Ceangail le linn

Frith-semitism

Tagann an frith-Ghiúdachas in aghaidh ár gcomhsprioc maidir le bheith ag obair i dtreo réiteach dhá stát

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

An torthaí den staidéar arna choimisiúnú ag an AE ag Institiúid Georg-Eckert (GEI) a foilsíodh i mí an Mheithimh seo caite ar théacsleabhair na Palaistíne, i.e. i láthair chuig an bParlaimint an 2 Meán Fómhair, chuir sé iontas orainn, roinnt Feisirí Eorpacha. Agus cinneadh á dhéanamh sa tuarascáil nach gcomhlíonann an curaclam caighdeáin UNESCO ina n-iomláine, rinne Maciej Popowski, Leas-Ard-Stiúrthóir um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíochtaí Méadaithe, ar choimisiúnaigh a stiúrthóireacht an staidéar, achoimre mhaith ar na torthaí. á rá, “Tá sé an-soiléir go léiríonn an staidéar go bhfuil ábhar an-fhadhbanna ann ar ábhar imní dáiríre é,” scríobh Frederiqe Ries FPE (Grúpa Athnuachan na hEorpa), Ilana Cicurel FPE (Grúpa Athnuachan na hEorpa), Dietmar Köster FPE (Sóisialaithe & Daonlathaithe) agus Niclas Herbst FPE (An tAontas Daonlathach Críostaí).

Go deimhin deimhníodh tuarascáil GEI roimhe seo tuarascálacha go bhfuil comhaontuithe agus moltaí síochána le hIosrael, a bhí le feiceáil i leabhair scoile PA, bainte den atriall reatha den churaclam. Dheimhnigh sé freisin go bhfuil eagrán D'fhoilsigh ós rud é go bhfuil 2017 faoi lánseol anois le hionchur trioblóideacha ábhar agus íomháineachas frithsheimíteach, fuathchaint agus gríosú díreach chun foréigin, mairtíreachta, agus Jihad ar fud beagnach gach grád agus ábhar. Chonacthas tionchar díreach na gcuraclam seo le dhá mhí anuas le linn ardú céime na foréigean in Iosrael, le téacsleabhair ghríosú mic léinn chun an fhoréigin, á threorú dóibh Jihad a dhéanamh agus bás a fháil mar mhairtírigh ag scaoileadh le Mosc Al-Aqsa.

Tá imní faoi thorthaí den sórt sin i dtuarascáil GEI in áit mhaith, agus is léir go leor go bhfuil téacsleabhair na Palaistíne tar éis dul in olcas go seasta le trí bliana anuas. Díreach an tseachtain seo caite le linn an iomlánach, rith Parlaimint na hEorpa a réiteach ag cáineadh an PA as ábhair nua foréigneacha agus fuatha a chruthú agus a theagasc le cabhair ón AE agus ag éileamh go ndéanfaí grinnscrúdú ar PA chun “an curaclam a mhodhnú go gasta”. Sa rún, d’athdhearbhaigh siad a glacadh roimhe seo rúin á éileamh go gcaithfidh maoiniú an AE don ÚC a bheith “mar choinníoll” ar theagasc ar athchóiriú an churaclaim chun cloí go hiomlán le caighdeáin UNESCO um shíocháin agus chaoinfhulaingt”.

Déantar ábhair atá foréigneach agus gráin a thomhas i dtéarmaí cásanna follasacha gríosaithe, fuatha agus frith-Sheimíteachais a shainaithnítear. Tá cur chuige níos dearfaí ag cuid dár gcomhghleacaithe Feisirí Eorpacha maidir le conas a d’fhéadfaí cur chuige dearfach den sórt sin a ghlacadh, nuair atá stiúrthóir an GEI, an tOllamh Dr. Eckhardt Fuchs féin. urlabhra os comhair na Parlaiminte i mí Mheán Fómhair 2021, dúirt sé nach gcomhlíonann curaclam Údarás na Palaistíne caighdeáin UNESCO ag féachaint conas is féidir linn, “spreagadh fuatha, codanna frithsheimíteacha a aimsiú agus tá sé seo ráite go soiléir againn”.

Dhiúltaigh an PA féin go soiléir freisin do thorthaí thuarascáil GEI le príomhfheidhmeannach curaclaim an PA ag an Aireacht Oideachais, Tharwat Zaid, á rá an mhí seo caite nach ndéanfar athruithe ar an gcuraclam agus go ndiúltaíonn an PA do thorthaí thuarascáil an AE ar théacsleabhair PA. Dúirt Príomhaire na Palaistíne Shtayye mar an gcéanna i gComh-aireacht i mí an Mheithimh 2021 urlabhra mar fhreagra ar thorthaí thuarascáil GEI nach féidir curaclam na Palaistíne a mheas de réir caighdeáin atá i bhfad amach ó stair agus cultúr mhuintir na Palaistíne, agus dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha na Palaistíne, Maliki. Dúirt an an mhí seo caite nach leasóidh siad an curaclam mar gheall ar éilimh na coinníollachta maoinithe ar athchóiriú curaclaim.

Maidir le hábhar na coinníollachta, ba cheart a shoiléiriú gurb é an dearcadh a bhí againn i gcónaí gur cheart cúlchiste a choinneáil siar go dtí go gcomhlíonfaidh curaclaim na Palaistíne caighdeáin idirnáisiúnta. Níor cheart go ndéanfaí é seo ar aon bhealach le stop a chur le maoiniú ina iomláine agus níor cheart go mbreathnófaí air mar chuid den bhuiséad a bhaint, agus an cúlchiste a bheith gan reoite nuair a bhainfear amach caighdeáin idirnáisiúnta faoi dheireadh.

Mar Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa, tá sé de dhualgas orainn seasamh suas do na luachanna Eorpacha. D'iarr Parlaimint na hEorpa arís agus arís eile ar an PA oideachas ardchaighdeáin a chur chun cinn do leanaí na Palaistíne a chloíonn le caighdeáin UNESCO agus a thacaíonn le réiteach dhá stát. Iarraimid, ag an tráth íogair seo, ar ár gcomhghleacaithe seasamh leis na glaonna sin agus lenár ngealltanais faoi seach chun dul i ngleic leis an bhfuath agus leis an bhfrith-Sheimíteachas.

Aiseolas

Níos lú ná 80 bliain tar éis déanamh na coireachta is measa in aghaidh na daonnachta atá ar eolas ag ár mór-roinn, an Uileloscadh, agus ní raibh ach seachtain tar éis do na mílte, cuid dár gcomhghleacaithe Feisirí Eorpacha san áireamh, máirseáil chuig campa báis Auschwitz mar chuid den Mhárta maireachtála bliantúil. , ní mór dúinn a thaispeáint go bhfuil i gceist againn nuair a deirimid "Ná Arís" é. Teagmhasach an Téama as seo bhí mórshiúl na bliana seo ar an tábhacht a bhaineann le freagracht as cuimhneachán agus oideachas an Uileloscadh a thabhairt don chéad ghlúin eile. Caithfidh an chéad ghlúin eile de leanaí scoile na Palaistíne a bheith san áireamh sa chéad ghlúin eile nach bhfuil fiú, le cabhair ónár maoiniú, múintear gur tharla an Uileloscadh.

Níor cheart go mbeadh oideachas i dtreo féiniúlachta náisiúnta na Palaistíne a thacaíonn le mianta féinchinntiúcháin ar chostas na fírinne agus na staire. Daoine ar mhaith leo a gcruachás féin a aithint, caithfidh siad staid a gcomharsan a thuiscint freisin. Tá cáineadh Iosrael ceart go leor, ach ní mór é a mhúineadh i gcomhthéacs a chomhlíonann caighdeáin idirnáisiúnta síochána, humanizes Giúdaigh agus Iosraelach, agus a dhiúltaíonn foréigean ag gach páirtí.

Ní hamháin go bhfuil athbhreithniú stairiúil le feiceáil, ach trópaí frith-Sheimíteacha follasacha atá feiceálach ar chártaí staidéir a foilsíodh don bhliain acadúil 2021-2022. tréithe léirítear na Giúdaigh mar dhaoine deabhóideach, fealltach agus naimhdeach, an canaird chlasaiceach fhrithsheimíteach a thug Giúdaigh (agus Zionists, atá comhleathach) rialú aibhsítear imeachtaí domhanda trí thionchar na nGiúdach gan trácht go follasach denial ceart na nGiúdach ar fhéinchinntiú agus féiniúlacht náisiúnta na nGiúdach a bheith ann.

Tá codarsnacht mhór idir na trópaí frith-Sheimíteacha seo agus Straitéis an AE maidir le dul i ngleic leis an bhfrith-Sheimíteachas agus cothú na beatha Giúdach, D'fhoilsigh i mí Dheireadh Fómhair 2021 ar chúlra an mhéadaithe imníoch san fhrith-Ghiúdachas. Ag glaoch air, “A chinntiú go mb’fhéidir nach ndéanfar cistí seachtracha an AE a leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí a spreagann fuath agus foréigean, lena n-áirítear i gcoinne na nGiúdach” agus á rá, “Tá baol ann go mbainfear an bonn d’ábhar ar bith a théann ina gcoinne agus go mbainfear an bonn den tsíocháin agus den chomhmhaireachtáil agus nach bhfuil áit ar bith aige sna téacsleabhair. nó seomraí ranga”, is léir cén fáth a bhfuil cúis imní ann.

Maidir le maoiniú, tá cuntasacht ríthábhachtach. Is rud é seo nach mór dóibh siúd a fhreastalaíonn ar an gCoiste Idirchaidrimh Ad-Hoc, atá le bheith ar siúl go luath i mí na Bealtaine, cuimhneamh orthu freisin. Bunaithe “comhoibriú a chur chun cinn idir na páirtithe agus an pobal deontóirí chun tacú leis an réiteach dhá stát, forbairt gheilleagar na Palaistíne, agus tógáil institiúidí”, tá an cumas ag an AHLC tacú le saincheisteanna ríthábhachtacha i saol na Palaistíne, cibé maoirseacht chuimsitheach a bheidh ann. maidir le leithdháileadh síntiús ríthábhachtach.

Éilíonn roinnt mearbhall go ndéanfaí maoirseacht bhuiséadach níos fearr ar mhaoiniú an AE agus cur i gcoinne mhaoiniú an AE d’Údarás na Palaistíne. Athdhearbhaímid ár dtacaíocht ó chroí le maoiniú an AE don ÚCP, ach níor cheart go n-úsáidfí airgead cáiníocóirí an AE ar mhaithe le gríosú agus buanú na frith-Sheimíteachais a thagann salach ar ár gcomhsprioc oibriú i dtreo na síochána agus Réiteach Dhá Stát.

Is FPE é Frederiqe Ries don Ghrúpa Athnuachan na hEorpa agus is é an leas-chathaoirleach é.

Is FPE í Ilana Cicurel don Ghrúpa Athnuachan na hEorpa chomh maith le comhalta den Choiste um Chultúr agus Oideachas.

Is FPE do na Sóisialaithe & Daonlathaithe é Dietmar Köster agus is ball den Choiste um Ghnóthaí Eachtracha é.

Tá Niclas Herbst ina FPE don Aontas Críostaí Daonlathach agus ina Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste um Buiséid do Pháirtí an Phobail Eorpaigh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending