Ceangail le linn

Gnó

Rinneadh éascaíocht ar mhicrea-mhaoiniú

ROINN:

foilsithe

on

Microfinance Éasca, an institiúid mhicreamhaoiniúcháin is mó ceadúnas i bPoblacht an Aontais de chuid Myanmar, a chruthaigh gnólacht infheistíochta ceanncheathrú Hong Cong Meridian Capital Limited in 2015. Shuigh an POF Frank Snieders síos chun labhairt leis Tuairisceoir AE.

Cén fáth ar cruthaíodh Microfinance Easy i Maenmar? Cad a dhéanann Maenmar speisialta ó thaobh micreamhaoiniúcháin de?

Ar ais in 2015, nuair a thosaigh an tionscadal micreamhaoiniúcháin, ba é Myanmar an rogha is loighciúla d'infheistíocht in institiúid micreamhaoiniúcháin: bhí an tír tar éis an domhan a oscailt le déanaí agus bhí daonra mór aosach de níos mó ná 34 milliún duine aici, agus dhá thrian díobh tuillte níos lú ná 75 $ sa mhí. Ní raibh rochtain ag thart ar 80% den daonra ar sheirbhísí airgeadais foirmiúla: bhí siad eisiata nó ag brath ar sheirbhísí airgeadais neamhfhoirmiúla an-daor, rud a chruthaigh deis ollmhór d'institiúidí Micreafhánaíochta dea-chleachtais a thairgeann seirbhísí airgeadais ar phraghas réasúnta atá oiriúnaithe do riachtanais micrea-fhiontraithe.

Conas a chuirfeá síos ar an timpeallacht mhicrichreidmheasa i Maenmar roimh iontráil an EM?

Go leor tearc-chosanta, go háirithe taobh amuigh de na cathracha móra mar Yangon agus Mandalay. Bhí líon na MFInna teoranta, agus bhí líon na gcliant agus méid na punainne iasachta íseal. Bhí sé seo i bpáirt mar gheall ar thimpeallacht rialála an-neamhfhabhrach: cuireadh uasteorainn na hiasachta ag an am le 500,000 Kyats (thart ar USD 420), ní raibh rochtain ar mhaoiniú seachtrach, agus ní raibh aon cheadúnais glactha taisce ann. Go bunúsach maoiníodh gach MFI trí Chothromas, Deontais agus tuilleamh coimeádta. Ach bhí margadh ollmhór ann do tháirgí micreamhaoiniúcháin agus bhí cultúr aisíocaíochta creidmheasa an-láidir ann cheana féin.

Cad atá tú ag iarraidh a bhaint amach?

Aiseolas

Chun Easy Microfinance a dhéanamh mar chúig institiúid micreamhaoiniúcháin den scoth sa tír. D'oscail muid ár gcéad bhrainse i mí Dheireadh Fómhair 2016 agus d'eisíomar ár gcéad iasachtaí mí ina dhiaidh sin agus go bunúsach bhí muid ag feidhmiú beagán níos mó ná 3 bliana. Sna trí bliana seo tá gréasán de 22 brainse tógtha againn i 7 Stát, a fhostaíonn beagnach 600 ball foirne. Sna 3 bliana sin + tá beagnach 400 iasacht íoctha againn freisin le haghaidh toirt iomlán de níos mó ná 160 billiún kyats (thart ar USD 100 milliún) agus táimid ag freastal ar 150,000 cliant gníomhach faoi láthair trí phunann iasachta gan íoc de níos mó ná 50 billiún kyats (faoi USD 34 milliún). Tugann sé seo dúinn an-ghar do na 10 MFI is fearr sa mhargadh cheana féin; agus táimid fós ag glacadh sciar den mhargadh gach mí.

Cad iad príomhthréithe an éiteas EM?

Creidim go láidir sa mhéid is maith linn an cur chuige ‘Éasca’ a ghlaoch air: táirgí atá furasta a thuiscint, atá inrochtana go héasca agus a sheachadtar go héifeachtúil a bhuíochas le digitiú ach atá spreagúil agus spraíúil freisin don fhoireann a bhaineann úsáid as an teicneolaíocht agus a bhfuil go leor seansanna dul chun cinn san eagraíocht toisc go n-earcaíonn an chuideachta go seachtrach ag an leibhéal iontrála den chuid is mó agus go n-úsáideann sí ardú céime inmheánach chun poist níos airde a líonadh bunaithe ar fhiúntas, beag beann ar inscne, cine nó reiligiún.

Is institiúid micreamhaoiniúcháin é Easy Microfinance a chreideann i gcumhachtú daoine trí rochtain ar chaipiteal. Conas a dhéanfá idirdhealú a dhéanamh idir EM agus institiúidí micreamhaoiniúcháin eile?

Tá sé éasca idirdhealú a dhéanamh idir institiúidí Micreamhaoiniúcháin eile in Myanmar trína chur chuige saor ó dhrugaí cliant-lárnaithe agus trí theicneolaíocht nua-aimseartha a úsáid chun seachadadh éifeachtach agus obair leantach a dhéanamh: tá táibléid feistithe ag ár n-oifigigh chreidmheasa agus tá an próiseas creidmheasa beagnach gan pháipéar: tá an fhaisnéis uile gafa agus stóráilte go digiteach, agus mar thoradh air sin tá próiseas creidmheasa tapa agus éifeachtúil. Ina theannta sin, déanaimid rudaí éasca do na cliaint: ní cheanglaítear orthu aon doiciméid a sholáthar nó aon riachtanais mhaorlathacha a chomhlíonadh agus ní éilímid orthu freastal ar chruinnithe seachtainiúla nó míosúla. Ar deireadh, déanaimid cinnte go bhfuil na hiasachtaí a chuirimid ar fáil dár gcliaint in oiriúint dá riachtanais ghnó agus dá n-acmhainn aisíocaíochta ag cinntiú go gcabhraíonn na hiasachtaí seo lena ngnólachtaí fás agus go seachnóidh cliaint rófhiachas.

Déantar cur síos ar do chuid iasachtaí mar 'saor ó dhrochdhíobháil'; cad is brí leis seo? 

Ciallaíonn sé nach bhfuil mórán ualaigh ar ár gcliaint (ionchasacha): is beag ama a bhíonn á iarraidh againn uathu sa phróiseas creidmheasa; ní cheanglaítear orthu aon doiciméid nó pictiúir a sholáthar agus ní cheanglaítear orthu freastal ar chruinnithe seachtainiúla nó démhíosúla nó iad a aisíoc ar bhonn seachtainiúil nó démhíosúil, ag soláthar níos mó ama do na fáltais iasachta a úsáid ina ngnóthaí ó bíonn aisíocaíochtaí míosúil.

Conas a chinntíonn tú go n-aisíoctar iasachtaí má tá siad tapa agus furasta a fháil? Conas is féidir leat a bheith muiníneach go n-aisíocfar iasachtaí? 

Mar gheall ar ár bpróiseas frithgheallta críochnúil lena n-áirítear measúnú ar an acmhainn aisíocaíochta chomh maith le toilteanas charachtar / aisíocaíochta agus cobhsaíocht gach iarratasóir. Tugann Oifigigh Chreidmheasa Micreamhaoiniúcháin Éasca cuairt ar shuíomh gnó agus baile gach iarrthóra agus tógann siad sreabhadh airgid mionsonraithe den aonad teaghlaigh chun a chinntiú go bhfuil an cumas ag an iarratasóir aisíoc a dhéanamh. Cuimsíonn an próiseas a lán seiceálacha ar dhíolacháin, ceannacháin, costais agus caighdeán maireachtála teaghlaigh chomh maith le seiceáil ar stair chreidmheasa agus iompar íocaíochta na n-iarratasóirí. Ina theannta sin, le hiasachtaí grúpa, tá tras-ráthaíocht idir baill an ghrúpa a thugann gealltanas íoc i gcásanna nuair a mhainníonn ball; agus i gcás iasachtaí aonair tá comhiarratasóir agus ráthóir ann a chaithfidh íoc as má mhainníonn an t-iasachtaí.

Cad é do chóimheas NPL?

De ghnáth sainítear NPLanna mar iasachtaí atá 90+ lá i riaráistí. Thógfadh an cóimheas príomhshuim iomlán na n-iasachtaí sin mar chéatadán den phunann iasachta iomlán gan íoc. Maidir le Micreamhaoiniú Éasca amhail deireadh mhí na Nollag 2019, is é seo 0.09%. Mar sin féin, ó thaobh na bainistíochta de, tá an céatadán seo níos lú spéisiúla ná an ráta aisíocaíochta ar-am, mar go bhfuil an dóchúlacht go dtarlóidh aisghabháil tar éis 90 lá an-íseal. Sin an fáth a ndírímid i bhfad níos mó ar an ráta aisíocaíochta ar-am. Ó mhí na Nollag 2019, bhí an ráta aisíocaíochta ar-am i Microfinance Easy 99.82% de réir toirte agus 99.25% i líon; sármhaith ag aon chaighdeáin.

Cén fáth a bhfuil muinín chomh tábhachtach sin? Conas a chruthaíonn tú muinín idir iasachtóir agus iasachtaí?

Tá an t-iontaobhas tábhachtach toisc gur samhail caidrimh é ár samhail ghnó; ní samhail idirbhirt: is é an cuspóir atá le Microfinance ná gan ach iasacht amháin a thabhairt do chliant, ach cliaint a mhaoiniú thar thréimhse fhada ama, ag méadú méideanna agus tréimhsí iasachta le himeacht ama. Is iondúil gur iasacht tástála í an chéad iasacht a bhfuil méid réasúnta íseal iasachta agus ré ghearr aici: tá sé réasúnta daor a fhoinsiú, cé go bhfuil an t-ioncam a ghintear íseal. Ach de réir mar a bhíonn aithne againn ar chliant agus caidreamh agus stair a thógáil, éiríonn athnuachan na n-iasachtaí níos éasca / níos saoire agus tá an t-ioncam a ghintear ón iasacht sin níos airde freisin mar gheall ar an méid iasachta níos airde agus fad níos faide.

Cé mhéad iasachtaithe atá agat? Conas a dhéantar comparáid idir an figiúr seo agus bliain ó shin?

Faoi láthair tá thart ar 150,000 iasachtóir ag Microfinance Easy; bliain amháin ó shin bhí thart ar 85,000 iasachtóir againn agus mar sin bhí thart ar 76% d'fhás na n-iasachtaithe le 12 mhí anuas.

Cé hiad na cliaint is gnách leat?

Is fiontraithe beaga iad cliaint tipiciúla Easy Microfinance a bhfuil méideanna iasachta de dhíth orthu idir 100,000 kyats (thart ar 70 USD) agus 10 milliún kyats (thart ar 7,000 USD). Tá thart ar 40% gníomhach san earnáil trádála, 30% in earnáil na seirbhísí, 25% in earnáil na talmhaíochta agus 3% san earnáil táirgeachta. Is minic a thugann muid thart ar 80 cineál gnó ar iasacht dóibh; astu seo, is é an cineál gnó is coitianta stallaí sráide a dhíolann bia cócaráilte: tá an gnó seo ag beagnach 16 míle dár 150 míle iasachtaithe. Is iad na cineálacha gnó an-choitianta eile a thugtar ar iasacht dúinn ná siopaí grósaera, siopaí éadaí / bróga / teicstíle, siopaí torthaí agus glasraí agus siopaí feola; tá níos mó ná 8 míle iasachtaithe inár bpunann gníomhach iasachtaí i ngach ceann díobh seo.

An as ceantair uirbeacha do chliaint den chuid is mó? Conas a dhéanann daoine ó cheantair iargúlta rochtain ar do sheirbhísí?

Is tuaithe iad 59% dár gcliaint. Tá gluaisrothair ag ár nOifigigh Creidmheasa i gceantair thuaithe chun seachadadh éifeachtach iasachtaí agus obair leantach a dhéanamh. Tá riail againn go bhfreastalaíonn ár mbrainsí ar achar suas le 1 uair an chloig ar shiúl le bus nó gluaisrothar. Tiocfaidh cliaint chuig na brainsí ar an mbus le haghaidh na n-íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí iasachta, agus go luath amach anseo beidh siad in ann aisíocaíocht a dhéanamh trí ghníomhairí atá suite gar dá dteach nó dá ngnó: Tá Easy Microfinance ag píolótú baincéireachta gníomhaireachta le Ongo, atá bunaithe ar Maenmar líonra ceadúnaithe agus sparán soghluaiste ceadúnaithe.

Cé mhéad den tír a chlúdaíonn tú? An bhfuil pleananna agat clúdach geografach a leathnú?

Faoi láthair, clúdaímid 7 stát trí 22 brainse. Déantar an clúdach geografach a leathnú go leanúnach ag ráta thart ar 8 mbrainse in aghaidh na bliana. Sa bhliain atá romhainn beidh Easy Microfinance i láthair i 3 nó 4 Stát breise. Sa mheántéarma is é ár n-uaillmhian láithreacht náisiúnta a bheith againn: mar sin oibríochtaí a bheith againn i ngach ceann de 15 Stát Myanmar.

Tairgeann tú iasachtaí aonair agus grúpa. Cén cineál grúpaí a dhéanann iarratas ar iasachtaí grúpa? Cad iad na buntáistí a bhaineann le hiasachtaí grúpa?

Díríonn iasachtaí grúpa ar na gnóthais is lú a dteastaíonn méideanna iasachta níos ísle ná 1 mhilliún kyats (thart ar 700 USD). Tá sé deacair na cineálacha iasachtaí seo a sholáthar ar bhonn aonair (chosnódh sé an iomarca Oifigeach Creidmheasa a sheoladh ar iasacht amháin), ach trína gcur ar fáil do ghrúpa de 5 go 10 duine a bhfuil cónaí orthu gar dá chéile, tá aithne acu ar a chéile. go han-mhaith agus toilteanach ráthaíocht a thabhairt dá chéile, tá cás gnó maith ann.

Cad iad na cineálacha fadhbanna a dtagann tú orthu?

Le bheith ionraic, is beag fadhbanna a bhíonn ann: ar ndóigh tá an mainnitheoir ócáideach ann agus d'fhéadfadh cliaint a bheith i bhfolach go bhfuil iasachtaí acu le hinstitiúidí eile a bhféadfadh ró-fhéichiúnas a bheith mar thoradh orthu, ach céatadán an-bheag é seo. Ansin tá moill ar cheaduithe rialála maidir le maoiniú agus / nó leathnú réigiúnach a mbíonn tionchar acu ar ár gcumas ár spriocanna buiséadaithe a bhaint amach, ach is iondúil go n-éiríonn linn teacht ar na KPIanna is tábhachtaí.

Conas a chuirfeá síos ar litearthacht airgeadais i Maenmar? Cén chaoi a bhfuil sé mar aidhm ag EM é a fheabhsú?

Tá ár litearthacht airgeadais i measc ár gcliant-sprioc íseal i Maenmar. Tugann Easy Microfinance aghaidh ar seo trí oiliúint litearthachta airgeadais a eagrú do chliaint ionchasacha, trí choinníollacha iasachta soiléire trédhearcacha a bheith acu, trí phróiseas frithgheallta freagrach agus is fearr a bheith acu, prionsabail chosanta cliant a urramú agus a chur i bhfeidhm agus trí mhionsonraí na n-iasachtaí a mhíniú go mion sula n-íoctar na hiasachtaí.

Cén tionchar atá ag EM i do Mhainmar, dar leat?

Tionchar láidir go leor: ar ndóigh, tá an ghlúin dhíreach fostaíochta in Easy Microfinance a bhfuil beagnach 600 ball foirne inti faoi láthair a bhfuil poist mhaithe acu, atá in ann a dteaghlaigh a chothú. Ansin tá an tionchar díreach aige ar na gnóthaí a bhí á maoiniú ag Easy Microfinance: tá beagnach 400,000 iasacht íoctha ar feadh níos mó ná USD 100 milliún tar éis cuidiú leis na gnóthais seo fás, saol na bhfiontraithe beaga seo agus a dteaghlach a fheabhsú. Ach tá tionchar indíreach giniúna fostaíochta ag na gnólachtaí sin a maoiníodh agus ag leibhéal soláthraithe na ngnólachtaí seo.

Chruthaigh gnólacht infheistíochta ceanncheathrú Hong Cong Meridian Capital Limited (MCL) EM in 2015. Cén ról a bhí ag MCL in éabhlóid EM?

Ról an-tábhachtach; gan MCL ní bheadh ​​Microfinance Éasca ann! Meridian Capital Limited go raibh fonn orthu riosca a infheistiú i bhforas micreamhaoiniúcháin i dtimpeallacht rialála nach raibh fabhrach do mhicreamhaoiniú ag an am. Bhí fís ag MCL agus tá súil aige go dtiocfadh feabhas ar an timpeallacht rialála seo le himeacht ama (rud a thug le fios é), rud a chuir ar a chumas buntáiste iontrála luath a bheith ag Microfinance. Léirigh MCL a thiomantas trína chuid airgid a chur nuair a bhí a bhéal, ag tabhairt dóthain caipitil chun institiúid inmharthana a chinntiú fiú amháin i gcás (nach dócha) ina mbeadh feabhas ar an timpeallacht rialála. Ach go pearsanta freisin tá tacaíocht iomlán faighte agam sa chéim réamhsheolta, nuair a thóg sé tamall fada an ceadúnas Micreamhaoiniúcháin a fháil: bhí a lán moilleanna ann agus ag an am céanna ba chosúil nach mbeimis ag fáil an cheadúnais. Ach bhí MCL greamaithe liom, agus ar deireadh fuair muid an ceadúnas! Bhí ról tábhachtach ag MCL freisin maidir le treoir straitéiseach a sholáthar sa bhord stiúrthóirí, ag cinntiú go ndearnadh na roghanna cearta, lena n-áirítear an dara scairshealbhóir straitéiseach, Delta Capital, a bhí in ann an bonn caipitil a neartú a thuilleadh (Microfinance Easy, le híocaíocht reatha i gcaipiteal USD 14.2 milliún, tá sé ar cheann de na MFIanna caipitlithe is fearr i Maenmar), agus chun cabhrú le suimeanna móra maoinithe fiachais a shlógadh.

Fuair ​​EM a cheadúnas micreamhaoiniúcháin sa dara leath de 2016. Cad iad príomhéachtaí EM ó thosaigh sé ag oibriú?

Sos fiú amháin a bhaint amach tar éis ach seacht mí ó oibríochtaí agus a bheith brabúsach ó shin; ag seoladh ár dtáirge iasachta aonair 1 bhliain tar éis tús a chur le hoibríochtaí; ag bunú 22 brainse, ag baint amach 150 cliant agus punann iasachta 50 billiún kyats de chaighdeán den scoth tar éis níos mó ná trí bliana d'oibríochtaí.

Cad iad na dúshláin is mó atá agat?

Is iad ár ndúshláin is tábhachtaí seachtrach: ba mhaith liom a rá go bhfuil maoiniú fiachais ar fáil in am agus gurb iad na dúshláin is mó atá ag fáil faomhadh rialála don mhaoiniú, agus go gcinnteofar go bhfaigheann muid ceaduithe rialála dár leathnú geografach.

Cad é is mó a bhfuil tú bródúil as?

Bheadh ​​sé seo furasta cruthú Microfinance: 4.5 bliain ó shin tháinig mé go dtí Maenmar don tionscadal seo nuair nach raibh aon rud ann: le linn na chéad bhliana, seó aon duine a bhí sa tionscadal inar thug mé faoi thaighde margaidh, scríobh mé an plean gnó , a chruthaigh an chuideachta agus a chuir isteach ar an gceadúnas Micreamhaoiniúcháin, agus idir an dá linn scríobh siad na polasaithe agus na nósanna imeachta go léir agus roghnaigh siad na bogearraí baincéireachta. Bhí an t-ádh orm ansin a bheith in ann oibríochtaí a sheoladh, an phríomhoifig agus na chéad bhrainsí a roghnú, agus an chéad fhoireann a fhostú agus a oiliúint. Uaireanta bíonn sé i gcuimhne dom gur tharla sé seo go léir mar thoradh ar an institiúid atá againn inniu: Easy Microfinance, cleachtas MFI is fearr, atá i measc an 11 is mó sa tír agus atá ag fás.

Cad iad na huaillmhianta atá agat don EM? Cá bhfeiceann tú EM i gceann cúig bliana?

Cé go bhfuilim an-bhródúil as an méid atá bainte amach againn go dtí seo, ní dhearnamar ach an dromchla a scríobadh: i gceann 5 bliana, beidh Easy Microfinance mar an 5 MFI is fearr atá ag feidhmiú go náisiúnta le níos mó ná 60 craobh, ag fostú breis agus 1,600 ball foirne agus ag freastal ar leath milliún iasachtaithe trí phunann iasachta gníomhach de níos mó ná 230 billiún kyats (thart ar USD 155 milliún).

Maidir leis an agallaí

Is é Frank Snieders an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir Bainistíochta Easy Microfinance, institiúid cheadúnaithe micreamhaoiniúcháin i bPoblacht an Aontais i Maenmar. Roimh a phost reatha, bhí poist bhainistíochta shinsearacha ag an Uas. Snieders i líonraí micreamhaoinithe idirnáisiúnta éagsúla: mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin de chuid Advans Bank Tanzania (2013-2015) agus Advans Camarún (2009-2013) agus mar COO de chuid Finca International sa Phoblacht Dhaonlathach an Chongó (2006-2009). Tá Máistreacht i gCaidreamh Idirnáisiúnta ag an Uas. Snieders ó Ollscoil Groningen san Ísiltír agus d'fhoghlaim sé na micrea-airgeadais agus na baincéireachta tar éis a chuid staidéir le linn Oiliúna Oiliúna Bainc ag Procredit Bank.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending