshocrú a dhéanamh ar an gcaidreamh Franco-Briotanach," a dúirt an foinse, a labhair ar choinníoll anaithnideachta.

“Féadfaidh sé seo tarlú ar an gcoinníoll go gcoinníonn sé a fhocal leis na hEorpaigh,” a dúirt an foinse, ag cur leis gur labhair Macron i mBéarla le Johnson.

Dúirt Pálás Elysee gur roinn an Fhrainc agus an Bhreatain fís choiteann agus leasanna comónta ar go leor saincheisteanna domhanda agus “cur chuige roinnte maidir le beartas trasatlantach”.

Buailfidh Johnson le Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel níos déanaí Dé Sathairn, áit a bhféadfadh sí an díospóid a ardú faoi chuid de bheart colscartha an AE ar a dtugtar Prótacal Thuaisceart Éireann.

Tá ceannaire na Breataine, atá ag óstáil chruinniú an G7, ag iarraidh go ndíreodh an cruinniú mullaigh ar shaincheisteanna domhanda, ach sheas sé a fhoras ar thrádáil le Tuaisceart Éireann, ag éileamh ar an AE a bheith níos solúbtha ina chur chuige maidir le trádáil chun an chúige a éascú ón mBreatain. .

Tá sé mar aidhm ag an bprótacal an cúige, atá taobh le ball den AE in Éirinn, a choinneáil i gcríoch custaim na Ríochta Aontaithe agus i margadh aonair an AE. Ach deir Londain go bhfuil an prótacal neamh-inbhuanaithe san fhoirm ina bhfuil sé faoi láthair mar gheall ar an gcur isteach a rinne sé ar sholáthairtí earraí laethúla go Tuaisceart Éireann.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending