Ceangail le linn

chasacstáin

An Chasacstáin faoin Uachtarán Tokayev - claochlú i ngach réimse

foilsithe

on

Timpeall dhá bhliain ó shin, tharla athrú ceannaireachta sa Chasacstáin, nuair a rinne Kassym-Jomart Tokayev (sa phictiúr) ghlac sé seilbh air mar Cheann Stáit tar éis toghcháin uachtaránachta. Ó shin i leith, tá go leor leasuithe curtha i bhfeidhm sa tír. Roimh na toghcháin seo, bhí Nursultan Nazarbayev ina uachtarán ar feadh beagnach trí scór bliain go dtí 2019 agus thóg sé dúshraith a chuir ar chumas na Casacstáine a bheith ar an ngeilleagar is mó agus an ceann scríbe infheistíochta is mó sa réigiún. Faoi Nazarbayev, d’éirigh leis an Chasacstáin caidreamh maith a thógáil lena comharsana uile, chomh maith leis an Eoraip agus na Stáit Aontaithe, scríobhann Paulo Afonso Brardo Duarte.

Tá athrú fócais tar éis 2019. Tá an tUachtarán Tokayev ag díriú ní amháin ar athchóirithe eacnamaíocha agus ar chaidrimh eachtracha, ach ar athruithe polaitiúla sa tír freisin. Roimh athrú ar cheannaireacht, dhírigh an tír go príomha ar fhorbairt eacnamaíoch agus ar mhealladh infheistíochta. Go deimhin, tá uaillmhian fós ag an Chasacstáin a bheith ar cheann de na 30 tír is forbartha ar domhan. Ach de réir uachtarán reatha na Casacstáine, tá gá le hathruithe polaitiúla chun forbairt eacnamaíoch a bhaint amach. D’fhéadfadh duine a bheith ag fiafraí cén fáth a mbaineann tábhacht leis na hathchóirithe seo lasmuigh den Chasacstáin. Ach is í an tír an príomh-chomhpháirtí trádála i Lár na hÁise don Aontas Eorpach agus tá ról lárnach aici maidir le trádáil idir an tSín agus an chuid eile den domhan a éascú tríd an tionscadal Creasa agus Bóthair. Tá an Chasacstáin ina ball bunaitheach den Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach agus tá sí ina ball gníomhach den phobal idirnáisiúnta, ag tacú leis na Stáit Aontaithe, an Rúis agus cumhachtaí domhanda eile chun coinbhleachtaí a réiteach sa tSiria agus san Afganastáin. I ndeireadh na dála, bíonn tionchar ag cúrsa polaitiúil agus eacnamaíoch na Casacstáine ní amháin ar an tír féin, ach ar an réigiún níos leithne agus níos faide i gcéin freisin.

Ceann de na hathruithe is suntasaí atá ag Tokayev is ea an daonra a thabhairt níos gaire don pholaitíocht, agus “stát éisteachta” a bhunú - rialtas a éisteann le haiseolas agus cáineadh an daonra. Chun idirphlé idir an rialtas agus na daoine a fheabhsú, bhunaigh Tokayev Comhairle Náisiúnta Iontaobhais Phoiblí in 2019. Is í an aidhm atá aici tograí sonracha a fhorbairt le haghaidh athchóirithe agus reachtaíochta, agus moltaí na sochaí sibhialta agus an phobail i gcoitinne á gcur san áireamh. Trí an rialtas náisiúnta agus áitiúil a dhéanamh níos cuntasaí, feabhsaítear a éifeachtúlacht agus cuireann sé ar a chumas dul i ngleic níos fearr le fadhbanna fadtéarmacha, mar éilliú. Maidir leis seo, rinneadh córas dlí na tíre a athrú trí é a aistriú go samhail oibre oibre, a éilíonn ról níos gníomhaí agus níos freagraí do phearsanra forfheidhmithe dlí.

Bhí gá le hathchóiriú substaintiúil ar riarachán poiblí freisin toisc go bhfuil maorlathas tromchúiseach ann. Mar sin, thug Tokayev treoir don rialtas líon na státseirbhíseach a laghdú 25% agus caoirigh níos óige a fhostú freisin. Thug an tUachtarán, a úsáideann na meáin shóisialta go minic é, tús áite dó seirbhísí rialtais a dhigitiú chun éifeachtúlacht a mhéadú.

Chomh maith le hathchóirithe polaitiúla, tá tús áite tugtha ag Tokayev don gheilleagar a éagsúlú chun spleáchas iomarcach ar acmhainní nádúrtha a sheachaint. Ar an gcúis seo, in ainneoin gur díríodh ar ola, gás, úráiniam agus amhábhair eile a onnmhairíonn an Chasacstáin, tá Tokayev tar éis treoir a thabhairt don rialtas acmhainn na talmhaíochta a uasmhéadú, go háirithe toisc go bhfuil comharsana na Casacstáine sa tSín agus i dtíortha Áiseacha eile atá ag forbairt go tapa. , a éilíonn go leor síolta, gráin agus beostoic.

Tá leasuithe sóisialta curtha i gcrích freisin. Chuir Tokayev i dtreis le déanaí go bhfuil “údar agus tacaíocht le hathchóirithe eacnamaíocha ach amháin nuair a mhéadaíonn siad ioncam shaoránaigh tíre agus a chinntíonn siad caighdeáin mhaireachtála níos airde”. Go praiticiúil ciallaíonn sé seo na daoine is leochailí a chosaint, chomh maith le daoine aonair agus cuideachtaí atá ag brath ar iasachtaí chun gnó a thosú. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm ag Tokayev méid na n-iasachtaí bainc a leathnú, agus iad a threorú chuig cuideachtaí a mhéadaíonn luach trí bhíthin nuálaíochta, agus líon na bhfiontar mí-éifeachtach atá á reáchtáil ag an stát a laghdú. Chun tacú leo siúd is mó a d’fhulaing ó iarmhairtí eacnamaíocha na paindéime, thairg an t-uachtarán a thacaíocht chun pionóis ar iasachtaí bainc a chealú.

Beart sóisialta spéisiúil eile ar dóigh go mbeidh éifeacht fhadtéarmach leis is ea iarracht Tokayev an smaoineamh a thabhairt ar ais de réir a chéile gur chóir go mbeadh ardoideachas mar chuspóir deiridh ag gach mac léinn. Ina áit sin, tá sé mar aidhm ag Tokayev líon na n-ollscoileanna a laghdú chun ionaid ghairme agus coláistí a mhúineann scileanna teicniúla ar leith a chur chun cinn. Creidtear go bhfuil sé seo riachtanach chun oiriúnú do riachtanais an mhargaidh, a éilíonn speisialtóirí éagsúla.

Ar an iomlán, cé go bhfuil sé ró-luath tionchar fadtéarmach uachtaránacht Tokayev agus a chlár athchóirithe a mheas, is léir go bhfuil sé ag iarraidh dul i ngleic le sean-deamhain sa bhaile, trí an Chasacstáin a aistriú ó sheansmaoineamh Sóivéadach agus ó chóras rialachais. Léireoidh an t-idirghníomhú idir na dúshláin intíre agus seachtracha arna ngéarú ag tástáil COVID-19 agus a iarmhairtí, an bhfuil leasuithe Tokayev láidir go leor chun cuidiú leis an tír déileáil leis an ré nua.

chasacstáin

Cinneann an Chasacstáin an vacsaín QazVac COVID-19 a onnmhairiú tar éis di a bheith údaraithe le húsáid ag an WHO

foilsithe

on

Tá cinneadh déanta ag rialtas na Casacstáine a vacsaín Covid, QazVac, a onnmhairiú tar éis dó a bheith údaraithe lena úsáid go éigeandála ag an WHO.

Ag labhairt dó ag cruinniú de Chomhairle na nInfheisteoirí Eachtracha, dúirt Uachtarán Phoblacht na Casacstáine Kassym-Jomart Tokayev "Tá an Chasacstáin ar cheann den bheagán tíortha a bhí, a bhuíochas dá hacmhainn eolaíoch, in ann a vacsaín QazVac féin a chruthú agus a scaoileadh i gcoinne coronavirus . Ba mhaith liom a thabhairt faoi deara go bhfuilimid réidh le táirgeadh an vacsaín a mhéadú agus a onnmhairiú thar lear a shocrú, "

Ag cruinniú idir Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Sláinte Domhanda, an Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus agus Uachtarán na Casacstáine Kassym-Jomart Tokayev trí fhíschomhdháil mhol ceannaire an WHO leibhéal ard idirghníomhaíochta na Casacstáine le WHO.

D’fháiltigh an tUachtarán Tokayev roimh ráitis tosaigh Tedros Adhanom Ghebreyesus ag an Tionól Sláinte Domhanda, inar iarr sé iarrachtaí domhanda a mhéadú chun vacsaíniú a dhéanamh ar COVID-19, ionas go mbeidh 2021% ar a laghad de dhaonra an domhain vacsaínithe faoi Mheán Fómhair 10, agus faoi dheireadh den bhliain 30%.

Ba mhór ag Kassym-Jomart Tokayev an WHO as tacaíocht phraiticiúil na Casacstáine chun trealamh cosanta agus míochaine a sholáthar le linn na chéad laethanta deacra den ráig.

Chuir an tUachtarán Tedros Adhanom Ghebreyesus ar an eolas faoi na bearta a rinne an Chasacstáin chun dul i ngleic leis an coronavirus.

Tugadh aird ar leith ag cainteanna ar líne ar an bpróiseas vacsaínithe i gcoinne COVID-19. D'inis an tUachtarán Tokayev d'Ard-Stiúrthóir WHO faoi réamhthorthaí trialacha cliniciúla ar an vacsaín Kazakh “QazVac, agus shroich a éifeachtúlacht 96%. Faoi láthair, tá na húdaráis ábhartha tar éis tús a chur leis an bpróiseas chun ceadú WHO a fháil do QazVac. " Dúirt an t-uachtarán.

Le linn na gcainteanna, phléigh na taobhanna na hionchais chun comhar idir an Chasacstáin agus WHO a neartú, lena n-áirítear dul i gcoinne na paindéime coronavirus.

D'athdhearbhaigh an tUachtarán go bhfuil an Chasacstáin i measc cúpla tír a d’fhéadfadh a vacsaín QazVac féin a dhéanamh agus a tháirgeadh i gcoinne COVID-19 a bhuíochas dá cumas eolaíoch.

Dúirt sé go bhfuil an tír sásta táirgeadh a vacsaín in aghaidh COVID-19 a athbhreithniú agus a onnmhairiú thar lear.

Is é QazCoVac-P an dara vacsaín de chuid na hInstitiúide Taighde Bithshábháilteachta a ghnóthaigh trialacha réamhchliniciúla i bhfiontar speisialaithe d'Aireacht Cúraim Sláinte Kazakh agus a chomhlíon na riachtanais sábháilteachta. Seoladh an chéad vacsaín QazVac (QazCovid-in) den chéad uair an 22 Aibreán.

Bíonn saorálaithe den aoisghrúpa idir 18 agus 50 bliain d’aois i gceist leis na trialacha cliniciúla agus reáchtáiltear iad san ospidéal ildisciplíneach i Taraz. Cé gur vacsaín neamhghníomhachtaithe é QazVac, is vacsaín subunit é QazCoVac-P atá bunaithe ar phróitéiní sintéisithe go saorga den coronavirus SARS-CoV-2.

Níl comhpháirteanna beo den víreas i vacsaíní subunit, cosúil le vacsaíní neamhghníomhachtaithe agus meastar go bhfuil siad sábháilte. Spreagann an aidiúvach atá sa vacsaín an fhreagairt imdhíonachta go héifeachtach gan drochthionchar a bheith aige ar chorp an duine vacsaínithe. Ós rud é nach bhfuil ach na antaiginí riachtanacha sa chineál seo vacsaín agus nach n-áirítear gach comhábhar eile den víreas, níl fo-iarsmaí tar éis an vacsaín subunit chomh coitianta. Mar shampla, is vacsaíní subunit iad vacsaíní in aghaidh ionfhabhtuithe fliú, heipitíteas B, niúmacocúil, meiningeacocúil agus hemophilic.

Is vacsaín dhá dháileog é QazCoVac-P freisin. Faoi láthair, spreagann sé díolúine i gcorp ainmhithe saotharlainne vacsaínithe ar an 14ú lá tar éis instealladh ionmhatánach an dara dáileog.

Faoi láthair, úsáideann an Chasacstáin Sputnik V na Rúise, an QazVac a tháirgtear go háitiúil, agus Sinopharm na Síne a tháirgtear in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha agus darb ainm Hayat-Vax.

Tá milliún duine sa Chasacstáin tar éis cúrsa iomlán an vacsaínithe i gcoinne COVID-19 a chríochnú trí dhá chomhpháirt den vacsaín a fháil, de réir na sonraí a nuashonraíonn Aireacht Cúraim Sláinte Kazakh go laethúil. Fuair ​​beagán os cionn 2 mhilliún duine dáileog amháin ar a laghad den vacsaín.

Má éiríonn le trialacha cliniciúla ar na vacsaíní nua, beifear in ann dlús a chur le foirmiú díolúine tréada don choróivíreas sa Chasacstáin, trí QazCoVac-P.

Chuir an Chasacstáin tús lena feachtas oll-vacsaínithe an 1 Feabhra ag úsáid vacsaín Sputnik V na Rúise. Faoi láthair, úsáideann an Chasacstáin Sputnik V na Rúise, an QazVac a tháirgtear go háitiúil, agus Sinopharm na Síne a tháirgtear in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha agus darb ainm Hayat-Vax.

Cé gur rogha níos saoire é an QazVac a tháirgtear go háitiúil don Chasacstáin, níl sé beartaithe ag an rialtas an vacsaíniú le vacsaíní eile a stopadh freisin.

“Mar gheall go n-éilíonn QazVac coinníollacha táirgeachta speisialta, ní fhaighimid ach 50,000 dáileog in aghaidh na míosa, agus caithfimid ár saoránaigh a vacsaíniú i méideanna móra níos tapa. Má fhaighimid 50,000 dáileog, tógfaidh sé níos mó ama go dtí go seolfar an gléasra. Ní féidir linn seasamh go fóill agus is é an tasc atá againn an feachtas vacsaínithe a sheoladh chomh tapa agus is féidir. Tá an t-am ríthábhachtach dúinn, ”a mhínigh Aire Cúraim Sláinte Kazakh Alexey Tsoy ag cruinniú faisnéise don phreas an 27 Bealtaine.

Maidir leis an aistriú go dtí an saol iar-phaindéimeach, d’fhógair an tAire Cúraim Sláinte go n-ardófar an réimeas masc sa Chasacstáin nuair a bheidh 60 faoin gcéad ar a laghad den daonra vacsaínithe ar fud na tíre. “Tá 2 mhilliún duine vacsaínithe againn anois. Is é sin beagnach gach 10ú duine. Agus tá líon na ndaoine vacsaínithe ag fás go laethúil. Deirimid nuair a dhéantar vacsaíniú ar chónaitheoirí leis an gcéad chomhpháirt, go méadaíonn an díolúine ón víreas 80 faoin gcéad, ”a dúirt Tsoy.

Ar an iomlán, tá 381,907 cás cláraithe d’ionfhabhtú coronavirus ó tuairiscíodh an chéad chás sa Chasacstáin an 13 Márta 2020. Tá an tír rangaithe faoi láthair sa chrios buí maidir leis an staid eipidéimeolaíoch.

Tá ceithre réigiún den Chasacstáin sa chrios dearg, lena n-áirítear réigiúin Nur-Sultan, Almaty, Akmola agus Karaganda.

Tá réigiúin Iarthar na Casacstáine, Atyrau, Kostanay, Pavlodar agus an Chasacstáin Thuaidh sa chrios buí.

Tá réigiúin Shymkent, Aktobe, Almaty, East Kazakhstan, Zhambyl, Kyzylorda, Mangistau agus Turkestan sa chrios glas.

Cé go bhfuil an staid eipidéimeolaíoch éagobhsaí i Nur-Sultan, tá laghdú dinimiciúil ar scaipeadh an coronavirus in Almaty le seachtain anuas. D’fhéadfaí feabhas a chur ar an staid in Almaty a mhíniú leis na bearta coisctheacha a ghlacann riarachán na cathrach agus an chuid atá ag fás den daonra imdhíonachta.

“Tá forbairt déanta ar 20-25 faoin gcéad den chiseal imdhíonachta i measc an daonra, agus cruthaítear 15 faoin gcéad de mar gheall ar imdhíonadh, 5 faoin gcéad - mar gheall orthu siúd a fuair an víreas i mbliana agus 5 faoin gcéad - mar gheall orthu siúd a tháinig chun bheith tinn ag deireadh na bliana seo caite, ”a mhínigh príomh-dhochtúir sláintíochta na cathrach Zhandarbek Bekshin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

chasacstáin

Bhí an Chasacstáin sa 35ú háit i 2021 Rangú Iomaíochais Domhanda.

foilsithe

on

Ar 17th de Mheitheamh 2021, d’fhógair Ionad Iomaíochais Domhanda na hInstitiúide Idirnáisiúnta um Fhorbairt Bainistíochta (IMD, Lausanne, an Eilvéis) torthaí Rangú Iomaíochais Domhanda 2021.

Tá rangú IMD mar thoradh ar staidéar cuimsitheach a dhéanann measúnú ar fhachtóirí mar Feidhmíocht Eacnamaíoch, Éifeachtacht Rialtais, Éifeachtúlacht Ghnó agus Bonneagar.

I 2021, ghlac 64 tír ar fud an domhain páirt sa rangú. Bhí an Eilvéis ar bharr an rangú i mbliana, ag ardú ó 3rd go dtí an láthair barr. Is iad na tíortha is iomaíche fós an tSualainn, an Danmhairg, an Ísiltír agus Singeapór.

De réir thorthaí staidéar 2021, an Bhí Poblacht na Casacstáine rangaithe 35th by ag ardú seacht bpointe níos airde i gcomparáid le 2020.

Tá an Chasacstáin chun tosaigh ar thíortha mar an Phortaingéil (36th áit), an Indinéis (37th áit) An Laitvia (38th áit), an Spáinn (39th áit), an Iodáil (41st áit), an Rúis (45th áit) agus an Tuirc (51st áit).

I mbliana, chuir an Chasacstáin feabhas ar a seasamh i ngach fachtóir.

De réir an “Éifeachtacht an Rialtais" fachtóir, An Chasacstáin d'fheabhsaigh sé a seasamh le ocht pointí agus rangaithe 21st. Tá an feabhsúchán mar gheall ar shuímh mhéadaithe sna 5 fho-fhachtóir go léir: “Airgeadas Poiblí” - 19th áit (feabhsaithe faoi ​​4 pointí), “Beartas Cánach” - 5th áit (feabhsaithe faoi ​​11 pointí), “Creat Institiúideach” - 46th áit (feabhsaithe faoi ​​4 pointí), “Reachtaíocht Ghnó” - 25th áit (feabhsaithe faoi ​​3 pointí) agus “Creat Sochaíoch” - 29th áit (feabhsaithe faoi ​​9 pointí).

chasacstáin rangaithe 28th sa "Éifeachtúlacht Ghnó" fachtóir trí ardú sé phointe níos airde. Tá an feabhsúchán mar gheall ar shuímh mhéadaithe i 4 fho-fhachtóir: “Margadh Saothair” - 20th áit (feabhsaithe faoi ​​12 pointí), “Airgeadas” - 46th áit (feabhsaithe faoi ​​1 pointe), “Cleachtais Bainistíochta” - 13th áit (feabhsaithe faoi 6 pointí), “Dearcaí agus Luachanna” - 23rd áit (feabhsaithe faoi ​​6 pointí).

Dá bhrí sin, an Chasacstáin rangaithe 45th sa "Eacnamaíochta Feidhmíochta" fachtóir trí ardú trí phointe níos airde. Tá an feabhsúchán mar gheall ar shuímh mhéadaithe sna 5 fho-fhachtóir go léir: “Geilleagar Intíre” - 37th áit (feabhsaithe faoi 4 pointí), “Trádáil Idirnáisiúnta” - 58th áit (feabhsaithe faoi 2 pointí), “Infheistíocht Idirnáisiúnta” - 47th áit (feabhsaithe faoi 1 pointí), “Fostaíocht” - 24th áit (feabhsaithe faoi 9 pointí) agus “Praghsanna” - 13th áit (feabhsaithe faoi 3 pointí).

Dar leis an "Bonneagar" fachtóir, An Chasacstáin d'fheabhsaigh sé a seasamh le ceithre pointí agus rangaithe 47th. Tá an feabhsúchán mar gheall ar shuímh mhéadaithe i 3 fho-fhachtóir: “Bonneagar Bunúsach” - 25th áit (feabhsaithe by 6 pointí), “Bonneagar Eolaíoch” - 57th áit (feabhsaithe faoi ​​1 pointe), “Sláinte agus Comhshaol” - 55th áit (feabhsaithe by 2 pointí).

De réir na bhfreagróirí, is iad na cúig fhachtóir is tarraingtí de gheilleagar Phoblacht na Casacstáine timpeallacht a thacaíonn le gnó (60.0% de na freagróirí), dinimiceas an gheilleagair (46.4%), rochtain ar mhaoiniú (45.5%), cobhsaíocht agus intuarthacht beartais (42.7%), agus córas cánach iomaíoch (40.9%).

Níos luaithe, Boston Consulting Group, faoi chuimsiú an staidéir nuashonraithe Measúnú ar Fhorbairt Eacnamaíochta Inbhuanaithe 2021 (08.06.2021), mhéadaigh an measúnú ar gheilleagar na Casacstáine ar tháscairí mar cobhsaíocht eacnamaíoch, cáilíocht an bhonneagair, institiúidí poiblí agus seirbhísí.

Is féidir torthaí níos mionsonraithe ar an rangú a fháil ar shuíomh Gréasáin oifigiúil na hInstitiúide Idirnáisiúnta um Fhorbairt Bainistíochta: http://www.imd.org/wcc/.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

chasacstáin

Díríonn an tUachtarán Tokayev ar éagsúlú eacnamaíoch agus ar gheilleagar níos glaise ag Comhairle na nInfheisteoirí Eachtracha

foilsithe

on

Kazakh Uachtarán Kassym-Jomart Tokayev (sa phictiúr) Labhair sé faoin ngá le héagsúlú eacnamaíoch níos mó agus réitigh níos glaise sa gheilleagar ag an 33ú seisiún de Chomhairle na nInfheisteoirí Eachtracha arna óstáil ag 10 Meitheamh ag príomhchathair Kazakh Nur-Sultan, a thuairiscigh seirbhís preasa Akorda, scríobhann Assel Satubaldina in Gnó.Uachtarán Tokayev agus oifigigh shinsearacha le linn an chruinnithe. Creidmheas grianghraf: seirbhís preasa Akorda

D’fhreastail oifigigh shinsearacha Kazakh, ceannairí cuideachtaí móra ilnáisiúnta, ceannairí gníomhaireachtaí rialtais agus ionadaithe eagraíochtaí idirnáisiúnta ar an seisiún.

Is ardán tábhachtach í an chomhairle atá comhdhéanta de chinn 37 cuideachta thrasnáisiúnta mhóra agus eagraíochtaí idirnáisiúnta chomh maith le ceannairí príomh-aireachtaí chun infheisteoirí móra eachtracha a nascadh sa Chasacstáin agus leis an rialtas agus chun cuidiú leis an náisiún an timpeallacht infheistíochta a fheabhsú.  

Dhírigh cruinniú na bliana seo ar onnmhairí neamh-mhodúlachta a threisiú chomh maith le dreasachtaí cánach iar-ghéarchéime, forbairt caipitil dhaonna, úsáid fo-ithreach agus digitiú. 

“Ní féidir leis an Chasacstáin, mar chóras eacnamaíoch, brath ach ar infheistíocht intíre, éileamh baile agus onnmhairiú amhábhar. Leanfaidh ár dtír leis an mbeartas chun an timpeallacht is fabhraí a chinntiú chun infheistíochtaí eachtracha ar ardchaighdeán a mhealladh. Táimid diongbháilte ár gceannaireacht a choinneáil sa réigiún agus i gComhlathas na Stát Neamhspleách (CIS), ”a dúirt Tokayev ina ráitis tosaigh. 

Chuir sé béim ar an ngá atá le honnmhairí táirgí próiseáilte a fhorbairt, ar ráthaíocht é, mar a thuairiscigh sé, i gcoinne praghsanna so-ghalaithe d’amhábhair, táscaire ar chumas an gheilleagair earraí agus seirbhísí éilithe ar ardchaighdeán a tháirgeadh.

Le bliain anuas, d’fhulaing trádáil dhomhanda caillteanais mhóra. Bhí láimhdeachas trádála eachtraí na Casacstáine síos 13 faoin gcéad anuraidh arb ionann é agus $ 85 billiún. 

In ainneoin na treochta anuas seo, léirigh onnmhairí neamhmhodúlachta na Casacstáine laghdú níos lú de 2.8 faoin gcéad go $ 15 billiún agus rinne infheistíochtaí díreacha eachtracha $ 18 billiún. 

Anuraidh cuireadh 41 tionscadal infheistíochta i bhfeidhm arbh fhiú $ 1.6 billiún iad agus a raibh infheisteoirí coigríche páirteach iontu. 

“De réir mar a théann an geilleagar domhanda ar ais, tá an Chasacstáin ar a bealach chun téarnamh eacnamaíoch. Réamhaisnéisíonn ár rialtas go mbeidh an fás 3.5 faoin gcéad ar a laghad agus táimid ag súil go mbeidh fás níos airde ann, ”a dúirt Tokayev. Ó chlé go clé: Kazakh PM Askar Mamin, Leas-PM agus an tAire Gnóthaí Eachtracha Mukhtar Tileuberdi agus an tAire Trádála agus Comhtháthaithe Bakhyt Sultanov. Creidmheas grianghraf: seirbhís preasa Akorda.

Tá onnmhairí fós mar thosaíocht do gheilleagar na Casacáine, a dúirt Tokayev, ag tabhairt dá haire nach bhfuil an poitéinseal is fearr le díghlasáil fós don Chasacstáin. 

Is é an sprioc don gheilleagar is mó i Lár na hÁise ná $ 41 billiún d’onnmhairí neamh-mhodúlachta faoi 2025. Chun tacú leis an sprioc seo, leithdháil an Chasacstáin beagnach $ 1.2 billiún. 

D’aontaigh Tokayev le togra Bhanc Forbartha na hÁise an córas tacaíochta onnmhairiúcháin a dhigitiú.

“Ní mór dúinn aontú go laghdaíonn an claochlú digiteach costais trádála, go háirithe do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide. Ba cheart don Aireacht Trádála (agus Comhtháthaithe) agus Forbartha Digití (Tionscal Nuálaíochta agus Aeraspáis) tograí a fhoirmiú in éineacht le Banc Forbartha na hÁise, ”a dúirt Tokayev.

Treisiú ar onnmhairí talmhaíochta

Thug na rannpháirtithe faoi deara go bhféadfadh an Chasacstáin leas a bhaint as onnmhairí talmhaíochta a fhorbairt agus a chur chun cinn. Ligeann acmhainní nádúrtha ollmhóra don tír a bheith ar thús cadhnaíochta domhanda in onnmhairí táirgí talmhaíochta, ach d’fhéadfaí níos mó a dhéanamh. 

Dúirt Ashok Lavasa, Leas-Uachtarán um Oibríochtaí na hEarnála Príobháidí agus Comhpháirtíochtaí Poiblí-Príobháideacha ag Banc Forbartha na hÁise, go bhféadfadh an earnáil fónamh mar chúis le fás eacnamaíoch. Ashok Lavasa ón ADB le linn físchomhdhála. Creidmheas grianghraf: seirbhís preasa Akorda

“Tá earnáil an talamhghnó ríthábhachtach chun níos mó fáis eacnamaíochta, cruthú post agus éagsúlú eacnamaíoch a chumasú. Cé go bhfuil fóirdheontais suntasacha rialtais ag an talamhghnó, níor ghnóthaigh sé seo go fóill ach táirgiúlacht shubstaintiúil. Ba cheart iomaíochas agus rochtain na hearnála ar mhaoiniú margadh-bhunaithe le tionóntaí oiriúnacha a fheabhsú, ”a dúirt sé. 

Nascacht iarnróid níos mó 

Le linn an tseisiúin, labhair Tokayev freisin faoin ngá atá le córas iarnróid na Casacstáine a threisiú. In 2020, d’fhás méid an iompair iarnróid idirthurais 17 faoin gcéad.  

Téann cúig chonair iarnróid idirnáisiúnta trí chríoch na Casacstáine, rud a thugann deis don tír leas a bhaint as a suíomh straitéiseach geografach.

Bhí 91 faoin gcéad de na coimeádáin a iompraíodh in 2020 trí chríoch na Casacstáine freagrach as bealach na Síne-na hEorpa-na Síne. 

“Is féidir linn a rá go cinnte gur nasc lárnach í an Chasacstáin i ndáiríre maidir le hiompar thar tír idir an Áise agus an Eoraip. Is comhpháirtí tábhachtach iontaofa í an Chasacstáin maidir le tionscadal Creasa agus Bóthair na Síne a chur i bhfeidhm, ”a dúirt Tokayev. 

Ach ba cheart éifeachtúlacht agus cáilíocht na seirbhísí iompair agus lóistíochta a fheabhsú, lena n-áirítear ag Khorgos. 

Teicneolaíochtaí níos glaise 

D'athdhearbhaigh Tokayev tiomantas na tíre teicneolaíochtaí níos glaine a thabhairt isteach agus dlús a chur leis na hiarrachtaí de réir mar a aistríonn an tír chuig geilleagar glas. 

Tá deiseanna iontacha ag an Chasacstáin sa réimse seo, dar le Andy Baldwin, Comhpháirtí Bainistíochta Domhanda EY - Seirbhís Cliant.

“I gcomhthéacs dícharbónú dosheachanta agus athdhíriú infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí« glan », tá deis uathúil ag an Chasacstáin onnmhairí neamh-thráchtearraí a chruthú agus a threisiú. Leis an straitéis cheart um shamhaltú agus fhorbairt, is féidir leat buntáiste a bhaint as na hathruithe atá ag tarlú ar domhan agus a bheith réidh dóibh d’fhonn fanacht iomaíoch sna blianta amach romhainn, ”a dúirt sé. Rannpháirtithe an chruinnithe. Creidmheas grianghraf: seirbhís preasa Akorda

Trí bhealach a réiteach chun spriocanna inbhuanaithe d’fhéadfadh sé cabhrú leis an Chasacstáin ina hiarracht onnmhairí neamh-thráchtearraí a threisiú, dar le Joerg Bongartz, POF Deutsche Bank do Thuaisceart agus Oirthear na hEorpa, a d’fhéadfaí a dhéanamh trí na prionsabail Chomhshaoil, Shóisialta agus Rialachais (ESG) a chur i bhfeidhm. .

“Tá prionsabail ESG ina gcomhpháirteanna lárnacha de luach fadtéarmach agus athléimneacht gnó, de réir mar a chuirtear i bhfeidhm iad sa straitéis agus a thomhaistear ar fhorbairt fhadtéarmach. Le cúpla bliain anuas, tá infheisteoirí ar fud an domhain ag tabhairt aird níos mó agus níos mó ní amháin ar fheidhmíocht airgeadais agus táirgeachta cuideachta ach freisin ar a mhéid a fhreagraíonn a gníomhaíochtaí do phrionsabail ESG, ”a dúirt Bongartz.

Fuinneamh in-athnuaite

An tseachtain seo caite, Uachtarán Tokayev sprioc na tíre a athbhreithniú - sciar an fhuinnimh in-athnuaite in eangach fuinnimh iomlán na tíre a thabhairt go 15 faoin gcéad faoi 2030 - in ionad an deich faoin gcéad roimhe sin.

Chun an aidhm seo a bhaint amach, ba cheart an reachtaíocht náisiúnta a athrú, a dúirt Cathaoirleach Ghrúpa Acmhainní Eurasian Alexander Mashkevich. D’fhéadfadh sé gur réiteach é eagraíochtaí giniúna cumhachta a dhíolmhú a úsáideann foinsí fuinnimh in-athnuaite agus a dtomhaltóirí díreacha ó íocaíochtaí seirbhísí tarchurtha cumhachta. 

“Ní bheidh tionchar suntasach aige seo ar na heagraíochtaí tarchurtha cumhachta agus ar KEGOC (príomh-oibreoir leictreachais na Casacstáine), ach tabharfaidh sé borradh suntasach d’fhorbairt fuinnimh in-athnuaite. Amach anseo, i bhfianaise saibhreas acmhainní fuinnimh in-athnuaite ár dtíre (amhail gaoth agus grian), d’fhéadfadh fuinneamh glan i bhfoirmeacha éagsúla a bheith ina tháirge easpórtála sa Chasacstáin, go háirithe mar chuid de chruthú comhmhargaidh fuinnimh laistigh d’Aontas Eacnamaíoch na hEoráise, ”A dúirt Mashkevich

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending