Ceangail le linn

Lár na hÁise

An Áise Láir agus Theas: Comhdháil Réigiúnach um Nascacht - Na dúshláin agus na deiseanna a iniúchadh

ROINN:

foilsithe

on

Dé hAoine 16th I mí Iúil, d’óstáil Tashkent, an Úisbéiceastáin a gcéad mhórthionscnamh idirnáisiúnta i stair an réigiúin - comhdháil na hÁise Láir agus Theas: Nascacht Réigiúnach. D'iarr Uachtarán na hÚisbéiceastáine, Shavkat Mirziyoyev ar an tionscnamh seo misean agus treo comhoibritheach a chothú i dtreo todhchaí níos rathúla idir an dá réimse seo a bhfuil daonra beagnach 2 billiún le chéile iontu. Taispeánann ríomhanna go bhfuil acmhainneacht nár úsáideadh de $ 1.6 billiún i dtrádáil idir an Áise Láir agus Theas, scríobhann Tori Macdonald.

Lean Mirziyoyev ar aghaidh ag cur béime go bhfuil tús curtha cheana le hidirphlé chun síocháin agus sibhialtacht a chothú, ach anois ba cheart gurb é an príomhfhócas eile ná an tuiscint ar idirnasc a fheabhsú trí bhealaí iompair níos iontaofa a chruthú agus a fhorbairt chun trádáil a luathú agus mar sin an poitéinseal do chomhar eacnamaíoch.

Mar a luadh, ba í an chomhdháil seo an chéad cheann dá leithéid a tionóladh i bpríomhchathair na hÚisbéiceastáine agus thug sí roinnt ceannairí stáit le chéile lena n-áirítear Uachtarán na hAfganastáine, Ashraf Ghani, Príomh-Aire na Pacastáine, Imran Kahn chomh maith le rialtas barrleibhéil agus eachtrannach breise. baill gnóthaí thíortha na hÁise Láir agus Theas agus ionadaithe stáit idirnáisiúnta eile, mar na Stáit Aontaithe, an Araib Shádach, an Rúis agus an tSín. Ina theannta sin, baill d’eagraíochtaí idirnáisiúnta mar na Náisiúin Aontaithe.

Mhair an chomhdháil 9 n-uaire an chloig agus bhí 3 sheisiún painéil seolta ann chomh maith le cruinnithe toscaireachta oifigiúla 1: 1 agus preasagallaimh ghinearálta do na hionadaithe meán a d’fhreastail. Le linn na tréimhse seo, cuireadh tograí ar leith i láthair agus rinneadh meastóireacht orthu maidir le conas dul ar aghaidh i gcomhar frithpháirteach i bpríomh-earnálacha mar iompar agus lóistíocht, fuinneamh, trádáil agus infheistíocht, saincheisteanna cultúrtha agus daonnúla.

Tá tús curtha cheana féin ag an Úisbéiceastáin trí leathnú i bhfás trádála agus infheistíochta a thaispeáint mar aon le comhfhiontair mhéadaithe chun fearais tí, gluaisteán agus teicstílí a tháirgeadh. Tar éis aontachas na hÚisbéiceastáine le stádas tairbhí i dtionscnamh GSP + an AE, d’fháiltigh an chomhdháil seo freisin roimh fhreastal roinnt coimisinéirí ardleibhéil de chuid an Aontais Eorpaigh chun trácht a dhéanamh ar ionchais agus acmhainneacht chomhoibriú na hÁise Láir agus Theas.

Pointe fócais suntasach eile den ócáid ​​seo ba ea ról na hAfganastáine, toisc go n-osclaíonn a seasamh déimeagrafach margaí nua gealladh fúthu agus bealaí iompair, go háirithe don Úisbéiceastáin agus iad ag dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le bheith ina stát faoi thalamh. Cruthaíonn an Afganastáin droichead idir an dá réigiún agus sin an fáth go bhfuil an tionscadal tógála d’iarnród Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar ar siúl chun ligean don Úisbéiceastáin agus do thíortha eile costais iompair as seachadadh earraí chuig margaí eachtracha a laghdú go suntasach.

Ba phointe tagartha taitneamhach ach riachtanach ceist reatha na síochána san Afganastáin chun ionchais an chomhair a chur chun cinn, agus tugadh cuireadh d’ionadaithe ó ghluaiseacht an Taliban páirt a ghlacadh san imeacht.

Aiseolas
Tráchtanna ó chinn stáit

Thug an tUachtarán Shavkat Mirziyoyev óráid oscailte an-te, beagnach fileata, isteach san ócáid, ag machnamh ar an am atá thart saibhir stairiúil agus cultúrtha a nasc na réigiúin seo trí Bhóthar an tSíoda ​​uair amháin. Chuir sé béim ar na hidéil fhrithpháirteacha roinnte maidir le heolas, réalteolaíocht, fealsúnacht, matamaitic, tíreolaíocht, ailtireacht, luachanna reiligiúnacha agus spioradálta, agus chuir an dara ceann le pobail eitneacha éagsúla a chruthú ar fud na mór-roinne. Thug Mirziyoyev faoi deara go bhfuil athnascadh ríthábhachtach chun an tsíocháin a bhunú chomh maith le gnéithe daonnúla mar chaighdeáin mhaireachtála agus folláine shibhialta ghinearálta a fheabhsú.

Bhíothas ag súil go mór leis na tráchtanna a rinne an Afganastáin agus an Phacastáin, agus Uachtarán na hAfganastáine Ashraf Ghani ag oscailt le béim ar úsáid na teicneolaíochta, ag rá “tá nascacht riachtanach chun fás sna blianta beaga amach romhainn ar shlí eile méadóidh an bhearna idir ár réigiúin. " Lean Ghani ar aghaidh ag tabhairt dá haire go bhfuil siad ag athrú aerfoirt mhíleata san Afganastáin ina moil trádála agus nascachta in oirthear agus i dtuaisceart na tíre. Ina theannta sin, acmhainní a chur i dtreo slite beatha níos fearr a chruthú, mar shampla trí oideachas ar bhochtaineacht. Maidir le coimhlint mhéadaitheach leis an Taliban, dúirt Ghani go bhfuil a rialtas sa tóir ar shocrú polaitiúil, ag tairiscint treochlár chun síocháin a fhoirmiú agus a chothú sa rialtas ar mhaithe le toil gach duine. D'iarr sé freisin comhghníomhaíocht agus tacaíocht dhomhanda trí bhéim a leagan ar thábhacht stát ceannasach, aontaithe agus daonlathach.

Dúirt Uachtarán na Pacastáine, Imran Khan le linn a ráitis, “braitheann rathúnas na réigiún ar an gcaoi a gcomhoibrímid le tíortha ardleibhéil i bhfad i gcéin.” Ina theannta sin, béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le comhthuiscint, idirphlé go minic agus comhchuibheas idirchultúrtha. Sa domhan nua-aimseartha, ba cheart go dtiocfadh forbairt chultúrtha agus theicneolaíoch i dteannta a chéile agus gan amhras spreagfaidh nascacht fheabhsaithe fás eacnamaíoch dá bharr. Chuir Khan deireadh lena óráid trí chomhartha buíoch a dhéanamh i dtreo an Uachtaráin Mirziyoyev, ag déanamh comhghairdeas le ceannaire na hÚisbéice as an tionscnamh seo a bhrú chun cinn agus buíochas a ghabháil leis as a leibhéal ard fáilteachais do rannpháirtithe na comhdhála i Tashkent.

Bhí Ardionadaí an AE um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála, Josep Borrell, i láthair ag an gcomhdháil freisin, ag rá gur mian leis an AE iarrachtaí comhlántacha comhair a chur chun cinn trí bhóithre a nascann an Áise Láir agus Theas. Rinne sé machnamh ar an gcaoi ar shaothraigh foirmiú an Aontais Eorpaigh an tréimhse síochána is faide i stair na hEorpa, agus anois leis an gconstaic dhomhanda ollmhór atá an paindéim COVID-19, dúirt Borrell, “thug sé spreagadh breise chun nascacht agus líonraí a threisiú . Ní féidir linn tabhairt faoi dhúshláin dhomhanda ina n-aonar. Caithfimid oibriú le chéile chun a bheith níos athléimní agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an lae amárach. "

Ba chóir a thabhairt faoi deara, in ainneoin na buntáistí iomadúla a bhaineann le nascacht mhéadaithe, go ndearna an chuid is mó de na ceannairí trácht freisin ar na rioscaí féideartha a thagann chun cinn go cothrom, go háirithe i bhfoirm slándála: scriosadh sócmhainní poiblí, gáinneáil ar dhrugaí, sceimhlitheoireacht agus loitiméireacht shistéamach chun cúpla ceann a ainmniú .

Seisiúin miondealaithe

Le linn na seisiún seolta tráthnóna, dhírigh an chéad cheann ar Nascacht Trádála agus Iompair don Fhás Inbhuanaithe. Ábhar a pléadh ná an méid is féidir le tíortha sa réigiún a dhéanamh chun constaicí boga a bhaint, lena n-áirítear na trasrianta teorann agus éascú trádála chun lánacmhainneacht tionscnamh iompair a chur i gcrích. Áiríodh sa chomhthoil, beartais trádála a léirscaoileadh tuilleadh ar bhonn neamh-idirdhealaitheach, comhaontuithe trádála a fheabhsú trí theorainneacha agus pointí saincheaptha a dhigitiú, córais bhainistíochta riosca a ghlacadh agus caighdeáin earraí a fheabhsú trí bhearta feithiclí agus sláintíochta.

Ar an iomlán, ba é an téama coiteann d’fhás trádála trí chumhachtaí leictreonacha agus nuálacha. Bhí sé seo le feiceáil go háirithe ar ábhar infheistíochta bonneagair, áit ar aontaigh baill an phainéil (ar a raibh daoine aonair ar leibhéal MD de mhór-eagraíochtaí trádála idirnáisiúnta) go mbeadh tionscadail ghnó rathúla ag brath ar ullmhúchán fónta, agus sin an áit ar féidir leis an teicneolaíocht ról a bheith aici maidir le costas a chinneadh éifeachtúlacht, buntáiste comparáideach, agus na bearta riachtanacha le haghaidh athléimneachta a ríomh i bhfianaise an athraithe aeráide.

Ansin bhí seisiún ar athbheochan ceangail chultúrtha chun cairdeas agus muinín fhrithpháirteach a neartú. Cuireadh i gcrích gur féidir an tsíocháin a bhaint amach trí chúig phríomhchuspóir, lena n-áirítear, na tionscnaimh chultúrtha agus dhaonna a chur le chéile chun comhar idir an dá réigiún a neartú, go háirithe trí thurasóireacht agus oidhreacht chultúrtha a chaomhnú. Ina theannta sin, eagrú bearta praiticiúla d’fhorbairt leanúnach na heolaíochta, agus beartas óige feabhsaithe atá riachtanach chun díograis agus feabhsú gníomhach daoine óga a spreagadh trí chláir agus tionscnaimh a agairt. Tugadh chun suntais go bhfuil rannpháirtíocht láidir ó rialtas na hÚisbéice ó toghadh Mirziyoyev in 2016 maidir le forbairt na hóige atá spreagúil.

Conclúidí

Ba é an tátal sáraitheach mar chéad chéim eile tar éis na comhdhála seo ná tábhacht an chomhoibrithe chun bagairtí a shárú. Go háirithe, machnamh a dhéanamh ar chomhleasanna agus ar chomhchuspóirí na rannpháirtithe uile chun comhoibriú go héifeachtach ar bhealach tairbhiúil. Is é an modh is inbhuanaithe chun é sin a dhéanamh ná idirphlé a choinneáil go minic idir náisiúin. Trí oibriú le chéile go comhsheasmhach, is féidir an deis chun fás eacnamaíoch agus sóisialta a fheabhsú agus a fheabhsú. Ba iad taraifí aontaithe agus cruthú conairí iompair na príomhbhearta inláimhsithe a mholtar chun an cuspóir seo a bhaint amach.

Is trí infheistíocht eachtrach phríobháideach an chaoi ar féidir leis an gcuid eile den domhan cur leis an gcomhiarracht. Seo an áit ar féidir leis an teicneolaíocht ról mór a bheith aici maidir le héascaíocht agus éifeachtúlacht a chruthú maidir le comhoibriú le tíortha i bhfad i gcéin.

Tríd is tríd, is é an rud is tábhachtaí ná bogadh ar aghaidh, mura bhfuil, ní leathnóidh an bhearna forbartha idir an Áise Láir, Theas agus an chuid eile den domhan ach is iad na glúine atá le teacht a iompróidh an toradh dá bharr.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending