Ceangail le linn

coróinvíreas

Ba iad daltaí imirceacha fada na Gearmáine ba deacra a bhuail daltaí imirceacha

foilsithe

on

Tá leabhar do leanaí i dteanga iasachta sa phictiúr i lámha an oibrí sóisialta Noor Zayed den tionscadal lánpháirtithe imirceach Stadtteilmuetter arna reáchtáil ag an gcarthanas Protastúnach Diakonie i gceantar Bheirlín i Neukoelln, an Ghearmáin 4 Bealtaine, 2021. Pictiúr tógtha 4 Bealtaine, 2021. REUTERS / Annegret Hilse
Labhraíonn an t-oibrí sóisialta Noor Zayed den tionscadal lánpháirtithe imirceach Stadtteilmuetter atá á reáchtáil ag an gcarthanas Protastúnach Diakonie le Um Wajih, máthair le beirt leanaí as an Siria, i gceantar Bheirlín i Neukoelln, an Ghearmáin 4 Bealtaine, 2021. Pictiúr tógtha 4 Bealtaine, 2021. REUTERS / Annegret Hilse

Nuair a dúirt múinteoir le máthair na Siria Um Wajih go raibh Gearmáinis a mac 9 mbliana d’aois imithe in olcas le linn múchadh sé seachtaine a scoile i mBeirlín, bhí brón uirthi ach níorbh aon iontas í, scríobhann Joseph Nasr.

"Phioc Wajih Gearmáinis go gasta, agus bhíomar an-bhródúil aisti," a dúirt an mháthair 25 bliain d'aois as beirt.

"Bhí a fhios agam go ndéanfadh sé dearmad gan chleachtadh ar a raibh foghlamtha aige ach ní raibh mé in ann cabhrú leis."

Tá bliain eile os comhair a mic anois i ‘rang fáilte’ do leanaí imirceacha go dtí go mbeidh a Ghearmáinis maith go leor chun dul le piaraí dúchais ar scoil i gcomharsanacht bhocht Neukoelln i mBeirlín.

Le dúnadh scoileanna - arbh fhiú timpeall 30 seachtain sa Ghearmáin iad ó mhí an Mhárta na bliana seo caite i gcomparáid le díreach 11 sa Fhrainc - leathnaigh siad an bhearna oideachais idir daltaí imirceacha agus dúchasacha sa Ghearmáin, i measc na ndaoine is airde ar domhan tionsclaithe.

Fiú amháin roimh an bpaindéim bhí an ráta fágála i measc imirceach ag 18.2%, beagnach trí oiread an mheáin náisiúnta.

Tá sé ríthábhachtach an bhearna sin a dhúnadh, ar shlí eile tá an baol ann go scriosfar iarrachtaí na Gearmáine níos mó ná dhá mhilliún duine a rinne iarratas ar thearmann a chomhtháthú le seacht mbliana anuas, go príomha ón tSiria, ón Iaráic agus ón Afganastáin, a deir saineolaithe.

Tá scileanna teanga Gearmáinise agus iad a chothabháil - ríthábhachtach.

"Is é an tionchar is mó atá ag an bpaindéim ar chomhtháthú ná an easpa teagmhála tobann leis na Gearmánaigh," a dúirt Thomas Liebig ón OECD, grúpáil tíortha tionsclaithe atá lonnaithe i bPáras. "Ní labhraíonn an chuid is mó de leanaí imirceacha Gearmáinis sa bhaile agus mar sin tá teagmháil le daoine dúchasacha ríthábhachtach."

Ní labhraíonn níos mó ná 50% de na daltaí a rugadh sa Ghearmáin le tuismitheoirí imirceacha Gearmáinis sa bhaile, an ráta is airde san OECD le 37 ball agus i gcomparáid le 35% sa Fhrainc. Ardaíonn an figiúr go 85% i measc daltaí nár rugadh sa Ghearmáin.

Uaireanta bíonn sé deacair ar thuismitheoirí imirceacha a bhféadfadh easpa scileanna teanga acadúla agus Gearmáinise a bheith acu cuidiú le leanaí a bhfuil scolaíocht bhaile acu agus teacht suas le foghlaim caillte. Bhí orthu freisin dul i ngleic le dúnadh scoileanna níos minice mar is minic a bhíonn cónaí orthu i gceantair níos boichte le rátaí ionfhabhtaithe COVID-19 níos airde.

Roghnaigh rialtas an Seansailéir Angela Merkel agus ceannairí 16 stát na Gearmáine, a ritheann beartas oideachais áitiúil, scoileanna a dhúnadh le linn gach ceann de na trí thonnta coronavirus agus monarchana a choinneáil oscailte chun an geilleagar a chosaint.

"Fadhbanna na n-imirceach méadaithe paindéimeach," a dúirt Muna Naddaf, atá i gceannas ar thionscadal comhairle do mháithreacha imirceacha atá á reáchtáil ag lámh charthanúil na hEaglaise Soiscéalaí Diakonie i Neukoelln.

"Go tobann bhí orthu déileáil le níos mó maorlathais cosúil le tástálacha coronavirus a riaradh ar a leanbh nó coinne vacsaínithe a eagrú. Tá go leor mearbhaill ann. Bhí daoine ag fiafraí díom an bhfuil sé fíor go gcosnaíonn ól tae sinsir úr in aghaidh an víris agus má tá vacsaíniú ina chúis le neamhthorthúlacht. "

Cheangail Naddaf Um Wajih le Noor Zayed, máthair agus meantóir Arabach-Gearmánach, a thug comhairle di ar conas a mac agus a hiníon a choinneáil gníomhach agus spreagtha le linn glasáil.

Chuir lochtanna fadtéarmacha i gcóras oideachais na Gearmáine cosúil le bonneagar digiteach lag a chuir isteach ar theagasc ar líne agus laethanta gearra scoile a d’fhág go raibh ar thuismitheoirí an lag a thógáil, chuir sé leis na fadhbanna d’imircigh.

'GINEARÁLTA CAILLTE

Ní raibh ach 45% de na 40,000 scoil sa Ghearmáin a raibh idirlíon tapa acu roimh an bpaindéim, de réir Aontas na Múinteoirí, agus tá scoileanna ar oscailt go dtí 1.30 in i gcomparáid le go dtí 3.30 in sa Fhrainc ar a laghad.

Is dóichí nach raibh bonneagar digiteach ag scoileanna i gcomharsanachtaí bochta agus ní raibh tuismitheoirí in ann ríomhairí glúine nó cúram iarscoile a sholáthar.

Idir 2000 agus 2013 d’éirigh leis an nGearmáin titim amach scoileanna imirceacha a laghdú go dtí thart ar 10% trí chúnamh teanga a mhéadú i naíolanna agus i scoileanna. Ach tá méadú tagtha ar na daoine a thit amach le blianta beaga anuas de réir mar a chuaigh níos mó daltaí ó thíortha le caighdeáin oideachais níos ísle mar an tSiria, an Afganastáin, an Iaráic agus an tSúdáin isteach i seomraí ranga na Gearmáine.

Deir Aontas na Múinteoirí go dteastaíonn teagasc breise ó 20% de na 10.9 milliún dalta sa Ghearmáin chun an scoilbhliain seo a chríochnú go rathúil agus táthar ag súil go mbeidh dúbailt ar líon iomlán na ndaoine a fhágfaidh amach go dtí níos mó ná 100,000.

"Fásfaidh an bhearna oideachais idir imircigh agus daoine dúchasacha," a dúirt an tOllamh Axel Pluennecke ó Institiúid Köln um Thaighde Eacnamaíochta. "Beidh infheistíochtaí ollmhóra ag teastáil uainn san oideachas tar éis na paindéime, lena n-áirítear teagascóireacht spriocdhírithe, chun glúin caillte daltaí a sheachaint."

Covid-19

Teastas Digiteach COVID an AE - 'Céim mhór i dtreo téarnamh sábháilte'

foilsithe

on

Inniu (14 Meitheamh), d’fhreastail Uachtaráin Pharlaimint na hEorpa, Comhairle an AE agus an Coimisiún Eorpach ar an searmanas sínithe oifigiúil don Rialachán ar Theastas Digiteach COVID an AE, ag ceiliúradh deireadh an phróisis reachtaíochta.

Dúirt Príomh-Aire na Portaingéile Antonio Costa: “Inniu, táimid ag déanamh céim mhór i dtreo téarnamh sábháilte, ár saoirse gluaiseachta a aisghabháil agus téarnamh eacnamaíoch a threisiú. Is uirlis chuimsitheach an deimhniú digiteach. Cuimsíonn sé daoine a tháinig slán ó COVID, daoine le tástálacha diúltacha agus daoine vacsaínithe. Inniu táimid ag cur mothú athnuaite muiníne chuig ár saoránaigh go sáróimid an paindéim seo le chéile agus go mbainfimid taitneamh as taisteal arís, go sábháilte agus go saor ar fud an Aontais Eorpaigh. "

Dúirt uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen: “Ar an lá seo 36 bliain ó shin, síníodh Comhaontú Schengen, chinn cúig bhallstát ag an am sin a dteorainneacha a oscailt dá chéile agus ba é seo tús an lae inniu do go leor, go leor saoránaigh, ceann de na héachtaí is mó san Eoraip, an fhéidearthacht taisteal go saor laistigh dár n-aontas. Tugann an deimhniú digiteach Eorpach COVID suaimhneas dúinn faoin spiorad seo maidir le hEorpa oscailte, Eoraip gan bhacainní, ach Eoraip freisin atá ag oscailt go mall ach is cinnte tar éis na tréimhse is deacra, is siombail í an deimhniú d’Eorpa oscailte agus dhigiteach. "

Tá trí bhallstát déag tosaithe cheana féin ar Dheimhnithe Digiteacha COVID an AE a eisiúint, faoin 1 Iúil beidh na rialacha nua infheidhmithe i ngach stát den AE. Tá geata curtha ar bun ag an gCoimisiún a ligfidh do bhallstáit a fhíorú go bhfuil na deimhnithe barántúla. Dúirt Von der Leyen freisin go raibh an deimhniú inchurtha i leith rath straitéis vacsaínithe na hEorpa. 

Beidh tíortha an AE fós in ann srianta a fhorchur má tá siad riachtanach agus comhréireach chun sláinte an phobail a chosaint, ach iarrtar ar gach stát staonadh ó shrianta breise taistil a fhorchur ar shealbhóirí Theastas Digiteach COVID an AE

Teastas Digiteach COVID an AE

Is é aidhm Theastas Digiteach COVID an AE ná saorghluaiseacht laistigh den AE a éascú le linn na paindéime COVID-19. Tá sé de cheart ag gach Eorpach saorghluaiseacht, gan an deimhniú freisin, ach éascóidh an deimhniú taisteal, ag díolúine sealbhóirí ó shrianta cosúil le coraintín.

Beidh Teastas Digiteach COVID an AE inrochtana do gach duine agus déanfaidh sé:

  • vacsaíniú, tástáil agus aisghabháil COVID-19 a chlúdach
  • a bheith saor in aisce agus ar fáil i ngach teanga AE
  • a bheith ar fáil i bhformáid dhigiteach agus pháipéar-bhunaithe
  • a bheith slán agus cód QR sínithe go digiteach a áireamh

Ina theannta sin, gheall an Coimisiún € 100 milliún a shlógadh faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun tacú le Ballstáit tástálacha inacmhainne a sholáthar.

Beidh feidhm ag an Rialachán ar feadh 12 mhí amhail an 1 Iúil 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Iarrann uachtarán na Parlaiminte Misean Eorpach um Chuardach agus Tarrtháil

foilsithe

on

Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí David Sassoli (sa phictiúr) D'oscail sé comhdháil ardleibhéil idirpharlaiminteach maidir le himirce agus tearmann a bhainistiú san Eoraip. Dhírigh an chomhdháil go háirithe ar ghnéithe seachtracha na himirce. Dúirt an t-uachtarán: “Tá sé roghnaithe againn gné sheachtrach na mbeartas imirce agus tearmainn a phlé inniu mar tá a fhios againn nach mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar an bhfréamh ach trí dhul i ngleic leis an éagobhsaíocht, na géarchéimeanna, an bhochtaineacht, na sáruithe ar chearta an duine a tharlaíonn lasmuigh dár dteorainneacha. cúiseanna a chuireann brú ar na milliúin daoine imeacht. Ní mór dúinn an feiniméan domhanda seo a bhainistiú ar bhealach daonna, chun fáilte a chur roimh na daoine a bhuaileann ar ár ndoirse gach lá le dínit agus le meas.
 
“Tá tionchar as cuimse ag paindéim COVID-19 ar phatrúin imirce go háitiúil agus ar fud an domhain agus bhí éifeacht iolraitheora aige ar ghluaiseacht éigeantach daoine ar fud an domhain, go háirithe i gcás nach ráthaítear rochtain ar chóireáil agus ar chúram sláinte. Chuir an paindéim isteach ar bhealaí imirce, chuir sé bac ar inimirce, scrios sé poist agus ioncam, laghdaigh sé seoltáin, agus bhrúigh sé na milliúin imirceach agus daonraí leochaileacha i mbochtaineacht.
 
“Is cuid dhílis de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais Eorpaigh an imirce agus an tearmann cheana féin. Ach caithfidh siad a bheith mar chuid de bheartas eachtrach níos láidre agus níos comhtháite sa todhchaí.
 
“Creidim go bhfuil sé de dhualgas orainn i dtosach báire beatha a shábháil. Ní ghlactar a thuilleadh leis an bhfreagracht seo a fhágáil ach ar eagraíochtaí neamhrialtasacha, a chomhlíonann feidhm ionaid sa Mheánmhuir. Caithfimid dul ar ais ag smaoineamh ar chomhghníomhaíocht ag an Aontas Eorpach sa Mheánmhuir a shábhálann beatha agus a théann i ngleic le gáinneálaithe. Teastaíonn meicníocht cuardaigh agus tarrthála Eorpach uainn ar muir, a úsáideann saineolas na ngníomhaithe uile atá i gceist, ó na Ballstáit go dtí an tsochaí shibhialta go gníomhaireachtaí Eorpacha.
 
“Ar an dara dul síos, ní mór dúinn a chinntiú gur féidir le daoine a bhfuil cosaint de dhíth orthu teacht chuig an Aontas Eorpach go sábháilte agus gan a saol a chur i mbaol. Ní mór dúinn bealaí daonnúla a shainiú in éineacht le hArd-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe. Ní mór dúinn oibriú le chéile ar chóras athlonnaithe Eorpach bunaithe ar chomhfhreagracht. Táimid ag caint faoi dhaoine ar féidir leo cur go mór le hathshlánú ár sochaithe a ndeachaigh an meath paindéimeach agus déimeagrafach orthu, a bhuíochas dá gcuid oibre agus a gcuid scileanna.
 
“Ní mór dúinn freisin beartas fáiltithe imirce Eorpach a chur i bhfeidhm. Le chéile ba cheart dúinn na critéir maidir le cead iontrála agus cónaithe amháin a shainiú, ag measúnú riachtanais ár margaí saothair ar leibhéal náisiúnta. Le linn na paindéime, tháinig deireadh le hearnálacha eacnamaíocha iomlána mar gheall ar easpa oibrithe inimirceacha. Teastaíonn inimirce rialáilte uainn chun ár sochaithe a aisghabháil agus chun ár gcórais chosanta sóisialta a chothabháil. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Covid-19

Tá baol ann do shláinte an phobail go mbeidh na meáin phríomhshrutha ina mbagairt

foilsithe

on

Le seachtainí beaga anuas tá an t-éileamh conspóideach go bhféadfadh an paindéim sceitheadh ​​ó shaotharlann Síneach - nuair a rinne go leor daoine é a dhíbhe mar theoiric comhcheilge imeall - tá sé ag tarraingt. Anois, d’fhógair Uachtarán na SA Joe Biden imscrúdú práinneach a fhéachfaidh ar an teoiric mar bhunús féideartha den ghalar, scríobhann Henry St.George.

Tháinig amhras chun cinn den chéad uair go luath i 2020 ar chúiseanna follasacha, agus tháinig an víreas chun cinn sa chathair chéanna Síneach le hInstitiúid Víreolaíochta Wuhan (WIV), atá ag déanamh staidéir ar choróinivíris in ialtóga le breis agus deich mbliana. Tá an tsaotharlann suite díreach cúpla ciliméadar ó mhargadh fliuch na hUngáire áit ar tháinig an chéad bhraisle d’ionfhabhtuithe chun cinn i Wuhan.

In ainneoin an chomhtharlú glaring, dhíbhe go leor sna meáin agus sa pholaitíocht an smaoineamh go hiomlán mar theoiric comhcheilge agus dhiúltaigh siad é a mheas dáiríre le bliain anuas. Ach tháinig sé chun solais an tseachtain seo gur tháinig tuarascáil a d’ullmhaigh Saotharlann Náisiúnta Lawrence Livermore i California i mBealtaine 2020 go raibh an hipitéis a mhaígh go raibh an víreas a sceitheadh ​​ó shaotharlann Síneach i Wuhan sochreidte agus go raibh imscrúdú breise tuillte aici.

Mar sin cén fáth ar briseadh an Teoiric Sceite Lab go mór ón tús? Níl aon cheist ach ó thaobh na meán príomhshrutha gur caitheadh ​​an smaoineamh trí chomhlachas leis an Uachtarán Donald Trump. Bheadh ​​údar le deonú, amhras ar éilimh an Uachtaráin maidir le haon ghné ar leith den phaindéim ag céim ar bith beagnach. Chun é a chur go heagéime, léirigh Trump gur scéalaí neamhiontaofa é.

Le linn na paindéime dhíbhe Trump tromchúis COVID-19 arís agus arís eile, bhrúigh sé leigheasanna neamhchruthaithe, a d’fhéadfadh a bheith contúirteach mar hiodrocsaicloróicín, agus mhol sé fiú ag cruinniú faisnéise amháin i gcuimhne go bhféadfadh bleach a instealladh cuidiú.

Bhí eagla réasúnta ar iriseoirí freisin ar chosúlachtaí le hinsint airm ollscriosta san Iaráic, inar luadh bagairtí ollmhóra agus deonaíodh toimhdí do theoiric antagonistic gan dóthain fianaise ann chun tacú léi.

Mar sin féin, tá sé dodhéanta neamhaird a dhéanamh ar an bhfíric gur mhothaigh beochan ginearálta i dtreo Trump mar gheall ar chodanna móra de na meáin tréigean dualgais ar scála mór agus gur theip orthu caighdeáin oibiachtúla iriseoireachta chomh maith le heolaíocht a sheasamh. I ndáiríre ní teoiric comhcheilge a bhí sa Lab Leak riamh ach hipitéis bhailí ar fad.

Scriosadh moltaí a mhalairt ó fhigiúirí frithbhunaithe sa tSín go hachomair freisin. Chomh luath le Meán Fómhair 2020, bhí an ‘Rule of Law Foundation’, a raibh baint aige le easaontach feiceálach Síneach Miles Kwok, le feiceáil ar leathanach an teidil staidéar a mhaígh gur pataigin shaorga é an coronavirus. Ba leor freasúra fadbhunaithe an Uasail Kwok i gcoinne an chontrapháirtí lárnaigh chun a chinntiú nach dtógfaí an smaoineamh dáiríre.

De réir mar a bhí siad ag dul i ngleic le mífhaisnéis, rinne monaplachtaí na meán sóisialta cinsireacht ar phoist faoin hipitéis sceitheadh ​​saotharlainne. Níl ach anois - tar éis do bheagnach gach mór-asraon meán chomh maith le seirbhísí slándála na Breataine agus Mheiriceá a dhearbhú gur féidearthacht indéanta é - ar cuireadh iallach orthu cúltaca a dhéanamh.

“I bhfianaise imscrúduithe leanúnacha ar thionscnamh COVID-19 agus i gcomhairle le saineolaithe sláinte poiblí,” a dúirt urlabhraí ar Facebook, “ní bhainfimid an t-éileamh a thuilleadh go bhfuil COVID-19 de dhéantús an duine nó monaraithe as ár n-aipeanna." Is é sin le rá, creideann Facebook anois gur trí dhearmad a rinne sé cinsireacht ar na milliúin post sna míonna roimhe sin.

Tá iarmhairtí as cuimse ann nár glacadh go dáiríre leis an smaoineamh. Tá fianaise ann go mb’fhéidir go raibh an tsaotharlann i gceist ag déanamh taighde ar a dtugtar “gnóthachan feidhme”, nuálaíocht chontúirteach ina ndéantar galair níos géire d’aon ghnó mar chuid de thaighde eolaíoch.

Mar sin, má tá teoiric na saotharlainne fíor i ndáiríre, coinníodh an domhan d’aon ghnó sa dorchadas faoi bhunús géiniteach víris a mharaigh os cionn 3.7m duine go dtí seo. D’fhéadfaí na céadta mílte beatha a shábháil dá dtuigfí go luath agus níos fearr príomh-airíonna an víris agus a chlaonadh chun treáite.

Ní féidir áibhéil a dhéanamh faoi na hiarrachtaí cultúrtha a bhaineann le fionnachtain den sórt sin. Más fíor an hipitéis - socrófar go luath sa mhéid is nach raibh i mbotún bunúsach an domhain urraim leordhóthanach d’eolaithe, nó meas neamhleor ar shaineolas, ach nár leor grinnscrúdú ar na meáin phríomhshrutha agus an iomarca cinsireachta ar Facebook. Ba é an príomhtheip a bhí againn ná an neamhábaltacht chun smaoineamh go criticiúil agus a admháil nach bhfuil a leithéid de rud ann agus saineolas iomlán.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending