Ceangail le linn

An Ghréig

Feisirí Eorpacha atá buartha faoi bhagairtí ar luachanna an AE sa Ghréig 

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Bhí toscaireacht ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta san Aithin an 6-8 Márta 2023, chun saincheisteanna agus líomhaintí a bhaineann le staid luachanna an AE sa Ghréig a mheas.

Chlúdaigh an chuairt raon leathan ábhar, lena n-áirítear saoirse na meán agus sábháilteacht iriseoirí, beartais imirce, cearta daonna agus cóir chomhionann, úsáid earraí spiaireachta, an smacht reachta, agus an comhrac in aghaidh an éillithe. Ag deireadh na cuairte, Cathaoirleach na toscaireachta Sophie IN 'T VELD (RE, NL) d’eisigh sé an ráiteas seo a leanas thar ceann na toscaireachta.

“Déanann baill na toscaireachta a gcomhbhrón domhain le teaghlaigh agus le muintir íospartaigh na tragóide ag Tempi. Is mian linn freisin ómós a thabhairt do mhuintir na Gréige. Is léiriú iad na focail “Pare me otan phtaseis” ar an bpian ollmhór agus ar an mbrón, ar mhíchreideamh an oiread sin daoine óga a cailleadh. Téann an tragóid seo i bhfeidhm ar an náisiún trí chéile. Mar Eorpaigh seasaimid leis na Gréagaigh.

"Tá an toscaireacht buíoch as an malartú saibhir agus macánta leis na hidirghabhálaithe go léir. Is oth léi nach raibh an Príomh-Aire, airí rialtais, ionadaithe póilíní, Ionchúisitheoir na Cúirte Uachtaraí agus oifigigh eile ar fáil nó gur dhiúltaigh siad teacht le chéile.

“Cé go bhfuil creat láidir institiúideach agus dlíthiúil ag an nGréig, mar aon le sochaí shibhialta bhríomhar agus meáin neamhspleácha, tugann an toscaireacht dá haire go bhfuil bagairtí an-tromchúiseacha ar an smacht reachta agus ar chearta bunúsacha. Tá seiceálacha agus cothromaíochta, atá riachtanach do dhaonlathas láidir, faoi bhrú trom. Tá grinnscrúdú déanta ag comhlachtaí tiomnaithe agus ag saorphreas, tá ceartas thar a bheith mall agus neamhéifeachtúil, as a dtagann cultúr na saoirse ó phionós Tá an éilliú ag creimeadh seirbhísí agus earraí poiblí Tá eagraíochtaí na sochaí sibhialta faoi bhrú ollmhór.

"Beag le dhá bhliain tar éis dhúnmharú Giorgos Karaivaz, níl aon dul chun cinn le feiceáil in imscrúdú na bpóilíní. Ní hamháin nach ndéantar aon cheartas dá theaghlach, ach cuireann sé teachtaireacht nach bhfuil sábháilteacht iriseoirí mar thosaíocht ag an rialtas. Ní mór an cás a dhéanamh. a imscrúdú gan a thuilleadh moille, agus tathantaíonn an toscaireacht ar na húdaráis cúnamh a iarraidh ar Europol.

"Chomh maith leis sin, bíonn bagairtí fisiceacha, ionsaithe ó bhéal ar go leor iriseoirí, lena n-áirítear polaiteoirí agus airí ardchéime, sárú ar a bpríobháideacht le earraí spiaireachta, nó SLAPPanna. Bíonn tionchar diúltach ag úinéireacht na meán ag líon beag oligarchs ar iolrachas na meán, rud a fhágann go bhfuil tearc-iomadúlacht drámatúil ann. Ag tuairisciú ar ábhair áirithe I ndiaidh na timpiste traenach, leag ráiteas coiteann ó chumainn iriseoirí Gréagacha béim ar an bhfadhb seo freisin.

Aiseolas

Ceartas, seiceálacha agus cothromaíochta

“Cuirimid in iúl ár n-imní faoi ghannmhaoiniú, gannfhoireann, ciorrú na gcumhachtaí, nósanna imeachta ceapacháin teimhneach, agus ciapadh agus imeaglú oifigeach comhlachtaí poiblí neamhspleácha ar nós an Ombudsman, an tÚdarás um Chosaint Sonraí, agus an tÚdarás um Shlándáil agus Príobháideacht Cumarsáide. a thabhairt dá haire freisin nach cosúil go bhfuil an Ghníomhaireacht Náisiúnta Trédhearcachta, ar cheart di ról ríthábhachtach a bheith aici in grinnscrúdú a dhéanamh ar údaráis phoiblí, éifeachtach agus gur léiríodh imní faoina neamhspleáchas Is cúis mhór imní freisin ciapadh leanúnach an ionchúisitheora frith-éillithe .

“Mar gheall ar fhad na n-imeachtaí breithiúnacha, chomh maith le hamhras faoi ionracas codanna den fhórsa póilíneachta, agus coinbhleachtaí leasa ar an leibhéal is airde, tagann cultúr saoirse ó phionós inar féidir le héilliú a bheith rathúil. Ní mór na saincheisteanna seo a leigheas mar ábhar tosaíochta. Ní mór breithiúnais na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a chur i bhfeidhm.

Comhionannas, an smacht reachta, agus meas ar chearta an duine

"Tá an chaoi a gcaitear le himircigh ag na teorainneacha seachtracha agus sa bhaile, lena n-áirítear tuairiscí faoi bhrú ar ais córasach, foréigean, coinneáil treallach agus goid a gcuid giuirléidí, an-difriúil. ní mór glacadh le breis trédhearcachta, amhail meicníocht tuairiscithe brú ar ais ón gCoimisiún um Chearta an Duine, agus é a fheabhsú.

"Maidir le cóir chomhionann, tá creat láidir dlíthiúil ag an nGréig agus tá céimeanna dearfacha glactha amhail an Coimisiún nua um Chearta an Duine a chruthú. Mar sin féin, tá an cleachtas an-difriúil do dhaoine LGBTI, do na Romaigh agus do mhionlaigh eitneacha eile agus do mhná. A. Iarrann tromlach na toscaireachta ar na fórsaí polaitiúla go léir ceannaireacht a thaispeáint agus athrú sochaíoch a chur chun cinn.Is iad na saincheisteanna ar leith a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu ná foréigean baile, foréigean póilíneachta agus comhionannas pósta.

“Ar deireadh, ní mór an próiseas reachtach a fheabhsú trí chomhairliúchán fíor agus bríoch a thabhairt isteach agus trí dheireadh a chur le cleachtas conspóideach na reachtaíochta omnibus.”

Is féidir leat féachaint ar an bpreasagallamh a bhí ar siúl ag deireadh chuairt na toscaireachta anseo.

cúlra

Feisirí Eorpacha na An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile a thaistil go dtí an Aithin bhí:

Áiríodh i gclár deiridh na toscaireachta cruinnithe le húdaráis neamhspleácha na Gréige (an tÚdarás Trédhearcachta Náisiúnta, an tÚdarás um Chosaint Sonraí, Slándáil agus Príobháideacht Cumarsáide, Ombudsman, An Coimisiún Náisiúnta um Chearta an Duine, an tSeirbhís Tearmainn), chomh maith le hionadaithe na sochaí sibhialta, iriseoirí, Frontex, an teaghlach. den iriseoir dúnmharaithe Giorgos Karaivaz, agus iar-ionchúisitheoir éillithe Eleni Touloupaki.

Eagraíodh an misean aimsithe fíricí faoi shainchúram an Choiste um Shaoirsí Sibhialta (LIBE) agus ar aon dul leis an DRFMG (grúpa oibre ar an Daonlathas, an Riail Dlí agus Cearta Bunúsacha). Is é aidhm an mhisin na forbairtí nua sa tír a mheas, agus leanúint leis an Obair DRFMG tiomnaithe do chás na Gréige, le fócas speisialta ar staid an smachta reachta, an chaimiléireacht agus saoirse na meán cumarsáide a chomhrac.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending