Ceangail le linn

An tSín-AE

Crios & Bóthar na Síne: Droichid a thógáil ní ballaí

ROINN:

foilsithe

on

Ní chaillfeadh aon duine den iliomad turasóirí Eorpacha a thugann cuairt ar an tSín turas go dtí an Balla Mór. Is dócha gurb é an Balla Mór an sainchomhartha is suaitheanta sa tSín. Ach botún a bheadh ​​ann caidreamh Síneach-Eorpach a cheangal le balla, is cuma cén tábhacht seandálaíochta atá ag an séadchomhartha. 

I ndáiríre, is é an tAontas Eorpach an comhpháirtí trádála is mó sa tSín, agus is í an tSín an dara comhpháirtí trádála is mó san AE. D'fhéadfadh droichid shainchomhartha na Síne, cosúil le droichid chathair ársa Wuzhen, cúige Zhejiang a bheith ina siombail níos fearr ar staid reatha na gcaidreamh idir an tSín, an AE agus comhpháirtithe trádála eile.

Is é Tionscnamh Creasa agus Bóthair (BRI) na Síne a bhfuil ardmholadh air, an sampla is fearr de chomhtháthú na Síne i ngeilleagar an domhain. 

D'fhéadfaí a rá gur tógálaithe droichead iad an t-idirlíon, trádáil agus droichid agus is é an Tionscnamh Creasa agus Bóthair an tsiombail foirfe de dhroichid.

Shanghai ar cheann de na ceithre bhardas sa tSín a riartar go díreach.

Sa phíosa uileghabhálach seo, féachaimid ar conas is féidir leis an tionscnamh, atá cáinte ag roinnt agus fiú ag daoine eile, cabhrú le caidreamh níos fearr a chothú ag am nuair is dócha go mbeidh sé de dhíth ar an domhan níos mó ná riamh.

Aiseolas

Agus cogaí ar siúl in áiteanna éagsúla ar fud na cruinne agus an domhan ar an gceann is contúirtí le blianta fada, cén t-am is fearr ná anois le haghaidh rud éigin a d’fhéadfadh cabhrú leis na pobail a thabhairt le chéile?

Ar ais in 2018 d’iarr Parlaimint na hEorpa, i rún, cur chuige comhoibríoch agus dearcadh cuiditheach chun leas a bhaint as acmhainneacht mhór na trádála idir an AE agus an tSín agus d’iarr sí ar an gCoimisiún Eorpach idirphlé comhair níos déine leis an tSín.

An Tionscnamh Creasa agus Bóthair

Port Rotterdam. Is é an tairseach trádála domhanda is gnóthaí san Eoraip agus an mór-mhol dáileacháin le haghaidh earraí ón tSín.

Is dóichí go raibh an tionscnamh nuálaíoch agus dána Síneach seo ar chlár oibre cruinnithe annamh idir Uachtarán na Síne Xi agus Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron agus príomhfheidhmeannach Choimisiún an AE Ursula von der Leyen níos luaithe an mhí seo (6 Bealtaine).

Ba é seo cuairt an Uachtaráin Xi Jinping ar Pháras agus a chéad chuairt san Eoraip le cúig bliana. Áiríodh leis an turas stadanna sa tSeirbia agus san Ungáir freisin.

Le linn an chruinnithe le Macron agus von der Leyen, cuireadh brú ar uachtarán na Síne maidir le roinnt saincheisteanna lena n-áirítear trádáil agus an Úcráin.

"Tá sé chun ár leasa an tSín a fháil chun cobhsaíocht an oird idirnáisiúnta a mheas," a dúirt Macron, ag cur leis, "Ní mór dúinn, mar sin, oibriú leis an tSín chun síocháin a thógáil."

“Ní mór dúinn gníomhú chun a chinntiú go bhfuil an iomaíocht cothrom agus nach gcuirtear as a riocht,” a dúirt Von der Leyen.

Dúirt an tUachtarán Xi féin gur bhreathnaigh sé ar chaidreamh leis an Eoraip mar thosaíocht de bheartas eachtrach na Síne agus gur cheart don bheirt fanacht tiomanta don chomhpháirtíocht.

"Agus an domhan ag dul isteach i dtréimhse nua suaiteachta agus athraithe, mar dhá fhórsa thábhachtacha sa domhan seo, ba cheart don tSín agus don Eoraip cloí le suíomh comhpháirtithe, cloí le hidirphlé agus comhar," a dúirt Xi.

Dúirt sé go ndearna sé “go leor achomharc,” lena n-áirítear “meas ar cheannasacht agus sláine críche na dtíortha uile,” agus “nach mór cogadh núicléach a chomhrac.”

Dúirt Abigaël Vasselier, ceannaire caidrimh eachtraigh ag meitheal smaointe MERICS atá lonnaithe i mBeirlín, leis na meáin go bhféadfadh “toradh beag nithiúil” a bheith ann ó chuairt Xi ar an bhFrainc, mar cé go mbeidh “an optaic ag dul a bheith thar a bheith dearfach,” tá roinnt ag na Francaigh. teachtaireachtaí diana le seachadadh.

Is straitéis forbartha é an Tionscnamh Creasa agus Bóthair (BRI) atá molta ag rialtas na Síne. Díríonn sé ar nascacht agus comhar idir tíortha Eoráiseach. (BRI), fís uaillmhianach de dhomhan athchóirithe, idirspleách agus dlúthcheangailte.

Nocht Uachtarán na Síne Xi Jinping é ar ais in 2013 le linn cuairte ar an gCasacstáin. Go dtí 2016 tugadh OBOR air – ‘One Belt One Road’.

Uachtarán na Síne Xi Jinping (L) agus a mhacasamhail Kazakh Nursultan Nazarbayev ag seoladh One Belt One Road in 2013

Tá cloiste ag formhór na ndaoine faoi mar gheall ar na tionscadail bhonneagair ar scála mór i níos mó ná 60 tír feadh an dá bhealach thar talamh - a fhoirmíonn Crios Eacnamaíoch Bhóthar an tSíoda ​​- agus os cionn na farraige - a chruthaíonn Bóthar Síoda ​​Muirí. Tá dhá bhealach eile ann: An Polar Silk Road agus an Digital Silk Road.

Féachann an straitéis leis an Áise a nascadh leis an Afraic agus leis an Eoraip trí ghréasáin talún agus mhuirí d'fhonn comhtháthú réigiúnach a fheabhsú, trádáil a mhéadú agus fás eacnamaíoch a spreagadh.

Ba é an smaoineamh (agus tá sé fós) gréasán ollmhór iarnróid, píblínte fuinnimh, mórbhealaí, agus trasbhealaí teorann sruthlínithe a chruthú, araon siar - trí na phoblacht shléibhtiúil iar-Shóivéadacha - agus ó dheas, go dtí an Phacastáin, an India, agus an chuid eile de
Oirdheisceart na hÁise.

Cruthaíodh tuairim is 420,000 post nua mar gheall ar an tionscadal go dtí seo agus tá níos mó ná 150 tír ann anois.

Tá an fócas i gcónaí ar nascacht agus ar chomhoibriú idir tíortha Eoráiseach agus is féidir breathnú ar BRI mar fhís uaillmhianach de dhomhan athchóirithe, idirspleách agus dlúthcheangailte.

Aontaíonn a bhformhór go mbeidh tionchar mór ag an BRI ar an ord domhanda polaitiúil agus eacnamaíoch. Mar sin féin, tá – go fóill – dearcthaí éagsúla ann maidir leis an BRI ó thuairimí Eorpacha agus ó lucht déanta beartas.

Breathnaímid anseo ar na tuairimí éagsúla, an tionchar atá ag BRI go dtí seo i réimsí amhail fuinneamh, ríomhthráchtáil agus turasóireacht agus conas a théann sé i bhfeidhm ar chúpla ballstát an AE sa Bheilg agus san Iodáil, chomh maith lena thábhacht do chalafoirt dhomhanda Eorpacha.

Ar ais in 2018, léirigh an rún sin ó pharlaimint an AE fonn na hEorpa a caidreamh trádála leis an tSín a dhoimhniú, an dara geilleagar is mó ar domhan. Ach, i gcás go leor, ní éireoidh leis an iarracht seo ach amháin má thuigimid go bhfuil tógáil caidreamh inbhuanaithe cosúil le tógáil droichid. 

Nuair a bhíonn droichead áirse cloiche á thógáil, fanann an struchtúr go hiomlán éagobhsaí go dtí go dtagann an dá réise le chéile sa lár agus go bhfuil an áirse dúnta. Mar an gcéanna, tá sé riachtanach go mbeadh caidreamh láidir idir an Eoraip agus an tSín bunaithe ar phrionsabail struchtúrtha agus ní amháin ar ghnóthachain eacnamaíocha ionchasacha, a áitítear.

Creideann Viviane Reding, iar-Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, nár cheart caidreamh na Síne-AE a theorannú do thrádáil, ag rá, “Is mó an duine ná tomhaltóirí agus táirgeoirí. Tá mianta níos airde ag daoine.”

Is féidir iad siúd, dar léi, a chur chun cinn trí thionscnaimh chultúrtha agus oideachais, mar a rinneadh roimhe seo le Bliain Turasóireachta an AE-na Síne (ECTY) a cheadaigh, seachas a tábhacht eacnamaíoch, oidhreacht chultúrtha a roinnt agus tuiscint níos fearr a fhorbairt idir pobail na hEorpa agus na Síne. .

Oidhreacht chultúrtha a roinnt agus tuiscint níos fearr a fhorbairt idir pobail na hEorpa agus na Síne.

Nuair a bhí sí ina ball den Choimisiún Eorpach, sheol Reding, iar-FPE ó Lucsamburg, “Clár Erasmus Mundus”, clár domhanda um chomhar agus soghluaisteacht i réimse an ardoideachais, a chothaíonn idirphlé agus tuiscint idir buanna óga. Ó 2005 i leith, thapaigh go leor mac léinn Síneach an deis scoláireachtaí chun staidéar a dhéanamh in ollscoileanna Eorpacha. Is “sampla foirfe” é seo, a deir sí, den chaoi a dtagann buntáistí frithpháirteacha as oscailteacht.

“Ba cheart dúinn leanúint ar aghaidh ar an mbóthar sin.”

 Deir Reding gurb é an tríú prionsabal ar cheart comhar idir an tSín agus an AE a bheith bunaithe air ná meas frithpháirteach ar éagsúlacht a chéile agus tá an rud céanna fíor don chaidreamh idir an tSín agus an AE.

“B’fhéidir go bhfuil tuairimí éagsúla againn, ach níor cheart go gcuirfeadh tuairimí éagsúla stop orainn ó bheith ag comhoibriú agus ag déanamh cumarsáide. Os a choinne sin, is dreasacht iad ár ndifríochtaí chun cur leis na fóraim agus ócáidí inar féidir linn plé agus idirghníomhú chun comhthuiscint a chothú.”

Is comhlachas idirnáisiúnta gnó-stiúrtha sa Bhruiséil é ChinaEU atá dírithe ar chomhthaighde, comhar gnó agus infheistíochtaí frithpháirteacha in Idirlíon, teileachumarsáid agus ardteicneolaíocht idir an tSín agus an Eoraip a threisiú.

Deir sé go raibh tíortha san iomaíocht le haghaidh talún san am ársa ach, sa lá atá inniu ann, is é an ‘talamh’ nua an teicneolaíocht,”

Sampla amháin is ea an comhar idir Rhea Vendors Group, monaróir Iodálach de shainmheaisíní caife agus díola, a d’fhorbair an fheithicil ‘Barista On-Demand’ i gcomhar leis an ngnólacht robo-seachadta Síneach Neolix. Comhcheanglaíonn an táirge nua meaisín díola le teicneolaíocht féin-tiomána mar a leathnaíonn margadh caife na Síne go tapa. 

“Le chéile, bainimid leas as oidhreacht dearaidh na hIodáile agus ár 60 bliain de shaineolas caife, le dul chun cinn teicneolaíochta na Síne chun fanacht chun tosaigh ar an aois agus eispéireas caife gan uaim a sholáthar dár gcustaiméirí ar fud an domhain,” a deir Andrea Pozzolini, POF Rhea Vendors Group .

Cloch mhíle thábhachtach i BRI – a chomóradh deich mbliana.

Deir Wu Gang, comhairleoir aire ag ambasáid na Síne sa Bheilg, go bhfuil “claochlú mór” tagtha ar an tSín le himeacht na tréimhse sin a bhí ar tí “céim chriticiúil” dá forbairt a dhéanamh.

Tá comhar feabhsaithe freisin idir an tSín agus an Eoraip agus tá sé ag tnúth le tuilleadh comhair den chineál céanna sna deich mbliana atá romhainn,.

Ba ócáid ​​shuntasach eile an bhliain seo caite freisin - an ceathrú imleabhar de leabhar le hUachtarán na Síne Xi Jinping - ina leagann sé amach a dóchas le haghaidh “tuiscint níos fearr” ar an tSín atá, a deir sé, ag dul isteach i “ré nua.”

"Rialachas na Síne" le Xi Jinping, seolta ag Press Club sa Bhruiséil i mí na Samhna 2023.

Tá sé mar aidhm ag an leabhar, ar a dtugtar “Rialachas na Síne” aghaidh a thabhairt ar “ceithre cheist” faoin tSín agus faoin domhan agus tá súil ag Wu Gang go gcabhróidh sé le “tuiscint níos fearr” a chruthú ar an tSín agus níos mó comhoibrithe a chothú.

Tá Vincent De Saedeleer, leas-stiúrthóir bainistíochta ar CSP Zeebrugge Terminal agus leas-uachtarán Cosco Belgium, cuideachta mhuirí Síneach, le sonrú ar na mothúcháin sin.

Deir sé go bhfuil an tionscadal Belt & Road tar éis teacht slán ó “bhacainní” éagsúla, lena n-áirítear géarchéimeanna eacnamaíocha agus sláinte, ach gur scáth-mheicníocht é atá ag éirí níos tábhachtaí do thrádáil dhéthaobhach na Síne le comhpháirtithe BRI agus go bhfuil sé anois ag cuidiú le trádáil dhomhanda a chur chun cinn.

“Tógann sé am agus ní féidir gach rud a bhaint amach ag an am céanna ach tá iarracht mhór déanta ag an tSín a bheith níos oscailte agus a margaí a dhéanamh níos trédhearcaí. Tá an tSín toilteanach a bheith mar imreoir margaidh agus tá go leor feabhsuithe déanta le deich mbliana ó cuireadh tús leis an scéim.”

Measann an t-acadúil Bart Dessein, ollamh in Ollscoil Gent, go bhfuil 3,000 tionscadal agus 420,000 post cruthaithe ag BRI ar fud an domhain.

Is é an rud a bhí faitíos ar roinnt daoine ar dtús mar “mhór-straitéis” Síneach, a deir sé, ach leanúint leis an mbeartas céanna atá á fhorbairt ag an tSín ó na 1970idí.

“Ní ‘mháistirphlean’ de shaghas éigin é a bheith eaglach ach, i ndáiríre, is tionscnamh an-áitiúil é agus baineann sé go díreach leis na daoine.”

Is é fírinne an scéil, áfach, go ndeachaigh an caidreamh idir an AE agus an tSín trí roinnt tréimhsí suaite le déanaí agus ba é cruinniú mullaigh AE-na Síne i mBéising i mí na Nollag seo caite an chéad chruinniú mullaigh duine le duine a reáchtáladh le ceithre bliana.

Mar sin féin, deir Tom Baxter, eagarthóir domhanda na Síne ag China Dialogue, go bhfuil, i réimse an fhuinnimh, mar shampla, roinnt forais le haghaidh dóchas.

Fuinneamh Glas

Ba iad breis is 40 faoin gcéad de thionscadail fuinnimh BRI a fógraíodh sa chéad leath den bhliain seo caite ná gaoth agus fuinneamh na gréine agus is fuinneamh iad formhór na n-infheistíochtaí agus na margaí tógála a síníodh trí BRI.

Tugann Baxter le fios gur tionscadail breosla iontaise ba mhó ba mhó a bhí sna hinfheistíochtaí seo go dtí le déanaí. Ach sa chéad leath de 2023, b'ionann níos mó ná 40% de na tionscadail fuinnimh BRI a fógraíodh ná gaoth agus gréine, le 22% an ceann le haghaidh gáis agus ola, agus nialas do thionscadail ghuail. I measc na gcúiseanna tá gealltanas luaite na Síne maidir le fuinneamh glan, ag seachaint an riosca a bhaineann le sócmhainní iontaise sáinnithe, agus riachtanas na Síne a ró-acmhainn táirgthe gréine a onnmhairiú, a mhíníonn Baxter.

Ach tugann sé foláireamh freisin go mbeidh gá le cineálacha nua maoinithe agus comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta, agus beidh ar na tíortha i mbéal forbartha is faighteoir cur lena n-uaillmhianta féin maidir le fuinneamh glan. Comhartha amháin de seo ag tarlú is ea na 36 stáisiún cumhachta guail (beagnach 36 GW de thoilleadh) atá BRI curtha ar ceal ó Mheán Fómhair 2021, a deir sé.

In fuinneamhpost.eu, Téann Baxter isteach i sonraí na ndúshlán nua a bheidh le sárú.

Pléadh forbairt ghlas ar an BRI ag ceann de thrí fhóram ardleibhéil a reáchtáladh le linn an Tríú Fóram Creasa agus Bóthair i mBéising i mí Dheireadh Fómhair seo caite agus, agus an BRI ag dul isteach sa dara deich mbliana, fiafraíonn Baxter: an mbeidh sé in ann gealltanas 2021 a chomhlíonadh tacaíocht a “neartú” don fhuinneamh glas i dtíortha i mbéal forbartha? Cad iad na deiseanna agus na constaicí atá ina bhealach?”

De réir an Riarachán Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA), is í an tSín an soláthraí mór de thionscadail gréine ar fud an domhain, ag déanamh suas níos mó ná 80 faoin gcéad de mhonarú painéil gréine ar fud an domhain agus tá onnmhairí comhpháirteanna gréine de dhéantús na Síne ag ardú. Sa chéad leath de 2023, mhéadaigh siad 13 ríomhaire i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2022.

Is é an tSín an soláthraí mór de thionscadail gréine ar fud an domhain

Cé gurbh ionann margadh na hEorpa agus thart ar leath na n-onnmhairí sin, léiríonn sonraí a thiomsaigh an tSín Dialogue go bhfuil tíreolaíochtaí Creasa agus Bóthair mar chuid den phictiúr den bhorradh seo ar éileamh comhpháirteanna gréine na Síne freisin.

Tá rannpháirtíocht na Síne in aistrithe fuinnimh an Chreasa agus an Bhóthair fós ag teacht chun cinn ach, i dtéarmaí trádála domhanda, tá an dóchas ann, de réir mar a aistríonn an tSín i dtreo fuinnimh in-athnuaite agus a chumhacht déantúsaíochta ceallraí agus gréine is fearr ar domhan, go lorgóidh cuideachtaí na Síne margaí nua. thar lear.

D’fhéadfadh baill AE mar an Bheilg agus an Iodáil leas a bhaint as.

Ach cad iad na deiseanna go díreach atá á dtairiscint ag an Tionscnamh Belt & Road do chuideachtaí Beilgeacha? Agus cad a chiallaíonn BRI do chuideachtaí agus gnólachtaí sa Bheilg a bhíonn ag trádáil sa tSín nó leis an tSín?

Tá roinnt saineolaithe ag súil, a bhuí le tionscadail bhonneagair ollmhóra BRI, go laghdófar go suntasach costais trádála na dtíortha atá rannpháirteach sa tionscadal, rud a fhágann go dtiocfaidh fás trádála de níos mó ná 10%. Trí BRI tá sé mar aidhm ag rialtas na Síne comhtháthú eacnamaíoch na dtíortha feadh Bhóthar an tSíoda ​​a luathú agus comhar eacnamaíoch a threisiú leis an Eoraip, leis an Meánoirthear agus leis an gcuid eile den Áise.

Is léir go rachaidh sé seo chun tairbhe freisin d’earnálacha ina bhfuil cuideachtaí na Beilge ina n-imreoirí nideoige domhanda láidre. Cuimsíonn siad seo lóistíocht, fuinneamh agus comhshaol, meaisíní agus trealamh go seirbhísí airgeadais agus gairmiúla, cúram sláinte agus eolaíochtaí beatha, turasóireacht agus Ríomhthráchtáil.

Faoi láthair, tá naisc traenach rialta ann cheana féin idir moil lóistíochta éagsúla na Síne agus cathracha na Beilge, mar Ghent, Antwerp, Liege agus Genk, ach freisin chuig láithreacha i dtíortha comharsanachta, mar Tilburg (an Ísiltír), Duisburg (an Ghearmáin) agus Lyon ( an Fhrainc). Comhlánaíonn na línte lasta iarnróid seo idir an tSín agus an Eoraip an raon de naisc lasta ilmhódacha atá ar fáil sa Bheilg (aer agus ar muir), rud a ligeann do chuideachtaí uile na Beilge an réiteach lóistíochta is oiriúnaí dá ngnóthaí a roghnú.

 Naisc traenach rialta idir moil lóistíochta éagsúla na Síne agus cathracha na Beilge

Cuid thábhachtach den Tionscnamh Creasa agus Bóthair don Bheilg is ea an Bóthar síoda digiteach freisin. Sa lá atá inniu ann, tá trádáil dhigiteach agus ríomhthráchtáil ag éirí mar chuid doscartha den gheilleagar domhanda agus tá a mol lóistíochta tógtha ag Alibaba don Eoraip thar 22 heicteár ag aerfort Liege. Ní féidir an iomarca luach a chur ar an ngnóthachtáil seo, a chosain thart ar €75m: rinne sé an Bheilg mar cheanncheathrú Eorpach don Bhóthar Síoda ​​Digiteach, ag neartú an dea-chaidrimh idir an tSín agus an Bheilg agus ag tairiscint deiseanna uathúla ríomhthráchtála do go leor cuideachtaí Beilgeacha.

Aithnítear an tSín agus an Bheilg go hidirnáisiúnta mar thíortha a bhfuil cumais teicneolaíochta ar leith acu. I ré atá marcáilte ag dul chun cinn tapa teicneolaíochta agus domhandú, tá comhoibriú idirnáisiúnta tar éis éirí ríthábhachtach do thíortha atá ag iarraidh fanacht ar thús cadhnaíochta na nuálaíochta. Dá bhrí sin, tá buntáiste mór ag baint le comhoibriú méadaithe teicneolaíochta idir an tSín agus an Bheilg.

De réir Peter Tanghe, Comhairleoir Eolaíochta & Teicneolaíochta Flanders Investment & Trade i Guangzhou, in ainneoin na ndúshlán geopolitical reatha agus eile, tá cuideachtaí na Beilge fós ag lorg bealaí chun gnó a dhéanamh leis an tSín agus ba mhaith leo a fháil amach cá bhfuil na deiseanna.

In ainneoin na mbuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann, tá dúshláin áirithe roimh chomhoibriú teicneolaíochta idir an tSín agus an Bheilg (agus tíortha eile an AE). Féadann difríochtaí i gcreat rialála, cosaint maoine intleachtúla, agus nuances cultúrtha constaicí a chruthú.

Tá an-dóchas ag Cumann Tráchtála na Beilge-Síneach (BCECC) atá bunaithe sa Bhruiséil, á rá go dtugann comhoibriú idir an Bheilg agus an tSín deiseanna uathúla do ghnóthais nuathionscanta agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) sa dá thír.

Go sonrach, deir sé, “Tríd a láidreachtaí a chomhcheangal agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin go díreach, ní hamháin go dtéann comhpháirtíochtaí den sórt sin idir cuideachtaí agus eagraíochtaí na Beilge agus na Síne chun tairbhe na gcuideachtaí comhoibríocha ach cuireann siad freisin le cur chun cinn na teicneolaíochta domhanda agus le folláine na daonnachta. .”

Port Rotterdam. an tairseach is gnóthaí san Eoraip don trádáil dhomhanda.

Tá sé ar cheann de na calafoirt is uathoibrithe ar domhan agus feidhmíonn sé mar gheata chuig tuaisceart agus iarthar na hEorpa. Chuir infheistíocht na Síne ansin le trádáil dhomhanda. Tá ról suntasach ag calafort na hÍsiltíre i dtrádáil na Síne-Eoraip agus, le blianta beaga anuas, tá méadú tagtha ar líon na gcoimeádán.

Tá Rotterdam ag tógáil an chalafoirt is uathoibrithe ar domhan

Dúirt urlabhraí don Chalafort leis an suíomh seo, “Is léir go bhfuil lána trádála na hÁise-na hEorpa ar cheann de na bealaí trádála is tábhachtaí don Eoraip anois mar thoradh ar thionsclaíocht na dtíortha san Áise. Tagann thart ar leath de na coimeádáin a láimhseáiltear in Rotterdam ón Áise nó téann siad chun na hÁise.

“Is é an phríomhchúis ná go bhfuil an tSín ar an monaróir is mó ar domhan ó 2002 i leith. Ag an am céanna, is margadh díolacháin tábhachtach í an Eoraip (an Ghearmáin, an Fhrainc, an RA).

“Ina theannta sin, tá an tSín tar éis tosú ag iompórtáil níos mó agus níos mó earraí, mar shampla ón nGearmáin ar tír thionscnaimh thábhachtach í. Níl aon léargas againn ar sciar toirt na Síne go dtí/ón Áise, ach toisc go bhfuil líon na gcalafort Síneach suntasach ar lúba an chuid is mó de na línte loingseoireachta, beidh sciar mór ón tSín nó chuig an tSín.

“Tá athrú ar shreabhadh lastais freisin de réir mar a bhogann táirgeadh ón tSín go tíortha eile san Áis.”

Deir sí, “Fanfaidh an Áis mar sin ina limistéar loingseoireachta tábhachtach do chalafort Rotterdam (agus calafoirt eile in iarthuaisceart na hEorpa) san fhadtéarma.”

Bóthar Síoda ​​Digiteach

Dúirt Luigi Gambardella, uachtarán ar Chomhlachas Gnó na Síne AE, go bhfuil an cumas ag an mBóthar síoda digiteach a bheith ina imreoir "cliste" sa Tionscnamh Creasa agus Bóthair, rud a fhágann go mbeidh tionscnamh BRI níos éifeachtaí agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol. Nascfaidh na naisc dhigiteacha freisin an tSín, an margadh ríomhthráchtála is mó ar domhan, le tíortha eile a bhfuil baint acu leis an tionscnamh, dar leis.

Go deimhin, tá an tionscal digiteach, lena n-áirítear líonraí soghluaiste, i measc na réimsí is geallta maidir le comhar idir an Eoraip agus an tSín mar chuid den Tionscnamh Creasa agus Bóthair, creideann Cumann Gnó na Síne AE.

Ag baint úsáide as an ngréasán iarnróid tSín-Eoraip, cuid ríthábhachtach den Tionscnamh Creasa agus Bóthair, tá miondíoltóirí ar líne tar éis an t-am a iompar soláthairtí uathoibríoch ón nGearmáin go Iardheisceart na Síne a ghearradh faoi leath, i gcomparáid le bealaí farraige. Ní thógann sé ach coicís anois.

Tá seirbhísí mear-lasta ag an tSín anois chuig breis is 28 cathair Eorpach. Tá na mílte turas déanta agus is ionann méid trádála trí ríomhthráchtáil trasteorann agus thart ar 40 faoin gcéad d'onnmhairí agus allmhairí iomlána na Síne, rud a fhágann gur cuid shuntasach de thrádáil eachtrach na Síne é.

De réir tuarascála Taighde DT Caijing-Ali, tá comhar ríomhthráchtála trasteorann tar éis an tSín agus na tíortha a bhfuil baint acu leis an Tionscnamh Creasa agus Bóthair a thabhairt níos dlúithe, agus leathnóidh na buntáistí ní hamháin le trádáil ach freisin le hearnálacha mar an Idirlíon agus e. -thráchtáil.

Seachas trádáil ar líne, creideann Gambardella go bhfuil margadh ollmhór ann freisin don turasóireacht ar líne idir an AE agus an tSín.

CtripShínigh , an ghníomhaireacht taistil ar líne is mó sa tSín, socrú straitéiseach le Bord Turasóireachta Náisiúnta na hIodáile agus deir Príomhfheidhmeannach Ctrip Jan Sun gur féidir le turasóireacht a bheith ina “tógálaí droichead” eile fós.

CtripAn ghníomhaireacht taistil ar líne is mó sa tSín

 

“Méadóidh Ctrip an comhar idirnáisiúnta le comhpháirtithe Iodálacha agus tá sé réidh le bheith mar ‘Marco Polo’ na ré nua, ag feidhmiú mar dhroichead malairte cultúrtha idir an Iodáil agus an tSín,” a deir sí.

“Ba í an Iodáil ceann scríbe an tSeanbhóthair Shíoda agus is ball tábhachtach í den Tionscnamh Creasa agus Bóthair - scaoilfidh ár gcomhoibriú níos fearr acmhainneacht an dá thionscal turasóireachta, cruthóidh sé níos mó post agus tabharfaidh sé níos mó buntáistí eacnamaíocha,” a dúirt sí. 

Is é an turasóireacht, dar léi, an bealach is simplí agus is dírí chun malartuithe duine-le-duine a fheabhsú agus “is féidir droichead a thógáil idir an tSín agus na tíortha taobh leis an réigiún Belt and Road chomh maith le tíortha eile ar domhan.”

In ainneoin an dóchais sin, tugann Gambardella foláireamh go bhféadfadh muinín fhrithpháirteach a bheith fós ar cheann de na constaicí a chuireann bac ar mhalartuithe breise i roinnt ballstáit AE.

Rud eile le tabhairt faoi seo is ea Ian Bond, a bhfuil ardmheas air, leas-stiúrthóir ar an Ionad um Athchóiriú na hEorpa sa RA.

 Dúirt sé leis an suíomh Gréasáin seo, “Nuair a ceapadh den chéad uair é, bhí an chuma ar an scéal go raibh an ‘Creasa Eacnamaíoch um Bhóthar Síoda’, a nascann an tSín agus an Eoraip thar tír, ag tabhairt deis don Eoraip oibriú leis an tSín chun an Áise Láir a oscailt agus saol nua a thabhairt do chláir chúnaimh an AE. an réigiún a bhí ag streachailt ó shin i leith briseadh an Aontais Shóivéadaigh.

“In 2015, nuair a bhí Jean-Claude Juncker ina Uachtarán ar an gCoimisiún, d’aontaigh an AE agus an tSín ar ‘Ardán Nascachta’ chun tionscadail a nascadh le chéile faoi Thionscnamh Creasa agus Bóthair na Síne agus tionscadail éagsúla AE a fheabhsaíonn naisc fhisiciúla agus chumarsáide idir an Eoraip agus an Áise Láir. Ó shin i leith, áfach, tá meath tagtha ar an gcaidreamh idir an Bhruiséil agus Beijing.”

Deir Bond, “Ní raibh an Tionscnamh Creasa agus Bóthair le feiceáil ag an AE ach mar thionscadal forbartha eacnamaíoch agus níos mó mar uirlis chun tionchar polaitiúil na Síne a mhéadú. In 2019, ba shaintréith ag an gCoimisiún an tSín mar chomhpháirtí chun dul i ngleic le saincheisteanna domhanda, mar iomaitheoir eacnamaíoch agus mar 'iomaitheoir sistéamach a chuireann samhlacha malartacha rialachais chun cinn.'

“Le blianta beaga anuas, tá an strus ag titim níos mó agus níos mó ar an iomaíocht sistéamach idir an Eoraip agus an tSín, agus ballstáit an AE ag éirí níos buartha faoi iomaíocht éagórach, goid maoine intleachtúla, agus, ó ionsaí na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra 2022, faoi chúrsaí polaitíochta agus faoi chúrsaí polaitíochta na Síne. tacaíocht phraiticiúil do Moscó.

“Ní dhéanfaidh nochtadh le déanaí ar oibríochtaí faisnéise na Síne san Eoraip, agus iarrachtaí chun tionchar a imirt ar pholaitíocht agus ar bheartais na hEorpa, aon rud chun athnuachan an chomhoibrithe idir an AE agus an tSín ar thionscadail 'Silk Road' a spreagadh. Cé go leanfaidh earraí ar aghaidh ag sreabhadh ón tSín go dtí an Eoraip d’iarnród, ní dócha go mbeidh an bealach ina shamhail de chomhpháirtíocht pholaitiúil ar an mbealach a bhí indéanta deich mbliana ó shin.”

Ag dul i ngleic go páirteach le háirithintí den sórt sin, deir Cao Zhongming, ambasadóir na Síne go dtí an Bheilg, go bhfuil a thír fós tiomanta d'oscailt agus d'fhonn coinníollacha fabhracha a chruthú do thíortha eile “a roinnt i ndeiseanna na Síne” (BRI san áireamh).

Meabhraíonn sé gur léirigh Premier na Síne Li Qiang in Davos ag deireadh 2023 go n-osclóidh an tSín a doras “go dtí an domhan níos leithne fós”.

Dúirt an t-ambasadóir, “Glacann an tSín le hinfheistíochtaí ó ghnólachtaí as gach tír a bhfuil airm oscailte acu, agus oibreoidh sí go dian dícheallach chun timpeallacht ghnó atá dírithe ar an margadh, atá bunaithe ar an dlí agus den scoth a chothú.”

Is é Comhlachas Tráchtála na Beilge-na Síne an seomra déthaobhach tráchtála is mó do chuideachtaí atá i mbun gnó leis an tSín nó sa tSín. Bunaíodh é sna 1980í tar éis oscailt na Síne agus is eagraíocht neamhbhrabúis í atá comhdhéanta de níos mó ná 500 ball. Is é príomhsprioc an Chomhlachais an comhar eacnamaíoch, airgeadais, cultúrtha agus acadúil idir an Bheilg agus an tSín a chur chun cinn.

Tá Bernard Dewit ina chathaoirleach ar Chumann Tráchtála na Beilge-Síneach (BCECC) a bhfuil meas air, creideann sé go bhfuil ag éirí go maith le BRI cheana féin, ag cur leis, “agus sin é an réaltacht”.

Dúirt sé, “Is ardán iontach féideartha é an BRI chun iltaobhachas agus beartas, bonneagar, trádáil, airgeadas agus nascacht duine le duine a chur chun cinn. Go háirithe i ndomhan roinnte, ilpholach ina bhfuil go leor saincheisteanna idirnasctha, ní mór dúinn níos mó nascachta a chur chun cinn, ionas gur féidir linn comhdhúshláin a shárú - an ceann is tábhachtaí ná an t-athrú aeráide - le chéile. Tá níos mó malartuithe duine-le-duine á gcruthú ag an BRI cheana féin, rud a chothaíonn comhthuiscint.”

Le deich mbliana anuas, iarradh air mionléiriú a dhéanamh ar an méid suntasach a chuir an BRI le forbairt bonneagair i dtíortha rannpháirteacha agus an bhfuil tionscadail nó réigiúin ar leith ann a léiríonn a rathúlacht.

Dúirt sé, “Tá an chuid is mó d’infheistíochtaí na Síne fós ag dul go Iarthar na hEorpa, ach tá níos mó tionscadal á gcur i bhfeidhm sa Lár-Oirthir agus san Eoraip Theas le blianta beaga anuas. Go háirithe i dtíortha Eorpacha a bhí buailte go dona ag géarchéim an euro, d'éirigh leis an tSín infheistíocht a dhéanamh i moil lóistíochta réigiúnacha, mar shampla. Léiriú iontach de seo is ea calafort Piraeus sa Ghréig, mol réigiúnach lóistíochta agus príomhphointe iontrála isteach san Eoraip a bhfuil geall tromlach faighte ag an gcuideachta Síneach Cosco Shipping Lines anois.”

Tugann staidéar Ghrúpa an Bhainc Dhomhanda ar chonairí iompair BRI le fios, cé gur féidir leis an tionscnamh dlús a chur le forbairt eacnamaíoch agus le bochtaineacht a laghdú i go leor tíortha i mbéal forbartha, go gcaithfear é a chomhcheangal le hathchóirithe beartais substaintiúla amhail trédhearcacht mhéadaithe, inbhuanaitheacht fiachais fheabhsaithe, agus maolú ar chúrsaí comhshaoil, sóisialta. , agus rioscaí éillithe. Iarradh ar Dewit a thuairimí a thabhairt ar na moltaí seo agus an bhaint atá acu leis an BRI.

Dúirt sé, “Cé gur ardán iontach é an Tionscnamh chun iltaobhachas a chur chun cinn, creidim go bhfuil roinnt réimsí ann fós a bhféadfadh an tSín a bheith aireach ina fhorbairt amach anseo. Tá an iomarca iasachtaí á fháil ag roinnt tíortha, rud a ardaíonn an baol mainneachtana. Tá sé ráite ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta go bhfuil níos mó ná 20 tír san Afraic an iomarca faoi chomaoin.

“Cé go bhfuil roinnt infheistíochtaí suntasacha feicthe againn i dtionscadail fuinnimh ghlais, comhartha soiléir arís go bhfuil an tSín tiomanta i gcónaí dul i ngleic le hathrú aeráide, bhí go leor infheistíochtaí fuinnimh BRI fós faoi cheannas breoslaí iontaise. Ar an láimh eile, d’fhoilsigh an tSín a “Treoirlínte Forbartha Glasa d’Infheistíocht agus do Chomhoibriú Thar Lear” agus “Treoirlínte um Chosaint Éiceolaíoch agus Chomhshaoil ​​ar Thionscadail Chomhar Infheistíochta agus Tógála” in 2021, agus thug siad aird i bhfad níos mó ar bhainistíocht riosca comhshaoil ​​do chách. tionscadail BRI agus a slabhraí soláthair agus iad ag gabháil thar lear.”

Mar sin, an bhfuil dul chun cinn suntasach bainte amach ag BRI maidir le forbairt bonneagair, éascú trádála, comhar airgeadais, agus naisc duine le duine a chothú idir an tSín agus na náisiúin rannpháirteacha?

Dúirt sé, “Tá an BRI ina chuid lárnach den gheilleagar polaitiúil domhanda le deich mbliana anuas agus is dócha go leanfaidh sé ar aghaidh sa todhchaí. Léiríonn sonraí gur éirigh go maith den chuid is mó le straitéis BRI. Mar shampla: Tá MOUanna sínithe ag an tSín le 140 tír agus 32 eagraíocht idirnáisiúnta ar fud an domhain. Ina theannta sin, in 2012, b'ionann infheistíocht dhíreach eachtrach amach (FDI) na Síne agus $82 billiún, ach in 2020, b'ionann é agus $154 billiún, rangaithe mar an t-infheisteoir thar lear is mó ar domhan. Bhí an méadú ar infheistíocht na Síne i dtíortha BRI go hiontach freisin.

Tá cuideachtaí Síneacha príobháideacha agus faoi úinéireacht an stáit ag cur chun cinn tionscadail forbartha glasa agus ardcháilíochta thar lear i gceithre phríomhréimse: fuinneamh, peitriceimiceach, mianadóireacht agus iompar. Is ionann na ceithre earnáil seo den BRI agus thart ar 70 % de luach foriomlán infheistíochtaí agus tógála BRI thar lear. Sampla maith d’éascú trádála atá á dhéanamh ag an BRI ná Conair Eacnamaíoch na Síne-na Pacastáine, ag laghdú an fad idir an tSín agus an Meánoirthear ó 12,900 ciliméadar ar lánaí farraige neamhdhaingean go dtí achar níos giorra agus níos sláine de 3,000 ciliméadar de thalamh.”

Agus muid ag breathnú ar aghaidh chuig an dara deich mbliana den BRI, fiafraíodh de cad iad na deiseanna agus na dúshláin a raibh súil aige leo. Conas is féidir leis an tionscnamh leanúint de ról lárnach a bheith aige maidir le comhar idirnáisiúnta, forbairt eacnamaíoch agus comhthuiscint a chur chun cinn i measc na náisiún?

Dúirt sé, “D’fhéadfadh go mbeadh scóip agus scála geografach an BRI ar cheann de na dúshláin is mó, rud a fhágann go bhfuil sé níos deacra tionscadail BRI ar fud an domhain a chomhordú go héifeachtach. Réimse soiléir amháin comhair a d’fhéadfadh a bheith ann is ea luasghéarú na dtionscadal fuinnimh ghlais. Ó 2015 i leith, chuaigh thart ar 44 faoin gcéad d’infheistíochtaí BRI ar fad isteach sna hearnálacha fuinnimh ina dtíortha comhpháirtíochta. Cuirfidh dlús a chur le tionscadail ghlasa ar fud an domhain deiseanna comhair leis an Iarthar agus deiseanna gnó do chuideachtaí Eorpacha. Is díol suntais é uaillmhianta leathan BRI a thabhairt faoi deara: tá a uaillmhianta méadaithe aige freisin le tabhairt isteach Bóthar Síoda ​​Digiteach, Bóthar Síoda ​​Polar, Bóthar Silk Sláinte agus tionscadal 5G bunaithe ar an Idirlíon Rudaí (IoT). . Múnlóidh siad an eacnamaíocht agus an gheopholaitíocht ar feadh na mblianta atá le teacht.”

Tá an teachtaireacht soiléir agus dearfach.

Ní bhaineann an BRI, ar príomhbheartas na Síne é, le scéimeanna agus staitisticí ollmhóra bonneagair amháin – is féidir go n-eascróidh comhleas gach cuideachta, sa tSín agus san Eoraip dá bharr.

In amanna nuair a bhíonn ilchríocha eile ag caint faoi bhallaí, ba cheart don Eoraip (agus don tSín) aird a thabhairt ar dhroichid a thógáil. I measc teannais atá ag ardú ar fud an domhain ní mór fáilte a chur roimh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending