Ceangail le linn

An Téalainn

Déanann an AE agus an Téalainn caibidlíocht trádála a athsheoladh

ROINN:

foilsithe

on

D’fhógair an tAontas Eorpach agus an Téalainn athsheoladh caibidlíochta maidir le comhaontú saorthrádála uaillmhianach, nua-aimseartha agus cothrom (FTA), le hinbhuanaitheacht ina chroílár. Deimhníonn an fógra seo a thábhachtaí atá an réigiún Ind-Aigéan Ciúin do chlár oibre trádála an AE, ag réiteach an bhealaigh do naisc trádála níos doimhne leis an dara geilleagar is mó san Áise Thoir Theas agus ag neartú tuilleadh rannpháirtíocht straitéiseach an AE leis an réigiún seo atá ag teacht chun cinn.

Beidh sé mar aidhm ag an FTA trádáil agus infheistíocht a threisiú trí aghaidh a thabhairt ar raon leathan saincheisteanna amhail: rochtain ar an margadh ar earraí, ar sheirbhísí, ar infheistíocht agus ar sholáthar rialtais; nósanna imeachta sciobtha agus éifeachtacha Sláintíochta agus Fítea-Sláintíochta; 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE cearta maoine intleachtúla a chosaint lena n-áirítear Tásca Geografacha, agus deireadh a chur le bacainní ar thrádáil dhigiteach agus ar thrádáil fuinnimh agus amhábhar, rud a thacóidh leis na haistrithe digiteacha agus glasa. Beidh an inbhuanaitheacht ag croílár an chomhaontaithe seo freisin, le disciplíní láidre infheidhmithe maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe (TSD). Beidh siad seo ar aon dul leis an Teachtaireacht athbhreithniú TSD ón gCoimisiún an Mheithimh 2022, tacú le leibhéil arda cosanta do chearta oibrithe, don chomhshaol, agus spriocanna uaillmhianacha aeráide a bhaint amach.

Príomhfhíricí trádála

Tá caidreamh trádála seanbhunaithe ag an AE agus ag an Téalainn cheana féin, agus tá poitéinseal soiléir ann do chaidreamh níos dlúithe fós:

  • B’fhiú breis agus €42 billiún an trádáil in earraí in 2022, agus b’fhiú breis agus €8bn an trádáil i seirbhísí in 2020.
  • Is é an AE an Téalainn 4th comhpháirtí trádála is mó.
  • Tá an Téalainn, an dara geilleagar is mó i réigiún ASEAN, ar cheann 4 de chuid an AEth comhpháirtí trádála is tábhachtaí sa réigiún (agus 25th ar fud an domhain). 
  • Is é an AE an 3rd infheisteoir is mó sa Téalainn, arb ionann é agus thart ar 10% den Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (FDI) iomlán sa tír, agus an 2nd an ceann scríbe is mó de IDI na Téalainne, arb ionann é agus beagnach 14% de IDI iomlán na Téalainne.

In ainneoin rangú ard an AE i dtrádáil iomlán na Téalainne agus IDI, tá an AE faoi ghannionadaíocht i dtéarmaí infheisteoirí tábhachtacha in earnálacha nuálacha, lena n-áirítear fuinneamh glan agus in-athnuaite, feithiclí leictreacha, agus earraí ríthábhachtacha amhail micrishliseanna. Is príomhthosaíochtaí i straitéis forbartha eacnamaíoch na Téalainne bonneagair agus an t-aistriú chuig geilleagar atá faoi thiomáint na teicneolaíochta agus na nuálaíochta, rud a léiríonn acmhainn bhreise d’infheisteoirí agus do ghnólachtaí an AE.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an AE agus an Téalainn tiomanta do dhul chun cinn go tapa i gcainteanna an FTA agus tá sé mar aidhm acu an chéad bhabhta substainteach caibidlíochta a reáchtáil sna míonna amach romhainn. Foilseofar tograí téacs an AE tar éis an chéad bhabhta caibidlíochta, i gcomhréir lenár mbeartas trédhearcachta eiseamláireach. Déanfaidh an AE Measúnú Tionchair Inbhuanaitheachta a choimisiúnú freisin chun tacú leis an gcaibidlíocht, chun anailís a dhéanamh ar na hiarmhairtí eacnamaíocha, comhshaoil, cearta daonna agus sóisialta a d’fhéadfadh a bheith ag an gcomhaontú, agus chun moltaí a sholáthar maidir le conas na héifeachtaí dearfacha a bhfuiltear ag súil leo a uasmhéadú, ag an am céanna. cinn diúltacha féideartha a íoslaghdú.

Aiseolas

cúlra

Sheol an AE agus an Téalainn caibidlíochtaí le haghaidh FTA den chéad uair in 2013. Cuireadh iad seo ar fionraí in 2014, tar éis an táthcheangail mhíleata sa tír. In 2017 agus in 2019, i bhfianaise dhul chun cinn na Téalainne maidir leis an bpróiseas daonlathú, ghlac an Chomhairle Conclúidí lenar cuireadh chun cinn cur chuige um ath-rannpháirtíocht chéimseach, a raibh síniú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair i mí na Nollag 2022 mar thoradh air.

Maidir le trádáil, d’iarr i gConclúidí 2017 agus 2019 ón gComhairle ar an gCoimisiún féachaint an bhféadfaí tús a chur le cainteanna FTA arís leis an Téalainn agus leag siad béim ar a thábhachtaí atá sé bearta a dhéanamh sa treo sin. Tá an Straitéis Ind-Aigéan Ciúin an AE 2021 deimhníodh freisin an leas atá ag an AE le fada an lá in athuair le caibidlíochtaí FTA leis an Téalainn. Tá FTAanna úrscothacha ag an AE cheana féin le dhá thír ASEAN - Singeapór agus Vítneam.

Tuilleadh eolais

caidreamh trádála idir an AE agus an Téalainn

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending