Ceangail le linn

africa

Scaoileadh sonraí nua faoi athrú ceann ghrúpa 'Wagner' na Rúise

foilsithe

on

Imscrúdú iriseoireachta le déanaí ag Bellingcat tuairiscí faoi athrú cheann Ghrúpa Míleata Príobháideach Wagner. An comhimscrúdú seo le An Chos Istigh, Bellingcat agus Der Spiegel tugann sé dá aire go bhféadfadh gurb é Konstantin Pikalov ceann nua an ghrúpa, ar a dtugtar 'Mazay' níos fearr scríobhann Louis Auge.

De réir tuairiscí sna meáin, ghlac Mazay páirt i bhfeachtas an ghrúpa i bPoblacht na hAfraice Láir (CAR) go luath i mí Iúil 2018. Ó chomhthéacs an chomhfhreagrais a bhain iriseoirí as an bhfoilseachán, a bhaineann lena ghníomhaíochtaí san Afraic, is léir cén tionchar a bhí aige Is é Mazay - tuairiscítear gur lean an comhairleoir míleata d’Uachtarán na hAfraice Láir a mholtaí go pearsanta.

Tugann na meáin le fios gurbh é an duine a chomhordaigh an fhaisnéis agus an obair idé-eolaíoch leis an bhfoireann i bPoblacht na hAfraice Láir.

Doiciméid a fuair Bellingcat i gcomhfhreagras leictreonach taispeáin más rud é go raibh Valery Zakharov ina chomhairleoir míleata go foirmiúil d’Uachtarán CAR, go mbeadh Mazay freagrach as saincheisteanna míleata tábhachtacha.

Mar shampla, i ríomhphost amháin tá litir scanta ó na húdaráis shealadacha áitiúla i mbaile Bambari chuig Ceannasaí Fórsaí Armtha na Rúise i bPoblacht na hAfraice Theas.

D'iarr an litir (dar dáta 13 Bealtaine 2019) cruinniú práinneach agus príobháideach chun "staid an-íogair i mbaile Bambari a phlé". Luann na litreacha gur sheol ordú míleata na Rúise treoracha chuig Mazay le haghaidh tuilleadh gníomhaíochta.

D’fhéadfadh baint a bheith ag athrú cheannaireacht Wagner, de réir roinnt saineolaithe, le hathrú ar fhormáid an ghrúpa.

B’fhéidir gur fhág Dmitry Utkin, a bhí i gceannas ar an gcuideachta roimhe seo agus a bhí freagrach as aghaidheanna na hÚcráine agus na Siria, an grúpa mar gheall ar athruithe ar mhodheolaíocht agus ar veicteoir na hoibre.

Tá an chuideachta mhíleata phríobháideach tar éis bogadh ó rannpháirtíocht dhíreach in oibríochtaí míleata go straitéis na hoiliúna agus na hidirghníomhaíochta míleata agus polaitiúla. De réir foinsí, in ionad páirt a ghlacadh in cogaíocht, tá grúpa Wagner ag cur tacaíochta comhairliúcháin agus oiliúna ar fáil faoi láthair i roinnt áiteanna teo geo-pholaitiúla i dtíortha na hAfraice, an Libia san áireamh.

Féadfar athrú cheann na cuideachta a mhíniú trí athrú ar threoshuíomh réigiúnach na cuideachta freisin. Ciallaíonn sé go dtugann an grúpa aird níos mó ar réigiún na hAfraice, sa chumraíocht seo is cosúil go bhfuil athrú an bhainisteora réasúnta.

Bunaithe ar anailís ar an bhfaisnéis a nocht an t-imscrúdú seo, is féidir teacht ar chonclúid a d’fhéadfadh a bheith ann gur maraíodh Dmitry Utkin, a bhí i gceannas ar an gcuideachta mhíleata phríobháideach ar feadh i bhfad. Faoi láthair, níl a uimhir theileafóin ag feidhmiú, agus tá a thurais rialta ó Krasnodar go St Petersburg stoptha.

africa

Infheistíocht, nascacht agus comhoibriú: An fáth go dteastaíonn níos mó comhoibrithe AE-Afracach uainn sa talmhaíocht

foilsithe

on

Le míonna beaga anuas, léirigh an tAontas Eorpach a thoilteanas gnóthaí talmhaíochta san Afraic a chur chun cinn agus tacú leo, faoi ghnóthais an Choimisiúin Eorpaigh Comhpháirtíocht Afraic-AE. Tá sé mar aidhm ag an gComhpháirtíocht, a leagann béim ar chomhoibriú AE-Afracach, go háirithe i ndiaidh na paindéime COVID-19, inbhuanaitheacht agus bithéagsúlacht a chur chun cinn agus tá sí chun cinn caidrimh phoiblí-phríobháideacha a chur chun cinn ar fud na mór-roinne, scríobhann Cathaoirleach Acmhainní Glas na hAfraice Zuneid Yousuf.

Cé go mbaineann na tiomantais seo leis an mór-roinn ar fad, ba mhaith liom díriú ar an gcaoi ar chuidigh an comhoibriú méadaithe idir an Afraic agus an AE leis an tSaimbia, mo thír féin. An mhí seo caite, Ambasadóir an Aontais Eorpaigh chuig an tSaimbia Jacek Jankowski D'fhógair FIONTAR Ciste Dúshlán na Saimbia (EZCF), tionscnamh a fhaigheann tacaíocht ón AE a dhámhfaidh deontais ar oibreoirí gnó talmhaíochta sa tSaimbia. Is fiú iomlán iomlán de € 25.9 milliún an plean agus tá a chéad ghlao ar thograí seolta aige cheana féin. In am a bhfuil an tSaimbia, mo thír féin, ag troid dúshláin eacnamaíocha thromchúiseacha is deis é seo a bhfuil géarghá leis do thionscal gnó talmhaíochta na hAfraice. Níos déanaí, díreach an tseachtain seo caite, an AE agus an tSaimbia D'aontaigh chuig dhá chomhaontú maoinithe a bhfuil súil acu borradh a chur faoi infheistíochtaí sa tír faoin gClár Tacaíochta Rialtais Eacnamaíoch agus faoi Chlár Claochlaithe Inbhuanaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh na Saimbia.

Ní rud nua é comhoibriú agus tiomantas na hEorpa maidir le talmhaíocht na hAfraice a chur chun cinn. Infheistíodh ár gcomhpháirtithe Eorpacha le fada chun talamhghnó na hAfraice a chur chun cinn agus cuidiú leis a lánacmhainneacht a bhaint amach agus an earnáil a chumhachtú. I mí an Mheithimh i mbliana, rinne Ceardchumainn na hAfraice agus na hEorpa Seoladh comh-ardán agraibhia, a bhfuil sé mar aidhm aige earnálacha príobháideacha na hAfraice agus na hEorpa a nascadh chun infheistíocht inbhuanaithe agus brí a chur chun cinn.

Seoladh an t-ardán ó chúl ‘chomhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe agus poist’ a bhí mar chuid de 2018 Jean Claude Junker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh seoladh staid an Aontais, áit ar iarr sé “comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip” agus léirigh sé go bhfuil an Afraic i gcroílár chaidrimh sheachtraigh an Aontais.

Tá an tSaimbia, agus timpeallacht talmhaíochta na hAfraice, agus is féidir a rá, faoi cheannas feirmeacha beaga go meánmhéide a dteastaíonn tacaíocht airgeadais agus institiúideach uathu chun na dúshláin seo a nascleanúint. Ina theannta sin, tá easpa nascachta agus idirnascthachta laistigh den earnáil, rud a choisceann ar fheirmeoirí ceangal lena chéile agus a lánacmhainneacht a bhaint amach trí chomhoibriú.

Rud a fhágann go bhfuil EZCF uathúil i measc thionscnaimh agra-ghnó na hEorpa san Afraic, áfach, is é a fhócas sonrach ar an tSaimbia agus feirmeoirí na Saimbia a chumhachtú. Le cúpla bliain anuas, tá tionscal feirmeoireachta na Saimbia tar éis dul i ngleic le triomaigh, easpa bonneagair iontaofa agus dífhostaíocht. Go deimhin, ar fud na 2019, meastar gur theastaigh cúnamh bia éigeandála ó 2.3 milliún duine mar gheall ar thriomach mór sa tSaimbia.

Dá bhrí sin, ní amháin go neartaíonn tionscnamh atá dírithe ar an tSaimbia amháin, le tacaíocht ón Aontas Eorpach agus atá ailínithe le nascacht agus infheistíocht mhéadaithe sa talmhaíocht a chur chun cinn, nasc láidir na hEorpa leis an tSaimbia, ach tabharfaidh sé roinnt tacaíochta agus deiseanna a bhfuil géarghá leo don earnáil. Gan amhras ligfidh sé seo dár bhfeirmeoirí áitiúla raon leathan acmhainní airgeadais a dhíghlasáil agus a ghiaráil.

Níos tábhachtaí fós, níl an EZCF ag feidhmiú leis féin. In éineacht le tionscnaimh idirnáisiúnta, tá roinnt cuideachtaí agra-ghnó suntasacha agus tábhachtacha sa tSaimbia atá ag obair chun rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar mhaoiniú agus ar mhargaí caipitil.

Ceann díobh seo is ea Green Green Resources (AGR), cuideachta agra-ghnó den scoth a bhfuil bród orm a bheith i mo chathaoirleach air. Ag AGR, dírítear ar bhreisluach a chur chun cinn ag gach leibhéal den slabhra luacha feirmeoireachta, chomh maith le straitéisí inbhuanaithe a lorg d’fheirmeoirí chun a dtorthaí a uasmhéadú. Mar shampla, i mí an Mhárta i mbliana, chuaigh AGR i gcomhar le roinnt feirmeoirí tráchtála agus gníomhaireachtaí iltaobhacha chun scéim uiscithe arna mhaoiniú ag an earnáil phríobháideach agus soláthar gréine damba agus lasmuigh den ghreille a fhorbairt a thacóidh le níos mó ná 2,400 feirmeoir gairneoireachta, agus a leathnóidh táirgeadh gráin agus plandálacha torthaí nua i bloc feirmeoireachta Mkushi i Lár na Saimbia. Sna blianta beaga amach romhainn, beidh muid ag díriú ar inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus ar thionscnaimh den chineál céanna a chur chun feidhme, agus táimid réidh le hinfheistíocht a dhéanamh in éineacht le cuideachtaí gnó talmhaíochta eile atá ag iarraidh a gcuid oibríochtaí a leathnú, a nuachóiriú nó a éagsúlú.

Cé gur dealraitheach go bhféadfadh dúshláin a bheith roimh earnáil na talmhaíochta sa tSaimbia sna blianta amach romhainn, tá roinnt garspriocanna an-tábhachtach agus cúiseanna leis an dóchas agus an deis. Is bealach tábhachtach é an comhar méadaithe leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe Eorpacha chun an deis a thapú agus a chinntiú go bhfuilimid go léir ag déanamh a oiread agus is féidir linn chun cabhrú le feirmeoirí beaga agus meánmhéide ar fud na tíre.

Cuideoidh cur chun cinn idirnascthacht mhéadaithe san earnáil phríobháideach lena chinntiú go dtacaítear agus go gcumhachtaítear d’fheirmeoirí beaga, cnámh droma ár dtionscal talmhaíochta náisiúnta, chun comhoibriú, agus a gcuid acmhainní a roinnt le margaí níos mó. Creidim go bhfuil cuideachtaí talmhaíochta agus Eorpacha áitiúla ag dul sa treo ceart trí fhéachaint ar bhealaí chun an talamhghnó a chur chun cinn, agus tá súil agam gur féidir linn uile, le chéile, na haidhmeanna sin a chur chun cinn go hinbhuanaithe ar an stáitse réigiúnach agus idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Tá baol ann go méadóidh polaitíocht na hearnála teileachumarsáide costais do thomhaltóirí

foilsithe

on

Príomh-ionadaí AE Huawei, Abraham Liukang

Príomh-ionadaí AE Huawei, Abraham Liukang

Ag labhairt dó tráthnóna inniu (21 Deireadh Fómhair) ag seimineár gréasáin de chuid Aontas na hAfraice (AU) de chuid Aontas na hAfraice (AE) ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú AE-AU i dtaighde, thug príomh-ionadaí AE Huawei, Abraham Liukang, foláireamh go ndéanfaí polaitíocht ar fhorbairt na hearnála teileachumarsáide sa todhchaí. ní bheidh de éifeacht aige ach costais na dtomhaltóirí a bhrú suas. “Go bunúsach, tógadh 4G agus 5G timpeall ar chomhchaighdeáin teicneolaíochta. Thug sé seo buntáistí do thomhaltóirí maidir le cáilíocht na dtáirgí teicneolaíochta nua a cuireadh ar fáil agus maidir le laghduithe costais don úsáideoir deiridh. Tharla an próiseas ard-dhigitithe seo mar gheall ar chomhoibriú domhanda sa taighde agus san eolaíocht.

"Is é an rud deireanach a theastaíonn ón domhan anois ná go dtiocfadh dí-chúpláil chun cinn de réir mar a thógtar réitigh nua teicneolaíochta. Ba cheart go mbeadh an domhan faoi aontú le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna mar COVID-19 agus athrú aeráide.

"Tá stair láidir ag Huawei maidir le páirt a ghlacadh i dtionscadail taighde an AE agus tá leathanbhanda curtha i bhfeidhm againn i go leor áiteanna tuaithe san Afraic, lena n-áirítear trínár dtionscadal nuálach Rural Star."

Dúirt Carlos Zorrinho FPE agus atá ina chomhchathaoirleach ar Chomhthionól Parlaiminte an AE-ACP: “Is í an chomhpháirtíocht chomhionanna idir an AE agus an Afraic go díreach.

"Ní mór go mbeadh cothrom na Féinne i gcaidreamh AU-AE maidir le saorghluaiseacht taighdeoirí agus saorghluaiseacht smaointe. Ní mór do rialtais na hAfraice an tsochaí shibhialta san Afraic a bheith níos rannpháirtí ar shaincheisteanna taighde. Ní mór don eolaíocht baineann sé le réitigh a fháil ar phríomhfhadhbanna agus ní bhaineann sé le saol a rialú.

"Ba cheart don AE tacú le tionscnamh nua Wifi do Chách san Afraic."

Dúirt Annelisa Primi ón OECD “is ​​eolaíocht mhaith i ngach áit eolaíocht mhaith in áit ar bith. Déan eolaíocht, ná ceannaigh í.

"Tá an Afraic ag cuidiú leis an domhan dul i ngleic le Covid-19. Mar gheall ar eispéireas Ebola, tá a fhios ag an Afraic na tosaíochtaí nach mór a leagan síos chun an paindéim seo a láimhseáil."

Dúirt Moctar Yedaly, ceann TFC san Aontas Afracach inniu: “Caithfidh rialtais na hAfraice infheistíocht a dhéanamh ann [Ríomhphost chosaint] nó caillfidh siad na buntáistí a bhaineann le digitiú.

"Ní mór go mbeadh athrú paraidíme i smaointeoireacht rialtais na hAfraice ar an ábhar infheistíochta seo.

“Tá sé ríthábhachtach infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí glana agus glasa - má tá Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe le baint amach.

"Tá tionscadail chibearshlándála agus sonraí an-tábhachtach mar tá daoine ar fud an domhain ag iarraidh gnó a dhéanamh gan aon chontúirt."

Dúirt Declan Kirrane, stiúrthóir bainistíochta ISC Intelligence: “Tá taighde ceannródaíoch ar siúl san Afraic cheana féin.

"Is tionscnamh eolaíoch domhanda é an tionscadal réalteolaíochta Square Kilometer Array (SKA). Tá taighdeoirí Afracacha an-láidir freisin i réimsí na n-eolaíochtaí sonraí agus ríomhaireachta.

"Caithfidh feabhas a chur ar fhorbairt cumais san Afraic má tá taighdeoirí Afracacha chun leas iomlán a bhaint as Horizon Europe agus ba cheart go mbeadh ailíniú idir an Afraic agus an AE ar GDPR agus ábhair bheartais bhainteacha mar an earnáil sláinte. Is í Comhpháirtíocht na dTrialacha Cliniciúla na dTíortha Eorpacha agus na dTíortha i mBéal Forbartha dul chun cinn láidir a dhéanamh freisin maidir le dul i ngleic le VEID, SEIF agus maláire. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Iarrann FPE Sinsearach ar an bParlaimint ‘socair a athbhunú’ sa Ghuine tar éis toghchán

foilsithe

on

D'iarr FPE sinsearach ar an AE brú a chur ar Ghuine “socair a chur ar ais” tar éis toghcháin uachtaránachta an deireadh seachtaine d’fhág go raibh suaitheadh ​​breise ag baint le tír na hAfraice a raibh trioblóid uirthi.

Ní bheidh torthaí oifigiúla ar eolas go ceann roinnt laethanta agus cuireadh cosc ​​ar na meáin áitiúla torthaí vótaíochta imeachta a fhoilsiú. Ach tá ráfla go forleathan gur bhuail príomh-iarrthóir an fhreasúra, Cello Dalein Diallo, os cionn 50% an t-uachtarán suí Alpha Conde.

Tá eagla ann anois go mbeidh corraíl ann le Diallo ag tabhairt le tuiscint go bhféadfadh an sealbhóir “mealladh” agus díospóid a dhéanamh faoi thoradh thoghchán Dé Domhnaigh (18 Deireadh Fómhair) mar iarracht fanacht i gcumhacht.

Is cosúil go bhfuil Diallo i bhfolach tar éis ráflaí go bhféadfadh sé a ghabháil.

Dúirt Sóisialach na Beilge Maria Arena, cathaoirleach fhochoiste Pharlaimint na hEorpa ar chearta an duine, leis an suíomh Gréasáin seo: “Feictear dom go bhfuil sé tábhachtach domsa go n-úsáideann an tAontas Eorpach, eadhon an tseirbhís gníomhaíochta seachtrach ach na ballstáit freisin, idirphlé polaitiúil agus taidhleoireachta chun iarracht a dhéanamh socair a chur ar ais sa Ghuine. "

Dé Luain (19 Deireadh Fómhair), agus é ag labhairt go heisiach leis an suíomh Gréasáin seo, dúirt Diallo: “Táim cinnte ó na torthaí a fuarthas gur bhuaigh mé an toghchán seo in ainneoin calaoise agus imeaglaithe. Déanaim achomharc chuig oifigigh, riarthóirí críochacha agus baill de bhrainsí an CENI (Electorale Nationale Indépendante ón gCoimisiún) lena chinntiú go gcomhlíonann agus go n-urramaíonn gach comhghleacaí an cód toghcháin agus dlíthe agus dea-chleachtais eile ionas nach dtéann ár dtír i bhforéigean. "

Dúirt sé: “Níl sé de dhíth orainn. Ach tá an baol ann más mian le Alpha Condé ar gach costas, agus cibé torthaí a bheidh sa bhosca ballóide, an buaiteoir a fhógairt dó féin. Lig dó a thuiscint nach nglacfaimid. "

Lean Diallo ar aghaidh, “Iarraim anois ar an bpobal idirnáisiúnta a chuid freagrachtaí a ghlacadh chun an Ghuine a shábháil ón sruth."

Sa vóta, a lean míonna de chorraíl pholaitiúil inar maraíodh mórán daoine le linn cniogbheartaíocht slándála ar oll-agóidí, lorg Conde 82 bliain d’aois tríú téarma conspóideach.

Dúirt Diallo le tuairisceoirí, “Ní féidir le Alpha Conde a mhian uachtaránacht ar feadh an tsaoil a dheonú dó féin." Thug sé foláireamh dá iomaitheoir gan cumhacht a ghlacadh trí “mheon agus fhoréigean” a úsáid.

Dúirt Diallo gur chonacthas breathnóirí sa toghchán constaicí ag stáisiúin vótála agus d’admhaigh Príomhaire Ghuine Ibrahima Kassory Fofana go raibh “eachtraí ann.”

Chuaigh deichniúr iarrthóirí eile seachas Conde agus Diallo san iomaíocht sa vótaíocht agus, más gá, tá vóta rith chun srutha dara babhta sceidealta don 24 Samhain.

Baineann cuid mhaith den teannas sa Ghuine le bunreacht nua a bhrúigh Conde tríd i mí an Mhárta, de réir oll-agóidí, ag áitiú go ndéanfadh sé an tír a nuachóiriú.

Lig an t-aistriú go conspóideach dó teorainn dhá théarma a sheachbhóthar do théarmaí uachtaránachta. Ba é Conde an chéad uachtarán a toghadh go daonlathach sa Ghuine in 2010 agus bhuaigh sé arís in 2015 ach cúisíonn grúpaí cearta anois go bhfuil sé ag dul i dtreo an údaráis.

Thug Maria Arena, atá ina ball freisin de chomhdháil tionchair na Parlaiminte ar chathaoirligh choistí agus ar choiste gnóthaí eachtracha, faoi deara gur vótáil an tionól rún éigeandála i mí Feabhra ag cáineadh mian Condé an bunreacht a athrú trí reifreann chun ligean dó tríú téarma a fheidhmiú.

Dúirt sí: “Sa rún seo, chuir Parlaimint na hEorpa in iúl sáruithe ar chearta an duine cheana féin agus d’áitigh sí ar an rialtas toghcháin trédhearcacha, iolraíoch agus uilechuimsitheacha a eagrú.

"Ach d'athraigh Condé, a ghlaoigh air féin mar uachtarán an daonlathais (" Mandela Iarthar na hAfraice ") a bhealaí agus ghlac sé bealach an chois trí chéile comhraic a ghlasáil."

Ag casadh ar an tréimhse iar-thoghcháin reatha, dúirt sí: “Ní mór dúinn radhairc an fhoréigin in 2009. A sheachaint.”

Dúirt sí: “Ar an drochuair níor lig an paindéim chomhfhiúsach don AE misean breathnóireachta toghcháin a úsáid. Déanann sé seo dochar do Ghuine.

“Shínigh an Ghuine, cosúil le tíortha eile na hAfraice, Comhaontú Cotonou, atá infheidhmithe fós agus déantar foráil sa chomhaontú seo do shásraí smachtbhannaí i gcás nach bhfuil meas ar dhea-rialachas agus ar an daonlathas. Beidh an Chomhairle Eorpach in ann an uirlis seo a úsáid freisin má theipeann ar na toghcháin na prionsabail seo a urramú agus más íospartach daonra Ghuine. "

Tagann trácht breise ó chathaoirleach an choiste um ghnóthaí eachtracha FPE na Gearmáine David McAllister a dúirt leis an suíomh Gréasáin seo nach raibh sé ag iarraidh go ndéanfaí an foréigean a chonacthas le linn na dtoghchán reachtach agus reifreann bunreachtúil i mí an Mhárta a dúirt sé “a bhí corraitheach”.

“D'iarr an AE i gceart ar na húdaráis imscrúduithe neamhspleácha críochnúla a dhéanamh ionas gur féidir na daoine atá freagrach a ionchúiseamh.

“Áiríodh toghchán na huachtaránachta Dé Domhnaigh i measc thosaíochtaí 2020 do Mhisean Saineolaithe Toghcháin AE ach rinne an staid pholaitiúil sa tír dodhéanta misean a imscaradh, mar is léir go raibh na coinníollacha íosta in easnamh. Ina theannta sin, níor sheol údaráis Ghuine aon chuireadh chuig an AE chun breathnóireacht toghcháin a dhéanamh, ”a dúirt leascheannaire an EPP.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending