Ceangail le linn

chasacstáin

An Chasacstáin chun díriú ar éagsúlú eacnamaíoch agus ar gheilleagar níos glaise

ROINN:

foilsithe

on

Labhair Uachtarán Kazakh Kassym-Jomart Tokayev faoin ngá le héagsúlú eacnamaíoch níos mó agus réitigh níos glaise sa gheilleagar ag an 33ú seisiún de Chomhairle na nInfheisteoirí Eachtracha arna óstáil an 10 Meitheamh i bpríomhchathair Chasacstáin Nur-Sultan.

Tá an chomhairle comhdhéanta de chinn 37 cuideachta thrasnáisiúnta mhóra agus eagraíochtaí idirnáisiúnta chomh maith le ceannairí príomh-aireachtaí mar ardán tábhachtach chun infheisteoirí móra eachtracha a nascadh sa Chasacstáin agus leis an rialtas agus chun cuidiú leis an náisiún an timpeallacht infheistíochta a fheabhsú. 

Le bliain anuas, d’fhulaing trádáil dhomhanda caillteanais mhóra. Bhí láimhdeachas trádála eachtraí na Casacstáine síos 13 faoin gcéad anuraidh arb ionann é agus $ 85 billiún.

Aiseolas

In ainneoin na treochta anuas seo, léirigh onnmhairí neamh-thráchtearraí na Casacstáine laghdú níos lú de 2.8 faoin gcéad go $ 15 billiún agus rinne infheistíochtaí díreacha eachtracha $ 18 billiún.

Anuraidh cuireadh 41 tionscadal infheistíochta i bhfeidhm arbh fhiú $ 1.6 billiún iad agus a raibh infheisteoirí coigríche páirteach iontu.

“De réir mar a théann an geilleagar domhanda ar ais, tá an Chasacstáin ar a bealach chun téarnamh eacnamaíoch. Réamhaisnéisíonn ár rialtas go mbeidh an fás 3.5 faoin gcéad ar a laghad agus táimid ag súil go mbeidh fás níos airde ann, ”a dúirt Tokayev.

Le linn an tseisiúin, labhair Tokayev freisin faoin ngá atá le córas iarnróid na Casacstáine a threisiú. In 2020, d’fhás méid an iompair iarnróid idirthurais 17 faoin gcéad. 

Téann cúig chonair iarnróid idirnáisiúnta trí chríoch na Casacstáine, rud a thugann deis don tír leas a bhaint as a suíomh straitéiseach geografach.

Bhí 91 faoin gcéad de na coimeádáin a iompraíodh in 2020 trí chríoch na Casacstáine freagrach as bealach na Síne-na hEorpa-na Síne.

“Is féidir linn a rá go cinnte gur nasc lárnach í an Chasacstáin i ndáiríre maidir le hiompar thar tír idir an Áise agus an Eoraip. Is comhpháirtí tábhachtach iontaofa í an Chasacstáin maidir le tionscadal Creasa agus Bóthair na Síne a chur i bhfeidhm, ”a dúirt Tokayev.

D'athdhearbhaigh Tokayev tiomantas na tíre maidir le teicneolaíochtaí níos glaine a thabhairt isteach agus dlús a chur leis na hiarrachtaí agus an tír ag aistriú chuig geilleagar glas.

Ag cur béime freisin ar Aistriú chuig Teicneolaíochtaí Ísealcharbóin agus Glasa, bhí an Príomh-Aire Askar Mamin ina chathaoirleach ar Ardán Ardleibhéil AE-Chasacstáin ar idirphlé ar chúrsaí eacnamaíochta agus gnó (Ardán Gnó) an 11 Meitheamh.

Thug an ócáid ​​le chéile ionadaithe ó Cheannairí Misin gnó agus AE faoi stiúir Ambasadóir an AE chuig Poblacht na Casacstáine, Sven-Olov Carlsson. Tháinig Ionadaí Speisialta Cuairt an AE d’Ambasadóir Lár na hÁise Peter Burian isteach san ócáid.

Comhlánaíonn an tArdán Gnó Ardleibhéil an t-idirphlé teicniúil idir an AE agus an Chasacstáin laistigh den Chomhaontú Comhpháirtíochta Feabhsaithe agus Comhar, go háirithe an Coiste um Chomhar i gCumraíocht Trádála, a tharla i mí Dheireadh Fómhair 2020. 

Tá an AE tiomanta do neodracht aeráide faoi 2050 agus tá sé ag aistriú cur i bhfeidhm Chomhaontú Pháras ina reachtaíocht go hiomlán. Taispeánann spriocanna uaillmhianacha agus gníomhartha cinntitheacha go bhfuil agus go bhfanfaidh an AE mar cheannaire domhanda san aistriú go geilleagar glas. Is dúshlán domhanda é an dúshlán aeráide, níl an AE freagrach ach as thart ar 10% d’astaíochtaí domhanda Gáis Cheaptha Teasa. Tá an AE ag súil óna chomhpháirtithe leibhéal uaillmhianach inchomórtais a chomhrac chun an t-athrú aeráide a throid agus tá sé réidh chun an comhar leis an Chasacstáin sa réimse seo a dhoimhniú, lena n-áirítear deiseanna nua le haghaidh trádála agus infheistíochta a iniúchadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Na hEalaíona

Saothar ealaíne de Chasacstáin óga curtha i láthair i Lucsamburg

foilsithe

on

Chruinnigh diaspóra na Casacstáine le déanaí le haghaidh bualadh le cairde na Casacstáine agus le haghaidh taispeántas saothar ealaíne le Chasacstáin óga darb ainm 'An domhan trí shúile leanaí na Casacstáine'. Tá an ócáid ​​mar chuid de cheiliúradh 30 bliain ar Neamhspleáchas na Casacstáine agus d’fhreastail ionadaithe ó aireacht ghnóthaí eachtracha Lucsamburg, ciorcail ghnó agus chultúir, eagraíochtaí poiblí Lucsamburg, chomh maith le Casaicis atá ina gcónaí i Lucsamburg.

D'eagraigh Ambasáid na Casacstáine, Cumann na Casacstáine-Lucsamburg, agus an Ayalagan Alaqan, Fondúireacht Charthanachta Poiblí ón Chasacstáin, é. Ag cur san áireamh a thábhachtaí atá sé ceangail an diaspóra leis an Chasacstáin a chaomhnú agus a fhorbairt, tá cruinnithe na gCasacstáin i Lucsamburg ag éirí mar thraidisiún.

Le linn an chruinnithe, labhair Nurgul Tursyn, uachtarán Chumann na Casacstáine-Lucsamburg, faoi rannchuidiú an Chumainn le híomhá na Casacstáine a chur chun cinn thar lear, chomh maith le himeachtaí eile, a bhí dírithe ar naisc chultúrtha agus dhaonnúla idir an dá thír a fheabhsú.

Aiseolas

Ina óráid fháilteach, thug Miras Andabayev, Aire-Chomhairleoir na hAmbasáide, faoi deara go bhfuil Fondúireacht Ayalagan Alaqan i mbun oibre an-tábhachtach, ag léiriú cruthaitheacht leanaí Kazakhstani a bhfuil cáil ar thallann speisialta, chomh maith le fuinneamh dearfach ag teacht uathu a gcuid pictiúr.

Chuir an taispeántas de líníochtaí de Chasacstáin óga an-tuiscint ar aíonna na hócáide, a thug faoi deara go gcuimsíonn saothair leanaí staid a ndomhan istigh agus an fonn atá orthu foghlaim. "Ag féachaint ar na líníochtaí seo, is féidir linn a rá gur breá leis na leanaí seo a dtír, a gcathair, na hainmhithe. Déanann siad a ndícheall foghlaim faoin domhan timpeall orthu, agus fiú spás," a dúirt duine de na haíonna.

Tá Fondúireacht Ayalagan Alaqan, faoi stiúir Rada Khairusheva, ag eagrú taispeántais den chineál céanna ar fud an domhain i gcomhar le Еmbassies na Casacstáine san India, an UAE, an Airméin, an Laitvia, an Fhrainc, agus faoi láthair tá sí ag obair ar thaispeántais eile chun eolas a chur ar an bpobal idirnáisiúnta. cruthaitheacht na Casacstáine óga faoi mhíchumas agus riachtanais speisialta oideachais.

Foinse - Ambasáid Phoblacht na Casacstáine go Ríocht na Beilge

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

chasacstáin

Cuireann Nur-Sultan agus an Bhruiséil tús leis an idirphlé i réimse chearta an duine

foilsithe

on

Ar thionscnamh Ambasáid na Casacstáine sa Bheilg, reáchtáil Coimisinéir um Chearta an Duine sa Chasacstáin HE Elvira Azimova, físchomhráite leis an Uasal Eamon Gilmore, Ionadaí Speisialta an AE um Chearta an Duine. Le linn an chomhrá, phléigh an dá pháirtí raon leathan saincheisteanna comhleasa don Chasacstáin agus don Choimisiún Eorpach.

Chuir Azimova Gilmore agus a chomhghleacaithe ar an eolas go mion faoin obair a dhéanann a hoifig chun cearta agus saoirsí sibhialta sa Chasacstáin a chosaint, chomh maith le hidirghníomhaíocht le gníomhaireachtaí oifigiúla agus eagraíochtaí neamhrialtasacha. Maidir leis seo, phléigh an dá thaobh cineálacha éagsúla comhoibrithe idir oifigí an Choimisinéara um Chearta an Duine sa Chasacstáin agus Ionadaí Speisialta an AE um Chearta an Duine, lena n-áirítear faoi chuimsiú an idirphlé AE-Chasacstáin agus AE-Lár na hÁise atá ann cheana meicníochtaí sa ghné dhaonna.

Rinne na comhghleacaithe tuairimí a mhalartú freisin ar thorthaí chéad turas oibre Azimova chun na Bruiséile i lár mhí Iúil 2021, lena n-áirítear a comhaontuithe déthaobhacha leis an gceannaireacht agus le baill struchtúir ábhartha Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

Foinse - Ambasáid Phoblacht na Casacstáine go Ríocht na Beilge

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

chasacstáin

Téann vótálaithe chuig pobalbhreitheanna tuaithe den chéad uair sa Chasacstáin

foilsithe

on

Chuaigh vótálaithe i gceantair thuaithe na Casacstáine chuig na pobalbhreitheanna ag an deireadh seachtaine i dtoghcháin áitiúla a raibh súil ghéar leo a fheictear mar chéim eile i mbóthar na tíre chuig daonlathas a fheidhmíonn go hiomlán, scríobhann Colin Stevens.

Den chéad uair riamh, fuair daoine i sráidbhailte, lonnaíochtaí agus bailte beaga an deis ceannairí áitiúla, nó akims (méaraí) a thoghadh.

Bhí 2,297 iarrthóir san iomlán san iomaíocht do 730 suíochán méara. Laghdaíodh an liosta deiridh ó 2,582 iarrthóir tosaigh. Táthar ag súil go bhfógrófar na torthaí foirmiúla níos déanaí an tseachtain seo.

Aiseolas

Faoi chóras nua a thug an tUachtarán Kassym-Jomart Tokayev isteach, d’fhéadfadh saoránach ar bith atá 25 bliana d’aois agus níos sine rith do phost méara áitiúil. Rinne 878 iarrthóir san iomlán, nó 38.2 faoin gcéad, ionadaíocht ar cheann de pháirtithe polaitiúla príomhshrutha na tíre ach, go ríthábhachtach, rith níos mó ná 60% de na hiarrthóirí, 1,419 san iomlán, mar neamhspleácha seachas le tacaíocht ó pháirtí polaitíochta.

Dar le saineolaithe, ba as réigiúin Oirthear na Casacstáine agus Zhambyl na cónaitheoirí is gníomhaí, áit ar sháraigh líon na vótálaithe 90 faoin gcéad. De bharr an méid seo, bhí an líon is lú vótálaithe i réigiún Almaty. Rinne níos mó ná 2,000 breathnadóir monatóireacht ar an vótáil. Mar sin féin, níor thuairiscigh siad aon sáruithe tromchúiseacha.

Deir breathnóirí gur chruthaigh na toghcháin deiseanna breise do shaoránaigh ghníomhacha a n-acmhainneacht a bhaint amach agus gur spreag leasuithe polaitiúla an uachtaráin spéis mhór i sochaí Kazak.

Féachtar ar na toghcháin mar phríomhchéim sna hiarrachtaí chun córas polaitiúil na Casacstáine a léirscaoileadh de réir a chéile, a bhfuil an uachtaránacht i gceannas air le beagnach trí scór bliain.

Tháinig Tokayev i gcumhacht in 2019 tar éis d’éirí as oifig Nursultan Nazarbayev a rith an náisiún 19 milliún ó bhí an neamhspleáchas agus na toghcháin ina onóir do phríomh-gheallúint a rinne sé ag an am.

Dúirt foinse a bhí suite go maith ag ambasáid na Casacstáine chuig an AE leis an suíomh Gréasáin seo gur “nóiméad an-tábhachtach é toghcháin akims tuaithe a osclaíonn céim nua de nuachóiriú polaitiúil inár dtír."

Dhírigh an feachtas toghcháin go páirteach ar na himpleachtaí sláinte agus eacnamaíocha a eascraíonn as paindéim Covid-19.

Tharla go leor den fheachtasaíocht ar líne ar na meáin shóisialta, toisc go bhfuil an staid reatha faoi réir srianta paindéime. Táthar ag súil freisin go bhféadann sé seo spreagadh nua nua a thabhairt don daonlathú polaitiúil digiteach do na glúine óga mar go bhfuil leath de dhaonra na Casacáine faoi bhun 30 bliana d’aois.

D’fhógair an t-uachtarán an tionscnamh chun toghcháin áitiúla a reáchtáil ina aitheasc don náisiún anuraidh agus tá níos lú ná bliain caite chun é seo a thabhairt i gcrích.

Lean foinse Kazak ar aghaidh: “Osclaíonn toghcháin akims tuaithe deiseanna nua do shaoránaigh tionchar díreach a imirt ar fhorbairt a gcuid lonnaíochtaí. Is prionsabail fhadtéarmacha nua iad i bhfeidhmiú an chórais riaracháin phoiblí agus athraíonn siad go cáilíochtúil nádúr an chaidrimh idir an stát agus an tsochaí. "

Tuairiscíodh gur spreag an feachtas toghcháin spéis leathan i measc saoránach agus chothaigh sé iomaíocht pholaitiúil mhéadaithe. Bhí líon ard na n-iarrthóirí neamhspleácha suntasach go háirithe.

“Go ginearálta, rannchuideoidh na toghcháin áitiúla seo le daonlathú breise na tíre,” a dúirt an fhoinse.

Chuir an fhoinse béim ar “thábhacht straitéiseach” na dtoghchán, ag rá gur “athruithe institiúideacha tromchúiseacha” iad i gcóras an rialtais áitiúil sa tír.

“Mar aon le dlí nua a ghlacadh maidir le tionóil shíochánta agus léirscaoileadh reachtaíochta ar thoghcháin, cuireann tabhairt isteach toghchán díreach akims le méadú ar chultúr polaitiúil agus ar rannpháirtíocht pholaitiúil na Casacstáine."

Táthar ag súil freisin, a dúirt sé, go réiteoidh na toghcháin an bealach do ghlúin nua státseirbhíseach agus feabhsúcháin ar ghaireas an stáit.

“Tabharfaidh sé seo go léir le chéile spreagadh dearfach d’fhorbairt bhreise an chórais rialtais áitiúil agus is athrú forásach é sa tír. Taispeánann siad go soiléir go bhfuil tionscnaimh agus cinntí an uachtarán á gcur i bhfeidhm de réir a chéile agus go dtacaíonn siad le tacaíocht leathan sa tsochaí."

Cuireann sé in iúl go bhfuil 10 ndlí nua maidir le hathchóirithe polaitiúla glactha cheana féin ó tháinig an t-uachtarán i gcumhacht agus go bhfuil go leor eile ar na bacáin.

Tagann trácht breise ó Axel Goethals, POF ag Institiúid Eorpach um Staidéar na hÁise sa Bhruiséil, a chreideann go leanfaidh na toghcháin “ar aghaidh leis an dul chun cinn seasta i dtreo struchtúr daonlathach níos comhtháite sa náisiún”.

Dúirt Goethals leis an suíomh seo gur cheart breathnú ar na toghcháin mar phróiseas ‘daonlathú rialaithe’ agus bhí sé spreagúil “comharthaí feabhais” a fheiceáil lena n-áirítear “córas ilpháirtí nua agus an t-aistriú i dtreo ionadaíochta níos iomláine agus iomaíocht pholaitiúil”.

Dúirt Goethals: “Tá dul chun cinn an-dearfach déanta ag an Chasacstáin faoin Uachtarán Tokayev maidir le hionadaíocht ghinearálta agus rannpháirtíocht na sochaí sibhialta a mhéadú ina próiseas daonlathach. Caithfear an próiseas toghcháin agus vótála seo a mheas i gcomhthéacs níos leithne de thír atá fós ag teacht chun cinn. Mar iar-stát Sóivéadach, tá an Chasacstáin ag bogadh go mall i dtreo córais dhaonlathaigh níos oscailte. Is próiseas é seo nach féidir a tharlú thar oíche agus a éilíonn cur chuige níos céimiúla chun athruithe tobann nó éigeantacha a d’fhéadfadh éagobhsaíocht a sheachaint, mar tá sé mar chuid de chuar foghlama an daonlathais do na vótálaithe, na hiarrthóirí, na páirtithe polaitiúla chomh maith le do na hinstitiúidí sa Chasacstáin.

“Tá fíor-thiomantas agus diongbháilteacht léirithe ag an Uachtarán Tokayev d’fhonn creatlach socheacnamaíoch na Casacstáine a fheabhsú trí nuachóiriú polaitiúil. Tógadh air seo leis an oidhreacht agus na hathchóirithe a thionscain a réamhtheachtaí Nursultan Nazarbayev, an chéad Uachtarán ar Phoblacht na Casacstáine. "

Áit eile, dúirt FPE Andris Ameriks, Leas-Chathaoirleach thoscaireacht na hÁise Láir i bParlaimint na hEorpa Tuairisceoir AE: “Tá torthaí na dtoghchán an-tábhachtach don Chasacstáin.

“Ag am nuair a bhíonn an domhan ar fad fós ag streachailt le paindéim a chruthaigh suaitheadh ​​sóisialta mór agus a spreag rialtais náisiúnta, tá sé ríthábhachtach go soláthraíonn na toghcháin seo fíor-shampla de mhuinín fhrithpháirteach idir na daoine agus na húdaráis."

Aontaíonn Fraser Cameron, iar-oifigeach de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus atá anois ina stiúrthóir ar Ionad AE / Áise atá lonnaithe sa Bhruiséil, ag rá gur chóir go mbeadh na toghcháin “céim eile chun tosaigh i ndul chun cinn seasta na Casacstáine i dtreo sochaí níos oscailte agus níos daonlathaí”.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending