Ceangail le linn

Frith-semitism

Agus Williamson chun tosaigh, is féidir leis an Ríocht Aontaithe a bheith chun tosaigh sa troid dhomhanda i gcoinne antaisealachas

foilsithe

on

Tar éis coicíse d’ionsaithe gan laghdú gan staonadh ar dhaoine Giúdacha, ar fhoirgnimh Ghiúdacha agus go deimhin ar fhéiniúlacht Ghiúdach sa RA, an Rúnaí Oideachais Gavin Williamson an tseachtain seo caite (sa phictiúr) thairg dóchas. Seachas a bheith ag cáineadh an spíce ollmhór i bhfuath na nGiúdach, tá Williamson imithe céim níos faide ná ceannaire ar bith eile b’fhéidir trí leigheas lárnach a aithint - Ag tabhairt aghaidh ar antaibheathachas go díreach sna scoileanna. Má dhéantar imní údar maith Williamson a chur i ngníomh, d’fhéadfadh sé comhartha a thabhairt go mbeadh ról ceannasach ag an Ríocht Aontaithe san Eoraip agus go deimhin sa troid dhomhanda i gcoinne an ‘fuath is sine’ ar domhan, scríobhann Robert Singer.

Buíochas le Dia, chuir ceannairí in iúl go soiléir nach bhfuil aon áit sa Ríocht Aontaithe maidir le fuath Giúdach. Príomh-Aire Boris Johnson agus Méara Londain Sadiq Khan bhí siad siúd ina measc ar fud an speictrim pholaitiúil chun an 600 faoin gcéad ardú ar eachtraí antisemitic, a chonaic coinín go fisiciúil ionsaí, glaonna ar “Fuil Ghiúdach” agus breoiteacht gealltanas mná Giúdacha a éigniú.

Faraor, tá an treocht bhuartha seo i bhfad ó bheith teoranta don RA. Arís agus arís eile, i gcathracha ar fud an domhain, díríodh ar Ghiúdaigh faoin ligean uafásach cáineadh a dhéanamh ar Iosrael. I roinnt tíortha, mar shampla Ghearmáin agus France, tá bearta gearrthéarmacha glactha ag rialtais chun an bhagairt a mhaolú, toirmeasc a chur ar thaispeántais nuair is gá agus reachtaíocht a úsáid chun ciníocha a ionchúiseamh.

Tá Williamson, áfach, ag léiriú cur chuige níos nuálaí agus níos fadtéarmaí. I litir maidir le ceannairí agus ceannairí scoile, chuir sé in iúl go soiléir nach amháin go bhfuiltear ag súil go ndéileálfaidh scoileanna i gceart le “atmaisféar imeaglaithe” do mhic léinn agus do mhúinteoirí Giúdacha. Rud ríthábhachtach, dúirt Williamson freisin go bhfuil sé de fhreagracht ar scoileanna oideachas a chur ar bhealach neamhchlaonta agus cothrom, ag diúltú ábhair nó eagraíochtaí a “dhiúltaíonn go poiblí ceart Iosrael a bheith ann”. Is é sin le rá, tuigeann Williamson go n-éireoidh galar an antisemitism i neamhní oideachasúil. Is as aineolas a tháinig an foréigean agus anord antisemitic ar shráideanna na Breataine, easpa eolais is féidir a leigheas sa seomra ranga.

B’fhéidir gurb é an chéad cheannaire ní amháin sa RA, ach go hidirnáisiúnta, chun é seo a aithint agus chun cur chuige oideachais athbhreithnithe a éileamh chun an t-antisemitism a chomhrac. Le breis agus deich mbliana d’obair ag ORT Domhanda, ceann de na líonraí oideachais is mó ar domhan atá ag feidhmiú i gcúig mhór-roinn, chonaic mé go pearsanta conas is féidir le hoideachas cothromaithe ar ardchaighdeán saol agus go deimhin an domhan a athrú. Cé gurb iad reachtaíocht agus forfheidhmiú an dlí na huirlisí láithreacha chun pobail Ghiúdacha a choinneáil slán, ní féidir ach le hoideachas a dtodhchaí a ráthú.

Dá bhrí sin, níor cheart go gcaillfidh Gavin Williamson agus an rialtas a ndéanann sé ionadaíocht orthu móiminteam. Bhí ról uathúil ag an Ríocht Aontaithe i gcónaí maidir le fuath na nGiúdach a throid. Sheas an tír go bródúil beagnach ina haonar ag pointe amháin sa troid i gcoinne na Naitsíochais. Bhí saighdiúirí na Breataine i measc na chéad daoine a scaoil na campaí tiúchana sa deireadh agus a nochtann na doimhneachtaí uafásacha ar féidir leis an antisemitism teacht anuas orthu. Má dhéantar focail Williamson a chur i ngníomh, ansin is féidir leis an Ríocht Aontaithe a bheith ina hiompróir caighdeánach sa troid i gcoinne antaisealachas.

Chuige sin, is féidir leis an bplean gníomhaíochta trí phointe seo a leanas d’oideachas na RA creat éifeachtach a sholáthar. Ar dtús, caithfidh ceannairí agus foireann na scoile a bheith in ann antaibheathachas a shainiú. Caithfidh siad a aithint cad é atá siad ag cosaint ina choinne. Arís agus arís eile le seachtainí beaga anuas, tá antisemitism nocht gléasta suas mar fhrith-Zionism. Tá sé ríthábhachtach a bheith in ann idirdhealú a dhéanamh san áit a gcríochnaíonn cáineadh Iosrael agus a dtosaíonn antisemitism. Ar ámharaí an tsaoil, tá aitheantas domhanda ann Comhghuaillíocht Cuimhneacháin Idirnáisiúnta an Uilelosctha Is léir ón sainmhíniú oibre ar antaibheathachas go bhfuil “Séanadh a gceart chun féinchinnteoireachta do dhaoine Giúdacha” antisemitic.

Ar an dara dul síos, ní mór do cheannairí agus d’fhoireann teagaisc a bheith feistithe chun a aithint conas a léiríonn antaibheathachas é féin sa seomra ranga, sa chlós súgartha agus i measc daltaí ar na meáin shóisialta. Caithfear na huirlisí a thabhairt dóibh freisin chun freagairt i gceart.

Ar an tríú dul síos, ní mór oideachas a fháil faoi antisemitism comhaimseartha a bheith mar chuid de churaclam na scoile. Cé go bhfuil iarrachtaí leanúnacha, suntasacha in oideachas an Uileloscadh ríthábhachtach, caithfidh daoine óga a thuiscint nach bhfuil an t-antisemitism teoranta don stair. Mar a léirigh imeachtaí le déanaí, tá sé beo agus ag ciceáil go mór. Ceart go leor, na céadta scoil sa RA tá a gcuraclaim curtha in oiriúint dá réir i ndiaidh an fheachtais Black Lives Matter. Go tragóideach, tá an t-am tagtha do scoileanna a theagasc go bhfuil cearta Giúdacha comhionann freisin.

Go simplí, níor cheart go mbeadh eagla ar phobail Ghiúdacha maireachtáil ar eagla riamh. Cosúil le go leor eile, tá imní ar Ghiúdaigh sa RA agus ar fud na hEorpa. Tá gníomh ag teastáil anois, rud a fhéadann ní amháin imní láithreach a mhaolú, ach a thabharfaidh le fios nach dtógfaidh an t-antisemitism a cheann gránna arís sa todhchaí. Is é an t-oideachas an eochair chun go dtarlóidh sé seo. Ráiteas cumhachtach is ea meon Gavin Williamson a iompú ina ghníomh oideachasúil nithiúil go bhfuil an RA sásta an Eoraip agus an domhan a threorú agus an ‘fuath is sine’ a choinsíniú don stair.

Tá Robert Singer ina Chomhairleoir Sinsearach ar an Gluaiseacht Antisemitism a Chomhrac, cathaoirleach Bhord Iontaobhaithe ORT Domhanda agus iar-POF ar Chomhdháil Dhomhanda na nGiúdach.

Frith-semitism

Ag tionól iomlánach Chomhdháil Dhomhanda na nGiúdach, tugann uachtarán Choimisiún an AE breac-chuntas ar straitéis an AE chun an t-antisemitism a chomhrac

foilsithe

on

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen leis na céadta ceannaire pobail Giúdach as gach cearn den domhan go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta do antisemitism a chomhrac agus beatha Ghiúdach a chothú, lena n-áirítear trí rolladh amach an chéad straitéis AE riamh chun na haidhmeanna seo a chur chun cinn, scríobhann Yossi Lempkowicz.

Labhair Von der Leyen do thoscairí Thionól Iomlánach Chomhdháil Ghiúdach an Domhain, a thagann le chéile gach ceithre bliana chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna lárnacha a théann i bhfeidhm ar phobail Ghiúdacha agus chun beartas na heagraíochta a leagan síos do na blianta amach romhainn.

“Ar feadh na mblianta, bhí tú ar thús cadhnaíochta ag troid ar son cearta na bpobal Giúdach ar fud an domhain, an t-antisemitism a dhíothú agus a chinntiú go gcoinnítear cuimhne an Uileloscadh beo, agus táim anseo chun a rá leat go bhfuil an Eoraip leat sa troid seo, ”a dúirt sí.  "Faraor, níl antisemitism teoranta d’am atá i bhfad i gcéin. Tá sé fós i láthair go mór san Eoraip agus ar fud an domhain. "

Chuir sí béim, “Caithfear coireanna antisemitic agus fuathchaint a thabhairt os comhair an chirt.”

Phléigh Von der Leyen an méadú scanrúil ar fhuath antisemitic san Eoraip, lena n-áirítear taispeántais frith-Iosrael foréigneacha agus graifítí le déanaí ar shráideanna na hEorpa agus ar shionagóga. Chuir sí béim ar an gcur chuige ilfhada i straitéis nua an AE, a dhéanfaidh:

  • An troid i gcoinne antaisealachas a neartú;
  • cuimhne na n-uafás san am atá thart a chaomhnú agus a chinntiú go bhfoghlaimíonn gach mac léinn Eorpach faoin Uileloscadh, “is cuma a gcúlra, a stair theaghlaigh nó a dtír thionscnaimh”, agus;
  • saol Giúdach a chothú san Eoraip.

Léirigh an paindéim COVID-19 go háirithe, a dúirt von der Leyen, cé chomh tapa agus is féidir le miotais comhcheilge antisemitic scaipeadh.

D'áitigh sí, “Tosaíonn an dualgas todhchaí na nGiúdach a chosaint ag cuimhneamh ar an am atá thart, ach ar ndóigh níl deireadh leis ansin. Ní féidir leis an Eoraip rath a bhaint amach ach amháin nuair a éiríonn lena pobail Ghiúdacha freisin. Seachtó sé bliana tar éis an Uileloscadh, tá rath ar shaol na nGiúdach san Eoraip arís sna sionagóga, i scoileanna, i naíolanna agus i gcroílár ár bpobail. Agus caithfimid leanúint ar aghaidh lena chosaint. "

Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh, a mholann reachtaíocht nua Eorpach agus a chuireann cinntí Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm.

Video.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Frith-semitism

Deimhníonn leas-uachtarán an Choimisiúin: AE straitéis chuimsitheach a chur i láthair chun antaibheathachas a chosc agus a chomhrac níos déanaí i mbliana

foilsithe

on

Ár mbealach maireachtála Eorpach a chur chun cinn Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Margaritis Schinas (sa phictiúr), dheimhnigh an tseachtain seo go nglacfadh an tAontas Eorpach straitéis chuimsitheach níos déanaí i mbliana a chomhlánóidh agus a thacóidh le hiarracht na mballstát antaibheathachas a chosc agus a chomhrac, oideachas a chur ar chuimhne an Uileloscadh agus saol na nGiúdach a chothú san Eoraip., scríobhann Yossi Lempkowicz.

In éineacht le Michelle Bachelet, Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, d’oscail Schinas Comhdháil ardleibhéil ‘Cosaint ar idirdhealú ciníoch agus éadulaingt gaolmhar’ arna óstáil ag Rúnaí Stáit do Ghnóthaí Eachtracha agus Comhoibriú Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle na Francisco Francisco André.

I bplé painéil, thug Katharina von Schnurbein, comhordaitheoir an Choimisiúin uropean ar antaibheathachas a chomhrac agus beatha Ghiúdach a chothú, aghaidh ar an gceist ‘Cur in aghaidh fuathchainte: ról an oideachais um chearta an duine, teagasc na staire agus na meáin maidir lena cur i gcoinne ar líne agus as líne’.

Chuir sí béim ar an ngá bealaí nua a aimsiú chun múineadh faoin Shoah i sochaí ilchultúrtha, dhigiteach agus chun go n-oibreodh gach aisteoir le chéile - reachtaíocht Eorpach, forfheidhmiú náisiúnta, ardáin agus úsáideoirí - chun aghaidh a thabhairt ar chaint fuatha, lena n-áirítear séanadh an Uileloscadh agus saobhadh ar líne .

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Frith-semitism

Seolann grúpa Spáinneach atá ag troid in aghaidh antisemitism feachtas i gcoinne páirtithe frith-Sheimíteacha agus iarrthóir uachtaránachta sa toghchán réigiúnach atá le teacht i Maidrid

foilsithe

on

Roimh na toghcháin réigiúnacha i Maidrid, d’iarr ACOM, an phríomh-eagraíocht sa troid i gcoinne frith-Sheimíteachais sa Spáinn, ar vótálaithe ‘’ a bhfreasúra in aghaidh páirtithe antisemitic fad-Chlé Unidad Podemos agus Mas Madrid a chur in iúl, chomh maith le hiarrthóir uachtaránachta Pablo Iglesias, ” scríobhann Yossi Lempkowicz.

An toghchán réigiúnach i Maidrid, atá le bheith ar siúl an 4 Bealtaineth, toghfaidh sé an pharlaimint réigiúnach, ar a dtugtar Tionól Chomhphobal Mhaidrid, agus rialtas réigiúnach sé mhilliún saoránach, lena n-áirítear an pobal Giúdach is mó sa Spáinn.

Thug ACOM (acrainm Gníomhaíochta agus Cumarsáide ar an Meánoirthear) faoi deara go raibh Pablo Iglesias (phictiúr), go dtí le déanaí tá leas-Phríomh-Aire Clé radacach na Spáinne, ceannaire Unidas Podemos, a scor a phost chun post Uachtarán Madrilenian a scor, ‘‘ tá stair ráitis frith-Sheimíteacha agus frith-Iosrael aige. ’‘ Cuimsíonn na ráitis sin “Tá cuideachtaí móra Wall Street i lámha na nGiúdach go praiticiúil”, “tacaíonn stocaireacht na nGiúdach le tionscnaimh i gcoinne phobail an domhain”, “fadhb mhaorlathach amháin a bhí san Uileloscadh”, “stát coiriúil is ea Iosrael” agus “an tír neamhdhleathach ”. D'oibrigh sé freisin do bhéal bolscaireachta Phoblacht Ioslamach na hIaráine don domhan Spáinneach Hispan TV.

“Go bhféadfadh muintir Mhaidrid iomadóir íoctha na hIaráine atá ina frith-Semite oscailte a thoghadh, ba cheart go mbeadh sé neamh-inathnuaite,” a dúirt Uachtarán ACOM, Angel Mas.

“Tá vótáil ar son Iglesias agus an dá pháirtí seo ag vótáil ar son idirdhealú na nGiúdach agus an saol Giúdach agus an pobal a laghdú i gcathair atá á atógáil féin tar éis 500 bliain. Tá saol normalaithe na nGiúdach i mbaol sna toghcháin seo. Iarraimid ar ár gcomharsana a bhfuil cúram orthu faoi cuibheas, neamh-idirdhealú agus daonlathas cur i gcoinne na bpáirtithe seo agus iad siúd a sholáthraíonn dlisteanacht dóibh trí shuí i rialtas leo, ”a dúirt sé.

Luaigh Mas go ndearna Podemos agus Mas Madrid iarracht tairiscint a cheadú i bparlaimint Mhaidrid don réigiún a bheith páirteach go foirmiúil san fheachtas idirnáisiúnta frith-Iosrael BDS (Boycott, Disinvestment, Snctions) mar a d’éirigh leo i thart ar 100 cathair agus réigiún sa Spáinn . ''

“Chuirfeadh sé sin Maidrid, príomhchathair na Spáinne agus lár caidreamh sóisialta, polaitiúil agus eacnamaíoch na Spáinne, ghetto a chuirfeadh saoránaigh an stáit Ghiúdaigh agus aon saoránach Spáinneach pro-Iosrael as aon chineál tráchtála, sóisialta, caidreamh cultúrtha nó cathartha leis an riarachán réigiúnach. "

Go dtí seo d’éirigh le ACOM feachtas Podemos BDS a shárú ar fud na tíre le níos mó ná 70 rialú cúirte ag dearbhú go bhfuil na rúin pro-BDS idirdhealaitheach agus míbhunreachtúil.

De réir pobalbhreithe le déanaí, tá an chuma ar Pháirtí Coitianta lár na láimhe deise sa Spáinn (Partido Popular) an toghchán réigiúnach a bhuachan go compordach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending