Ceangail le linn

Ghearmáin

Deir soilse tráchta go dtéann tú!

ROINN:

foilsithe

on

Tá an comhrialtas rialaithe faoi stiúir na Faiche, na Liobrálach agus na nDaonlathach Sóisialta - an 'comhrialtas solas tráchta' mar a thugtar air don Ghearmáin - tar éis an Is a bhreacadh síos faoi dheireadh agus an Ts a thrasnú ar a comhaontú comhrialtas, ag teacht isteach ag díreach faoi bhun 180 leathanach, thug ceannairí na bpáirtithe léargas ar chlár mionsonraithe do rialtas atá “ag iarraidh tuilleadh dul chun cinn - comhaontas ar son saoirse, ceartais agus inbhuanaitheachta"

Caithfidh gach páirtí an comhaontú a shíniú, ach táthar ag súil go mbeidh sé seo níos foirmeálta, beidh mórfhigiúirí an pháirtí curtha ar an eolas le linn díospóireachtaí an chomhrialtais agus ón tús bhí sé dosheachanta go gcaithfeadh gach taobh déanamh gothaí comhréitigh. 

Is é Olaf Scholz (S&D) an chéad Seansailéir eile (sa phictiúr), beidh Annalena Baerbock (Glas) mar aire eachtrach, beidh Christian Lindner (Athnuachan) mar aire airgeadais. Tugadh cúram do na Glasaigh as aireacht nua gheilleagair / aeráide freisin. 

Spitzenkandidat

Maidir le ceisteanna struchtúracha níos ginearálta san AE, tacaíonn an comhrialtas leis an gComhdháil um Thodhchaí na hEorpa agus fiú leis an bhféidearthacht athruithe conartha a dhéanamh. Iarrann siad ar an AE meas a bheith aige ar phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta agus na Cairte um Chearta Bunúsacha. Tá siad ag iarraidh Parlaimint na hEorpa a neartú, b’fhéidir fanacht laistigh de theorainneacha na gconarthaí le liostaí trasnáisiúnta go páirteach agus córas ceangailteach Spitzenkandidat chun Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a chinneadh. Mar sin féin, má theipeann air sin, chomhaontaigh siad gur féidir leis na Glasaigh a rogha féin a dhéanamh don chéad choimisinéir Gearmánach eile. 

Forbairt chabhrach eile is ea go bhfuil sé i gceist acu obair na Comhairle a dhéanamh níos trédhearcaí, ag cinntiú go ndéantar díospóireacht phoiblí ar mholtaí an Choimisiúin sa Chomhairle laistigh de spriocdháta socraithe, iarrann siad freisin go vótálfaí tromlach cáilithe go réimsí nua - ar dóigh go mbeadh air seo a sheasamh freasúra láidir ó stáit eile ar cheisteanna cosúil le cáin, arbh fhearr le stáit áirithe iad a choinneáil taobh thiar de dhoirse dúnta. Rud atá tábhachtach, cuirfidh an comhrialtas feabhas ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn an Bundestage agus ar rannpháirtíocht na ndaoine i gcinnteoireacht ar leibhéal an AE. 

Athrú eile atá á mholadh ag an gcomhrialtas ná téarma na mbreithiúna i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa a leathnú go 12 bliana. 

Aiseolas
Comhrialtas solas tráchta: SPD, Greens agus FDP

Schwarze Null

Cáineadh an Ghearmáin uaireanta as a beartas “Dubh nialasach”, go háirithe le linn na géarchéime airgeadais, nuair a chuir tíortha a d’éirigh as bainc deireadh le rialacha fioscacha a bhí ró-chéimiúil. An chuid is mó a shaothraíonn an t-iar-Aire Airgeadais Wolfgang Schäuble go mífhoighneach, meastar gur mhoilligh an cloí go docht le rialacha fioscacha fás agus athshlánú na hEorpa. Bhí an chuma ar Scholz, agus é i gcomhrialtas leis na Daonlathaithe Críostaí, go dtógfadh sé líne den chineál céanna agus ba mhinic a bhí sé daingean ar na hábhair seo. Mar sin féin, tá an AE ag athbhreithniú a rialacha fioscacha anois agus tá spléachtaí beaga solais sa chomhaontú. Tar éis an chéad cheann de phaindéim COVID-19 úsáideadh na rialacha ar bhealach níos solúbtha agus an clásal éalaithe ginearálta á spreagadh - go dtí deireadh 2022. 

Deir an comhaontú go bhfuil an comhrialtas ag iarraidh “an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a neartú agus a dhoimhniú.” Maidir leis an díospóireacht ar rialacha fioscacha tá siad ag éileamh inbhuanaitheacht fiachais ach tacaíonn siad freisin le hinfheistíocht inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don aeráid. Cé go bhfuil súil ag cuid acu go bhféadfadh Next Generation EU (NGEU) a bheith ina hionstraim níos buaine, tá an comhaontú ag teacht leis an tuairim gur ionstraim í atá teoranta ó thaobh ama agus méide.

Rial An dlí

Tá an comhrialtas ag éileamh ar an gCoimisiún Eorpach a bheith ina chaomhnóirí níos cumhachtaí ar na Conarthaí agus níos mó gníomhaíochta a dhéanamh chun ionstraimí riail dlí atá ann cheana a fhorfheidhmiú ar bhealach níos comhsheasmhaí agus níos pras. Tá siad ag éileamh go ndéanfar gach ionstraim (idirphlé riail an dlí, seiceáil riail an dlí, meicníocht coinníollachta, nósanna imeachta sáraithe, moltaí agus fionnachtana faoi nós imeachta Airteagal 7) a fhorfheidhmiú agus a fhorbairt ar bhealach níos comhsheasmhaí. Cuireann siad in iúl go soiléir nach nglacfaidh siad le húsáid na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta ach má tá coinníollacha cosúil le breithiúna neamhspleácha daingnithe - an ‘coinníollacht riail dlí’ mar a thugtar air. 

Ar bhonn níos leithne tá na comhpháirtithe ag éileamh go mbeidh níos mó tacaíochta ann don daonlathas liobrálach agus don troid i gcoinne: dífhoirmiú, feachtais nuachta bréige, bolscaireacht ón mbaile agus thar lear.  

Aontas Baincéireachta

Bhí an Ghearmáin ar cheann de na príomh-tarraingtheoirí coise ar Aontas Baincéireachta na hEorpa, go sonrach, chuir siad i gcoinne dul chun cinn i gcónaí ar Scéim Eorpach um Árachas Taisce (EDIS), a fheiceann go leor mar philéar criticiúil d’aontas baincéireachta. Cé go dteastaíonn córas srathach ón gcomhrialtas gan “institiúidí ancaire áitiúla” níos lú agus meánmhéide a áireamh tá sé réidh scéim athárachais Eorpach a thairiscint do scéimeanna náisiúnta árachais taisce atá difreáilte de réir riosca, “is é an cumarsáid iomlán a dhéantar ar na córais ráthaíochta taisce san Eoraip ní an sprioc ”.

sciúradh airgid

Aithníonn an comhrialtas nach féidir leo sciúradh airgid a chomhrac ach ar bhealach éifeachtach trí chomhoibriú ar leibhéal an AE. Is í an aidhm an troid i gcoinne sciúradh airgid ar fud na hEorpa a dhéanamh níos éifeachtaí agus aon bhearnaí atá fágtha a dhúnadh. Tá siad i bhfabhar údarás sciúrtha airgid éifeachtach agus neamhspleách an AE mar a mhol an Coimisiún Eorpach agus ba mhaith leo go mbeadh sé lonnaithe i Frankfurt am Main. 

Tá an comhrialtas ag iarraidh ar údarás maoirseachta an AE dul níos faide ná an earnáil airgeadais agus mí-úsáid sócmhainní crypto a áireamh. Ba mhaith leo freisin neartú na n-aonad faisnéise airgeadais (FIU) a neartú. 

Brexit, an Ríocht Aontaithe agus Tuaisceart Éireann

Déanann na comhpháirtithe cur síos ar an Ríocht Aontaithe mar cheann de na comhpháirtithe is gaire sa Ghearmáin lasmuigh den AE. Ba mhaith leo comhoibriú a fheiceáil i mbeartas eachtrach agus slándála, agus ba mhaith leo iarracht a dhéanamh dlúthchomhar déthaobhach a chuimsiú faoi chuimsiú an Chomhaontaithe Aistarraingthe agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair. Áitíonn an comhrialtas, áfach, go gcomhlíontar go hiomlán é, “go háirithe maidir le Prótacal Thuaisceart Éireann agus Comhaontú Aoine an Chéasta”. Tugann siad le fios go n-úsáidfear frithbhearta a gceadaítear dóibh sa chomhaontú mura ndéantar é sin.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending