Ceangail le linn

an bhulgáir

Gearánann an Coimisiún faoi easpa torthaí sa troid i gcoinne éillithe sa #Bulgaria

Colin Stevens

foilsithe

on

Luachan agus Trédhearcacht Bhí an Leas-Uachtarán Věra Jourová i gceannas ar dhíospóireachtaí i ndíospóireacht Pharlaimint na hEorpa ar an smacht reachta sa Bhulgáir (5 Deireadh Fómhair). Dúirt Jourová go raibh sí ar an eolas faoi na hagóidí a bhí ar siúl le trí mhí anuas agus go bhfuil sí ag leanúint an staid go dlúth. Dúirt Jourová go léiríonn na taispeántais go gcuireann saoránaigh an-tábhacht le breithiúna neamhspleácha agus le dea-rialachas.
Dúirt sí nach n-ardóidh an Coimisiún an ‘Sásra Rialaithe agus Fíoraithe’ (CVM) a dhéanann seiceáil ar dhul chun cinn na Bulgáire maidir le hathchóirithe a dhéanamh ar a breithiúna agus troid i gcoinne na coireachta eagraithe, dúirt sí go gcuirfeadh sí tuairimí na Comhairle Eorpaí agus na Parlaiminte san áireamh aon tuarascálacha breise. Éilliú a chomhrac Dúirt an Coimisinéir Eorpach um Cheartas Didier Reynders cé go raibh struchtúir na Bulgáire i bhfeidhm gur gá dóibh seachadadh go héifeachtúil.
Dúirt Reynders go léiríonn suirbhéanna leibhéal an-íseal muiníne an phobail in institiúidí frith-éillithe na Bulgáire agus creideamh nach raibh an toil pholaitiúil ag an rialtas é seo a dhéanamh go praiticiúil. Chosain Manfred Weber FPE, Cathaoirleach Pháirtí an Phobail Eorpaigh taifead an Phríomh-Aire Boyko Borissov, ag cur leis gur thacaigh sé leis an meicníocht um rialú dlí i bplé na Comhairle Eorpaí. Admhaíonn Weber nach bhfuil an smacht reachta sa Bhulgáir “foirfe” agus go bhfuil go leor le déanamh fós, ach dúirt sé gur cheart cinneadh a dhéanamh faoi chinniúint an rialtais an bhliain seo chugainn i dtoghcháin.
Rinne Ramona Strugariu FPE (Renew Europe Group) ceann de na hidirghabhálacha níos cumhachtaí sa díospóireacht, ag rá nuair a bhí sí ag léiriú i ngeimhreadh fuar 2017 i mBúcairist - i gcoinne éilliú an rialtais sa Rómáin - tacaíocht an Uachtaráin Juncker agus an Chéad Leas-Uachtarán Chuir tacaíocht Timmermans ina luí uirthi go raibh duine éigin ag éisteacht leis na Rómánaigh a bhí ag iarraidh athchóirithe. Dúirt Strugariu: “Táim anseo inniu chun an guth seo a iarraidh ón gCoimisiún agus ón gComhairle agus ón teach seo mar go bhfuil sé de dhíth ar mhuintir na Bulgáire. Toisc go mbaineann sé leo. Tá sé thar a bheith tábhachtach dóibh. "
D'iarr sí ar a comh-FPEanna a bhí ag tacú leis an bPríomh-Aire Borissov: “An bhfuil a fhios agat cé atá tú ag tacú leis? Toisc go bhfuil tú ag tacú le daoine atá os comhair líomhaintí tromchúiseacha maidir le héilliú, sciúradh airgid agus calaois le hairgead na hEorpa? Chonaic mé mná á dtarraingt lasmuigh ag na póilíní agus pictiúir de leanaí á spraeáil le gás cuimilt, an cosaint é seo? An bhfuil tú cinnte gurb é seo an duine le tacú leis? "

an bhulgáir

Molann OLAF aisghabháil beagnach € 6 milliún tar éis mí-úsáid líomhnaithe cumhachta ag aireacht na Bulgáire

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Sháraigh Aireacht Intí na Bulgáire téarmaí a comhaontaithe deontais trí airgead an AE a úsáid chun SUVanna a cheannach ó stoic níos sine in ionad gluaisteáin póilíní uile-tír-raon nua, de réir imscrúdaithe a dhún OLAF, an Oifig Eorpach in aghaidh Calaoise. Mhol OLAF go ndéanfaí beagnach € 6 milliún a aisghabháil i gcistí na hEorpa agus go bhféadfaí imeachtaí coiriúla a mheas i gcoinne oifigigh na hAireachta.

Cuireadh tús le himscrúdú OLAF i mí Iúil 2018 tar éis líomhaintí calaoise agus mídhílsiú cistí an AE ó chomhaontú deontais Chiste Slándála Inmheánaí an AE arna bhainistiú ag Aireacht Intí na Bulgáire. Bhain an comhaontú le seachadadh 350 feithicil uile-tír-raon le húsáid ag na póilíní.

Le linn a imscrúdaithe, bhailigh agus rinne OLAF na cáipéisí ábhartha go léir ó Aireacht Intí na Bulgáire agus rinne siad agallaimh leis na príomh-rannpháirtithe uile in ullmhú agus i gcur i bhfeidhm na tairisceana. Chomhoibrigh na páirtithe uile lena mbaineann san imscrúdú go hiomlán le himscrúdaitheoirí OLAF.

Fuair ​​OLAF amach gur sháraigh an Aireacht Intí forálacha an chomhaontaithe deontais trína coinníollacha a athrú go haontaobhach. Roghnaigh an Aireacht go háirithe roinnt SUVanna (feithiclí fóntais spóirt) a cheannach in ionad na bhfeithiclí uile-tír-raon a bhí faoi réir an chomhaontaithe deontais. Tháinig OLAF ar an gconclúid freisin go raibh forais ann chun a chreidiúint go bhféadfadh oifigigh na hAireachta gníomh coiriúil (mí-úsáid cumhachta faoi Chód Pionóis na Bulgáire) a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE a dhéanamh.

Dhún OLAF an t-imscrúdú i mí na Nollag 2020 le moltaí don Choimisiún Eorpach (a bhainistíonn an ciste) chun € 5,948,569 a aisghabháil. Rinneadh moltaí breise d’Oifig Ionchúisitheoirí na Bulgáire chun smaoineamh ar imscrúdú coiriúil a oscailt maidir le mí-úsáid cumhachta chun leasa tríú páirtí.

Is faoi údaráis inniúla an AE agus údaráis náisiúnta atá sé scrúdú a dhéanamh ar bheart leantach mholtaí OLAF agus cinneadh a dhéanamh ina leith. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil.

Dúirt Ville Itälä, Ard-Stiúrthóir OLAF: “Is patrún calaoise tipiciúil a fheiceann imscrúdaitheoirí OLAF go minic tairiscintí a ionramháil a ligeann do chaimiléirí ionchasacha a bpócaí féin a líneáil ar chostas na saoránach. Is cúis imní níos mó dúinn nuair a d’fhéadfadh seirbhís phoiblí ríthábhachtach den sórt sin a bheith thíos leis an gcineál seo gníomhaíochta, agus impím ar Oifig Ionchúisitheora na Bulgáire machnamh ceart a dhéanamh ar ár moladh maidir le caingean dlí. Chuirfeadh sé seo teachtaireacht shoiléir nach bhfuil aon duine os cionn an dlí agus go leanfaidh OLAF agus a chomhpháirtithe ar fud na hEorpa ag obair gan staonadh chun airgead cháiníocóirí na hEorpa a chosaint. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Formheasann an Coimisiún scéim Bulgáiris € 79 milliún chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a dtéann ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Bulgáiris € 79 milliún (thart ar BGN 156m) chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an scéim, a bheidh á cómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa, inrochtana d’fhiontair atá gníomhach in earnálacha áirithe agus a chomhlíonfaidh ceanglais áirithe arna sainiú ag an mBulgáir, a bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí curtha ar fionraí nó teoranta ag bearta sriantacha rialtais chun scaipeadh a theorannú an víreas. Ríomhfar méid an deontais a fhéadfaidh gach tairbhí a fháil trí chomparáid a dhéanamh idir a láimhdeachas (gan CBL a áireamh) le linn na tréimhse lena mbaineann agus an tréimhse chéanna den bhliain roimhe sin (nó an láimhdeachas do Dheireadh Fómhair 2020, do thairbhithe a osclaíodh tar éis 1 Eanáir 2020).

Beidh an deontas cothrom le 10% nó 20% den láimhdeachas sin, ag brath ar earnáil gníomhaíochta an tairbhí, suas go huasmhéid BGN 150 000 (thart ar € 76,694). Cuideoidh an tacaíocht leis na tairbhithe cuid dá gcostais oibriúcháin agus gníomhaíochtaí tacaíochta a chlúdach atá riachtanach chun an ganntanas cistí nó an easpa leachtachta a eascraíonn as an ráig coronavirus a shárú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil scéim na Bulgáire ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, (i) ní rachaidh an chabhair thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) is féidir cúnamh faoin scéim a dheonú go dtí an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.60454 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Beartas Comhtháthaithe an AE: Tacaíonn an Coimisiún le forbairt éiceachóras taighde agus nuálaíochta na Bulgáire

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An 14 Eanáir, d’fhoilsigh an Coimisiún tacar de moltaí straitéiseacha chuig 14 ionad taighde agus nuálaíochta (T&F) nua-chruthaithe, arna gcómhaoiniú ag an Beartas Comhtháthaithe an AE sa Bhulgáir. Tá sé mar aidhm ag na moltaí an bhainistíocht a fheabhsú agus cuidiú leis na hionaid inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach. Rinne foireann saineolaithe a raibh cáil idirnáisiúnta orthu iad a mhionsaothrú le linn obair allamuigh 1.5 bliana, arna chomhordú ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde, chomh maith le trí malartuithe le piaraí ón Spáinn, an Liotuáin agus an tSeicis.

Tacóidh siad le húdaráis agus taighdeoirí na Bulgáire éiceachóras T&F na tíre a neartú, cur le hacmhainn chun eolas a aistriú agus a scaipeadh, agus an comhar idir institiúidí taighde agus gnóthais a neartú i réimsí mar aistrithe glasa agus digiteacha chomh maith le hard-leigheas. Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira (sa phictiúr): “A bhuíochas le tacaíocht an AE, soláthróidh na hIonaid seo bonneagar agus trealamh eolaíoch, rud a fhágfaidh go mbeidh siad tarraingteach do thaighdeoirí óga Bulgáireacha. Molaim do na gníomhaithe uile atá i gceist úsáid a bhaint as obair na saineolaithe, ag leagan bunchloch do chóras taighde agus nuálaíochta éifeachtach agus nua-aimseartha. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Tá acmhainneacht mhór ag infheistíocht an AE sna 14 Ionad Inniúlachta agus Ionaid Feabhais chun geilleagar na tíre a athrú agus a chomhtháthú i Slabhraí Luach Domhanda. Táim muiníneach go nglacfaidh na hIonaid go maith le torthaí thuarascáil JRC, agus go ngníomhóidh an rialtas, an saol acadúil agus geallsealbhóirí tionscail chun a mholtaí a chur i bhfeidhm go pras. "

Tá an tionscnamh curtha Seoladh in 2019 agus leathnófar é go tíortha Eorpacha eile. Tá an Coimisiún ag cabhrú freisin leis na Ballstáit agus le réigiúin a straitéisí speisialtóireachta cliste a dhearadh agus a chur i bhfeidhm agus tríd an ardán speisialtóireachta cliste. Tá an AE ag infheistiú € 160 milliún sna hionaid faoi láthair, faoi chuimsiú clár 'Eolaíocht agus Oideachas don Fhás Cliste' Bulgáiris 2014-2020. In 2021-2027 gheobhaidh an Bhulgáir níos mó ná € 10 billiún faoin mbeartas Comhtháthaithe, le cuid mhaith tiomnaithe chun tacú le nuálaíocht agus iomaíochas agus aistrithe glas agus digiteacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending