Ceangail le linn

EU

Saoránaigh na RA agus an AE-27 sa RA le fanacht mar chuid de chláir chumarsáide Pharlaimint na hEorpa 

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Athdhearbhaíonn Parlaimint na hEorpa a toil chun leanúint de bheith ag plé le glúnta óga de shaoránaigh na RA agus saoránaigh AE27 a bhfuil cónaí orthu sa RA. Tar éis a chinnidh i mí Feabhra 2019 láithreacht Pharlaimint na hEorpa sa Ríocht Aontaithe a choinneáil, go háirithe trína Oifig i Londain, d’aontaigh Biúró na Parlaiminte (Uachtarán Sassoli agus Leas-Uachtaráin) aréir a chláir chumarsáide a oiriúnú chun a chinntiú go saoránaigh na RA, i go háirithe tá an ghlúin óg agus na milliúin saoránach AE27 a bhfuil cónaí orthu sa tír, fós in ann páirt a ghlacadh.

Beidh grúpaí iolraitheoirí tuairimí, grúpaí óige agus eagraíochtaí in ann páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí agus imeachtaí a thairgeann Parlaimint na hEorpa cosúil le hImeacht Óige na hEorpa, a thugann na mílte Eorpach óg le chéile gach dhá bhliain i Strasbourg agus ar líne (Ghlac 8,000 duine óg páirt i 2018 imeacht). Beidh scoileanna na RA in ann páirt a ghlacadh ann freisin Euroscola, eispéireas tumtha a bhíonn ar siúl i Seomra Pharlaimint na hEorpa i Strasbourg, rud a ligeann do dhaltaí meánscoile foghlaim faoi chomhtháthú na hEorpa trí thaithí a fháil orthu féin. Is féidir le scoileanna na Breataine páirt a ghlacadh freisin i gClár Scoileanna Ambasadóir Pharlaimint na hEorpa.

Tuilleadh eolais 

EU

Deis OTI OTI trilliún euro má ghlacann an Eoraip leis an digitiú, nochtann an tuarascáil

Comhfhreagraí teicneolaíochta

foilsithe

on

Tuarascáil nua, Digitiú: Deis don Eoraip, taispeánann sé conas a d’fhéadfadh digitiú méadaithe seirbhísí agus slabhraí luacha na hEorpa sna sé bliana amach romhainn OTI per capita an Aontais Eorpaigh a mhéadú 7.2% - arb ionann é agus méadú € 1 trilliún ar OTI foriomlán. Breathnaíonn an tuarascáil, a choimisiúnaigh Vodafone agus a rinne Deloitte, ar na cúig phríomhbheart - nascacht, caipiteal daonna, úsáid seirbhísí idirlín, comhtháthú na teicneolaíochta digití agus seirbhísí poiblí digiteacha - a thomhaiseann an Coimisiún Eorpach Geilleagar Digiteach agus Innéacs Society (DESI), agus nochtann sé go bhféadfadh tionchar mór a bheith ag feabhsuithe measartha fiú.

Ag baint úsáide as sonraí1 ó gach ceann de na 27 tír AE agus an Ríocht Aontaithe i rith 2014-2019, nochtann an tuarascáil go bhfuil baint ag méadú 10% ar scór foriomlán DESI do bhallstát le OTI 0.65% níos airde in aghaidh an duine, ag glacadh leis go bhfanfaidh príomhfhachtóirí eile seasmhach, mar sin mar shaothar, caipiteal, tomhaltas rialtais agus infheistíocht sa gheilleagar. Mar sin féin, dá mbeadh an leithdháileadh digiteach ó phacáiste téarnaimh an AE, go háirithe an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF), comhchruinnithe i réimsí a d’fhéadfadh a fheiceáil go sroichfeadh na ballstáit uile scór DESI de 90 faoi 2027 (deireadh timthriall buiséid an AE), D’fhéadfadh OTI ar fud an AE méadú 7.2%.

Is iad na tíortha a bhfuil OTI per capita níos ísle acu in 2019 na tairbhithe is mó: dá n-ardódh an Ghréig a scór ó 31 in 2019 go 90 faoi 2027, mhéadódh sé seo OTI per capita faoi 18.7% OTI agus táirgiúlacht san fhadtéarma faoi 17.9%. . Déanta na fírinne, d’éireodh roinnt ballstát suntasach, lena n-áirítear an Iodáil, an Rómáin, an Ungáir, an Phortaingéil agus Poblacht na Seice go n-ardódh OTI os cionn 10%.

Dúirt Stiúrthóir Ghrúpa Gnóthaí Seachtracha Ghrúpa Vodafone, Joakim Reiter: “Tá an teicneolaíocht dhigiteach mar shlí bheatha do go leor le bliain anuas, agus soláthraíonn an tuarascáil seo léiriú nithiúil ar an gcaoi a bhfuil tuilleadh digitithe riachtanach i ndáiríre chun ár ngeilleagair agus ár sochaithe a dheisiú tar éis na paindéime. Ach leagann sé dualgas soiléir ar lucht déanta beartas a chinntiú anois go n-úsáidtear na cistí arna leithdháileadh ag ionstraim aisghabhála AE na Chéad Ghlúine Eile go ciallmhar, ionas gur féidir linn na buntáistí suntasacha seo a dhíghlasáil do gach saoránach.

“Bhrúigh an ghéarchéim seo teorainneacha an rud a cheap gach duine againn a bhí indéanta. Anois an t-am chun an misneach a bheith againn agus barra soiléir ard a leagan síos maidir leis an gcaoi a ndéanaimid ár sochaithe a atógáil agus an digiteach a ghiaráil go hiomlán chuige sin. Soláthraíonn DESI - agus an glao ar “90 faoi 27” - creat chomh láidir agus uaillmhianach chun tairbhí nithiúla an digitithe a chur chun cinn agus ba cheart go mbeadh sé ina chuid dhílis de rath saoráid atógála an AE a thomhas, agus uaillmhianta Dheich mBliana Digiteacha na hEorpa níos leithne. "

Féadann an digitiú athléimneacht eacnamaíoch agus shochaíoch a chumasú, ní hamháin maidir le nascacht agus teicneolaíochtaí nua, ach freisin trí scileanna digiteacha na saoránach agus feidhmíocht na seirbhísí poiblí a thiomáint. Bhunaigh staidéir roimhe seo naisc dhearfacha leathan idir digitiú agus táscairí eacnamaíocha.

Téann an tuarascáil nua seo céim amháin eile, agus tógann sí ar aghaidh tuarascáil Vodafone níos luaithe, arna tháirgeadh ag Deloitte freisin, a fhéachann freisin ar na buntáistí níos leithne a bhaineann le digitiú, lena n-áirítear:

  • Eacnamaíoch: Méadú ar OTI per capita idir 0.6% agus 18.7%, ag brath ar an tír; agus an tAE ag feiceáil méadú foriomlán de OTI per capita de 7.2% faoi 2027;
  • Comhshaoil: is mó a úsáidimid teicneolaíochtaí digiteacha, is mó na buntáistí comhshaoil, ón laghdú ar úsáid páipéir go cathracha níos éifeachtaí agus níos lú úsáide breoslaí iontaise - mar shampla, úsáid Teicneolaíocht Vodafone's Internet of Things (IoT) i bhfeithiclí in ann ídiú breosla a laghdú 30%, ag sábháil thart ar 4.8 milliún tonna CO2e anuraidh;
  • Cáilíocht na beatha: is féidir le nuálaíochtaí i r-Shláinte feabhas a chur ar ár bhfolláine phearsanta agus tacaíonn teicneolaíochtaí cathrach cliste lenár sláinte le hastaíochtaí agus básmhaireacht níos ísle réitigh r-Shláinte ar fud an AE d’fhéadfadh cosc ​​a chur ar suas le 165,000 bás in aghaidh na bliana, agus;
  • Cuimsitheacht: osclaíonn an t-éiceachóras digiteach deiseanna do níos mó ball den tsochaí. De réir mar a dhéanaimid infheistíocht i scileanna agus in uirlisí digiteacha, is féidir linn buntáistí an dhigitithe a roinnt ar bhealach níos cothroime - mar shampla cruthaítear 1,000 post nua gach 80 úsáideoir leathanbhanda nua i gceantair thuaithe.

Dúirt Sam Blackie, comhpháirtí agus ceann Chomhairleach Eacnamaíochta EMEA, Deloitte: “Cruthóidh glacadh teicneolaíochtaí nua agus ardáin dhigiteacha ar fud an AE bunús láidir d’fhás eacnamaíoch, ag cruthú deiseanna nua do tháirgí agus do sheirbhísí agus ag cur le táirgiúlacht agus éifeachtúlachtaí. Is léir go mbainfidh geilleagair le leibhéil ísle uchtála digití leas mór as digitiú, rud a spreagfaidh comhoibriú agus nuálaíocht bhreise ar fud na hEorpa. "

Chomh maith leis an tuarascáil seo a choimisiúnú, tá roinnt tionscnamh ag Vodafone, ar leibhéal an AE agus na mballstát araon, a thacóidh leis an iarracht i dtreo an digitithe agus an brú atá ann do 90 do 27. Cuairt www.vodafone.com/EuropeConnected le haghaidh tuilleadh sonraí.

Roghnaigh OTI na mBallstát agus méadú ar tháirgiúlacht má shroich siad 90 ar an DESI faoi 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Scór DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
méadú% ar OTI má shroicheann an tír 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
méadú% ar tháirgiúlacht má shroicheann an tír 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Baineann an tuarascáil úsáid as sonraí ó 27 tír AE agus ón Ríocht Aontaithe i rith 2014-2019 chun anailísí eacnaiméadracha a fhorbairt ar thionchair eacnamaíocha an digitithe, arna dtomhas ag an DESI, ar OTI per capita agus ar tháirgiúlacht fhadtéarmach. Tógann sé seo ar chur chuige a úsáideadh i litríocht roimhe seo chun staidéar a dhéanamh ar thionchar na teicneolaíochta agus an bhonneagair dhigitigh ar tháscairí eacnamaíocha. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an modheolaíocht, féach iarscríbhinn theicniúil na tuarascála anseo.

Maidir leis an DESI

An Innéacs um Gheilleagar Digiteach agus Sochaí (DESI) Chruthaigh an AE an AE chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht dhigiteach fhoriomlán na hEorpa agus chun dul chun cinn thíortha an AE a rianú maidir lena n-iomaíochas digiteach. Tomhaiseann sé cúig ghné thábhachtacha den dhigitiú: nascacht, caipiteal daonna (scileanna digiteacha), úsáid seirbhísí idirlín, comhtháthú na teicneolaíochta digití (díriú ar ghnólachtaí) agus seirbhísí poiblí digiteacha. Tá scóir an AE agus na tíre as 100. Foilsítear tuarascálacha DESI ar dhul chun cinn an digitithe ar fud an AE gach bliain.

Maidir le Vodafone

Is cuideachta teileachumarsáide ceannródaíoch í Vodafone san Eoraip agus san Afraic. Is é an aidhm atá againn “nascadh le haghaidh todhchaí níos fearr” agus tugann ár saineolas agus ár scála deis uathúil dúinn athrú dearfach a spreagadh don tsochaí. Coinníonn ár líonraí teaghlaigh, cairde, gnóthais agus rialtais ceangailte agus - mar a léirigh COVID-19 go soiléir - tá ról ríthábhachtach againn maidir le geilleagair a choinneáil ag rith agus feidhmiú earnálacha criticiúla mar oideachas agus cúram sláinte.  

Is é Vodafone an t-oibreoir líonra soghluaiste agus seasta is mó san Eoraip agus príomhsholáthraí nascachta IoT domhanda. Cuireann ár n-ardán teicneolaíochta M-Pesa san Afraic ar chumas breis agus 45m duine leas a bhaint as rochtain ar íocaíochtaí soghluaiste agus seirbhísí airgeadais. Oibrímid líonraí soghluaiste agus seasta i 21 tír agus déanaimid comhpháirtíocht le líonraí soghluaiste i 48 níos mó. Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí os cionn 300m custaiméir soghluaiste againn, níos mó ná 27m custaiméir leathanbhanda seasta, os cionn 22m custaiméir teilifíse agus rinneamar níos mó ná 118m feiste IoT a nascadh. 

Tacaímid leis an éagsúlacht agus an uilechuimsitheacht trínár mbeartais saoire mháithreachais agus shaoire do thuismitheoirí, cumhacht a thabhairt do mhná trí nascacht agus rochtain ar oideachas agus scileanna digiteacha do mhná, do chailíní agus don tsochaí i gcoitinne a fheabhsú. Tá meas againn ar gach duine, beag beann ar chine, eitneachas, míchumas, aois, claonadh gnéasach, féiniúlacht inscne, creideamh, cultúr nó reiligiún.

Tá Vodafone ag glacadh céimeanna suntasacha freisin chun ár dtionchar ar ár bplainéad a laghdú trí ár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 50% faoi 2025 agus a bheith glan nialas faoi 2040, 100% dár leictreachas a cheannach ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2025, agus 100 a athúsáid, a athdhíol nó a athchúrsáil XNUMX % dár dtrealamh líonra iomarcach.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo, Lean orainn ar Twitter Nó déan teagmháil linn LinkedIn.

Maidir le Deloitte

Sa phreasráiteas seo is tagairtí do “Deloitte” tagairtí do cheann amháin nó níos mó de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cuideachta phríobháideach sa RA atá teoranta de réir ráthaíochta, agus a líonra ballchuideachtaí, ar eintiteas neamhspleách neamhspleách ar leithligh gach ceann acu .

Le do thoil Cliceáil anseo le haghaidh tuairisc mhionsonraithe ar struchtúr dlíthiúil DTTL agus a bhallghnólachtaí.

1 I measc na bhfoinsí sonraí tá an Banc Domhanda, Eurostat, agus an Coimisiún Eorpach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar chaill an Eoraip foighne sa deireadh lena oligarchs allmhairithe?

Avatar

foilsithe

on

Tubaisteach Príomhfheidhmeannach Bheartas Eachtrach an AE, Josep Borrell turas chun na Rúise go luath i mí Feabhra tá scáth fada caite ar an mór-roinn. Ní hé seo an chéad uair gur theip ar thaidhleoir Eorpach den scoth seasamh suas leis an Kremlin, ach na radhairc uafásacha as Moscó - ó chiúnas feiceálach Borrell fad is a thug Aire Gnóthaí Eachtracha na Rúise Sergey Lavrov an AE mar “chomhpháirtí neamhiontaofa” do Borrell ag fáil amach trí Twitter gur dhíbir an Rúis trí thaidhleoir Eorpacha as freastal ar thaispeántais a thacaíonn le ceannaire an fhreasúra Alexei Navalny - is cosúil gur bhuail siad buille faoi leith i measc lucht déanta beartas na hEorpa.

Ní hamháin go bhfuil glaonna ag iolrú d’éirí as Borrell, ach is cosúil gur chuir an deannach taidhleoireachta fonn polaiteoirí na hEorpa ar smachtbhannaí nua ar chiorcal istigh Putin. Navalny féin leagtha amach an treoirphlean le haghaidh smachtbhannaí úra sular cuireadh i bpríosún é, ag cumadh spriocliosta oligarchs. Tá roinnt de na hainmneacha atá á mbreithniú, mar úinéir Chelsea FC, Roman Abramovich, tar éis dul i mbun grinnscrúdaithe an Iarthair le fada an lá in ainneoin tromchúiseach líomhaintí ina gcoinne agus daingean ceangail a Putin. Go deimhin, léirigh lucht déanta beartas na hEorpa lamháltas iontach do na dons gnó a tháinig chuig a gcladach - fiú mar a rinne siad go hiomlán Theip ar a chomhtháthú i sochaithe Eorpacha, ag screadaíl Rialuithe cúirte an Iarthair agus fanacht ar chéim glais leis na líonraí crónacha a thacaíonn le réimeas Putin. I ndiaidh saga Navalny agus turas tubaisteach Borrell go Moscó, ar rith lucht dlí an Iarthair as foighne sa deireadh?

Spriocanna nua tar éis caidreamh Navalny

Tá caidreamh na Rúise leis an AE agus leis an Ríocht Aontaithe faoi bhrú méadaitheach ó bhí Alexei Navalny nimh mí Lúnasa seo caite leis an ngníomhaire néaróg Sóivéadach Novichok, agus tá siad tar éis tumadh go héadaí nua i ndiaidh a ghabháil i mí Eanair. Fiú amháin roimh thuras droch-cháil Borrell, bhí móiminteam ag méadú chun srianta nua a fhorchur ar an Rúis. Parlaimint na hEorpa vótáil 581-50 go déanach i mí Eanáir chun “bearta sriantacha an AE vis-à-vis an Rúis a neartú go suntasach”, cé go bhfuil ag Básanna an fhreasúra dúshlán rialtas na RA chun smachtbhannaí nua a dhréachtú. Tá an brú chun líne thanaí a thógáil tar éis páirc fiabhras a bhaint amach tar éis náiriú Borrell i Moscó, le hambasadóir na Rúise i Londain fiú ag ligean isteach go bhfuil an Kremlin ag súil le smachtbhannaí nua ón AE agus ón Ríocht Aontaithe.

An Bhreatain agus an tAontas Eorpach cheana féin rolladh amach roinnt smachtbhannaí i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, ag díriú ar sheisear oifigeach Rúiseacha agus ionad taighde eolaíochta arna reáchtáil ag an stát a chreidtear a bheith bainteach leis an arm ceimiceach toirmiscthe a imscaradh i gcoinne Navalny. Anois, áfach, ní amháin go bhfuil Navalny agus a chomhghuaillithe ag éileamh an dara tonn iarmhairtí ach tá siad ag tacú le hathrú straitéiseach maidir leis na pointí brú a bhfuil na smachtbhannaí dírithe orthu.

Navalny Creideann go bhfuil na oligarchs agus 'stoligarchs' (oligarchs stát-urraithe mar Arkady Rotenberg, a rinne le déanaí á éileamh gurbh é an “Putin Palace” opal Navalny a ndearnadh próifíl air in exposé a chuid féin) ar cheart go mbeadh a chistí ag gluaiseacht go saor ar fud na hEorpa mar sprioc smachtbhannaí úra, seachas na hoifigigh faisnéise lár-rangú a raibh na hiarmhairtí ag baint leo go stairiúil. “Is í an phríomhcheist ba cheart dúinn a chur orainn féin ná an fáth go bhfuil na daoine seo ag nimhiú, ag marú agus ag déanamh toghcháin,” Navalny D'inis ag éisteacht de chuid an AE i mí na Samhna, “Agus tá an freagra an-simplí: airgead. Mar sin ba cheart don Aontas Eorpach díriú ar an airgead agus ar oligarchs na Rúise. "

Swipe ag réimeas Putin, ach iarchúiteamh a raibh súil leis le fada freisin

Comhghuaillithe ceannaire an fhreasúra, a phioc an troid ar son smachtbhannaí úra tar éis do Navalny a bheith láimh D'áitigh pianbhreith príosúin dhá bhliain agus ocht mí, go bhfuil smachtbhannaí pearsanta i gcoinne oligarchs ardphróifíle le sócmhainní san Iarthar D'fhéadfadh beidh “coimhlintí laistigh de mionlach” mar thoradh air a dhéanfadh an líonra comhghuaillithe saibhre a dhíchobhsú a chumasaíonn agus a dhlisteanaíonn iompar coiriúil Putin.

Mar sin féin, bheadh ​​buntáistí os cionn agus níos faide ná brú díreach a chur ar riarachán Putin má thógtar líne níos déine ar oligarchs a bhfuil stair checkered acu. Díreach mar a sheas Borrell go ciúin mar a rinne Sergei Lavrov an bloc Eorpach a bhí ceaptha dó a léiriú, chuir an tIarthar teachtaireacht chontúirteach tríd an gcairpéad dearg a rolladh amach do oligarchs a rinne iarracht arís agus arís eile riail dlí na hEorpa a chur chun tosaigh.

Just a ghlacadh cás tycoon Farkhad Akhmedov. Ba dlúthchara le Abramovich, Akhmedov ordaíodh ag Ard-Chúirt na Breataine 41.5% dá fhortún a thabhairt ar láimh - ag cur suas le £ 453 milliún - lena iar-bhean chéile Tatiana, a bhfuil bhí cónaí orm sa Ríocht Aontaithe ó 1994. Ní amháin gur dhiúltaigh an billiúnaí gáis an íocaíocht cholscartha a chasadh suas, ach thug sé faoi ionsaí gan urchosc i gcoinne chóras dlí na Breataine agus rinne sé breithiúnas ar bhreithiúna na Breataine cur síos air mar scéimeanna casta d’fhonn cinneadh cúirte na RA a sheachaint.  

Akhmedov go pras dhearbhú gur “fiú an oiread agus páipéar leithris” cinneadh Londain Ard-Chúirte agus Mhol go raibh an breithiúnas colscartha mar chuid de chomhcheilg na Breataine i gcoinne Putin agus na Rúise writ mór - ach níor theip air féin reitric athlastach a cheistiú sláine chóras breithiúnach na Breataine. An billiúnaí conspóideach de réir cosúlachta liostáilte a mhac, an trádálaí Londain 27 bliain d’aois Temur, chun cabhrú leis sócmhainní a bhogadh agus a cheilt as rochtain. Roimh dháta cúirte chun ceisteanna a fhreagairt faoin “bronntanais”Thaispeáin a athair dó, lena n-áirítear árasán Hyde Park £ 29 milliún agus £ 35 milliún chun an stocmhargadh, Temur a imirt theith an Ríocht Aontaithe don Rúis. Idir an dá linn, d'iompaigh a athair chuig cúirt dlí i Dubai sharia - nár aithin prionsabal dlíthiúil an Iarthair maidir le sócmhainní roinnte idir céilí - d’fhonn a choinneáil ar a superyacht £ 330 milliún sábháilte ó ordú reo domhanda Ard-Chúirt na RA ar a shócmhainní.

Is mór an trua go bhfuil na faid urghnácha a ndeachaigh Akhmedov de réir cosúlachta chun córas ceartais na Breataine a chosc ar aon dul leis an gcúrsa do na oligarchs a chuir isteach iad féin i bpríomhchathracha na hEorpa gan luachanna Eorpacha a ghlacadh nó an cronyism casta a bhfuil siad féin, agus réimeas Putin, ag brath ina dhiaidh sin a fhágáil.

Bhí lucht déanta beartas na hEorpa mall chun aghaidh a thabhairt ar an bpór nua seo de bharúin robálaithe. Agus é dírithe i gceart, d’fhéadfadh an chéad bhabhta smachtbhannaí eile dhá éan a mharú le cloch amháin, ag brú brú ar chiorcal istigh Putin agus teachtaireacht a sheoladh chuig tycoons a bhain taitneamh as a gcuid sócmhainní san Iarthar le fada ó phionós.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

D'aontaigh AE € 870 milliún a íoc as vacsaíní AstraZeneca a sholáthar faoi mhí an Mheithimh, taispeánann conradh

Reuters

foilsithe

on

By

Chomhaontaigh an tAontas Eorpach thart ar € 870 milliún ($ 1.06 billiún) a íoc as 300 milliún dáileog den vacsaín COVID-19 AstraZeneca a sholáthar agus chun iad a fháil faoi mhí an Mheithimh, an conradh a d’fhoilsigh seónna teilifíse RAI na hIodáile Dé hAoine, scríobh Francesco Guarascio @fraguarascio, Nathan Allen agus Ludwig Burger.

Nochtann foilsiú an chonartha, a síníodh an 27 Lúnasa, 2020, sonraí rúnda faoin bpraghas agus faoin amchlár le haghaidh seachadtaí arna gcomhaontú ag AstraZeneca. Rinne an chuideachta Angla-Sualannach athbhreithniú ar an tráthchlár an mhí seo caite mar gheall ar shaincheisteanna táirgeachta, rud a d’fhág go raibh troid ghéar leis an AE faoi sholáthairtí moillithe.

Faoin gconradh rúnda, nár nochtadh ach codanna de roimhe seo, chomhaontaigh an AE thart ar € 2.9 ($ 3.5) in aghaidh na dáileoige a íoc, de réir tuairiscí níos luaithe Reuters ar phraghas thart ar € 2.5.

Taispeánann an doiciméad, a d’fhoilsigh foireann d’iriseoirí imscrúdaitheacha RAI, go raibh AstraZeneca tiomanta do idir 80 milliún agus 120 milliún dáileog a sheachadadh faoi dheireadh mhí an Mhárta agus an 180 milliún shots eile faoi dheireadh mhí an Mheithimh faoi sceideal measta seachadta.

Dhiúltaigh AstraZeneca, a d’fhorbair an vacsaín le hOllscoil Oxford, trácht a dhéanamh.

An mhí seo caite ghearr an seachadadh beartaithe ar a seachadadh sa chéad ráithe den bhliain go 31 milliún, agus d’ardaigh siad é go 40 milliún ina dhiaidh sin tar éis dianbhrú ón AE.

Dúirt AstraZeneca le hoifigigh an AE cheana féin i mí na Nollag nach mbeadh ach 80 milliún dáileog ar fáil faoi dheireadh mhí an Mhárta, taispeánann doiciméad AE a chonaic Reuters.

Cuireadh an AE ar an eolas ansin go déanach i mí Eanáir faoin laghdú nua ar sholáthairtí, a dúirt an chuideachta agus an AE.

Chuir AstraZeneca tús lena seachadtaí chuig an AE go luath i mí Feabhra tar éis do rialtóir drugaí an AE a vacsaín a fhormheas.

Dúirt oifigigh an AE gur éilíodh ar an gcuideachta faoin gconradh vacsaíní a mhonarú fiú roimh cheadú rialála ionas go gcuirfí ar fáil iad díreach tar éis údarú.

Taispeánann sceideal seachadta measta sa chonradh go raibh 30 milliún dáileog dlite i mí na Nollag agus 40 milliún i mí Eanáir, agus “seachadadh deiridh faoi réir comhaontú sceidil seachadta agus ceadú rialála,” a deir an conradh.

Faoin amchlár bhí an chuideachta tiomanta 50 milliún dáileog a sheachadadh i mí Feabhra agus i mí an Mhárta.

I gcuid eile den chonradh, gheall an chuideachta a “hiarrachtaí réasúnacha is fearr” a úsáid chun timpeall 30 milliún go 40 milliún dáileog a tháirgeadh agus a sheachadadh i 2020 agus 80 milliún go 100 milliún sa chéad trí mhí den bhliain seo.

Taispeánann an conradh gur chóir an vacsaín a tháirgeadh don AE ag ceithre monarchana: ceann sa Bheilg, ceann san Ísiltír agus i ngléasraí Oxford Biomedica agus Cobra Biologics sa Bhreatain.

($ 1 = € 0.8245)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending