Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Molann an AE liosta dubh a dhéanamh d’oibreoirí iompair a bhfuil baint acu le smuigleáil nó gáinneáil daoine a éascú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Mar chuid d’fhreagairt aontaithe an Aontais Eorpaigh ar ionstraimíocht stát-urraithe ag daoine ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis, molann an Coimisiún agus an tArdionadaí bearta inniu chun gníomhaíochtaí oibreoirí iompair a dhéanann smuigleáil nó gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a shrianadh. isteach san AE. Cuirfidh sé seo ionstraim nua le bosca uirlisí an AE chun tacú le Ballstáit a mbeidh tionchar ag ionsaithe hibrideacha den sórt sin orthu. Ba cheart go mbeadh cineálacha eile tacaíochta, go háirithe cúnamh daonnúil, ag gabháil le haon bhearta a dhéantar faoin ionstraim seo.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Ní oibreoidh iarrachtaí an AE a dhíchobhsú trí dhaoine a ionstraimiú. Tá an AE aontaithe agus ag glacadh bearta éagsúla chun an cás ag teorainneacha seachtracha an AE leis an mBealarúis a réiteach. Inniu, tá togra nua á chur i láthair againn chun oibreoirí iompair a bhfuil baint acu le smuigleáil nó gáinneáil daoine isteach san AE a liostáil, mar a d’fhógair mé den chéad uair coicís ó shin. Ní ghlacfaimid go deo le saothrú daoine chun críocha polaitiúla. "

Bearta spriocdhírithe d’oibreoirí iompair a éascaíonn nó a théann i mbun smuigléireachta

Ní fhéadfaí imeachtaí a tharla le déanaí ag teorainn an AE leis an mBealarúis a dhéanamh mura gcuirfeadh oibreoirí iompair áirithe go feasach nó i ngan fhios do shaothrú daoine, le dola daonnúil ollmhór agus ar chostas ard do shlándáil ag teorainneacha seachtracha agus cobhsaíocht an AE sa réigiún.

Aiseolas

Chun a chinntiú go bhfuil na huirlisí cuí i bhfeidhm ag an AE chun ionstraimíocht daoine a chomhrac chun críocha polaitiúla, tá an Coimisiún ag moladh a creat dlíthiúil nua a ligeann don AE bearta spriocdhírithe a ghlacadh i gcoinne oibreoirí iompair ar aon mhodh iompair (talamh, aer, uiscebhealaí intíre agus farraige), a théann i mbun smuigléireachta nó gáinneála daoine isteach san Aontas Eorpach. Bheadh ​​na bearta comhréireach agus cinnfí iad ar bhonn cás ar chás. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na cineálacha beart teorannú oibríochtaí i margadh an Aontais, fionraí ceadúnas nó údaruithe, fionraí na gceart chun athbhreoslú nó cothabháil a dhéanamh laistigh den AE, agus an toirmeasc ar idirthuras nó eitilt thar an AE, a dhéanamh go teicniúil stadanna nó glaoch isteach i gcalafoirt an AE.

Gníomh taidhleoireachta agus seachtrach

An 15 Samhain, chinn Comhairle Gnóthaí Eachtracha an AE an AE a leathnú réimeas smachtbhannaí maidir leis an mBealarúis díriú ar dhaoine aonair agus ar aonáin a eagraíonn nó a ghlacann páirt in ionstraimíocht daoine, lena n-áirítear aerlínte, gníomhaireachtaí taistil agus idirghabhálaithe eile. Thángthas ar chomhaontú polaitiúil ar an 5ú pacáiste liostaí chun aghaidh a thabhairt ar an staid ag an teorainn, gáinneáil ar dhaoine, agus an brú faoi chois laistigh den Bhealarúis. Tagann sé seo i ndiaidh chinneadh an AE an 9 Samhain 2021 an AE-Bealarúis a chur ar fionraí go páirteach Comhaontú Éascaithe Víosaí, ionas nach mbeidh feidhm ag a tairbhí maidir le hoifigigh rialtais sa Bhealarúis.

Aiseolas

Ó cuireadh tús leis an ngéarchéim, tá comhrialtas domhanda á thógáil ag an AE i gcoinne an chleachtais neamhscrupallacha a bhaineann le hionstraimíocht a dhéanamh do dhaoine, ag leanúint cur chuige TeamEurope ag úsáid láidreachtaí taidhleoireachta na mBallstát agus an AE, lena n-áirítear trí thaisteal Ardionadaí / Leas-Ionadaí -President Borrell. Le seachtainí beaga anuas, Leas-Uachtarán Schinas, i gcomhordú leis an Ardionadaí / Leas-Uachtarán Borrell, bhí siad ag taisteal chuig na príomhthíortha tionscnaimh agus idirthurais chun a iarraidh go ngníomhóidís chun cosc ​​a chur ar a náisiúnaigh féin titim isteach sa ghaiste a leag údaráis na Bealarúise amach. Tá torthaí mar thoradh ar rannpháirtíocht leanúnach an AE. Chuir roinnt tíortha tionscnaimh agus idirthurais eitiltí chuig an mBealarúis ar fionraí agus rinneadh scagadh níos déine ar phaisinéirí ag aerfoirt. Tar éis plé idir Ardionadaí Borrell in éineacht le hAire Gnóthaí Eachtracha na Bealarúise, rinne an tSeirbhís Eorpach um Ghníomhaíocht Sheachtrach agus an Coimisiún cainteanna teicniúla le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe (UNHCR agus IOM) agus a gcomhghleacaithe sa Bhealarúis ar leibhéal oibre chun aisdúichithe imirceach ó chríoch na Bealarúise a éascú.

Is Iaráic cuid mhaith de na daoine a shaothraigh réimeas na Bealarúise sa ghéarchéim seo. Tá an AE i mbun dianchomhoibrithe leis an Iaráic. Cuireadh eitiltí díreacha ó Bagdad go dtí an Bhealarúis ar fionraí i mí Lúnasa, agus ina dhiaidh sin stopadh eitiltí ó Erbil a aistríonn trí thríú tíortha go dtí an Bhealarúis. Tá an Iaráic ag eagrú eitiltí aisdúichithe don Iaráic, le tacaíocht ón AE agus le tuilleadh cúnaimh airgeadais le hathimeascadh chun na hIaráice fós le teacht. 

Is príomhuirlis í ionramháil faisnéise a úsáidtear chun daoine a mhealladh, geallúintí bréagacha a chruthú agus iad a ionstraimiú dá bharr. Rinne gníomhaithe éagsúla dúshaothrú ar an scéal, agus feachtas díghalrúcháin forleathan á eagrú acu chun drochmheas a thabhairt ar cháil idirnáisiúnta an AE. Thug an tSeirbhís Eorpach um Ghníomhaíocht Sheachtrach céimeanna chun cur i gcoinne faisnéise bréagacha agus míthreorach ar líne agus trí ghníomhaíochtaí cumarsáide spriocdhírithe ag toscaireachtaí an AE sna tíortha as a bhfuil formhór na ndaoine meallta chun na Bealarúise.

Cúnamh daonnúil a mhéadú

Tá leithdháileadh ag an AE € 700,000 i gcabhair dhaonnúil do dhídeanaithe leochaileacha agus d’imircigh atá sáinnithe sa Bhealarúis, ag na teorainneacha agus laistigh den tír, a bhfuil € 200,000 de ag dul láithreach chun tacú le Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg (IFRC) mar chuid de ranníocaíocht fhoriomlán an AE le Faoiseamh Tubaiste Ciste Éigeandála, arna bhainistiú ag an IFRC. Tá an maoiniú AE seo ag cuidiú leis an IFRC agus lena shochaí náisiúnta, Crois Dhearg na Bealarúise, cúnamh faoisimh a bhfuil géarghá leis a sholáthar, lena n-áirítear bia, trealamh sláinteachais, pluideanna agus trealamh garchabhrach. Slógtar € 500,000 breise chun tuilleadh cúnamh daonnúil a chur i bhfeidhm ag eagraíochtaí comhpháirtíochta an AE ar an talamh.

Tá an Coimisiún réidh chun maoiniú daonnúil breise a sholáthar mar fhreagairt ar riachtanais dhaonnúla atá bunaithe go soiléir, dá bhfeabhsódh an rochtain d’eagraíochtaí comhpháirtíochta daonnúla sa Bhealarúis a thuilleadh. Tá cúnamh daonnúil an AE bunaithe ar phrionsabail dhaonnúla idirnáisiúnta. 

Tacaíocht do bhainistíocht teorann agus imirce

Ó thús na géarchéime, chuir an AE tacaíocht láithreach ar fáil don Laitvia, don Liotuáin agus don Pholainn do bhainistíocht teorann i bhfoirm maoiniú éigeandála, imscaradh saineolaithe agus cúnamh comhchineáil ó thíortha Eorpacha faoin Sásra um Chosaint Shibhialta. An Coimisinéir seo a leanas Johansson's thug an Coimisiún cuairt ar an Liotuáin € 36.7 milliún de chistí AE chun na Liotuáine chun tacú le nósanna imeachta tearmainn a chur i bhfeidhm agus le haghaidh coinníollacha glactha, lena n-áirítear do dhaoine leochaileacha. Chomhordaigh an Coimisiún cúnamh ó 19 mBallstát agus ón Iorua ar a raibh pubaill, leapacha, córais téimh, gineadóirí leictreachais, cóir leapa, ciondálacha bia agus cúnamh comhchineáil eile. An Líonra Ullmhacht Imirce agus Bainistíocht Géarchéime Tagann an Líonra Blueprint le chéile go seachtainiúil chun feasacht agus comhordú staide d’ardchaighdeán a sholáthar chun freagairt éifeachtach a mhúnlú. Gníomhaireachtaí Gnóthaí Baile an AE imlonnaíodh iad freisin ó mhí Iúil le pearsanra i láthair sna trí bhallstát agus trealamh á n-imscaradh chun na Liotuáine agus na Laitvia.

Tá an Coimisiún i mbun idirphlé leis an Laitvia, an Liotuáin agus an Pholainn faoi riachtanais airgeadais agus oibríochta agus tá € 200m eile á chur ar fáil le haghaidh bainistíochta teorann. D’fhéadfadh go n-áireofaí le tacaíocht bhreise ó ghníomhaireachtaí idirghabháil tapa teorann agus / nó idirghabháil ar ais ó Frontex agus cúnamh ón Oifig Tacaíochta Tearmainn Eorpach i mbainistíocht imirce chomh maith le fáiltiú leordhóthanach.

Tá an Coimisiún, Frontex agus IOM ag obair leis an Liotuáin chun acmhainn fillte a threisiú trí threoir, dea-chleachtas agus for-rochtain a mhalartú le tríú tíortha chun tacú le hathligean isteach. D'iarr an Pholainn tacaíocht Frontex freisin chun tuairisceáin a sheoladh. Déanfaidh an Coimisiún foráil freisin go dtí € 3.5m chun tacú le tuairisceáin dheonacha ón mBealarúis chuig tíortha tionscnaimh. Tacaíonn Ionad Smuigléireachta Imirceach Eorpach Europol le himscrúduithe coiriúla agus éascaíonn sé malartú faisnéise. Cur i bhfeidhm iomlán an Plean Gníomhaíochta an AE i gcoinne smuigléireachta imirceach (2021-2025) tabharfaidh sé freagra níos éifeachtaí ar ionstraimíocht daoine chun críocha polaitiúla agus ar an ngá le teorainneacha seachtracha an AE a bhainistiú i gcásanna den sórt sin.

Thairis sin, tá an Coimisiún ag obair ar thogra le haghaidh bearta sealadacha i réimse an tearmainn agus an toraidh, bunaithe ar Airteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Tagann sé seo tar éis cuireadh na Comhairle Eorpaí chuig an gCoimisiún aon athruithe riachtanacha a mholadh ar chreat dlíthiúil agus bearta nithiúla an AE chun freagairt láithreach agus iomchuí a chinntiú de réir dhlí an AE agus oibleagáidí idirnáisiúnta. Freagraíonn sé freisin d’iarratas ó na Ballstáit a bhfuil tionchar orthu a bheith in ann brath ar bhearta sealadacha chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar an staid imirce éigeandála ag teorainneacha seachtracha an AE.

Dúirt Ardionadaí an Aontais Eorpaigh um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála / Leas-Uachtarán Josep Borrell: “Déanann réimeas na Bealarúise iarracht aird a tharraingt ar an staid uafásach sa tír trí leas a bhaint as díomá daoine agus iad a bhrú i dtreo theorainneacha an AE. Ní éireoidh leo. Mar fhreagra air sin, leathnaíomar ár gcóras smachtbhannaí agus táimid ag glacadh pacáiste eile beart i gcoinne lucht déanta an ionsaí hibride seo ag réimeas Lukashenko. Cuirfimid cúnamh daonnúil ar fáil dóibh siúd atá i ngátar i dteannta le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe. Leanfaimid lenár for-rochtain taidhleoireachta chuig ár gcomhpháirtithe. Seasann an AE go daingean i gcoinne an ionsaí hibrideach seo. "

Agus ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Bheatha á chur chun cinn, dúirt Margaritis Schinas: "Tá bréag á dhíol ag gnáth-dhaoine de réir réimeas na Bealarúise ag obair le líonraí smuigléireachta idirnáisiúnta. Ní ceist imirce é an rud atá ag tarlú ag ár dteorainneacha ach ceist slándála. Agus an AE á thaispeáint go mbeidh sé gan staonadh inár bhfreagra. A bhuí le gníomh diongbháilte cuimsitheach AE i dteannta lenár gcomhpháirtithe, táimid ag tosú ar fheabhsuithe a fheiceáil. Agus is léiriú inláimhsithe eile é an sásra liostála dubh atá á mholadh againn inniu ar ár dtoilteanas gníomhú go cinntitheach. Is fadhb dhomhanda í seo agus ní mór dúinn comhrialtas idirnáisiúnta a thógáil i gcoinne daoine a úsáid mar chosáin pholaitiúla. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: "Chun ár dteorainneacha a chosaint, agus chun daoine a chosaint, táimid ag stopadh oibríocht taistil neamhcheadúnaithe Lukashenko. Is é an bealach inmharthana chun na hEorpa ná trí chosán pábháilte go dlíthiúil, ní conair foraoise neamhrialta. Fadtéarmach, táimid teastaíonn córas imirce agus tearmainn Eorpach atá cóir agus éifeachtach atá in ann freagairt do chásanna éagsúla. Cuireann sé seo béim ar an ngá atá againn leis an gComhaontú Nua ar Imirce agus Tearmann. "

Dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Janez Lenarčič: “Tá an AE ag tacú lena chomhpháirtithe daonnúla chun cúnamh a bhfuil géarghá leis a sholáthar do dhaoine atá sáinnithe ag an teorainn agus i gcodanna eile den Bhealarúis. I bhfianaise fuar an gheimhridh atá ag druidim linn, ní mór dúinn rochtain leanúnach eagraíochtaí daonnúla ón dá thaobh a chinntiú chun an grúpa daoine leochaileacha seo a bhaint amach. " 

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Taispeánann an comhoibriú láidir láithreach a chonaic muid ón bpobal eitlíochta domhanda le seachtainí anuas go bhfuil sé riachtanach go mbeadh dlúthbhaint ag oibreoirí iompair leis an gcineál nua bagairt hibrideach seo a chosc agus a chomhrac. Tabharfaidh ár dtogra nua maidir le bearta chun díriú ar oibreoirí iompair a éascaíonn nó a dhéanann smuigleáil uirlis chumhachtach dúinn beart a dhéanamh nuair a bhíonn oibreoirí ag iarraidh leas a bhaint as dúshaothrú daoine. "

Dúirt an Coimisinéir Comharsanachta agus Méadaithe Olivér Várhelyi: “Tá ionstraimíocht stát-urraithe na mílte imirceach agus ag ionsaí an AE agus a Bhallstáit do-ghlactha agus caithfear deireadh a chur leis. Mar a léiríonn ár dtograí inniu, tá iarmhairtí ag baint leis seo freisin. Ní ghlacaimid le dúmhál réimeas Lukashenka. Cuirfimid tacaíocht ar fáil do na daoine atá gafa ina scéimeanna. Ag an am céanna, leanaimid orainn ag seasamh le muintir na Bealarúise mar thaca lena mianta daonlathacha. "

cúlra

Is é an AE ina iomláine a bhfuil dúshlán á thabhairt dó, go háirithe an Liotuáin, an Pholainn agus an Laitvia, a bhfuil bagairt nua dhochreidte orthu i rith an tsamhraidh i bhfoirm ionstraimithe daoine éadóchasacha. Tá sé seo tionscanta agus eagraithe ag réimeas Lukashenko ag mealladh daoine chun na teorann, le comhoibriú smuigléirí imirceacha agus líonraí coiriúla.

Tá géarchéim dhaonnúil mar thoradh ar ghníomhartha na Bealarúise. Bhí fir, mná agus leanaí sáinnithe i bhforaois ollmhór i dteochtaí faoi bhun nialas. Chaill roinnt daoine, leanaí ina measc, a mbeatha. Mhéadaigh an scéal an 8 Samhain nuair a chuaigh 2,000 duine i bhfostú ag an teorainn. Tar éis dian-fhor-rochtain taidhleoireachta, sheol an AE cúnamh daonnúil agus tá sé ag obair le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe chun tacú le aslonnaithe. Tá an Bhealarúis tar éis daoine a aistriú isteach i stóras téite ón gcampa seiftithe ag an teorainn.

níos mó information

Cumarsáid: Freagairt d’ionstraimíocht stát-urraithe d’imircigh ag teorainn sheachtrach an AE
Togra chun oibreoirí iompair a liostáil a théann i mbun smuigléireachta  
MEMO: Molann an AE bearta i gcoinne oibreoirí iompair a bhfuil baint acu le gáinneáil ar dhaoine nó smuigleáil imirceach isteach i gcríoch an AE
Bileog Fíricí: Gníomhartha AE chun cur i gcoinne ionstraimíochta stát-urraithe ag imircigh ag teorainn sheachtrach an AE
Bileog Fíricí: Gníomh AE chun oibreoirí iompair a liostáil a théann i mbun gáinneála nó smuigleála daoine isteach san AE
Bileog Fíricí: Tacaíocht éigeandála AE do imirce agus bainistíocht teorann
Tuarascálacha EUvsDisinfo

Comhroinn an t-alt seo:

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Taispeánann na hEorpaigh tacaíocht do phrionsabail dhigiteacha

foilsithe

on

Dar le Eurobarometer speisialta suirbhé a rinneadh i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2021, measann tromlach mór de shaoránaigh an AE go mbeidh ról tábhachtach ag an idirlíon agus uirlisí digiteacha sa todhchaí. Thairis sin, tá sé úsáideach don chuid is mó den Aontas Eorpach cearta agus prionsabail na hEorpa a shainiú agus a chur chun cinn chun claochlú digiteach rathúil a chinntiú.

  1. Tábhacht an dhigitigh sa saol laethúil

Taispeánann torthaí an tsuirbhé go mbraitheann níos mó ná ochtar as gach deichniúr Eorpach (81%) go mbeidh uirlisí digiteacha agus an tIdirlíon tábhachtach ina saol faoi 2030. Ceapann níos mó ná 80% de shaoránaigh an AE go dtabharfaidh a n-úsáid an oiread buntáistí agus míbhuntáistí ar a laghad. Cé nach bhfuil ach mionlach beag (12%) ag súil le níos mó míbhuntáistí ná buntáistí ó úsáid uirlisí digiteacha agus Idirlín faoi 2030.

  1. Imní faoi dhíobhálacha agus rioscaí ar líne

Chuir níos mó ná leath (56%) de shaoránaigh an AE a ndearnadh suirbhé orthu a n-imní in iúl faoi chibear-ionsaithe agus cibearchoireacht mar ghoid nó mí-úsáid sonraí pearsanta, bogearraí mailíseacha, nó phishing. Ina theannta sin, léirigh níos mó ná leath (53%) díobh imní faoi shábháilteacht agus fholláine leanaí ar líne, agus tá imní ar bheagnach leath (46%) de shaoránaigh an AE faoi úsáid sonraí pearsanta agus faisnéise ag cuideachtaí nó ag an bpobal riaracháin. Tá imní ar thart ar aon trian (34%) de shaoránaigh an AE faoin deacracht a bhaineann le cothromaíocht mhaith saoil ar líne / as líne a dhícheangal agus tá imní ar thart ar aon as gach ceathrar (26%) faoin deacracht atá ann scileanna digiteacha nua a fhoghlaim atá riachtanach chun a bheith gníomhach páirt sa tsochaí. Faoi dheireadh, léirigh thart ar dhuine as gach cúigear (23%) de shaoránaigh an AE a n-imní faoi thionchar comhshaoil ​​táirgí agus seirbhísí digiteacha.

  1. Gá le tuilleadh eolais ar chearta ar líne

De réir thorthaí an tsuirbhé, síleann tromlach shaoránaigh an AE go gcosnaíonn an AE a gcearta sa timpeallacht ar líne go maith. Fós níl líon suntasach (beagnach 40%) de shaoránaigh an AE ar an eolas gur cheart a gcearta amhail saoirse cainte, príobháideacht, nó neamh-idirdhealú a urramú ar líne freisin, agus i sé Bhallstát den AE, dar le níos mó ná triúr as gach ceathrar ar an mbealach seo. Ina ainneoin sin, measann tromlach mór shaoránaigh an AE go bhfuil sé úsáideach níos mó eolais a fháil ar na cearta seo.

Aiseolas
  1. Tacaíocht do dhearbhú ar phrionsabail dhigiteacha

Measann tromlach mór (82%) de shaoránaigh an AE go bhfuil sé úsáideach don Aontas Eorpach fís choiteann Eorpach maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha a shainiú agus a chur chun cinn. Ba cheart go mbeadh impleachtaí nithiúla ag na prionsabail seo do shaoránaigh, mar shampla tá naonúr as gach deichniúr (90%) i bhfabhar an prionsabal a áireamh gur cheart do gach duine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas nó atá i mbaol a eisiaimh, leas a bhaint as seirbhísí poiblí digiteacha atá inrochtana agus furasta le húsáid. . Ba mhaith le daoine a bheith ar an eolas go soiléir faoi na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann lena nasc idirlín, a bheith in ann rochtain a fháil ar an idirlíon trí nasc inacmhainne agus ardluais, agus a bheith in ann aitheantas digiteach iontaofa iontaofa a úsáid chun rochtain a fháil ar raon leathan seirbhísí poiblí agus príobháideacha ar líne.

Na chéad chéimeanna eile

Cuideoidh toradh an chéad suirbhé Eurobarometer seo leis an togra le haghaidh dearbhú Eorpach ar chearta agus phrionsabail dhigiteacha Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin a fhorbairt. Cuirfidh an Dearbhú trasdul digiteach chun cinn atá múnlaithe ag comhluachanna na hEorpa agus ag fís dhaonna-lárnach d’athrú teicneolaíochta.

Aiseolas

Tar éis an chéad suirbhé seo, déanfar sraith athfhillteach suirbhéanna Eurobaróiméadar a phleanáil ar bhonn bliantúil (ó 2023 ar aghaidh) chun sonraí cáilíochtúla a bhailiú, bunaithe ar thuiscint na saoránach ar an gcaoi a gcuirtear na prionsabail dhigiteacha, atá cumhdaithe sa Dearbhú, i bhfeidhm san AE. .

cúlra

Déanann an Eurobarometer speisialta (518) imscrúdú ar an dearcadh atá ag saoránaigh an AE ar thodhchaí uirlisí digiteacha agus ar an idirlíon, agus an tionchar a bhfuil súil leis a bheidh ag an idirlíon, táirgí digiteacha, seirbhísí agus uirlisí ar a saol faoi 2030. Rinneadh é idir 16 Meán Fómhair. agus 17 Deireadh Fómhair 2021 trí mheascán d’agallaimh ar líne agus duine le duine, nuair is féidir nó indéanta. Cuireadh 26,530 freagróir as 27 Ballstát an AE faoi agallamh.

An 9 Márta 2021, leag an Coimisiún a fhís amach maidir le claochlú digiteach na hEorpa faoi 2030 ina Chumarsáid ar an Compás Digiteach: an bealach Eorpach don Deichiú Digiteach, agus mhol sé tacar prionsabal digiteach a thiomsú a chuimsíonn an bealach Eorpach don chlaochlú digiteach agus a threoróidh beartas an AE i bhfoirm dhigiteach. Clúdaíonn sé seo réimsí mar rochtain ar sheirbhísí idirlín, ar thimpeallacht shlán iontaofa ar líne agus ar sheirbhísí poiblí digiteacha agus riarachán daonna-lárnach, chomh maith le saoirsí ar líne. 

Ag tógáil air sin, i Meán Fómhair 2021, mhol an Coimisiún creat láidir rialachais chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach i bhfoirm a Conair chuig an Deichiú Digiteach.

Rinne an Coimisiún comhairliúchán poiblí oscailte freisin ar na Prionsabail Dhigiteacha, a bhí ar siúl ón 12 Bealtaine go dtí an 6 Meán Fómhair 2021. An torthaí léirigh an comhairliúchán seo tacaíocht leathan do Phrionsabail Dhigiteacha Eorpacha ó fhreagróirí. Fuair ​​an comhairliúchán 609 freagra, a raibh 65% díobh ó shaoránaigh, agus 10% ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Tuilleadh eolais

Tuarascáil Eurobarometer

Compás Digiteach: an bealach Eorpach don Deichiú Digiteach

Cumarsáid ar an gCosán chuig an Deichiú Digiteach

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dáta

An tAcht Sonraí: Gnólachtaí agus saoránaigh i bhfabhar geilleagar cothrom sonraí

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún na torthaí don comhairliúchán poiblí oscailte ar an Acht Sonraí, tionscnamh suaitheanta an Straitéis Eorpach Sonraí. Measann mórchuid na bhfreagróirí go bhfuil gá le gníomh ar leibhéal an AE nó ar leibhéal náisiúnta maidir le comhroinnt sonraí gnó-go-rialtas ar mhaithe le leas an phobail, go háirithe maidir le héigeandálaí agus bainistíocht géarchéime, cosc ​​agus athléimneacht. Taispeánann na freagraí, cé go mbíonn gnóthais i mbun comhroinnte sonraí, go bhfuil go leor constaicí de chineál teicniúil nó dlíthiúil fós ag idirbhearta sonraí.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán atá oiriúnach don Eoraip don Aois Dhigiteach: “Tionscnamh mór nua a bheidh san Acht Sonraí chun cothroime a chinntiú trí rialú níos fearr a sholáthar do chomhroinnt sonraí do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, ar aon dul lenár luachanna Eorpacha. Cuirimid fáilte roimh an spéis leathan agus an tacaíocht i leith an tionscnaimh seo. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “I gcomhthráth leis an Acht seo, beidh níos mó smachta ag úsáideoirí ar na sonraí a ghineann siad trína gcuspóirí cliste agus níos mó féidearthachtaí ag gnólachtaí an AE dul san iomaíocht agus nuálaíocht a dhéanamh agus sonraí a aistriú go héasca idir soláthraithe seirbhíse. Mar chuid dár nDeichiú Digiteach, trí rochtain agus úsáid shlán sonraí a chothú, rannchuideoidh sé le Margadh Aonair Eorpach ceannasach le haghaidh sonraí. "

Reáchtáladh an comhairliúchán ón 3 Meitheamh go dtí an 3 Meán Fómhair 2021 agus bhailigh sé tuairimí ar bhearta chun cothroime a chruthú i gcomhroinnt sonraí, luach do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí. Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin leis an measúnú iarmharta a ghabhann leis an Acht Sonraí agus leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le cosaint dhlíthiúil bunachar sonraí. Beidh sé mar aidhm ag an Acht Sonraí soiléiriú a dhéanamh do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí an AE ar féidir leo na sonraí chun na gcríoch sin a úsáid agus rochtain a fháil orthu. Leanann sé ar aghaidh agus comhlánaíonn sé an An tAcht um Rialachas Sonraí, a bhfuil sé mar aidhm aige muinín a mhéadú agus comhroinnt sonraí a éascú ar fud an AE agus idir earnálacha agus a ndearnadh comhaontú polaitiúil ina leith sroichte an tseachtain seo caite idir Parlaimint na hEorpa agus ballstáit an AE.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

An Coimisiún Eorpach ag agairt na Rómáine ar thruailliú

foilsithe

on

Theip ar thír oirdheisceart na hEorpa arís agus arís eile neamhrialtachtaí maidir le cáilíocht an aeir a dhíchur, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ón gCoimisiún Eorpach, scríobhann Cristian Gherasim.

Dhá chúis le cinneadh an Choimisiúin agra a dhéanamh ar an Rómáin. Níor chomhlíon an tír rialacha an AE maidir le truailliú tionsclaíoch a chomhrac agus níor chomhlíon sí a oibleagáid clár rialaithe truaillithe aeir a ghlacadh.

“Ar an gcéad dul síos, níor chinntigh an Rómáin oibriú trí shuiteáil thionsclaíoch le húdarú bailí faoin Treoir um Astuithe Tionscail (Treoir 2010/75 / AE) chun truailliú a chosc nó a laghdú. Ar an dara dul síos, níor ghlac an Rómáin a céad chlár náisiúnta um rialú truaillithe aeir faoi Threoir (AE) 2016/2284 maidir le hastaíochtaí náisiúnta truailleán aeir áirithe a laghdú ”, a dúirt ionadaithe an CE.

Níor chomhlíon an Rómáin an Comhshocrú Glas Eorpach

Aiseolas

Díríonn an Comhshocrú Glas Eorpach ar thruailliú aeir a laghdú, atá ar cheann de na príomhfhachtóirí a théann i bhfeidhm ar shláinte an duine. D’fhonn sláinte na saoránach agus an timpeallacht nádúrtha a chosaint, ní mór do thíortha an AE an dlí a fhorfheidhmiú go hiomlán, a mhíníonn an Coimisiún Eorpach. Leagtar síos sa Treoir seo rialacha chun astaíochtaí dochracha tionsclaíocha aeir, uisce agus ithreach a laghdú agus chun giniúint dramhaíola a chosc. Faoin treoir, caithfear suiteálacha tionsclaíocha a cheadúnú chun oibriú. Má tá an cead ar iarraidh, ní féidir comhlíonadh na luachanna teorann astaíochtaí a fhíorú agus ní féidir na rioscaí don chomhshaol agus do shláinte an duine a sheachaint.

Níl cead fós ag trí shuiteáil thionsclaíocha sa Rómáin chun a chinntiú nach sáraíonn a n-astaíochtaí na luachanna teorann astaíochtaí arna socrú le dlí an AE.

"Faoi Threoir an NPP, éilítear ar Bhallstáit cláir náisiúnta um rialú ar thruailliú aeir a fhorbairt, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm. Ba cheart go n-áireofaí sna cláir sin bearta chun leibhéil cháilíochta aeir a bhaint amach nach mbíonn ina gcúis le héifeachtaí díobhálacha nó rioscaí suntasacha do shláinte an duine agus don chomhshaol.

Aiseolas

Foráiltear leis an Treoir do ghealltanais chun astaíochtaí cúig thruailleán aeir (dé-ocsaíd sulfair, ocsaídí nítrigine, comhdhúile orgánacha so-ghalaithe neamh-meatáin, amóinia agus ábhar cáithníneach mín - PM2,5) a laghdú. Caithfidh na Ballstáit tuarascálacha bliantúla ar na truailleáin seo a chur isteach. Ba cheart go mbeadh a chéad chlár náisiúnta um rialú truaillithe aeir curtha faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Aibreán, 2019, ach níor glacadh leis an gclár sin go fóill.

Dá bhrí sin, agraíonn an Coimisiún an Rómáin ar an dá chúis seo ", léiríonn an communiqué a sheol an Coimisiún Eorpach.

Is fadhb fhada í fadhb truaillithe aeir na Rómáine. Tá an tír fós ar cheann de na tíortha is truaillithe san Aontas Eorpach. De réir mar a chríochnaíonn an chuid is mó den dramhaíl ní in ionaid athchúrsála ach i ndumpaí mídhleathacha, déantar an bruscar a dhó de ghnáth, deatach tocsaineach agus ábhar cáithníneach mín a shruthlú isteach san aer.

Tá tinte mídhleathacha den sórt sin tar éis príomhchathair na Rómáine a ionghabháil, rud a chiallaíonn go bhfuil sí ar cheann de na cinn is truaillithe san Eoraip. Tá cásanna truaillithe ábhair cháithnínigh taifeadta ag Búcairist níos mó ná 1,000 faoin gcéad os cionn leibhéal na tairsí a nglactar leis.

Dhírigh an Bhruiséil an Rómáin arís agus arís eile ar thruailliú aeir agus ar láithreáin líonta talún mídhleathacha. Sheol sé caingean dlí maidir le leibhéil iomarcacha truaillithe aeir i gcathracha mar București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca agus Timișoara. Chuir Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa pianbhreith ar an Rómáin anuraidh go sonrach as na leibhéil arda truaillithe i mBúcairist.

An fhadhb dramhaíola

Chomh maith le truailliú aeir, leanann allmhairí dramhaíola ag déanamh ceannlínte. Allmhairíonn dramhaíl neamhdhleathach coireacht eagraithe breosla. Tháinig fadhb dramhaíola na Rómáine agus allmhairí mídhleathacha faoi scrúdú poiblí tar éis do na gníomhaíochtaí seo piocadh suntasach le bliain go leith anuas, go háirithe tar éis don tSín, príomh-allmhaireoir dramhaíola an domhain, toirmeasc plaisteach a chur i bhfeidhm.

Tháinig Aire Comhshaoil ​​na Rómáine amach go poiblí chun a rá go bhfuil eagraíochtaí coiriúla eagraithe á reáchtáil ag na gníomhaíochtaí seo, agus beidh ar údaráis stáit gach loingsiú a thagann isteach sa tír a scanadh féachaint an léiríonn cáipéisí iompair a bhfuil sa lasta.

Luaigh Tanczos Barna freisin nach bhfuil córas eagraithe ag an Rómáin chun diúscairt roghnach agus stóráil éiceolaíoch a dhéanamh ar dhramhaíl, agus go paradóideach nach bhfuil go leor dramhaíola le húsáid ag gnóthais a dhéileálann le hathchúrsáil mar gheall ar dhrochbhainistiú dramhaíola na Rómáine. Caithfidh gnóthais den sórt sin dul i muinín allmhairí dramhaíola.

Garda Cósta na Rómáine urghabhadh le roinnt míonna anuas coimeádáin luchtaithe le dramhaíl nach féidir a úsáid a seoladh chuig calafort Mhuir Dhubh na Rómáine ó thíortha éagsúla an AE. Bhunaigh ionchúisitheoirí gur dearbhaíodh go bréagach gur dramh-phlaisteach a seoladh dramhaíl ón bPortaingéil mar scrap plaisteach, ach gur dramhaíl neamh-inúsáidte agus tocsaineach é. Chomh maith leis sin rinne 25 tonna de dhramhaíl rubair a bhealach ón Ríocht Aontaithe go dtí an Port Constanta Rómáin céanna agus ghabh na Póilíní Custaim é.

Aithníodh 70 coimeádán eile le dramhaíl mhídhleathach, a tugadh chuig an Rómáin ón mBeilg i roinnt calafort eile sa Rómáin feadh chósta na Mara Duibhe. Arís, fógraíodh go bréagach earraí don údarás custaim mar dhramhaíl phlaisteach a úsáidtear. Léirigh tuarascáil na bpóilíní, in ainneoin na ndoiciméad a luaigh go raibh dramhaíl phlaisteach sa lasta, go raibh adhmad, dramhaíl miotail agus ábhair ghuaiseacha ann i ndáiríre. Bhí na coimeádáin luchtaithe sa Ghearmáin, agus tháinig na hearraí ó chuideachta Beilgeach.

Ach níl ach codán den mhéid a théann isteach sa tír ina dhramhaíl inúsáidte, ábhair neamh-inchúitithe agus tocsaineacha den chuid is mó, a allmhairítear go mídhleathach. Tugann níos mó agus níos mó cuideachtaí chuig an Rómáin, faoi rún táirgí dara láimhe a allmhairiú, toin scraps de threalamh leictreonach, plaistigh, dramhaíl leighis, nó fiú substaintí tocsaineacha. Críochnaítear an t-ábhar seo go léir a adhlacadh sna páirceanna nó a dhó go simplí.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending