Ceangail le linn

pakistan

Labhraíonn an tAire Gnóthaí Eachtracha le Coiste Gnóthaí Eachtracha Pharlaimint na hEorpa (AFET)

ROINN:

foilsithe

on

Thug an tAire Gnóthaí Eachtracha Makhdoom Shah Mahmood Qureshi aitheasc do Choiste Gnóthaí Eachtracha (AFET) Pharlaimint na hEorpa (EP) ar chuireadh a Chathaoirleach FPE David McAllister, an 26 Bealtaine. Tháinig Zartaj Gul, Aire Stáit do, leis an Aire Gnóthaí Eachtracha Athrú Aeráide; Mian Farrukh Habib, an tAire Stáit Faisnéise agus Craolacháin; Malik Ehsan Ullah Tiwana, Cathaoirleach Buanchoiste an Tionóil Náisiúnta ar Ghnóthaí Eachtracha; Andleeb Abbas Uasal, Rúnaí Parlaiminte Gnóthaí Eachtracha; Maleeka Bokhari Uasal, Rúnaí Parlaiminte Dlí agus Cirt; Lal Chand Malhi, Rúnaí Parlaiminte um Chearta an Duine; Rúnaí Gnóthaí Eachtracha agus oifigigh shinsearacha na hAireachta Gnóthaí Eachtracha. Ina dhiaidh aitheasc an Aire Gnóthaí Eachtracha rinneadh malartú tuairimí le Feisirí Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) a bhain le grúpaí polaitiúla éagsúla.

Ghabh an tAire Gnóthaí Eachtracha buíochas leis an gCathaoirleach agus le baill AFET as cuireadh a thabhairt dó labhairt le Coiste mór le rá Pharlaimint an AE. Chuir sé béim ar a thábhachtaí atá malartuithe parlaiminte rialta idir an Phacastáin agus an AE.

Ina chuid tuairimí, dhírigh an tAire Gnóthaí Eachtracha Qureshi ar ghnéithe éagsúla de chaidreamh na Pacastáine-AE agus forbairtí réigiúnacha agus idirnáisiúnta. Dúirt sé gur tháinig Plean nua Rannpháirtíochta na Pacastáine-AE (SEP) i gcéim nua sa chomhpháirtíocht trí bhunús agus creat láidir a sholáthar do chomhar iltoiseach idir an dá thaobh.

Ag cur béime ar an acmhainneacht ollmhór atá ann ceangail na Pacastáine-AE a leathnú tuilleadh i réimsí éagsúla, chuir sé in iúl go raibh an Phacastáin réidh le bheith ag obair do chomhpháirtíocht tháirgiúil agus chuiditheach.
Ag tabhairt aird ar thábhacht an chomhoibrithe trádála agus eacnamaíochta, thug an tAire Gnóthaí Eachtracha Qureshi faoi deara go raibh saoráid GSP Plus an AE chun na Pacastáine chun leasa a chéile agus go raibh ról tábhachtach aige i bhfás na trádála idir an dá thaobh. D'athdhearbhaigh sé tiomantas na Pacastáine i leith Choinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhaineann le GSP Plus a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Ba mhór aige freisin tacaíocht an AE don Phacastáin sa troid i gcoinne Phaindéimeach COVID-19.

Ag léiriú díomá dó nuair a ghlac rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le dlíthe toilleas sa Phacastáin, leag an tAire Gnóthaí Eachtracha Qureshi béim ar a thábhachtaí atá sé tuiscint a fháil ar na mothúcháin speisialta agus an urraim atá ag Moslamaigh do phearsantacht an Fháidh Naofa (PBUH). Ní fhéadfaí saoirse cainte a úsáid chun mothúcháin reiligiúnacha daoine eile a ghortú agus caithfear briogadh toiliúil agus gríosú fuath agus foréigean a thoirmeasc go huilíoch. Chuir an tAire Gnóthaí Eachtracha i dtreis go raibh an seineafóibe agus an Ioslamafóibe ag dul i méid agus gur cheart don Phacastáin agus don AE oibriú le chéile ar mhaithe le cómhaireachtála síochánta, agus le chéile idirchreidmheach agus cultúrtha.

Chuir an tAire Gnóthaí Eachtracha Qureshi i bhfios go láidir go bhfuil an tsíocháin agus an chobhsaíocht san Afganastáin fíorthábhachtach chun fís na Pacastáine maidir le comhtháthú eacnamaíoch réigiúnach a bhaint amach. Is mian leis an bPacastáin deireadh a chur le coimhlint na hAfganastáine trí shocrú polaitiúil idirbheartaithe faoi stiúir na hAfganastáine agus faoi úinéireacht na hAfganastáine. Bhí ról lárnach ag an bPacastáin i gcónaí agus é ag éascú phróiseas síochána na hAfganastáine. Is deis stairiúil é an próiseas síochána atá ann faoi láthair agus ba cheart do pháirtithe uile na hAfganastáine oibriú go cuiditheach chun réiteach cuimsitheach, leathan agus cuimsitheach a fháil.

Mhaígh an tAire Gnóthaí Eachtracha Qureshi gurb é aighneas Jammu agus Kashmir an chonstaic aonair is mó i gcónaí maidir le síocháin bhuan mharthanach a thógáil san Áise Theas. In ionad freagairt go dearfach ar overtures na Pacastáine ar son na síochána, bhog an India go haontaobhach agus go mídhleathach chun stádas IIOJK a athrú, ar críoch faoi dhíospóid í atá aitheanta ag na Náisiúin Aontaithe, agus a chuir beocht sa timpeallacht. Bhí sé de dhualgas ar an India timpeallacht chumasúcháin a chruthú. Tá an Phacastáin fós tiomanta do réiteach síochánta díospóid Jammu agus Kashmir de réir rúin agus mhianta Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. Ag cur béime ar fheachtas dífhoirmithe na hIndia i gcoinne na Pacastáine mar a nocht Disinfolab an AE é, áitigh an tAire Gnóthaí Eachtracha ar an AE gan ligean do thríú tíortha ainmneacha a chuid institiúidí a mhí-úsáid.

Chuir Cathaoirleach AFET, FPE David McAllister, ina ráitis béim ar a thábhachtaí atá caidreamh na Pacastáine-AE agus spéis na Parlaiminte an chomhpháirtíocht seo a neartú a thuilleadh. Ghabh sé buíochas leis an Aire Gnóthaí Eachtracha as a mhalartú mionsonraithe tuairimí le Coiste AFET.

Ghlac baill de Choiste AFET agus ceannairí toscaireachtaí maidir le caidreamh le tríú tíortha agus réigiúin páirt sa seisiún. Tá an Coiste AFET 71 ball ar cheann de na Coistí is suntasaí agus is mó tionchair i bParlaimint na hEorpa. Déanann sé maoirseacht agus soláthraíonn sé treoir do Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an AE agus tá ról tábhachtach aige in ábhair a bhaineann le cearta an duine agus saoirsí bunúsacha chomh maith le comhaontuithe idirnáisiúnta an AE a thabhairt chun críche.

Aiseolas

Aiseolas

pakistan

Dúirt an chomhdháil go raibh dlíthe togha na Pacastáine 'cothrom le glanadh eitneach'

foilsithe

on

Dúradh ag comhdháil ar dhlíthe conspóideacha conspóideacha na Pacastáine go raibh an reachtaíocht cothrom le glanadh eitneach. Cé go n-airbheartaíonn siad Ioslam agus íogaireachtaí reiligiúnacha thromlach Moslamach na Pacastáine a chosaint, déantar na dlíthe agus na breithiúna a chur i bhfeidhm go doiléir agus a fhorfheidhmiú go treallach. Mar sin ceadaíonn siad, fiú cuireadh, mí-úsáid agus ciapadh agus géarleanúint mionlach sa Phacastáin, dúradh leis an ócáid ​​i gclub preas na Bruiséile.

Ach, in ainneoin na n-imní sin, tá an tAontas Eorpach “ag cabhrú le híospartaigh” agus caithfear brú a chur ar an bPacastáin a dlíthe a aisghairm. Tharla an chomhdháil ar dhlíthe togha conspóideacha an-chonspóideacha agus cáineadh go forleathan sa Phacastáin, faoi choimirce an Alliance internationale pour. la défense des droits et des libertés.

Pléadh bunús dlí an dlí toilleis, úsáid na ndlíthe chun údar a thabhairt do ghlanadh eitneach agus na héifeachtaí ar leith ar mhná. Ag oscailt na díospóireachta, dúirt Paulo Casada, iar-FPE, bunaitheoir agus stiúrthóir feidhmiúcháin Fhóram Daonlathach na hÁise Theas: “Is ábhar an-tábhachtach é seo agus táimid ag plé leis le fada an lá. Tá daoine á gcúisí maidir le blasphemy gan bunús ar bith leis. Eascraíonn sé seo as ionsaithe ar dhlíodóirí agus an t-atmaisféar go leor fanatical agus áiféiseach sa tír.

Aiseolas

“Caithfidh an AE níos mó a dhéanamh chun aird a tharraingt ar an gceist seo atá níos measa, ní níos fearr.”

Dúirt Jürgen Klute, iar-FPE agus diagaire Críostaí: “Sílim go bhfuil go leor i gcoiteann ag an gCríostaíocht agus ag an Ioslam: an creideamh go gcaithfidh tú láithriú os comhair breithiúnais dhiaga ag deireadh do thréimhse agus mar sin ní mór dúinn argóint láidir a dhéanamh i gcoinne na togha seo. dlíthe. Conas is féidir le duine cinneadh nó meastachán a dhéanamh ar cad is blasphemy ann? Caithfidh tú cinntí den sórt sin a fhágáil le do Dhia. Is féidir linn argóint a dhéanamh i gcoinne na ndlíthe seo ar fhorais chearta an duine agus ar fhorais reiligiúnacha freisin. "

Dúirt Manel Msalmi, Comhairleoir gnóthaí idirnáisiúnta FPEanna Pháirtí an Phobail Eorpaigh i bParlaimint na hEorpa: “Cháin an pharlaimint agus an Coimisiún agus an chomhairle go géar géarleanúint sa Phacastáin. Cúisíodh na céadta faoi na dlíthe seo a dhéanann iarracht urlabhra a theorannú. d’fhéadfaí a fheiceáil go raibh sé maslach. Bhí na dlíthe seo ina bhfadhb i gcónaí ach tá an scéal níos measa. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil dlíthe den sórt sin á n-úsáid i gcoinne mionlach reiligiúnach i stáit mar an Phacastáin. Tá ionsaithe den sórt sin coitianta ar líne freisin go háirithe i gcoinne iriseoirí. D'iarr an Phacastáin fiú dlíthe den sórt sin a thabhairt isteach i dtíortha Moslamacha eile le baghcat stáit ina dtarlaíonn blasphemy. Téann an cleachtas seo lámh ar láimh le díriú ar ghrúpaí reiligiúnacha. Tá mí-úsáid á baint as cearta an duine sa Phacastáin. "

Aiseolas

Ghabh príomhchainteoir eile, Willy Fautré, stiúrthóir, Human Rights Without Frontiers, buíochas leis an lucht eagraithe as aird a tharraingt ar an gceist. Dhírigh sé a bheith ar chás lánúin Chríostaí a cuireadh i bpríosún ó 2013 ar chúiseamh blasphemy sular dhearbhaigh Cúirt Uachtarach na Pacastáine neamhchiontach é agus scaoileadh saor é cúpla mí ó shin. In ainneoin rún ó Pharlaimint na hEorpa i mí Aibreáin ag díriú ar a gcás, níl aon tír AE réidh chun tearmann polaitiúil a dheonú dóibh.

Dúirt sé i mbunachar sonraí HRWF de phríosúnaigh FORB, “tá 47 cás doiciméadaithe againn de chreidmhigh de gach creideamh sa Phacastáin atá i bpríosún ar bhonn na ndlíthe togha." Ina measc seo tá 26 Críostaithe, 15 Moslamach Sunni, 5 Ahmadis agus 1 Moslamach Shia. Dúirt Fautre: "Is cinnte go bhfuil níos mó ann."

Cuireadh pianbhreith báis ar 16 duine, gearradh príosúnacht saoil ar 16 acu, cuireadh 10 sa phríosún le blianta agus tá siad fós ag fanacht le triail agus i gceithre chás ní fios stádas an phríosúnaigh. Tá a fhios go maith cás na hÁise Bibi ar gearradh pianbhreith báis air trí chrochadh in 2010 agus éigiontaíodh é faoi dheireadh mar gheall ar easpa fianaise ag Cúirt Uachtarach na Pacastáine tar éis blianta fada a chaitheamh ar shraith an bháis. Nuair a scaoileadh saor í, chuaigh sí i bhfolach chun nach maraíodh grúpaí antoisceacha í.

Rinne sí iarracht iarratas a dhéanamh ar thearmann sa Fhrainc agus chuig ballstáit eile an AE ach níor thapaigh sí sin. Cuireadh fáilte roimhe i gCeanada. Dúirt Fautre: "Ba mhaith liom anseo díriú ar an bpointe seo."

An 29 Aibreán 2021, ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir le dlíthe toilleis sa Phacastáin, go háirithe cás Shagufta Kausar agus Shafqat Emmanuel, ag rá ina céad phointe: “De bhrí gur cuireadh Shagufta Kausar agus Shafqat Emmanuel, lánúin Chríostaí, i bpríosún i 2013 agus daoradh chun báis é in 2014 as blasphemy; de bhrí gur cúisíodh iad as teachtaireachtaí téacs “diamhaslach” a sheoladh chuig cléir mhosc ag maslú an Prophet Muhammad, ag baint úsáide as cárta sim atá cláraithe in ainm Shagufta; de bhrí go ndiúltaíonn an cúisí gach líomhain go seasta agus go gcreideann siad gur mí-úsáideadh go hoiriúnach a cárta aitheantais Náisiúnta. "

Dúirt Parlaimint na hEorpa go “gcáineann sí go láidir príosúnacht agus pianbhreith Shagufta Kausar agus Shafqat Emmanuel, chomh maith leis an moill leanúnach ar a n-éisteacht achomhairc; iarrann sé ar údaráis na Pacastáine iad a scaoileadh saor láithreach agus gan choinníoll, agus slándáil leordhóthanach a sholáthar dóibh féin agus dá ndlíodóir anois agus tar éis iad a scaoileadh saor; iarrann sí ar Ard-Chúirt Lahore an éisteacht achomhairc a reáchtáil gan mhoill agus an fíorasc a scriosadh de réir chearta an duine ”.

Vótáil thart ar 681 FPE i bhfabhar an rúin agus níor chuir ach trí FPE ina choinne. Dúirt Fautre: “Scaoileadh an lánúin Chríostaí sa deireadh tar éis 8 mbliana a chaitheamh sa phríosún. Tá siad i bhfolach i bhfolach ar mhaithe lena slándáil. Ba mhaith leo anois tearmann sábháilte a fháil i mballstát den AE ach ní bhfuair siad aon mholadh uathu agus tá a n-iarratais ar víosa trí ambasáidí Eorpacha éagsúla gan fhreagairt den chuid is mó nó tá siad diúltaithe toisc go bhfuil siad i bhfolach ar mhaithe lena sábháilteacht, níl aon phost acu agus níl aon chruthúnas ioncaim acu. Níor mhol na misin taidhleoireachta próiseas malartach dóibh chun aslum a fháil. "

Dúirt sé leis an gcomhdháil: “Go dtí seo, ba í an Ghearmáin an t-aon ambasáid a thug freagra oifigiúil ar Shagufta Kausar agus Shafqat Emmanuel ach dúirt siad nach bhféadfaidís aon chúnamh a thabhairt. Tá an fhéidearthacht seo teoranta go cúng do chásanna eisceachtúla a bhfuil tábhacht pholaitiúil eiseamláireach ar leith acu, mar shampla, daoine a bhí gníomhach i gcearta an duine nó in obair freasúra ar bhealach an-sármhaith agus fadbhunaithe agus atá nochtaithe dá réir sin do bhagairt ollmhór dá sláine fhisiceach agus is féidir leis bagairt den sórt sin a sheachaint go hinbhuanaithe trí ligean isteach sa Ghearmáin.

“Is é an t-aon bhealach chun tearmann polaitiúil a iarraidh ná roinnt teorainneacha a thrasnú go mídhleathach agus teacht go tír AE ina bhféadfaidís iarratas a dhéanamh ar thearmann. Ní shamhlaíonn siad réiteach chomh contúirteach sin.

“Arís, sa chás seo, tá ag teip ar bhallstáit an AE cuidiú go nithiúil le Críostaithe géarleanúna atá ag lorg tearmann sábháilte agus cluas bhodhar a chasadh dá n-iarratais. Níl siad réamhghníomhach ná frithghníomhach. Tá a rás constaicí a thosaigh in 2013 sa Phacastáin i bhfad ó shin.

“Tháinig an Ginearál Pervez Musharraf i gcomharbacht ar Zia le tacaíocht na SA agus a gcomhghuaillithe. Ní amháin gur theip ar Musharraf athrú a dhéanamh ar dhlíthe togha na tíre, lig sé do ghrúpaí foircneacha leanúint ag obair faoi ainmneacha nua. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

pakistan

Réabhlóid Fintech ar leac an dorais sa Phacastáin

foilsithe

on

Ba é an líneáil airgid a tháinig leis an bpaindéim coronavirus an t-aistriú tapa i dtreo an dhigitithe in earnálacha éagsúla den gheilleagar a bhí ag gluaiseacht ar luas turtar roimhe seo. Tá cuimsiú airgeadais na gceantar tuaithe ríthábhachtach, go háirithe, le go mbeidh fás geilleagrach níos gasta ag teastáil ón tír, agus tá réabhlóid Fintech ag tairiscint deiseanna chun go leor de na daoine seo nach raibh bancáilte roimhe seo a thabhairt isteach, tuarascálacha Spás Sráidbhaile Domhanda.

Réabhlóid fintech na Pacastáine: Fuaimeanna fionnuar ach an dtuigeann tú cad is brí leis?

Go bunúsach, tagraíonn sé don teicneolaíocht a thacaíonn le seirbhísí baincéireachta agus airgeadais. Ceart go leor, sin tús! Ach céard atá nua faoi seo - níl a fhios againn go léir go bhfuil ríomhairí ag áiritheoirí a thapaíonn siad nuair a thaisceann muid nó a thógann muid airgead tirim ón mbanc.

Aiseolas

Ar a shimplí, b’fhéidir gur chiallaigh sé, ach go bunúsach, tagraíonn an fintech a bhfuilimid ag tagairt dó i gceart do gach teicneolaíocht a chuidíonn leat do riachtanais bhaincéireachta a stiúradh go ginearálta gan cúnamh ó dhuine. Mar sin d’fhéadfadh sé a bheith chomh simplí le d’iarmhéid a sheiceáil nó do chistí a aistriú i d’aip teileafóin.

Cad a chiallaíonn sé don Phacastáin?

Beart Ollmhór. Tá seachtó a seacht faoin gcéad den tír fós gan bhainc go fisiciúil agus gan a bheith san áireamh go airgeadais mar gheall ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear nach féidir le brainsí bainc gach cuid den tír a chumhdach; ag 10 mbrainse in aghaidh gach 100,000 duine fásta, tá clúdach baincéireachta na Pacastáine éadomhain i gcomparáid leis an meán de 16.38 san Áise.

Aiseolas

Ciallaíonn sé sin nach bhfuil rochtain ag líon mór daoine ar mhaoiniú, agus tá gach a mbaineann leis lena n-áirítear, iasachtaí talmhaíochta, iasachtaí tarracóra, iasachtaí innealra, iasachtaí gluaisteán, morgáistí, árachas feirmeoirí, agus forbairt FBManna á bhac ag easpa rochtana le caipiteal agus mar sin de.

Cuireann sé seo cosc ​​ar dhaoine aonair dul i mbun gníomhaíochtaí eacnamaíocha a d’fhéadfadh a saol a athrú agus cuireann sé cosc ​​iomlán ar fhás eacnamaíoch. De réir an tSuirbhé ar Rochtain ar Airgeadas, tá an tír fós bunaithe ar airgead tirim den chuid is mó.

Níl ach 23% de dhaonra aosach na Pacastáine ag a bhfuil rochtain ar sheirbhísí foirmiúla airgeadais, agus níos lú fós, níl cuntas bainc ach ag 16% de Phacastáin aosaigh. D'aistrigh imeacht na hEala Duibhe ar a dtugtar COVID-19 tíortha mar an Phacastáin go tapa san aonú haois is fiche san earnáil airgeadais.

Cuireadh bainc a bhí ag plodáil leo agus a bhí ag caint faoi sparán digiteach, baincéireacht gan brainse chun gnímh láithreach mar spreag siad tomhaltóirí chun ‘fanacht sábháilte agus fanacht sa bhaile’ agus a gcuid seirbhísí baincéireachta idirlín a úsáid; ghníomhaigh sé mar chatalaíoch urghnách don digitiú agus don ríomhthráchtáil.

Sheol rialtas PTI “tionscnamh Digiteach sa Phacastáin” a chuimsíonn gach earnáil, lena n-áirítear talmhaíocht, cúram sláinte, oideachas, trádáil, tráchtáil, seirbhísí rialtais, agus seirbhísí airgeadais.

Cuireadh airgead ollmhór a caitheadh ​​faoi chlár Ehsaas mar íocaíochtaí digiteacha, agus d’úsáid an rialtas é seo (íocaíochtaí rialtais go duine (G2P)) mar dheis chun na pobail a bhí gan bhainc roimhe seo a fháil san earnáil airgeadais.

Rinne digitiú na Pacastáine luasghéarú logartamach, de réir mar a bhí gá le réitigh dhigiteacha, go háirithe le linn an ghlasála. Tá Banc Stáit na Pacastáine ag tiomáint trí athrú níos gasta freisin agus íocaíochtaí láithreacha ar fáil trína gcóras Raast.

Bhí tionchar ag Fintech ar go leor réimsí cosúil le Baincéireacht, Árachas, Iasachtaí, Airgeadas Pearsanta, Íocaíochtaí Leictreacha, Iasachtaí, Caipiteal Fiontair, agus Bainistíocht Saibhreas, chun cúpla ceann a ainmniú. Tá go leor gnólachtaí nuathionscanta nua tosaithe sa réimse agus tá imreoirí seanbhunaithe glactha acu féin, ag cruthú timpeallacht iomaíoch go minic a théann chun leasa tomhaltóirí.

De réir MarketScreener, táthar ag súil gur fiú $ 26.5 trilliún an earnáil airgeadais dhomhanda i 2022, agus is fiú thart ar 1 faoin gcéad den tionscal an tionscal Fintech.

De réir staidéir Goldman Sachs, measadh go bhféadfadh an tionscal fintech domhanda cur isteach ar suas le $ 4.7trn d’ioncam ó sheirbhísí airgeadais bríce-agus-moirtéal sa deireadh. Mheas PwC in 2020 go mbeadh suas le 28% de na seirbhísí baincéireachta agus íocaíochta i mbaol cur isteach mar gheall ar mhúnlaí nua gnó a chruthaigh fintech.

Fintech sa Phacastáin

De réir Údarás Teileachumarsáide na Pacastáine, úsáideann 101 milliún duine an t-idirlíon sa Phacastáin, tá rochtain ag 46% ar sheirbhísí leathanbhanda agus tá naisc soghluaiste ag 85% de dhaonra na Pacastáine arb ionann iad agus 183 milliún síntiús soghluaiste, treá ard sa daonra.

Cuireann an Phacastáin deiseanna gnó ollmhóra ar fáil in earnáil na n-íocaíochtaí do bhainc agus d’eintitis fintech eile, lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta agus telcos, chun leas a bhaint as an bhfód ard soghluaiste sa tír trí sheirbhísí airgeadais a thairiscint trí ghléasanna soghluaiste, aipeanna agus seirbhísí gréasáin.

D’fhéadfaí sparán leictreonach a úsáid le haghaidh idirbhearta íocaíochta éagsúla mar íocaíochtaí a fháil lena n-áirítear seoltáin, pá, agus billí a íoc in éineacht le breisithe teileafóin. De réir McKinsey Consulting, is féidir leis an gcostas a bhaineann le cuntais dhigiteacha a thairiscint do chustaiméirí a bheith 80-90 faoin gcéad níos ísle ná brainsí fisiciúla a úsáid.

Bhuail Neobanks an tír roinnt blianta ó shin nuair a thuig na fathaigh teileachumarsáide go bhféadfaidís dul isteach sa tionscal seo agus dúshlán a thabhairt do na bainc thraidisiúnta. Go bunúsach is bainc bunaithe ar an idirlíon iad Neobanks ar bainc fhíorúla iad a oibríonn go heisiach ar líne gan líonraí brainse fisiciúla traidisiúnta agus aon cheann de na costais a ghabhann leis seo.

De réir tuarascála ón mBanc Domhanda 2019, feicfidh borradh faoi $ 36 billiún i Seirbhísí Airgeadais Digiteacha na Pacastáine, ag cur 7% leis an OTI má thugtar isteach geata íocaíochtaí miondíola fíor-ama.

Faoi láthair, níl léim mhór déanta ag baincéireacht gan brainse, fiú leis na cuideachtaí teileachumarsáide; amhail Márta 2021, bhí na meán-idirbhearta laethúla fós thart ar 6,604,143, agus ní raibh ach líon iomlán na n-idirbheart le linn na ráithe ach 594 milliún, agus luach na n-idirbheart timpeall RS. 1.8 trilliún.

Cé a fhreastalóidh ar dhaoine gan seirbhís?

De réir tuarascála ón mBanc Domhanda in 2016, deir 27.5 milliún duine fásta sa Phacastáin go bhfuil an t-achar chuig institiúid airgeadais ina bhac suntasach ar rochtain a fháil ar sheirbhísí airgeadais. Chuir teacht na soláthraithe baincéireachta gan brainse isteach sa mhargadh thart ar 180,000 gníomhaire gníomhach ó 2008 leis na 100,000 brainse bainc atá ann, ach ní chuidíonn sé seo ach le ganntanas na bpointí tadhaill airgeadais don daonra.

Thairis sin, léirítear i dtuarascáil Karandaz go dtugann bainc 80 faoin gcéad de na seirbhísí airgeadais atá ann fós agus nach bhfreastalaíonn siad ach ar 15 faoin gcéad den daonra. De réir a chéile, i margaí ina bhfuil an ganntanas soláthraithe seirbhíse airgeadais seo ann, feicimid gnólachtaí nuathionscanta ag teacht isteach chun an riachtanas seo a sholáthar do sheirbhísí íocaíochta ceangailte níos tapa, éifeachtúla gan aon frill, go háirithe i measc gnólachtaí beaga agus meánmhéide agus daoine aonair gan bhainc.

Ó thug an SBP rialacháin na hInstitiúide Airgid Leictreonach (EMI) isteach in Aibreán 2019, tá roinnt gnólachtaí nuathionscanta atá bunaithe sa Phacastáin tar éis dul chuig an SBP lena gceadú - lena n-áirítear Finja, Nayapay, Sadapay, agus AFT - tá siad uile ag céimeanna difriúla formheasa ó fháil a ceadú píolótach chun ceadú i bprionsabal ón SBP.

Tá níos mó gnólachtaí nuathionscanta fintech agus cuideachtaí eile ag ullmhú chun ceadúnais IEA a fháil chun acmhainn na seirbhísí airgeadais digiteacha a dhíghlasáil. Ní cheadaíonn an ceadúnas IEA ach do fintechs teorainneacha idirbheartaíochta laethúla agus míosúla a sholáthar do chustaiméirí.

Ní cheadaítear dóibh aon táirgí iasachta nó coigiltis a sheachadadh; cuideachtaí ar mian leo déanamh freisin a gcaithfidh baincéireacht gan brainse a roghnú nó iarratas a dhéanamh ar institiúid airgeadais neamhbhaincéireachta (NBFI) ag Coimisiún Urrúis agus Malartaithe na Pacastáine (SECP).

Ba é Finja an chéad fintech le déanaí chun an dá cheadúnas rialála a fháil: ceadúnas IEA faoi raon an SBP agus ceadúnas iasachta do NBFC (cuideachta airgeadais neamhbhainc) faoin SECP. Níl gach fintech ag iarraidh dul san iomaíocht le bainc.

Tá Finja, mar shampla, ag tógáil comhpháirtíochtaí le bainc trí chomhoibriú leo agus táirgí iasachta agus íocaíochta a chruthú chun freastal ar dheighleog nár dhírigh siad roimhe seo.

Le déanaí, d’infheistigh HBL $ 1.15m i Finja, ag rá go ndéanfadh sé seo an banc a atheagrú go réamhghníomhach le bheith ina “chuideachta teicneolaíochta le ceadúnas baincéireachta”. Thug an banc dá aire go bhfreastalódh infheistíocht i Finja ar dhá cheann de thosaíochtaí straitéiseacha an bhainc, eadhon, infheistíochtaí a dhéanamh i gcuimsiú airgeadais dhigiteach agus i gcuideachtaí airgeadais forbartha a bhfuil baint acu le talmhaíocht agus FBManna.

Ó Aibreán 2020, mhéadaigh Finja a phunann iasachtaí digiteacha faoi 550%, ag íoc amach níos mó ná 50,000 iasacht dhigiteach d’fhiontair, do ghnóthais bheaga agus do mheánfhiontair. Níl aon amhras ach go bhfuil fonn ar an SBP a chinntiú go gcuidíonn cuideachtaí fintech lena gcuspóir cuimsiú airgeadais a mhéadú trí chreataí íocaíochtaí digiteacha nua agus nuálacha go minic.

Soláthraíonn rialacháin 2019 creat soiléir do IEAanna atá ag iarraidh freastal ar an bpobal agus a leagann síos íoschaighdeáin agus riachtanais seirbhíse do na cuideachtaí seo chun a chinntiú go dtugtar seirbhísí íocaíochta do thomhaltóirí go láidir agus go costéifeachtach agus go soláthraíonn siad bunlíne do chosaint custaiméirí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Imran Khan: Tá an Phacastáin réidh le bheith mar chomhpháirtí ar son na síochána san Afganastáin, ach ní óstáilfimid bunáiteanna na SA

foilsithe

on

Tá an Phacastáin réidh le bheith mar chomhpháirtí ar son na síochána san Afganastáin leis na Stáit Aontaithe - ach de réir mar a tharraingíonn trúpaí na SA siar, seachnóimid tuilleadh coimhlinte a chur i mbaol, scríobhann Imran Khan.

Tá an spéis chéanna ag ár dtíortha sa tír sin atá ag fulaingt le fada: socrú polaitiúil, seasmhacht, forbairt eacnamaíoch agus séanadh aon tearmann do sceimhlitheoirí. Cuirimid i gcoinne aon táthcheangail mhíleata ar an Afganastáin, nach mbeidh ann ach fiche nó tríocha bliain de chogadh cathartha, toisc nach féidir leis an Taliban a bhuachan ar fud na tíre ar fad, agus fós caithfear é a áireamh in aon rialtas chun go n-éireoidh leis.

San am atá caite, rinne an Phacastáin botún trí roghnú idir páirtithe cogaíochta na hAfganastáine, ach tá sé foghlamtha againn ón eispéireas sin. Níl aon rogha againn agus oibreoimid le rialtas ar bith a thaitníonn le muinín mhuintir na hAfganastáine. Cruthaíonn an stair nach féidir an Afganastáin a rialú ón taobh amuigh riamh.

Aiseolas

D’fhulaing ár dtír an oiread sin ó na cogaí san Afganastáin. Maraíodh níos mó ná 70,000 Pacastáine. Cé gur chuir na Stáit Aontaithe $ 20 billiún i gcabhair, tá caillteanais do gheilleagar na Pacastáine níos mó ná $ 150bn. Triomaíodh an turasóireacht agus an infheistíocht. Tar éis di dul isteach in iarracht na SA, díríodh ar an bPacastáin mar chomhoibritheoir, rud a d’fhág go raibh sceimhlitheoireacht i gcoinne ár dtíre ó Phacastáin Tehreek-e-Taliban agus grúpaí eile. Níor bhuaigh ionsaithe dróin na SA, a thug mé foláireamh ina gcoinne, an cogadh, ach chruthaigh siad fuath do Mheiriceánaigh, ag dul in olcas na ngrúpaí sceimhlitheoireachta i gcoinne an dá thír againn.

Cé go D'áitigh mé le blianta nach raibh aon réiteach míleata san Afganastáin, chuir na Stáit Aontaithe brú ar an bPacastáin den chéad uair ár gcuid trúpaí a chur isteach sna ceantair treibhe semiautonomous atá ar theorainn na hAfganastáine, ag súil go bréagach go gcuirfeadh sé deireadh leis an insurgency. Ní dhearna, ach chuir sé leath de dhaonra na gceantar treibhe in áit go hinmheánach, 1 milliún duine i Waziristan Thuaidh amháin, agus na billiúin dollar damáiste déanta agus sráidbhailte iomlána scriosta. Mar thoradh ar an damáiste “comhthaobhachta” do shibhialtaigh san ionradh sin rinneadh ionsaithe féinmharaithe i gcoinne arm na Pacastáine, ag marú go leor níos mó saighdiúirí ná mar a chaill na Stáit Aontaithe san Afganastáin agus san Iaráic le chéile, agus iad ag pórú níos mó sceimhlitheoireachta inár gcoinne. I gCúige Khyber Pakhtunkhwa amháin, dúnmharaíodh 500 póilín Pacastánach.

Tá níos mó ná 3 mhilliún Afganach ann dídeanaithe inár dtír - má tá cogadh cathartha breise ann, in ionad socrú polaitiúil, beidh i bhfad níos mó dídeanaithe ann, na ceantair tosaigh ar ár dteorainn a dhíchobhsú agus a lagú níos mó. Is as grúpa eitneach Pashtun an chuid is mó den Taliban - agus tá níos mó ná leath de na Pashtuns ina gcónaí ar ár taobh den teorainn. Táimid fiú anois ag fálú na teorann oscailte stairiúil seo beagnach go hiomlán.

Aiseolas

Dá n-aontódh an Phacastáin óstáin na Stát Aontaithe a óstáil, chun an Afganastáin a bhuamáil, agus cogadh cathartha na hAfganastáine ina dhiaidh sin, dhíreodh sceimhlitheoirí ar an bPacastáin díoltas a fháil arís. Ní féidir linn é sin a dhéanamh. Tá praghas ró-throm íoctha againn cheana féin. Idir an dá linn, mura bhféadfadh na Stáit Aontaithe, leis an meaisín míleata is cumhachtaí sa stair, an cogadh a bhuachan ón taobh istigh den Afganastáin tar éis 20 bliain, conas a dhéanfadh Meiriceá é ó bhunáiteanna inár dtír?

Is ionann leasanna na Pacastáine agus na Stát Aontaithe san Afganastáin. Teastaíonn síocháin idirbheartaithe uainn, ní cogadh cathartha. Teastaíonn cobhsaíocht uainn agus deireadh leis an sceimhlitheoireacht atá dírithe ar ár dhá thír. Tacaímid le comhaontú a chaomhnaíonn na gnóthachain forbartha a rinneadh san Afganastáin le fiche bliain anuas. Agus teastaíonn uainn go bhforbróidh forbairt eacnamaíoch, agus trádáil agus nascacht mhéadaithe i Lár na hÁise, ár ngeilleagar. Rachaimid go léir síos an draein má bhíonn cogadh cathartha breise ann.

Sin é an fáth go bhfuil go leor ardú trom taidhleoireachta déanta againn chun an Taliban a thabhairt chuig an tábla caibidlíochta, ar dtús leis na Meiriceánaigh, agus ansin le rialtas na hAfganastáine. Tá a fhios againn má dhéanann an Taliban iarracht bua míleata a dhearbhú, beidh doirteadh fola gan deireadh mar thoradh air. Tá súil againn go dtaispeánfaidh rialtas na hAfganastáine níos mó solúbthachta sna cainteanna, agus go stopfaidh siad an milleán a chur ar an bPacastáin, agus muid ag déanamh gach rud is féidir a dhéanamh gan gníomh míleata a dhéanamh.

Sin é an fáth freisin go raibh muid mar chuid de le déanaí "Comhráitis leathnaithe Troika ”, in éineacht leis an Rúis, an tSín agus na Stáit Aontaithe, ag dearbhú gan athbhrí go gcuirfeadh gach duine againn i gcoinne aon iarracht rialtas a fhorchur le fórsa i Kabul, agus go mbainfeadh sé rochtain na hAfganastáine ar an gcúnamh eachtrach a bheidh ag teastáil uaidh.

Is iad na comhráitis seo an chéad uair a labhair ceathrar de chomharsana agus chomhpháirtithe na hAfganastáine le guth amháin ar an gcuma ar chóir a bheith i socrú polaitiúil. D’fhéadfadh dlúthdhiosca réigiúnach nua don tsíocháin agus don fhorbairt sa réigiún a bheith mar thoradh air seo, a bhféadfadh riachtanas faisnéis a roinnt agus oibriú le rialtas na hAfganastáine chun bagairtí sceimhlitheoireachta atá ag teacht chun cinn a chomhrac. Gheall comharsana na hAfganastáine gan cead a thabhairt a gcríoch a úsáid in aghaidh na hAfganastáine nó aon tír eile, agus gheallfadh an Afganastáin an rud céanna. D’fhéadfadh tiomantas a bheith mar thoradh ar an dlúthdhiosca freisin chun cabhrú le hAfganaigh a dtír a atógáil

Creidim gurb í an nascacht eacnamaíoch agus an trádáil réigiúnach a chur chun cinn an eochair chun síocháin agus slándáil bhuan a chaitheamh san Afganastáin. Tá gníomh míleata breise futile. Má roinnimid an fhreagracht seo, beidh an Afganastáin comhchiallach leis an “Cluiche Mór”Agus d’fhéadfadh iomaíocht réigiúnach teacht chun cinn ina ionad sin mar mhúnla de chomhoibriú réigiúnach.

Is é Imran Khan príomh-aire na Pacastáine. Foilsíodh den chéad uair i An Washington Post.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending