Ceangail le linn

An tSín-AE

Spriocanna Uaillmhianacha AE Aeráide: An Fáth a bhfuil Comhar idir an AE agus an tSín ríthábhachtach

ROINN:

foilsithe

on

Tá sé mar aidhm ag an Margadh Glas an Eoraip a dhéanamh “ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de” faoi 2050. Ní bheidh sé éasca an cuspóir a bhaint amach. Tá go leor dúshlán le sárú. Seans gur chuir cinntí a rinne Coimisiún an AE le déanaí leis na dúshláin sin – a scríobhann Dick Roche, iar-Aire Gnóthaí Eorpacha na hÉireann agus iar-Aire Comhshaoil.

Tá sé mar aidhm ag an Margadh Glas beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus cánachais an AE a dhíriú ar na spriocanna is uaillmhianaí ar domhan maidir le hastuithe carbóin a bhaint amach.

Faoi 2030 is é an aidhm glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad i gcomparáid le leibhéil 1990, an figiúr sin a laghdú 90% faoi 2040 agus an Eoraip a dhéanamh mar “an chéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de” faoi 2050.  

Teicneolaíocht vs Polaitíocht

Ar 24th D’fhoilsigh an Coimisiún liosta de 95 thogra beartais ar leith, gníomhaíochtaí reachtacha, agus comhaontuithe a comhaontaíodh ó Eanáir 2020 mar chéimeanna chun an Margadh Glas a chur chun cinn.

Chomh maith le cur síos a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo, léiríonn an liosta chomh casta is a bheidh an bóthar amach romhainn agus an leibhéal comhordaithe beartais ar leibhéal an AE, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal fo-náisiúnta agus ar gach leibhéal tionscail a bheidh ag teastáil chun an turas a chríochnú.  

Cé gur suntasach iad na 95 céim atá ag an gCoimisiún, ní bhainfidh comhaontú polaitiúil amháin amach spriocanna uaillmhianacha an Mhargaidh Ghlais. Beidh an teicneolaíocht mar eochair do sheachadadh.

Aiseolas

In 2021 b’ionann táirgeadh agus úsáid fuinnimh agus beagnach 77% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE. B’ionann an talmhaíocht agus 10.9% agus próisis thionsclaíocha 9.2%.

Tá dícharbónú chóras fuinnimh an AE agus astaíochtaí iompair a laghdú ríthábhachtach chun spriocanna aeráide 2030 agus 2040 an AE a bhaint amach agus chun neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2050.

Chun a uaillmhianta maidir le táirgeadh fuinnimh ghlain a chomhlíonadh agus le hastaíochtaí iompair a dhíchur ní mór don AE na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil a úsáid. Cé nach bhfuil an Eoraip laggardúil sa teicneolaíocht beidh comhpháirtithe teicneolaíochta ag teastáil uaithi chun dul i ngleic leis na dúshláin atá le sárú aici.

An tSín an Comhpháirtí Ideal.

Mar gheall ar bheartais stuama, infheistíocht mhór i T&F, agus a cumas táirgeadh ar scála mór a rolladh amach is í an tSín an príomhimreoir domhanda i bhfuinneamh gréine, gaoithe agus feithiclí leictreacha.  

Seans nach n-oireann an réaltacht sin do dhaoine áirithe, spreagann sé paranóia sna Stáit Aontaithe, ach is réaltacht é.

Mar a thug an IEA faoi deara trí infheistíocht i dtaighde agus déantúsaíocht PV, tá an tSín anois ina baile ag na 10 soláthróir is fearr ar domhan de threalamh déantúsaíochta cealla fótavoltach (PV). Laghdaigh an infheistíocht sin costais do fhuinneamh na gréine, rud a fhágann gur réadúlacht inacmhainne fuinneamh glan.   

Is imreoir ceannasach í an tSín freisin i bhfuinneamh gaoithe. I mí an Mhárta tháirg feirmeacha gaoithe na Síne níos mó ná 100 uair terawatt (TWh) leictreachais. Ba é sin an t-iomlán míosúil is airde ó ghaoth a tháirg aon tír amháin riamh. Bhí sé níos mó ná dhá uair an leibhéal a ghintear sna Stáit Aontaithe, an dara táirgeoir gaoithe is mó, agus beagnach naoi n-uaire níos mó ná mar a tháirgtear sa Ghearmáin, an táirgeoir uimhir trí.

Taifeadann tuarascáil Wood Mackenzie a eisíodh an mhí seo caite gurb ionann trealamh monaraithe na Síne agus 65% de chumas nua gaoithe domhanda i 2023. Tá ceithre mhonaróir tuirbíní gaoithe ón tSín sa 5 barr domhanda le haghaidh suiteáil acmhainne gaoithe a ghintear.

Shuiteáil Goldwind ainmnithe go cuí 16.3 gigawatts (GW) de chumas cumhachta gaoithe i 2023, agus é fós ina cheannaire domhanda don dara bliain as a chéile, agus ina dhiaidh Envision na Síne, Vestas na Danmhairge, agus ansin Windey agus MingYang, an dá cheann ón tSín. .

Nuair a dhéantar toilleadh suiteáilte sa tSín a eisiamh ó na rátálacha is é Vestas na Danmhairge an chéad áit i dtéarmaí toilleadh suiteáilte.

Chomh maith lena luaidhe i dtáirgeadh fuinnimh ghlan tá an tSín chun tosaigh freisin i ngreillí cliste, méadair chliste agus príomhghníomhaí i stóráil fuinnimh chliste.

Rud amháin is ea fuinneamh glan a chur ar fáil do chustaiméirí. Laistigh den AE tá gaoth flúirseach san iarthar agus san iarthuaisceart. Is í an ghrian an fhoinse fuinnimh ghlan flúirseach sa deisceart agus san iardheisceart. Tá gaoth ar fáil sa gheimhreadh agus gréine sa samhradh. Tá líonraí cliste ríthábhachtach chun na pointí giniúna fuinnimh a nascadh leis na custaiméirí deiridh.

Ag casadh ar fheithiclí leictreacha, is í an tSín an 'tomhaltóir' agus an príomhtháirgeoir ar domhan.

De réir an IEA, tá níos mó ná leath de na gluaisteáin leictreacha ar bhóithre ar fud an domhain sa tSín. In 2023 d'éirigh le clárúchán nua EV na Síne an marc 8 milliún, suas 35% thar 2022. San Eoraip, bhí an figiúr beagnach 2.3 milliún. Sna Stáit Aontaithe b'ionann líon na gclárúchán gluaisteán leictreach nua agus 1.4 milliún, méadú 40% in 2022, rud a chabhraigh le samhlacha EV móréilimh a bheith incháilithe do chreidmheas cánach $7,500.

Socraíonn margadh inmheánach suntasach agus beartais fabhracha rialtais an chéim do cheannasacht na Síne i dtáirgeadh EV.

Bhí ról mór ag nuálaíocht, go háirithe i dteicneolaíocht ceallraí, agus comhar trastionscail. Is cás faoi leith é príomhdhéantóir EV na Síne. Thosaigh sé mar mhonaróir cadhnraí d'fhóin phóca agus rinne sé comhaontuithe le Daimler agus Toyota agus rinneadh brainse de tháirgeadh feithiclí leictreacha ceallraí [BEV]. D'éirigh le BYD Tesla mar an déantóir BEV is fearr ar domhan agus é ag coinneáil a sheasamh mar phríomhtháirgeoir cadhnraí EV.

Paranoia faoi chomhpháirtíocht leis an tSín

Spreagann an smaoineamh dul i gcomhpháirtíocht leis an tSín paranóia i gceathrúna áirithe. Léiríodh é seo go mór cúpla bliain ar ais san fheachtas chun an táirgeoir is mó ar domhan de threalamh 5G a thoirmeasc ó líonraí Eorpacha. Cuireadh go mór le miotais faoi úinéireacht, maoin intleachtúil, maoiniú stáit, agus rioscaí slándála féideartha, ar tháinig an chuid is mó díobh ó SAM. Gan grinnscrúdú ceart a dhéanamh ar na miotais seo atá fite fuaite in intinn lucht déanta beartas an AE, rud a d’fhág go bhfuil costais mhéadaithe ar oibreoirí líonraí an AE agus cosc ​​ar uaillmhianta na hEorpa maidir le rolladh amach tapa 5G.

Mar atá sa chás sin tá gá le teicneolaíochtaí a forbraíodh sa tSín chun an Margadh Glas a sheachadadh. Ní dhéanfadh sé aon chiall do lucht déanta beartas an AE neamhaird a dhéanamh den réaltacht sin.

 Tá réaltacht eile ann, áfach: táimid i mbliain ina bhfuil níos mó tíortha ag dul go dtí an pobalbhreith i dtoghcháin ná mar a bhí riamh cheana. Tá geopholaitíocht agus dinimic cumhachta i bhfeidhm. Buntáiste a bhaineann le riachtanais pholaitiúla ghearrthéarmacha a athrú isteach i mbeartas.

Is féidir é seo a fheiceáil i gcruinniú faisnéise sa Teach Bán ar 14 Bealtaine nuair a d'fhógair an tUachtarán Biden pleananna chun na taraifí ar fheithiclí leictreacha a allmhairítear ón tSín a mhéadú ó 25% go 100% agus na taraifí ar chealla gréine ón tSín a dhúbailt go 50% 'chun SAM a chosaint. oibrithe”, ploy toghcháin atá dírithe ar vótálaithe gorm-bhóna i stáit iomlaoide tábhachtach i dtoghcháin na Samhna seo chugainn.

Tá an fócas i Washington ar theicneolaíocht na Síne le feiceáil sa Bhruiséil freisin, mar a léiríodh i gcinneadh an Choimisiúin fiosrúchán a oscailt ar sholáthraithe tuirbíní gaoithe na Síne, an aird a thug sé ar fhorbairt páirce gréine sa Rómáin a thug ar sholáthraithe na Síne tarraingt siar ón tairiscint. phróiseas agus a 12th Fógraíodh Meitheamh moltaí maidir le dleachtanna sealadacha suas le 38.1% ar allmhairí feithiclí leictreacha a rinneadh sa tSín.

Beidh feidhm ag na taraifí ní hamháin maidir le déantóirí EV faoi úinéireacht na Síne ach beidh feidhm acu freisin maidir le gluaisteáin a mhonaraítear sa tSín ag cuideachtaí ar nós Tesla agus BMW le haghaidh onnmhairiú go dtí an Eoraip.

Ag am nuair atá an Eoraip ag iarraidh bogadh chuig iompar glan, is deacair cáin a chur ar EVanna.

Má dhéantar EVanna níos costasaí, neartófar amhras faoina dtodhchaí, scriosfaidh sé éileamh agus cuirfidh sé bac ar chomhlíonadh ceann de na spriocanna is dúshlánaí sa Mhargadh Glas. Tá an baol ann freisin go gcuirfear tús le gníomh díoltais.

Agus toghcháin an AE ag dul in éag agus Coimisiún nua AE ar tí a bheith bunaithe, tá sé in am athmhachnamh a dhéanamh ar an mBruiséil.

Beidh athrú teicneolaíochta ina phríomhspreagthóir don aistriú glas agus digiteach san Eoraip. Cosúil leis nó nach ea, tarlaíonn sé go bhfuil an tSín chun tosaigh i dteicneolaíochtaí atá ríthábhachtach má tá an Eoraip chun dul ar aghaidh i dtreo na neodrachta carbóin.

Is é an rud loighciúil atá le déanamh ag an Eoraip ag an bpointe seo ná an réaltacht sin a aithint agus suí síos leis an tSín agus le haon chomhpháirtithe féideartha eile chun réitigh a bhaint amach do na difríochtaí idé-eolaíocha, polaitiúla agus riaracháin a sheasann sa bhealach chun cinn.

Chun frása a athchúrsáil, is fearr jaw jaw ná cogadh trádála.

Is iar-Aire Gnóthaí Eorpacha na hÉireann agus iar-Aire Comhshaoil ​​é Dick Roche.

Grianghraf le Michael Fousert on Unsplash

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending