Ceangail le linn

NATO

An bhfuil an tIarthar réidh chun an spás Eoratlantach a chosaint? 

ROINN:

foilsithe

on

Ba cheart do NATO cuireadh a thabhairt don Úcráin dul chuig cosán soiléir le ballraíocht ag Cruinniú Mullaigh Washington, scríobh Lesia Ogryzko agus Maurizio Geri.

Ní hamháin gur ceiliúradh é Cruinniú Mullaigh NATO Washington i mí Iúil ar chomóradh 75 bliain NATO ach is deis ríthábhachtach é freisin machnamh a dhéanamh ar stair na Comhghuaillíochta agus athmheasúnú a dhéanamh ar a ról agus a éifeachtúlacht maidir le limistéar Eora-Atlantach a chosaint le linn na n-amanna dúshlánacha seo. Ó 2022 i leith, ní hamháin gur thacaigh NATO leis an Úcráin, an chéad tír Eorpach a ndearnadh ionradh uirthi ón Dara Cogadh Domhanda, ach nochtadh Coincheap Straitéiseach nua freisin a d’admhaigh den chéad uair nach bhfuil an limistéar Eora-Atlantach faoi shíocháin. D'aithin an coincheap nua seo Cónaidhm na Rúise mar an bhagairt dhíreach is suntasaí, agus an tSín ag cruthú dúshláin sistéamacha níos leithne.

Le linn Chruinniú Mullaigh Vilnius 2023, dhearbhaigh NATO go bhfuil "todhchaí na hÚcráine i NATO" ach níor leag sé amach cosán soiléir do bhallraíocht na hÚcráine. Cé gur bhunaigh an cruinniú mullaigh comh-Chomhairle NATO-Úcráin, níor sholáthair sé na ráthaíochtaí slándála a d'iarr an Úcráin, agus níor shocraigh sé amlíne do bhallraíocht ionchasach na hÚcráine. Dá bhrí sin, ba cheart don chruinniú mullaigh atá le teacht aghaidh a thabhairt ar an dá ghné ríthábhachtacha sin: ráthaíochtaí soiléire slándála a leagan síos don Úcráin agus plean oibre nithiúil a leagan amach dá ballraíocht.

Go teoiriciúil, níl aon srianta foirmeálta ar cuireadh a thabhairt do stáit atá ag cogadh dul isteach i NATO. Níl an Comhaontas ag súil le Plean Gníomhaíochta Ballraíochta agus mar sin d’fhéadfadh sé leas a bhaint as nós imeachta aontachais mear don Úcráin, ach tá bacainn phraiticiúil ann: easpa toil pholaitiúil i measc roinnt ball de NATO. 

Mar muid Scríobh bliain ó shin, bheadh ​​amlíne sainmhínithe go soiléir agus céimeanna dá aontachas ag baint le toradh nach mbeadh sásúil don Úcráin, gan brath ar scor den chogaíocht. 

Ní chuireann aon riail nó rialachán de chuid NATO cosc ​​ar thír atá ag cogadh dul isteach sa Chomhghuaillíocht. Is tógáil pholaitiúil nó leithscéal áisiúil é an smaoineamh nach féidir le stát dul isteach i NATO le linn aimsir an chogaidh ná mar réaltacht dhlíthiúil. Is dócha go n-eascraíonn an mhíthuiscint seo ón mbliain 1995 Staidéar Méadaithe NATO, a thugann le tuiscint gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag tíortha atá ag lorg ballraíochta de NATO, díospóidí eitneacha nó críochach a réiteach go síochánta sula dtabharfar cuireadh dóibh. Rinne an Úcráin iarracht chomhbheartaithe é seo a dhéanamh trí pháirt a ghlacadh i bpróiseas Mhionsc agus i bhformáid na Normainne chun teacht ar réiteach síochánta ar an gcoinbhleacht. Mar sin féin, in ainneoin breis agus 200 babhta de chainteanna agus roinnt comhaontuithe sos comhraic leis an Rúis ó 2014 go 2022, sháraigh an Rúis na comhaontuithe sin agus rinne ionradh ar an Úcráin in 2022, rud a chruthaíonn nach dtuigeann sí ach fórsa, ní cainteanna síochána.

Mar sin féin, i bhfianaise na timpeallachta polaitiúla atá sa Ghearmáin agus sna Stáit Aontaithe faoi láthair, is féidir nach bhfaighidh an Úcráin cuireadh chuig NATO ach oiread ag cruinniú mullaigh Washington atá le teacht. Cuireann an cinneadh seo teachtaireacht chontúirteach chuig an Rúis agus baineann sé an bonn de neart na Comhghuaillíochta ar dhá bhealach shuntasacha.

Aiseolas

Ar an gcéad dul síos, is bagairt do shlándáil an réigiúin thrasatlantaigh ar fad é braistint na heasaontacht agus eagla i measc bhallstáit NATO. Tá an chuma ar an nGearmáin agus ar na Stáit Aontaithe go bhfuil leisce orthu mar gheall ar faitíos roimh ghéarú, rannpháirtíocht chogaidh, agus an poitéinseal le haghaidh an tríú cogadh domhanda. Cuireann an eagla seo laige in iúl, a bhféadfadh an Rúis leas a bhaint as.

Ar an dara dul síos, sainaithníonn Coincheap Straitéiseach NATO gurb í an Rúis an bhagairt is suntasaí agus is dírí ar shlándáil a ball. Má theipeann ar NATO cuireadh agus tacaíocht leordhóthanach a thabhairt don tír—an Úcráin—atá ar thús cadhnaíochta in aghaidh an bhagairt seo, comharthaíonn sé nach bhfuil an Chomhghuaillíocht tiomanta go hiomlán dá cuspóirí straitéiseacha féin.

Chun comhartha láidir a chur chuig an Rúis agus tiomantas soiléir a léiriú don Úcráin a chosaint, ní mór do thíortha NATO dhá bheart a dhéanamh. Ar dtús, ní mór dóibh a aithint nach cogadh in aghaidh na hÚcráine amháin é seo ach in aghaidh an Iarthair i gcoitinne. Tríd an gcoinbhleacht seo a láimhseáil mar ghéarchéim eiseach san Iarthar, cuirfear le bearta níos cinntithí go huathoibríoch. Ar an dara dul síos, caithfidh NATO agus a bhallstáit féachaint ar an Úcráin mar chuid lárnach den chomhghuaillíocht Thiar a chuidíonn leis an Iarthar é féin a chosaint. Nuair a ghlactar leis na peirspictíochtaí seo, is dócha go mbeidh freagairt NATO níos láidre agus níos aontaithe.

Maidir leis an gcéad phointe, ní thuigeann go leor ciorcail pholaitiúla san Iarthar go fóill go bhfuil ionsaí na Rúise dírithe ar an Iarthar ina iomláine. In ainneoin go leor ionsaithe hibrideacha, lena n-áirítear cibear-ionsaithe, briogadh míleata, breabaireacht pholaitiúil, spiaireacht mhuirí, agus sabotage, ní dhéanann go leor san Iarthar an bhagairt a mheas faoina luach. Bhí blianta de chogaíocht hibrideach roimh ionradh iomlán na hÚcráine. D’fhéadfadh go mbeadh na tíortha san Iarthar a bhraitheann slán sábháilte gan na hionsaithe hibrideacha seo a aithint mar réamhtheachtaithe do choinbhleacht mhíleata níos leithne.

Maidir leis an dara pointe, féachann roinnt tíortha, go háirithe an Ghearmáin, ar thacaíocht don Úcráin mar dhearmad comhbhabhtáil lena slándáil féin. Tá an meon meon seo lochtach. Trí chuidiú leis an Úcráin í féin a chosaint, tuigeann tíortha mar an Fhrainc go bhfuil a slándáil féin á cosaint acu freisin. Tá an Fhrainc tar éis bogadh i dtreo ról ceannaireachta i gcomhrialtas na dtoilteanach mar a thugtar air, rud a léiríonn tuiscint gheopholaitiúil níos leithne. Ní mór do thíortha Eorpacha eile an dearcadh seo a ghlacadh agus gníomhú dá réir.

Go deimhin, d’fhéadfadh NATO agus a bhallstáit níos mó a dhéanamh chun tacú leis an Úcráin agus, sa deireadh, iad féin, ráthaíochtaí slándála a thabhairt fad a bhíonn an Úcráin ag fanacht ar bhallraíocht iomlán. Seachas táirgeadh míleata agus cúnamh don Úcráin a mhéadú, d’fhéadfaí rannpháirtíocht níos dírí a mheas, go háirithe i bhfianaise fhreagairt an Iarthair le déanaí ar ionsaithe na hIaráine ar Iosrael. Ceadaíonn an dlí idirnáisiúnta féinchosaint agus cuireann sé meicníochtaí ar fáil do thíortha chun cúnamh míleata a iarraidh ar dhaoine eile. D’fhéadfaí an cúnamh seo a thabhairt mar chabhair do thír atá faoi ionsaí, rud a léiríonn tactics na Rúise sa tSiria, san Abcáis, san Oiséit Theas, agus sna “Daon-Phoblacht Donetsk” agus “Daon-Phoblacht Luhansk” mar a thugtar orthu.

D’fhéadfadh an Pholainn agus an Rómáin na spéartha a dhúnadh thar Iarthar agus Iardheisceart na hÚcráine, faoi seach, agus d’fhéadfadh an Fhrainc, mar cheannaire i gcomhrialtas na ndaoine toilteanach,, mar shampla, aerspás na hÚcráine a phatról lena scairdeanna Mirage. Léireodh gníomhartha den sórt sin fíorcheannaireacht agus tiomantas do luachanna NATO. Tá na céimeanna seo ríthábhachtach chun tacú le bua na hÚcráine agus chun athdhearbhú a dhéanamh ar an mbonn go bhfuil an cogadh in aghaidh an Iarthair chomhchoiteann.

Seachas na ráthaíochtaí slándála seo, áfach, is é an chéad chéim ná tiomantas na Comhghuaillíochta a léiriú oscail doirse 'd'aon tír Eorpach atá in ann gealltanais agus oibleagáidí na ballraíochta a dhéanamh agus rannchuidiú le slándáil sa limistéar Eora-Atlantach', ag tabhairt cuireadh don Úcráin teacht chuig ballraíocht NATO le hamlíne shoiléir. An mbeidh ceannairí reatha an Iarthair suas leis an tasc?

údair:

Lesia Ogryzko, Comhalta Cuairte ECFR/Comhalta an Ionaid Straitéisí Cosanta, an Úcráin

Maurizio Geri, Comhalta Marie Curie an AE/taighdeoir iardhochtúireachta GMU, SAM

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending