Ceangail le linn

Huawei

Tosaíonn an tSualainn ceant 5G in ainneoin agóidí Huawei

Ginearálta Nuacht

foilsithe

on

Chuir rialtóir cumarsáide na Sualainne tús lena cheant moillithe ar mhinicíochtaí a bhí oiriúnach do 5G, thug iarmhairtí a thug Huawei an tseachtain seo caite iarmhairtí tromchúiseacha toisc go raibh caingean dlí gan íoc fós ag an díoltóir ag cur in aghaidh a thoirmeasc.

I ráiteas, dúirt Údarás Poist agus Teileachumarsáide na Sualainne (PTS) gur thosaigh a cheant le haghaidh ceadúnas sa bhanda 3.5GHz inniu (19 Eanáir) le díol 2.3GHz le leanúint. Tá sé ag ceantáil 320MHz de speictream 3.5GHz agus 80MHz de 2.3GHz.

Tagann tús an díolachán laethanta tar éis Huawei chaill sé an t-achomharc is déanaí uaidh a bhaineann le coinníollacha ceant a fhorchur a toirmeasc ar oibreoirí tairiscintí ag baint úsáide as trealamh uaidh nó ZTE rival.

Tá dhá phíosa caingean dlí eile ag Huawei ar an gceist gan réiteach.

I dtrácht chuig Domhan Soghluaiste Beo a eisíodh an 15 Eanáir tar éis gur mhainnigh sé an t-achomharc is déanaí uaidh, dheimhnigh ionadaí ó Huawei nach rabhthas ag súil go ndéanfaí rialú ar a “dhá phríomhchás cúirte” ar an gceist go dtí deireadh mhí Aibreáin.

Dúirt an chuideachta: “Tá iarmhairtí tromchúiseacha mar thoradh air an cheant 5G a thionól fad is atá na coinníollacha maidir le cinntí PTS faoi réir athbhreithnithe dlí."

Bhí sé i gceist ar dtús go mbeadh ceant speictrim na Sualainne ar siúl i mí na Samhna 2020, ach cuireadh ar athló é tar éis do chúirt cuid de na téarmaí díolachán deighilte a chur ar fionraí go dtí go n-éistfí leo.

Ghlan an chúirt achomhairc téarmaí PTS ina dhiaidh sin, ag oscailt an bhealaigh chun dul ar aghaidh leis an gceant.

Huawei

Níos mó ná 100 post le cruthú ag Huawei in Éirinn

Comhfhreagraí teicneolaíochta

foilsithe

on

D’fhógair Huawei inniu (21 Feabhra) go gcruthódh sé 110 post nua eile in Éirinn faoi dheireadh 2022, rud a thabharfadh go 310 ar a laghad líon iomlán na bpost nua a chuirfidh sé leis thar thréimhse trí bliana ó 2019 go 2022 - níos mó ná dúbailt a lucht saothair san am sin. Déanfaidh Huawei € 80 milliún a infheistiú i dtaighde agus i bhforbairt na hÉireann (T&F) sa dá bhliain atá romhainn chun tacú lena ghnó atá ag fás in Éirinn.

Le 15 mhí anuas, tá 200 post cruthaithe ag Huawei in Éirinn, chomh maith le € 60 milliún a infheistiú i T&F. Sa dá bhliain atá romhainn, infheisteoidh Huawei € 80 milliún eile i T&F in Éirinn, ag dúbailt a tiomantais ó 2019. *

Freastalóidh na poist nua ar éileamh leanúnach méadaitheach ar tháirgí agus ar sheirbhísí Huawei ar fud a dhíolachán, T&F, forbairt TF agus ina rannán tomhaltóirí. Tá fócas láidir ag an gcuideachta ar chabhrú lena comhpháirtithe gnó 5G a rolladh amach ar fud na hÉireann sna blianta amach romhainn. Beidh na poist lonnaithe go príomha ina gceanncheathrú i mBaile Átha Cliath agus ar fud oibríochtaí i gCorcaigh agus i mBaile Átha Luain.

Tacaíonn rialtas na hÉireann leis an infheistíocht trí IDA Ireland.

Ag trácht dó ar an bhfógra, dúirt an tAire Tánaiste agus Fiontar, Trádála agus Fostaíochta Leo Varadkar: “Is mór againn an nuacht go gcruthóidh Huawei 110 post nua. Tá an chuideachta ag cruthú post nua ag am nuair a bhíonn géarghá againn leo leis an oiread sin daoine as obair. In ainneoin na neamhchinnteachta agus na ndúshlán uile atá ann faoi láthair, leanann Éire ag mealladh infheistíochta den scoth ó chuideachtaí teicneolaíochta domhanda. Beidh infheistíocht € 110m i dtaighde agus i bhforbairt na hÉireann ag gabháil leis na 200 post seo, a thiocfaidh sa bhreis ar an 15 a cruthaíodh le 80 mhí anuas. Guím gach ádh ar an gcuideachta leis an leathnú seo. "

Ag deimhniú na bpleananna earcaíochta is déanaí dúirt Príomhfheidhmeannach Huawei Ireland Tony Yangxu: “Tá ríméad orainn an fás sin a fheiceáil inár bhfórsa saothair agus inár ngnó. Tá tiomantas fadtéarmach ag Huawei d’Éirinn, áit a bhfuil foireann den scoth tógtha againn ó 2004 i leith a fhreastalaíonn ar ár mbonn custaiméirí agus tomhaltóirí atá ag fás i gcónaí. Is fianaise é fógra an lae inniu ar neart na ndaoine sin, chomh maith le rath leanúnach ár gclár taighde agus forbartha, a thugamar € 70 milliún dó in 2019. Is rath frithpháirteach é ár scéal in Éirinn, agus muid ag cabhrú leis an digiteach náisiúnta. claochlú agus leanann Éire ag cur lena cáil idirnáisiúnta mar thimpeallacht pro-ghnó le tallann iontach ar fáil. "

Dúirt Martin Shanahan, POF IDA Ireland: “Is infheistíocht í seo a bhfuil fáilte roimhe ag Huawei a chuirfidh go mór le teicneolaíocht agus éiceachóras T&F na hÉireann. Léiríonn tiomantas leanúnach na cuideachta d’infheistíochtaí suntasacha i T&F agus poist ardluacha a chruthú muinín Huawei in Éirinn agus an linn tallainne atá ar fáil anseo. "

Tá raon leathan gníomhaíochtaí ag Huawei in Éirinn, áit a bhfreastalaíonn sé ar tháirgí agus réitigh ghnó ar na príomhsholáthraithe teileachumarsáide go léir.

Oibríonn oibríochtaí T&F Huawei in Éirinn go dlúth le hionaid taighde Science Foundation Ireland, lena n-áirítear Adapt, Connect agus Lero, agus tá comhpháirtíochtaí acu freisin le DCU, Trinity, UCD, UCC agus OL. Díríonn a chuid iarrachtaí T&F in Éirinn ar réimsí físe, ríomhaireachta scamall, intleacht shaorga (AI), innealtóireacht iontaofachta láithreáin agus cásanna úsáide tomhaltóirí 5G.

In 2020, thosaigh Huawei Ireland ag tacú le Ocean Research & Conservation Ireland trína chlár um chuimsiú digiteach domhanda TECH4ALL. Tá Huawei Ireland ag cur deontas taighde agus tacaíocht theicneolaíoch ar fáil do ORC Ireland agus é ag déanamh an chéad staidéar fíor-ama ar thionchar thrácht na mara ar mhíolta móra in uiscí na hÉireann. Sheol Huawei Ireland an Clár Scoláireachta ‘TECH4HER’ i gcomhpháirtíocht le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (TU Bhaile Átha Cliath) agus le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD), atá dírithe ar thacú le mic léinn baineann atá ag déanamh staidéir ar ábhair STEM.

D’fhógair Institiúid na bhFostóirí Barr Huawei Ireland le déanaí mar Fhostóir Barr réigiúnach 2021. Gach bliain, deimhníonn Institiúid na bhFostóirí Barr eagraíochtaí atá dírithe ar a gcuid daoine a chur ar dtús trína mbeartais eisceachtúla AD. Deimhníonn clár Institiúid na bhFostóirí Barr eagraíochtaí atá bunaithe ar rannpháirtíocht agus torthaí a Suirbhé ar Dhea-Chleachtais Acmhainní Daonna. Clúdaíonn an suirbhé seo 6 fhearann ​​AD a chuimsíonn 20 ábhar mar Straitéis Daoine, Timpeallacht Oibre, Fáil Tallann, Foghlaim, Folláine agus Éagsúlacht & Cuimsiú agus go leor eile.

Maidir le Huawei Ireland

Is príomhsholáthraí domhanda bonneagair agus faisnéise cliste teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) é Huawei. Le réitigh chomhtháite ar fud ceithre phríomhréimse - líonraí teileachumarsáide, TF, gairis chliste, agus seirbhísí scamall - tá Huawei tiomanta digiteach a thabhairt do gach duine, baile agus eagraíocht do dhomhan cliste, láncheangailte. Fostaíonn Huawei os cionn 194,000 duine i 170 tír ar fud na cruinne.

Tá Huawei in Éirinn ó 2004, agus tá a ghnó ag freastal ar níos mó ná 3 mhilliún duine anois agus ag tacú le níos mó ná 860 post díreach agus indíreach.

Tá rath i gcónaí ar ghníomhaíochtaí gnó Huawei in Éirinn. Tá tús curtha le nascacht Chliste le teicneolaíochtaí snáithín agus 5G agus cumhachtóidh sé margadh líonraí soghluaiste agus líonraí leathanbhanda le teicneolaíochtaí AI agus IOT. Tá Huawei Ireland ag obair go dlúth le hoibreoirí agus comhpháirtithe áitiúla, agus tá sé dírithe ar thallann sa todhchaí agus gairmithe ardoilte a chothú sna réimsí seo ar fud na tíre.

Oibríonn Huawei le roinnt institiúidí tríú leibhéal in Éirinn, lena n-áirítear Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ag maoiniú taighde ríthábhachtach Éireannach ar fhíseán, intleacht shaorga agus néalríomhaireacht. Comhoibríonn an chuideachta freisin le hionaid lárnacha Science Foundation Ireland mar Connect, Insight, Adapt agus Lero.

Tá Huawei Ireland ag tacú le Ocean Research & Conservation Ireland, eagraíocht neamhbhrabúis “le haghaidh tionchair” atá lonnaithe i gCorcaigh, chun an chéad staidéar fíor-ama in Éirinn a dhéanamh chun tionchar na tráchta mara ar mhíolta móra in uiscí na hÉireann a mheas. Sa staidéar nua, úsáidfear trealamh monatóireachta fuaimiúil sa Mhuir Cheilteach in áiteanna inar taifeadadh go bhfaca míolta móra agus fiadhúlra eile. Beidh an trealamh in ann éisteacht le gluaiseachtaí míolta móra, agus le cabhair ó mhúnlaí foghlama meaisín chun anailís sonraí a fheabhsú, soláthróidh siad braite gar-ama den chéad uair.

In 2020, sheol Huawei Ireland an Clár Scoláireachta ‘TECH4HER’ i gcomhpháirtíocht le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (TU Bhaile Átha Cliath) agus le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD), atá dírithe ar thacú le mic léinn baineann atá ag déanamh staidéir ar ábhair STEM. Tá na scoláireachtaí ar fáil ag leibhéal fochéime agus iarchéime. Chomh maith le tacaíocht airgeadais, tugann TECH4HER an deis freisin dul i mbun clár meantóireachta le hionadaithe ó Huawei.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Iarrann POF Huawei teannas trádála na SA-na Síne a mhaolú

Comhfhreagraí teicneolaíochta

foilsithe

on

Bunaitheoir Huawei agus POF Ren Zhengfei (phictiúr) áitigh ar riarachán nua na SA beartas níos oscailte a ghlacadh i leith cuideachtaí na Síne, cé gur admhaigh sé nach raibh aon súil ag an díoltóir go dtógfaí na srianta reatha air, scríobhann Chris Donkin.

Ag labhairt dó ag bord comhchéime sna meáin, dúirt Ren go raibh an chuideachta ag iarraidh díriú ar tháirgí maithe a dhéanamh agus nach raibh an “fuinneamh acu a bheith bainteach leis an nguairneán polaitiúil seo”.

Lean an feidhmeannas ar aghaidh ag ceistiú an raibh seasamh ionsaitheach na SA i gcoinne cuideachtaí na Síne tairbheach dá gheilleagar agus dá ghnóthais féin.

D'admhaigh sé, áfach, go mbeadh sé “thar a bheith deacair” d’údaráis i SAM srianta a cuireadh ar Huawei a ardú cheana féin.

Bhí Huawei mar sprioc ag a feachtas leanúnach ina choinne iar-Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump faoi stiúir, le srianta éagsúla curtha ar ghníomhaíochtaí na cuideachta lena n-áirítear toirmisc ar chuideachtaí SAM a sholáthraíonn an díoltóir.

Tá na rialacha chuir sé srian mór ar ghnó sás láimhe Huawei chomh maith le cur isteach ar a aonad líonraí: SAM d’éirigh leis roinnt tíortha a chur ina luí a threoir a leanúint maidir leis an díoltóir a thoirmeasc trealamh líonra 5G a sholáthar ar fhorais slándála.

Tá Trump curtha ina áit ó shin le Joe Biden, cé nach raibh aon chomhartha ann go dtí seo go laghdódh sé srianta i gcoinne na cuideachta nó a bpiaraí áitiúla.

Le linn an tseisiúin athdhearbhaigh Ren tráchtanna níos luaithe ag rá go raibh Huawei oscailte caibidlíocht le gnólachtaí atá lonnaithe sna SA maidir lena theicneolaíocht a cheadúnú, cé gur tugadh faoi deara nach ndearna aon duine teagmháil leis go dtí seo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Frontpage

Osclaíonn Huawei tosaigh nua i dtroid FCC

Comhfhreagraí teicneolaíochta

foilsithe

on

Mhéadaigh Huawei troid leis an gCoimisiún Cumarsáide Cónaidhme (FCC), ag comhdú cúirt dlí ag iarraidh ainmniú rialtóir na SA air a aisiompú mar bhagairt slándála náisiúnta, scríobhann Diana Goovaerts.

D'áitigh díoltóir na Síne i gcúirt a chomhdaigh gur sháraigh an FCC a údarás reachtúil agus é ag ainmniú bagairt air agus bhí an lipéad “treallach, capricious, agus mí-úsáid discréide, agus níor thacaigh fianaise shubstaintiúil leis”.

D'iarr sí ar bhreitheamh ainmniúchán an FCC a scriosadh agus “faoiseamh eile a sholáthar a mheasann an chúirt seo a bheith iomchuí”.

Dúirt ionadaí FCC Domhan Soghluaiste Beo bhí an t-ainmniúchán “bunaithe ar chorpas suntasach fianaise a d’fhorbair an FCC agus go leor gníomhaireachtaí slándála náisiúnta de chuid na SA”, ag cur leis “leanfaimid orainn ag cosaint an chinnidh sin”.

D'ainmnigh an FCC Huawei agus ZTE rival na Síne go foirmiúil mar bhagairtí slándála i Meitheamh 2020, agus ina dhiaidh sin achomhairc diúltaithe ón dá chuideachta ag tabhairt dúshlán a n-ainmniúchán.

Faoi riail FCC a glacadh i mí na Samhna 2019, cuireann an teideal cosc ​​ar oibreoirí na SA maoiniú rialtais a úsáid chun trealamh a cheannach nó a chothabháil ó cheachtar díoltóir.

Tá cás dlí Huawei ar leithligh ó caingean dlí tógtha i gcoinne an FCC i mí na Nollag 2019 a raibh sé mar aidhm aige an riail a aisiompú.

An chuideachta chaill iarracht níos luaithe srianta na SA ar chonraitheoirí rialtais a úsáideann a tháirgí a aisiompú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending