Ceangail le linn

an bhulgáir

Huawei agus Ollscoil Sóifia chun comhoibriú in AI agus i dteicneolaíochtaí nua ard-deireadh eile

foilsithe

on

Shínigh Huawei Technologies Bulgaria EOOD Meabhrán Comhthuisceana (MoU) le hOllscoil Sóifia St. Kliment Ohridski le déanaí. Comhoibreoidh an dá pháirtí i bhforbairt na Faisnéise Saorga (AI) agus teicneolaíochtaí nua ard-deireadh eile. Ina theannta sin, aontaíonn siad freisin clár Acadamh TFC Huawei a reáchtáil agus comh-shaotharlann eolaíochta a fhorbairt in Ollscoil Sóifia.

Bunóidh an dá pháirtí comhpháirteachas sa todhchaí, arna mhaoiniú ag an AE agus tionscadail AI, T&F agus tráchtála eile. Tógfaidh siad an bonneagar TFC d’Ollscoil Sóifia i gcoitinne agus saotharlanna speisialaithe AI ​​i gcomhpháirt.

Cuimseoidh an comhar ní amháin tionscadal T&F agus Bonneagair, ach beidh oideachas, oiliúint agus ceardlanna do mhic léinn, cumainn acadúla agus tionscail sa Bhulgáir san áireamh freisin.

Thug an tOllamh Reachtaire Anastas Gerdjikov le fios, leis na hOllscoileanna Eolaíochta, Faisnéisíochta agus Teicneolaíochtaí in eSociety (UNITe) agus leis an Institiúid Sonraí Móra don tSochaí Cliste (GATE), Ollscoil Sóifia. Is lárionad taighde ceannródaíoch é St. Kliment Ohridski i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus na hintleachta saorga. Chuir Gerdjikov in iúl go raibh sé sásta leis an meabhrán sínithe agus bhí súil aige go mbeadh an comhoibriú úsáideach do thaighdeoirí agus do mhic léinn in Ollscoil Sóifia.

An tOllamh Anastas Gerdjikov, Reachtaire Ollscoil Sóifia St. Kliment Ohridski

Is é misean na hollscoile acmhainn eolaíoch, oideachasúil agus cultúrtha na Bulgáire a fhorbairt, trína gcuirtear an bhéim nua ar mhúnlaí a chruthú d’fhorbairt shóisialta trí chumas intreach an athraithe institiúideach agus torthaí sóisialta an athraithe sin a nochtadh. Tá Dámh na Matamaitice agus na Faisnéisíochta (FMI), ceann de na dámha is mó i measc sé dámh déag Ollscoil Sóifia, ina ceannaire náisiúnta i réimse an ardoideachais sa Mhatamaitic, Eolaíocht Ríomhaireachta agus TFC, chomh maith le hionad taighde sna réimsí céanna de Tábhacht Eorpach agus aitheantas idirnáisiúnta.

Is príomhsholáthraí domhanda bonneagair agus faisnéise cliste teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) é Huawei. Thóg Huawei 23 institiúid T&F ar fud na hEorpa cheana féin. Sa Bhulgáir, bhunaigh Huawei a chuid oibríochtaí i 2004, agus tá a cheanncheathrú lonnaithe i Sóifia. A bhuíochas dá infheistíocht ard i T&F agus sa straitéis atá dírithe ar an gcustaiméir, chomh maith lena chomhpháirtíocht oscailte, tá Huawei ag forbairt réitigh ardteicneolaíochta TFC ó dheireadh go deireadh, ag ligean buntáiste iomaíoch do chustaiméirí i dtéarmaí bonneagair teileachumarsáide, líonra agus ríomhaireachta scamall.

an bhulgáir

Formheasann an Coimisiún scéim Bulgáiris € 79 milliún chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a dtéann ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Bulgáiris € 79 milliún (thart ar BGN 156m) chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an scéim, a bheidh á cómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa, inrochtana d’fhiontair atá gníomhach in earnálacha áirithe agus a chomhlíonfaidh ceanglais áirithe arna sainiú ag an mBulgáir, a bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí curtha ar fionraí nó teoranta ag bearta sriantacha rialtais chun scaipeadh a theorannú an víreas. Ríomhfar méid an deontais a fhéadfaidh gach tairbhí a fháil trí chomparáid a dhéanamh idir a láimhdeachas (gan CBL a áireamh) le linn na tréimhse lena mbaineann agus an tréimhse chéanna den bhliain roimhe sin (nó an láimhdeachas do Dheireadh Fómhair 2020, do thairbhithe a osclaíodh tar éis 1 Eanáir 2020).

Beidh an deontas cothrom le 10% nó 20% den láimhdeachas sin, ag brath ar earnáil gníomhaíochta an tairbhí, suas go huasmhéid BGN 150 000 (thart ar € 76,694). Cuideoidh an tacaíocht leis na tairbhithe cuid dá gcostais oibriúcháin agus gníomhaíochtaí tacaíochta a chlúdach atá riachtanach chun an ganntanas cistí nó an easpa leachtachta a eascraíonn as an ráig coronavirus a shárú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil scéim na Bulgáire ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, (i) ní rachaidh an chabhair thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) is féidir cúnamh faoin scéim a dheonú go dtí an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.60454 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Beartas Comhtháthaithe an AE: Tacaíonn an Coimisiún le forbairt éiceachóras taighde agus nuálaíochta na Bulgáire

foilsithe

on

An 14 Eanáir, d’fhoilsigh an Coimisiún tacar de moltaí straitéiseacha chuig 14 ionad taighde agus nuálaíochta (T&F) nua-chruthaithe, arna gcómhaoiniú ag an Beartas Comhtháthaithe an AE sa Bhulgáir. Tá sé mar aidhm ag na moltaí an bhainistíocht a fheabhsú agus cuidiú leis na hionaid inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach. Rinne foireann saineolaithe a raibh cáil idirnáisiúnta orthu iad a mhionsaothrú le linn obair allamuigh 1.5 bliana, arna chomhordú ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde, chomh maith le trí malartuithe le piaraí ón Spáinn, an Liotuáin agus an tSeicis.

Tacóidh siad le húdaráis agus taighdeoirí na Bulgáire éiceachóras T&F na tíre a neartú, cur le hacmhainn chun eolas a aistriú agus a scaipeadh, agus an comhar idir institiúidí taighde agus gnóthais a neartú i réimsí mar aistrithe glasa agus digiteacha chomh maith le hard-leigheas. Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira (sa phictiúr): “A bhuíochas le tacaíocht an AE, soláthróidh na hIonaid seo bonneagar agus trealamh eolaíoch, rud a fhágfaidh go mbeidh siad tarraingteach do thaighdeoirí óga Bulgáireacha. Molaim do na gníomhaithe uile atá i gceist úsáid a bhaint as obair na saineolaithe, ag leagan bunchloch do chóras taighde agus nuálaíochta éifeachtach agus nua-aimseartha. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá acmhainneacht mhór ag infheistíocht an AE sna 14 Ionad Inniúlachta agus Ionaid Feabhais chun geilleagar na tíre a athrú agus a chomhtháthú i Slabhraí Luach Domhanda. Táim muiníneach go nglacfaidh na hIonaid go maith le torthaí thuarascáil JRC, agus go ngníomhóidh an rialtas, an saol acadúil agus geallsealbhóirí tionscail chun a mholtaí a chur i bhfeidhm go pras. "

Tá an tionscnamh curtha Seoladh in 2019 agus leathnófar é go tíortha Eorpacha eile. Tá an Coimisiún ag cabhrú freisin leis na Ballstáit agus le réigiúin a straitéisí speisialtóireachta cliste a dhearadh agus a chur i bhfeidhm agus tríd an ardán speisialtóireachta cliste. Tá an AE ag infheistiú € 160 milliún sna hionaid faoi láthair, faoi chuimsiú clár 'Eolaíocht agus Oideachas don Fhás Cliste' Bulgáiris 2014-2020. In 2021-2027 gheobhaidh an Bhulgáir níos mó ná € 10 billiún faoin mbeartas Comhtháthaithe, le cuid mhaith tiomnaithe chun tacú le nuálaíocht agus iomaíochas agus aistrithe glas agus digiteacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Formheasann an Coimisiún scéim Bulgáiris € 40 milliún chun tacú le fiontair bheaga a dtéann ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach BGN 78.2 milliún (scéim Bulgáiris thart ar € 40m chun tacú le fiontair bheaga a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach BGN 50,000 (thart ar € 25,565) in aghaidh an tairbhí, chun cuid dá gcostais oibriúcháin a chlúdach. Beidh an scéim, a bheidh cómhaoinithe ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa, inrochtana d’fhiontair bheaga atá gníomhach in earnálacha áirithe agus a chomhlíonfaidh ceanglais áirithe arna sainiú ag an mBulgáir, le láimhdeachas bliantúil BGN 500,000 ar a laghad (thart ar € 250,000) in 2019 , a d’fhulaing laghdú ar láimhdeachas, nasc an ráig coronavirus de 20% ar a laghad thar trí mhí ó mhí Feabhra 2020, i gcomparáid leis na trí mhí chéanna in 2019.

Is é aidhm an bhirt cabhrú le tairbhithe iarmhairtí eacnamaíocha an ráig coronavirus a shárú agus fostaíocht a choinneáil. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil scéim na Bulgáire ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, (i) ní sháróidh an chabhair na huasteorainneacha in aghaidh na cuideachta a leagtar amach sa Chreat Sealadach; agus (ii) is féidir cúnamh faoin scéim a dheonú go dtí an 30 Meitheamh 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) ( b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59704 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending