Ceangail le linn

Frontpage

Glacann FIE le plean chun tacú le fálta i measc na géarchéime COVID-19

foilsithe

on

Tá tionscnamh nua ag deimhniú treocht chun cabhrú le lucht spóirt iarmhairtí na paindéime COVID-19 a shárú.

D’fhógair an Chónaidhm Idirnáisiúnta um Fhálú (FIE), faoi cheannas Alisher Usmanov, plean tacaíochta domhanda atá dírithe ar chónaidhmeanna náisiúnta i measc na géarchéime COVID-19.

"Bhí ár ndomhan ag tabhairt aghaidh ar an bpaindéim coronavirus, a bhfuil iarmhairtí ollmhóra ag baint leis do shláinte fhisiciúil agus mheabhrach, chomh maith leis an ngeilleagar," a dúirt Usmanov i ráiteas a d'eisigh an FIE Dé hAoine seo caite. "B'éigean do fálta agus a gcónaidhmeanna a gcuid gníomhaíochtaí a stopadh go tobann. De mheon na dlúthpháirtíochta agus na haontachta, agus chun cabhrú lenár dteaghlach fálú an tréimhse dheacair seo a shárú, chuireamar plean tacaíochta gan fasach ar bun, ag leithdháileadh 1 mhilliún franc na hEilvéise chun na críche seo. . "

Alisher Usmanov, grianghraf le TASS

Alisher Usmanov, grianghraf le TASS

De réir an phlean a ghlac a choiste feidhmiúcháin, cuirfidh an FIE cúnamh airgeadais ar fáil dá eagraíochtaí, lúthchleasaithe, agus réiteoirí, agus reofaidh sé táillí ballraíochta agus eagraíochta. Faigheann sé deontais freisin do fhálaithe chun páirt a ghlacadh i gcraobh atá le teacht.

Tagann an fógra seo ag nóiméad ríthábhachtach nuair a chuirtear stop le saol an spóirt trí fhionraí leanúnacha fhormhór na ngníomhaíochtaí agus athsceidealú imeachtaí.

Ar ais i mí na Bealtaine, bhunaigh World Athletics agus an International Athletics Foundation (IAF) ciste leasa USD $ 500,000 chun tacú le lúthchleasaithe gairmiúla a chaill cuid mhaith dá n-ioncam mar gheall ar chomórtais idirnáisiúnta a chur ar fionraí.

Thug Uachtarán Lúthchleasaíochta an Domhain Sebastian Coe faoi deara “go gcaithfidh na hacmhainní a bheith dírithe ar lúthchleasaithe ar dóigh dóibh a bheith san iomaíocht ag na Cluichí Oilimpeacha i dTóiceo an bhliain seo chugainn agus atá ag streachailt anois chun íoc as bunriachtanais mar gheall ar chaillteanas ioncaim le linn na paindéime’ ’.

Tá an FIE, atá comhdhéanta de 157 cónaidhme san iomlán, ag pleanáil a chomórtais a atosú faoi mhí na Samhna seo chugainn. Tá rangú cáilíochtaí Oilimpeacha sinsearacha na bhfál reoite fós ó Mhárta 2020, a dúirt sé.

Bhí an FIE ar cheann de na chéad chónaidhmeanna idirnáisiúnta a scaoil a phlean tacaíochta domhanda, a bhféadfadh daoine eile a leanúint anois.

I bhfianaise na héiginnteachta faoi dheireadh na paindéime coronavirus, ní mór d’eagraíochtaí spóirt smaoineamh ar conas tacaíocht mhorálta agus airgeadais bhreise a sholáthar dá lúthchleasaithe. Ba cheart go mbeifí ag súil le tuilleadh tionscnamh ó dheontóirí agus ó chónaidhmeanna go luath.

Idir an dá linn, de réir Usmanov, tá an FIE “ag obair gan staonadh chun ár lúthchleasaithe agus an eagraíocht iomlán a chosaint chun a chinntiú go mbeidh comórtais amach anseo ar siúl go sábháilte. Mar fhálta, tugaimid aghaidh ar an todhchaí le chéile, ár gceann suas agus ár maisc ar aghaidh ”.

Tá Usmanov, iar-fhálóir gairmiúil, i gceannas ar an FIE ó 2008 agus chuir sé CHF80 milliún (USD $ 82 milliún) i gclár comhardaithe an FIE thar thrí thimthriall Oilimpeacha roimhe seo, de réir an Laistigh de shuíomh Gréasáin nuachta na gCluichí.

Dhá uair a atoghadh chun an phoist seo, níor spáráil an Rúis aon iarracht chun fálú a chur chun cinn agus chun cabhrú leis na cónaidhmeanna náisiúnta atá ag fás san Áise, san Afraic, agus in áiteanna eile ar domhan.

Chuir sé ina luí ar an IOC freisin, atá faoi cheannas an iar-churadh fálú Thomas Bach, an comhaireamh iomlán bonn a shannadh don fhálú le linn na gCluichí Oilimpeacha i dTóiceo.

De réir mar a phléasc paindéim COVID-19, tá Usmanov agus a ghnólachtaí ag cabhrú lena thionchar a throid le síntiúis mhóra i dtíortha éagsúla, go háirithe sa Rúis agus san Úisbéiceastáin.

B’fhéidir gur bhuail COVID-19 na tionscail spóirt agus spóirt go mór, ach creidtear gurb é an spórt an leigheas is fearr do ghalair. Ba ghnách le Arastatail a rá “nach bhfuil aon rud chomh draenála agus chomh millteach do chorp an duine, agus neamhghníomhaíocht choirp fhada”.

Tá súil agam go mbogfaidh tionscnamh FIE chun tacú le fálta in aimsir na suaiteachta leanúnaí seo muid níos gaire do dheireadh a chur leis an sos reatha i saol spóirt an domhain.

Geilleagar

# COVID-19 - 'Nollaig dhifriúil a bheidh i Nollaig na bliana seo'

foilsithe

on

Inniu (28 Deireadh Fómhair) chuir an Coimisiún Eorpach a moltaí le haghaidh bearta breise chun dul i ngleic le COVID-19 roimh chruinniú an lae amárach, trí fhíschomhdháil, ó cheannairí rialtais na hEorpa.

Tá na bearta dírithe ar chur chuige níos comhordaithe maidir le comhroinnt sonraí, tástáil, trealamh míochaine agus neamhleighis, taisteal agus straitéisí vacsaínithe. D'iarr Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, von der Leyen, comhar, comhordú agus dlúthpháirtíocht.

Dúirt Von der Leyen: “Inniu táimid ag seoladh bearta breise inár gcomhrac i gcoinne an víris; ó rochtain a mhéadú ar thástáil thapa agus ar fheachtais vacsaínithe a ullmhú, go taisteal sábháilte a éascú nuair is gá. Iarraim ar na Ballstáit oibriú go dlúth le chéile. Cuideoidh céimeanna misniúla a ghlactar anois le saolta a shábháil agus slite beatha a chosaint. Ní thiocfaidh aon Bhallstát chun cinn go sábháilte ón bpaindéim seo go dtí go ndéanfaidh gach duine é. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá an t-ardú i rátaí ionfhabhtaithe COVID-19 ar fud na hEorpa an-scanrúil. Teastaíonn gníomh cinntitheach láithreach chun an Eoraip a chosaint ar shaol agus ar shlí bheatha, chun an brú ar chórais chúram sláinte a mhaolú, agus chun scaipeadh an víris a rialú. "

Chuir an tOllamh Peter Piot, atá mar phríomh-eolaí i bpainéal comhairleoirí an Choimisiúin, imní an Uachtaráin in iúl, ag rá nach raibh “piléar airgid” ann. Dúirt sé go raibh an Eoraip ag íoc ardphraghas as bearta a scíth a ligean i rith an tsamhraidh, ag cur leis go n-oibríonn bearta cosúil leis an masc a chaitheamh chomh fada agus a dhéanann gach duine é.

Thug sé foláireamh freisin i gcoinne ‘tuirse corónach’ agus leag sé béim nach raibh aon chomhbhabhtáil idir sláinte agus an geilleagar. Ag tagairt do thuarascáil san Financial Times, dúirt sé gur gá an tsaincheist sláinte a shocrú chun damáiste eacnamaíoch a theorannú.

Na hiarrachtaí nua, féach ar go leor gníomhartha:

Sreabhadh na faisnéise a fheabhsú chun cinnteoireacht eolasach a cheadú: Tá sé riachtanach faisnéis chruinn, chuimsitheach, inchomparáide agus thráthúil a roinnt ar shonraí eipidéimeolaíocha, chomh maith le tástáil, rianú teagmhála agus faireachas sláinte poiblí, chun an chaoi a scaipeann an coronavirus ag leibhéal réigiúnach a rianú. agus leibhéal náisiúnta agus na sonraí ábhartha go léir a sholáthar don Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus don Choimisiún.

Tástáil níos éifeachtaí agus níos gasta a bhunú: Tá an Coimisiún ag moladh tástálacha mear antaigin a cheannach go díreach agus iad a sheachadadh chuig na Ballstáit, ag úsáid € 100 milliún faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála. I gcomhthreo leis sin, tá an Coimisiún ag seoladh comhsholáthair chun an dara sruth rochtana a chinntiú. Ba cheart an deis a thabhairt do thaistealaithe dul faoi thástáil tar éis dóibh teacht. Má tá tástálacha diúltacha COVID-19 le bheith riachtanach nó molta le haghaidh aon ghníomhaíochta, tá sé riachtanach aitheantas frithpháirteach a thabhairt do thástálacha, go háirithe i gcomhthéacs an taistil.

Úsáid iomlán a bhaint as rianú teagmhála agus aipeanna rabhaidh thar theorainneacha: D’fhorbair ballstáit an AE 19 aip rianaithe teagmhála agus rabhaidh náisiúnta, a íoslódáladh níos mó ná 52 milliún uair. Sheol an Coimisiún réiteach le déanaí chun aipeanna náisiúnta a nascadh ar fud an AE trí ‘Sheirbhís Tairsí Chónaidhm na hEorpa’. Rinneadh trí aip náisiúnta (an Ghearmáin, Éire, agus an Iodáil) a nascadh den chéad uair an 19 Deireadh Fómhair nuair a tháinig an córas ar líne. Iarrann an Coimisiún ar gach stát aipeanna éifeachtacha comhoiriúnacha a chur ar bun agus a n-iarrachtaí cumarsáide a threisiú chun a n-iontógáil a chur chun cinn.

Vacsaíniú éifeachtach: Iarracht tosaíochta is ea vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha a fhorbairt agus a ghlacadh chun deireadh a chur leis an ngéarchéim go tapa. Ní mór do Bhallstáit a ghlacadh chun a bheith ullmhaithe go hiomlán, lena n-áirítear straitéisí náisiúnta vacsaínithe a fhorbairt. Cuirfidh an Coimisiún comhchreat tuairiscithe i bhfeidhm agus ardán chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht straitéisí náisiúnta vacsaíní. Chun na cleachtais is fearr a roinnt, cuirfear conclúidí an chéad athbhreithnithe ar phleananna vacsaínithe náisiúnta i láthair i mí na Samhna 2020.

Cumarsáid éifeachtach le saoránaigh: Tá cumarsáid shoiléir riachtanach chun go n-éireoidh le freagairt na sláinte poiblí, tá an Coimisiún ag éileamh ar na Ballstáit go léir feachtais chumarsáide a athsheoladh chun cur i gcoinne faisnéise bréagacha, míthreorach agus contúirteacha a leanann de bheith ag scaipeadh, agus chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol “ tuirse paindéimeach ”. Is réimse sonrach é an vacsaíniú ina gcaithfidh údaráis phoiblí a ngníomhartha a mhéadú chun dul i ngleic le mífhaisnéis agus muinín an phobail a dhaingniú, mar ní bheidh aon chomhréiteach ann maidir le sábháilteacht nó éifeachtúlacht faoi chóras láidir um údarú vacsaíní na hEorpa.

Soláthairtí riachtanacha a fháil: Sheol an Coimisiún comhsholáthar nua do threalamh míochaine le haghaidh vacsaínithe.

Taisteal sábháilte a éascú: Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit an Moladh a ghlac an Chomhairle a chur i bhfeidhm go hiomlán le haghaidh cur chuige comhordaithe agus comhordaithe i leith srianta ar shaorghluaiseacht. Teastaíonn soiléireacht agus intuarthacht ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí. Ba cheart aon bhearta rialaithe teorann inmheánacha a bhaineann le COVID-19 a ardú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Íosphá Eorpach: Fáiltítear roimh thogra an Choimisiúin ach is gearr go mbeidh sé uaillmhianach an bhochtaineacht agus an neamhionannas a chomhrac, a deir na Glasaigh

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach díreach tar éis a dhréacht-threoir maidir le híosphá Eorpach a scaoileadh. Leagtar amach sa togra íoschaighdeáin agus critéir aonfhoirmeacha maidir le leibhéal an íosphá ar fud an AE. Tá an Coimisiún Eorpach ag éileamh ar rialtais an AE comhpháirtithe sóisialta agus ceardchumainn a bheith páirteach in idirbheartaíochtaí ar íosphá agus bearnaí a dhúnadh i gcás nach bhfuil comhaontuithe comhchoiteanna i bhfeidhm.

Maidir le grúpa na Glasaigh / EFA, níl moladh an Choimisiúin Eorpaigh gann ar a uaillmhian luaite bochtaineacht agus neamhionannas a chomhrac. Dúirt Kira Peter-Hansen FPE, comhordaitheoir na Glasaigh / EFA sa Choiste Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta i bParlaimint na hEorpa: "Tuilleann an iomarca Eorpach pá nach féidir leo maireachtáil air agus is dóigh go bhfásfaidh líon na ndaoine atá ag obair go dona le linn an ghéarchéim COVID-19 atá ann faoi láthair. Sin an fáth go gcuirtear fáilte roimhe go bhfuil an Coimisiún ag iarraidh dul i ngleic le ceist na bochtaineachta in-oibre, ach ar an drochuair ní theipeann ar an togra seo dul i ngleic leis an gceist.

"Má tá creat Eorpach maidir le híosphá le difríocht mhór a dhéanamh, níl an post seo suas leis an bpost. Mar atá sé faoi láthair, feicfidh an Treoir seo oibrithe fós ar chomh beag le dhá euro san uair. Caithfidh pá a bheith go leor chun maireachtáil orthu ar fud an AE ar fad.

"Fáiltímid roimh an togra chun pá a ráthú bunaithe ar chomhaontuithe comhchoiteanna i soláthar poiblí. Mar sin féin, is gá níos mó a dhéanamh chun na modhanna a thabhairt do chomhpháirtithe sóisialta chun cómhargáil a neartú agus caithfimid a chinntiú nach ndéanfaidh an togra dochar do mhúnlaí cómhargála a fheidhmíonn go maith Teastaíonn rochtain ó oibrithe Eorpacha ar phá atá saor ó bhochtaineacht agus chun idirdhealú de chineál ar bith a dhíothú, agus chun go mbeidh íosioncam ag saoránaigh uile an AE - sin a bhfuil i gceist le fíor-Eoraip Shóisialta. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Faigheann Samsung Display ceadúnais na SA chun roinnt painéal a sholáthar do Huawei

foilsithe

on

By

Tá ceadúnais faighte ag aonad taispeána Samsung Electronics ó údaráis na SA chun leanúint ar aghaidh ag soláthar táirgí painéal taispeána áirithe do Huawei Technologies [HWT.UL], foinse a raibh cur amach aige ar an ábhar a dúradh le Reuters Dé Máirt (27 Deireadh Fómhair).

Agus ceangail na SA-na Síne ar a ndícheall le blianta fada, tá Washington ag brú ar rialtais ar fud an domhain Huawei a bhrú amach, ag áitiú go dtabharfadh an fathach teileachumarsáide sonraí do rialtas na Síne lena spiaireacht. Séanann Huawei gur spiairí é don tSín.

Ón 15 Meán Fómhair, chuir colbhaí nua cosc ​​ar chuideachtaí SAM ó Huawei a sholáthar nó freastal orthu.

Dhiúltaigh Samsung Display, a chomhaireamh Samsung Electronics agus Apple mar phríomhchustaiméirí le haghaidh scáileáin taispeána dé-óid astaithe solais orgánaigh (OLED).

Ní raibh Huawei ar fáil láithreach le haghaidh tráchtaireachta.

Níl sé soiléir fós an mbeidh Samsung Display in ann a phainéil OLED a onnmhairiú go Huawei mar go mbeadh ar ghnólachtaí eile sa slabhra soláthair comhpháirteanna a dhéanamh atá riachtanach chun painéil a mhonarú ceadúnais na SA a fháil.

Dúirt iomaitheoir tras-bhaile Samsung LG Display gur gá dó féin agus do chuideachtaí eile, lena n-áirítear an chuid is mó de na cuideachtaí leathsheoltóra, ceadúnais a fháil chun gnó a atosú le Huawei.

An mhí seo caite, dúirt Intel Corp go bhfuair sé ceadúnais ó údaráis na SA leanúint ar aghaidh ag soláthar táirgí áirithe do Huawei.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending