Ceangail le linn

Cearta daonna

Cáineann cruinniú mullaigh éigeandála de bhreis is 100 ceannaire Giúdach Eorpach Borrell agus iarrann siad go ndéanfaí i bhfad níos mó beart chun dul i ngleic leis an bhFrith-Semitism

ROINN:

foilsithe

on

Tá rún rite ag níos mó ná 100 ceannaire na bpobal Giúdach Eorpach agus stiúrthóirí eagraíochtaí pro-Iosrael ag deireadh comhdháil éigeandála a d'eagraigh an Comhlachas Giúdach Eorpach (EJA). Agus é mar aidhm aige teacht ar bhealaí chun dul i ngleic le ciapadh na nGiúdach ar fud na hEorpa agus leis an ardú ar an bhfuath frithsheimiteach ó 7 Deireadh Fómhair, dhírigh an rún ar thrí mhórcheist:

  • An easpa beart bríoch a ghlac rialtais go dtí seo chun déileáil leis na harduithe is mó riamh agus leis an mbagairt eiseach.
  • Glacadh forleathan ach neamhéifeachtúil le sainmhíniú na Comhghuaillíochta Idirnáisiúnta Cuimhneacháin Uileloscadh (IHRA) ar Fhrith-Sheimíteachas.
  • Agus cé go nglactar leis gur gnáthrud é cáineadh a dhéanamh ar rialtas a toghadh go daonlathach, ag tabhairt faoi deara le himní an-mhór an rud a thug sé ar “laofacht shoiléir agus arís agus arís eile frith-Iosrael a chuir go mór leis an bhfrith-Sheimíteachas leanúnach agus le vilification an stáit. Iosrael”.

Dhírigh clár oibre na comhdhála éigeandála, faoin téama 'troid ar ais' 100% ar réitigh: do rialtais, forghníomhú an dlí, slándáil institiúidí agus an 'Ghiúdach ar an tsráid', sna meáin chumarsáide, agus fiú i spóirt, mar sin de. ag cur san iomlán eispéireas maireachtála na nGiúdach faoi láthair. 

I measc na ndaoine a bhí i láthair bhí príomhcheannairí Giúdaigh na hÍsiltíre, Uachtarán an CJO – scáthghrúpa na gComhphobal Giúdach san Ísiltír, Príomh-Rabaí na hÍsiltíre, agus Uachtaráin Chomhphobail ó Amstardam, Rotterdam agus cathracha eile na hÍsiltíre. Bhí ceannairí ó ar fud na hEorpa páirteach leo. I measc na ndaoine a labhair ag an gcomhdháil nó a sheol teachtaireachtaí tacaíochta tá Príomh-Aire na hÍsiltíre Mark Rutte, Aire Gnóthaí Eachtracha Iosrael Israel Katz, toscairí speisialta Eorpacha agus Ollainnis chun an frith-Semitism a chomhrac Mrs Katharina von Schnurbein agus Eddo Verdoner, Iar-imreoirí peile NBA agus gairmiúla, daoine mór le rá. ó Chríostaithe ar son Iosrael idirnáisiúnta agus ó Ard-Rúnaí na hEaglaise Caitlicí san AE. 

Dúirt EJA, Cathaoirleach, Rabbi Menachem Margolin, ag oscailt na comhdhála go bhfuil “sinn i gcath chun leanúint leis an saol Giúdach san Eoraip. Tá Giúdaigh i ngúna traidisiúnta nó iad siúd a bhfuil mezuzah ar a ndoirse ag fulaingt ciapadh gan staonadh. Bíonn bagairtí ar a mbeatha ag mic léinn Ghiúdacha agus fágtar iad eisiata ó chúrsaí ollscoile, fad is atá manaí fuatha á bplé go saor in aisce ar thithe, ar shionagóga agus ar reiligí na nGiúdach. 

“Ní mór dúinn pleananna a chur le chéile chun an frith-Sheimíteachas a chomhrac ar gach gné: go polaitiúil, go dlíthiúil, go poiblí, agus trí shlándáil phobail agus phearsanta a mhéadú. Ach b'fhéidir nach leor é seo go léir. Mar sin, ní mór do Stát Iosrael plean praiticiúil teagmhasach a fhorbairt go práinneach maidir le hionsú na nGiúdach Eorpach in Iosrael. Ar an drochuair, ní cás hipitéiseach é seo a thuilleadh ach fíorbhagairt eiseach a bhfuil ag teip ar rialtais na hEorpa nó nach bhfuil siad toilteanach aghaidh a thabhairt uirthi”.

Dúirt Joel Mergui, Uachtarán Consistoire Pháras (an pobal Giúdach is mó san Eoraip) agus Cathaoirleach Chomhairle Ceannairí Giúdach EJA gur “shíl muid i ndiaidh an tslua ba mheasa a rinneadh tar éis an uilelosctha, na Giúdaigh, in Iosrael agus sa diaspóra, tacaíocht láidir a bheith faighte san fhadtréimhse, ach ar an drochuair ní raibh sé sin amhlaidh. Go han-tapa, cuireadh an milleán ar Iosrael agus ar na Giúdaigh ar fud an domhain mar gheall ar iarmhairtí an chogaidh uafáis agus bharbaigh a sheol Hamas ina gcoinne. Tá an réaltacht gruama éagórach seo an-scanrúil”.

Aiseolas

Dúirt Eddo Verdoner, Comhordaitheoir Náisiúnta um Chomhrac na Frith-Sheimíteachais (NCAB), Aireacht Dlí agus Cirt na hÍsiltíre go bhfuil “príomhsprioc ár n-oifige soiléir: ní mór dúinn an cur i bhfeidhm ceart a aimsiú chun an frith-Sheimíteachas a chomhrac. Tá gá le hathruithe beartais nua chun teacht ar réitigh ar fhadhbanna nua-aimseartha. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfoghlaimíonn na glúine níos óige ní hamháin ó cheachtanna an Uileloscadh, ach freisin ó fhrith-Sheimíteachas reatha”.

Dúirt Stefan Hansel, Coimisinéir Frith-Sheimíteachais Hamburg, leis na ceannairí Giúdacha go dtagann “95% de Ghiúdaigh na Gearmáine ó phoblacht iar-Shóivéadacha. Tá an chuid is mó de na Giúdaigh seo neamhchleamhnaithe agus níl aon ghuth acu chun ionadaíocht a dhéanamh orthu, cé go dtugann siad aghaidh ar na dúshláin atá le fáil laistigh de phobail imirceacha - lena n-áirítear eisiamh go háirithe dúshláin a fhaightear laistigh de na hidirghníomhaíochtaí le pobail Mhoslamacha. Ní mór dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar ár gcaidreamh institiúideach le hinstitiúidí [Moslamach]. Fiú amháin leis na saincheisteanna forluiteacha ar nós marú kosher agus timpeallghearradh, ní mór dúinn na saincheisteanna laistigh de na hinstitiúidí Moslamach a ghlaoch amach ar léir go bhfuil siad Antisemitach”.

Thug Pascal Markowitz, Aighne ag Barra Pháras agus ball den Fhóram Dlí EJA, faisnéis don chomhdháil faoi staid reatha na reachtaíochta sa Fhrainc: “Coscann Dlí na Fraince baghcat a dhéanamh ar dhaoine bunaithe ar a náisiúntacht. Mheas sé gur idirdhealú é. D’éirigh linn gníomhaithe frith-Iosraelacha a agairt bunaithe ar an sainmhíniú dlíthiúil seo, go háirithe i gcoinne gníomhaithe frith-Iosraelacha a d’eagraigh baghcat a tharla sna hollmhargaí. Ba cheart breathnú ar an dlí seo mar shamhail a d’fhéadfaí a mhacasamhlú ag an leibhéal pan-Eorpach”.

Thug Kalman Szalai, Uachtarán na Sraithe Gníomhaíochta agus Cosanta, aitheasc don chomhdháil agus d’aibhsigh “go bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil dearmad déanta ag an domhan ar an mbunchiall atá ceart agus mícheart. ní mór dúinn an bhagairt chruinn atá romhainn a aithint. Ní mór dúinn a ullmhú le haghaidh an bhfíric go leanfaidh líon na gcoireanna fuatha frith-Seimíteacha ag méadú, agus beidh méadú ar líon na n-íospartach leis seo freisin! Faoi láthair, níl aon scátheagraíocht Eorpach ann a dhéileálann le cosaint, cúnamh dlíthiúil agus cúnamh meabhrach a sholáthar d’íospartaigh den sórt sin. Tá eagraíochtaí ann a bhfuil iachall orthu cheana féin tacaíocht den sórt sin a sholáthar i roinnt tíortha, ach tá gá le hionadaíocht ar fud an AE ina leith sin. Creidim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go mbeimid ag gníomhú le chéile, mar phobal. Seo é ár dtasc anois”.

I bpainéal atá tiomnaithe don chomhrac in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais i gcúrsaí spóirt, chuir Eric Rubin, Ambasadóir Domhanda don Aontas Domhanda Maccabi béim ar “gur cheart spóirt a úsáid mar uirlis chun dul i ngleic leis an bhFrith-Sheimíteachas. Cé nach ndéanfaimid dul chun cinn ar ghrúpaí imeallacha ciníocha ó na neo-Naitsithe i bhfad ar chlé, úsáideann ár gcuid oibre ag Project Max (Max Nordau) abhcóidí spóirt chun a gcuid guthanna a thabhairt ar iasacht chun feasacht a thabhairt do 60% nó 70% de na daoine sa lár. domhan nach bhfuil ar an eolas faoi cad is Antisemitism ann”.

Roinn iar-imreoir NBA (NY Knicks) Michael Sweetney a thaithí phearsanta ag déileáil le frith-Semitism: “Nuair a chonaic mé cad a bhí ag tarlú tar éis 7 Deireadh Fómhair, ghortaigh sé, toisc go raibh caidreamh speisialta agam le go leor de na daoine a chuaigh tríd na campaí spóirt sin. Bhí cóiste agam. Bhí sé an-oideachasúil dom dul go hIosrael. In ainneoin an imní a bhí ag daoine cosúil le mo bhean chéile a bhí eagla orm, bhí iontas orm cé chomh síochánta agus a bhí gach rud. Ag an mBalla Wailing, bhí ionadh orm Giúdaigh agus hArabaigh a fheiceáil i mbun gnáthchomhrá”.

Bhí téacs iomlán an rúin mar a leanas:

We, Jewish Leaders and Communities present at the European Jewish Association Annual Conference in Amsterdam on this day – 4 June 2024, following a vote, passed the following resolution:

1. Ag cur san áireamh an méadú is mó riamh san fhrith-Sheimíteachas agus an bhagairt eiseach a bhaineann leis ar shaolta na nGiúdach san Eoraip,

Agus mar gheall ar an easpa beart bríoch a ghlac rialtais go dtí seo chun déileáil leis na harduithe is mó riamh agus leis an mbagairt eiseach,

– Urges the immediate establishment by European Governments of an online reporting mechanism for the ongoing harassment of Jews and antisemitic threats suffered and that this reporting mechanism be directly linked to law enforcement agencies for rapid response.

– Urges comprehensive police officer training in identifying antisemitism, dealing with antisemitism and arresting those that perpetrate antisemitic acts. Additionally, urges Police Departments to adopt a zero-tolerance attitude towards violent and/or intimidatory protests to include terrorist organisation banners, flags or insignia.

– Urges each European Public Prosecutor’ Office to appoint a dedicated professional to deal with antisemitic complaints with a view to adopting much tougher responses to antisemitic incidents, and a establish a fast- track procedure towards prosecution.

2. I bhfianaise gur glacadh go forleathan le sainmhíniú an IHRA ar Fhrith-Sheimíteachas,

– Urges National Parliaments to enshrine in law the principles of the IRHA and establish the legal means to prosecute those in breach of those principles.

– Urges National Parliaments to include Universities and Colleges of Higher Education in the same body of law, with a view to prohibiting and prosecuting antisemitic incitement – as defined by the legal definition – in classes, lectures, and in activities on campus properties.

3. We accept that criticism of a democratically elected government is normal but we note with great concern that the European Union High Representative Josep Borrell has demonstrated – both before and after October 7th – and via his spokesman Peter Stano, a clear and repeated anti-Israel bias that has been a significant contributory factor to the ongoing antisemitism and the vilification of the state of Israel as a whole in the European public space,

– States that High Representative Borrell has actively fostered a negative climate within the European Union External Action Service towards the State of Israel during his tenure,

– Reminds the European Council and European Commission that the High representative’s role is ‘contributory’, and that High Representative Borrell has frequently embellished or added to adopted European Council positions on his own initiative, including open criticism of the European Commission President stated support for Israel following the Hamas pogrom of October 7th,

– Urges the European Council, in light of the significant damage to European Israeli – relations, and in his contributing to antisemitism, to properly vet the next High Representative and ensure that the position and reputation of the EEAS is not allowed to be exploited and manipulated for partisan purposes, as it was under High Representative Borrell.

Iarrann an Chomhdháil ar Chomhlachas Giúdach na hEorpa an rún seo a sheoladh chuig:

– All European National Parliaments and Governments.

– All European Special Envoys for Combatting Antisemitism

– The Presidents of the European Council and European Commission

Ritheadh ​​an Rún trí thromlach trí thaispeáint lámh an 4 Meitheamh 2024.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending