Ceangail le linn

Rúis

Bagairt leanúnach na Rúise ar thoghcháin agus imeachtaí domhanda amach anseo

ROINN:

foilsithe

on


Chuaigh Feisire sinsearach de chuid na hÚcráine i gcomhar le hiarfheisirí Eorpacha agus iad ag iarraidh “i bhfad níos mó airde” ar iarrachtaí féideartha na Rúise tionchar a imirt ar thoghcháin agus ar imeachtaí domhanda eile. Bhí Yuri Kamelchuk, ball de Verkhovna Rada (parlaimint) na hÚcráine, ag labhairt go pearsanta ag preasagallamh sa Bhruiséil Dé Luain (17 Meitheamh).

Tá a chuairt ar an mBruiséil thar a bheith tráthúil mar go dtagann sé tar éis do bheagnach 80 tír iarraidh ar an Domhnach go mbeadh “sláine críche” na hÚcráine mar bhunús le haon chomhaontú síochána chun deireadh a chur le cogadh dhá bhliain na Rúise. Chuir an comhphoiblíocht deireadh le comhdháil dhá lá san Eilvéis, nár fhreastail an Rúis uirthi. Chuir go leor den lucht freastail in iúl go raibh súil acu go bhféadfadh an Rúis a bheith páirteach i dtreo na síochána sa todhchaí.

Tagann tuairimí Kamelchuk i gcomhthráth freisin le cinneadh a rinne ballstáit an AE Dé Luain na smachtbhannaí a thug an AE isteach a athnuachan mar fhreagra ar iarcheangal na Crimea agus cathair Sevastopol ag Cónaidhm na Rúise, go dtí an 23 Meitheamh 2025.

Tugadh isteach na bearta sriantacha atá i bhfeidhm faoi láthair den chéad uair i mí an Mheithimh 2014, agus áirítear leo toirmisc atá dírithe ar allmhairiú táirgí de thionscnamh na Crimea nó Sevastopol isteach san AE, i.e.

Ag labhairt dó ag cruinniú lán i gClub Preasa na Bruiséile, dúirt Kamelchuk, ball de pharlaimint na hÚcráine le cúig bliana anuas, go bhfuil an domhan “ina chónaí in am speisialta” agus gur mharcáil 17 Meitheamh 845 lá d’ionsaitheacht na Rúise.

Dúirt sé, le linn an ama seo, go bhfuil an Rúis “tar éis a sláinte a bhaint de na hÚcránaigh agus a gcumas maireachtáil go síochánta ina seanaois.”

Chuir sé i leith na Rúise freisin as iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar na toghcháin AE le déanaí ag rá, “Rinne siad iarracht ar aon bhealach tionchar a imirt ar na torthaí agus léirigh imscrúduithe go ndearna siad a n-iarrachtaí faoi dhó tionchar a imirt ar an toradh, feachtais bolscaireachta agus nuacht bhréige a scaipeadh.

Aiseolas

“Tá tús curtha cheana féin le tionchar na Rúise i dtoghchán SAM agus déanann sé iarracht a tionchar a leathnú go litriúil i ngach áit.”

Dúirt sé gur léirigh an domhan ar fad a thacaíocht don Úcráin ag an gcruinniú mullaigh an deireadh seachtaine seo san Eilvéis ag tráth ríthábhachtach.

“Tá sé dodhéanta anois aon rud a phlé i ngnóthaí an domhain gan tagairt a dhéanamh don Rúis atá tar éis tabhairt faoi chéim nua freisin chun rudaí a dhíchobhsú san AE agus sna Stáit Aontaithe. Tá taithí againn ar dhífhaisnéis agus ar nuacht bhréige ach tá na hiarrachtaí seo ag dul i méid agus ar bhealach nach bhfuil an domhan saor ar an eolas go fóill agus ar féidir leis na hinstitiúidí a bhfuil meas orthu fiú a mhealladh.”

Chuir sé “dífhaisnéis laethúil agus maslaí i gcoinne na hÚcráine agus a bonneagar fuinnimh i leith na Rúise,” ag cur leis, “má ligimid do thionchar na Rúise seo a ghlacadh socróidh sé ton agus ní féidir linn ligean dó seo tarlú.”

D’fhormhuinigh cainteoir eile a chuid tuairimí go ginearálta, iar-FPE Gearmánach Viola von Cramon-Taubadel a d’aontaigh go bhfuil an domhan “ina chónaí i dtréimhsí an-deacair”.

Cháin sí feachtais dífhaisnéise toghcháin “sofaisticiúla” a chuireann, a dúirt sí, “an bonn d’inchreidteacht na n-institiúidí go mór.”

Dúirt sí go raibh níos mó muiníne i stáit oirthear na Gearmáine anois i stáit uathlathacha ná mar a bhí sa Ghearmáin ag cur “agus is ábhar scanrúil é sin”.

 “Ní bheinn ag súil chomh mór sin leis an gcás seo i gcodanna den Ghearmáin.”

Thug sí faoi deara, le linn fheachtas toghcháin an AE gur thuig sí “fo-chomhthéacs na dteachtaireachtaí frith-Mheiriceánacha agus frithchaipitlíocha” a dúirt sí a tharla.

Dúirt sí freisin, “Tá an scéal casta ag an Rúis anois ag rá go raibh sé riachtanach ionradh a dhéanamh ar an Úcráin agus í féin a chosaint sula ndearna an Úcráin ionsaí ar an Rúis.”

“Tá súil agam go n-ardóidh an AE agus an Ghearmáin iarrachtaí féideartha na Rúise an bonn a bhaint den daonlathas san Eoraip lena n-áirítear an Ghearmáin.

“Ní mór dúinn freisin tacaíocht láidir don Úcráin agus chun institiúidí níos athléimní a thógáil. Sa toghchán le déanaí bhí go leor fuatha agus diúltachais againn agus cailleadh muiníne inár n-institiúidí agus ba cheart dúinn foghlaim uaidh seo.”

Creideann sí go bhféadfadh na Cluichí Oilimpeacha atá le teacht i bPáras a bheith ina “sprioc eile” do dhífhaisnéis.

“Táim cinnte de seo. Ní bheidh orainn ach a fheiceáil cad is féidir leis na lúthchleasaithe neodracha sin den Rúis a bhaint amach agus conas a bhainfidh Vladimir Putin úsáid as seo ar fad.”

“Tá súil agam go bhfuil fórsaí slándála na Fraince ullmhaithe go maith chuige seo ach is féidir a shamhlú go maith gurb é seo sprioc deiridh na Rúise: níos mó eagla a scaipeadh i measc sibhialtach.”

Tháinig a thuilleadh tráchtaí ó iar-Fheisire na Danmhairge Renew Karen Melchior a chreideann gur thosaigh dífhaisnéis/ionsaitheacht na Rúise i leith na hÚcráine ar ais in 2014 nuair a tháinig an Chrimé isteach.

Ina dhiaidh sin, dúirt sí go raibh an tacaíocht don Úcráin laghdaithe go mall “ach nach mór dúinn ligean dó seo tarlú arís.”

Thug sí faoi deara go raibh iarrthóirí “ar son na Rúise” ar a liostaí ag dhá pháirtí i dtoghcháin an AE sa Danmhairg, ag cur leis, “ní mór dúinn a bheith réidh cúlra na n-iarrthóirí a sheiceáil go cúramach sula dtéann siad ar liosta agus ní mór d’eagraíochtaí a bheith ar an eolas faoi seo. Sin an fáth nach mór dúinn ár n-athléimneacht dhaonlathach a fheabhsú.”

Dúirt sí freisin, “Díreach an tseachtain seo bhí scéalta le feiceáil againn faoi phlean síochána Vladimir Putin, mar a thugtar air, a bhain le níos mó fós den Úcráin a ghlacadh. Ach rinneadh é seo arís agus arís eile gan aon smaoineamh criticiúil.”

D’iarr an Dane freisin go mbeadh “níos mó athléimneachta” in aghaidh na dífhaisnéise, ag cur leis, “níor cheart dúinn ligean freisin dár dtacaíocht don Úcráin a atreorú.”

D’éiligh an t-iarionadaí freisin seiceálacha slándála níos fearr don fhoireann a bhí ag obair i bparlaimint an AE, ag rá, “ní mór dúinn é seo a ghlacadh dáiríre agus ár súil a choinneáil ar an liathróid.”

Chualathas sa chruinniú faisnéise, ar a dtugtar “Uirlisí Nua Cogaíochta Hibrid agus Propaganda Kremlin san AE,” go mb’fhéidir gur mhian le Vladimir Putin, agus é a atoghadh le déanaí ina Uachtarán ar Chónaidhm na Rúise, a aird agus a acmhainní a dhíriú ar ionsaitheacht nua san Úcráin. .

D’ardaigh sé freisin ceist na n-ainmniúchán do dhuais Nobel na síochána, ag rá nár cheart daoine a bhfuil naisc acu leis an Kremlin “nó réimis dá leithéid” a ainmniú.

D’ardaigh an cruinniú faisnéise freisin cás billiúnaí Rúiseach a deirtear gur de bhunadh Airméinis é a ainmníodh le haghaidh duais síochána Nobel.

Cuireadh litir a deirtear a bheith sínithe ag breis is 120 parlaiminteoir ó cheithre thír i láthair ag an bpreasagallamh. Deir sé go gcuireann sé go láidir in aghaidh ainmniúchán Ruben Vardanyan a cuireadh, de réir tuairiscí sna meáin, chun cinn don duais dá ghníomhaíochtaí “carthanúla agus daonnúla”.

Dúirt Kamelchuk, i seisiún ceisteanna agus freagraí a lean an preasagallamh, gur léirigh asraon nuachta Rúiseach ainmniúchán duine a bhfuil, a deir sé, “naisc leis an Kremlin”. Le tacaíocht ón dá iar-FPE, rinne sé cur síos ar an ainmniúchán mar “gáirdiúil”. Scaip sé freisin cóipeanna de litir láidir-focail sínithe ag parlaiminteoirí a d'áitigh ar an gCoiste Nobel, atá lonnaithe san Iorua, diúltú don ainmniúchán.  

Mhínigh Melchior, dlíodóir a bhí ina FPE ó 2019 go dtí toghcháin an AE an deireadh seachtaine seo caite nuair nár sheas sí don atoghadh, do thuairisceoirí na critéir fhoirmiúla chun duine a ainmniú do dhuais Nobel, ag rá gur féidir le duine ar bith, i ndáiríre, a dhéanamh. a leithéid d’ainmniúchán. 

Tuigtear go bhfuil cead ag aon duine atá ainmnithe an t-ainmniúchán atá faighte acu a phoibliú. Tá sé áitithe ag cuid acu gur “béal” é seo sa phróiseas ainmniúcháin. Is comhlacht oibre é an Coiste atá freagrach as an gcuid is mó den obair a bhaineann le roghnú na mbuaiteoirí Duais Nobel agus ní raibh aon duine ar fáil láithreach le haghaidh tuairimí.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending