Ceangail le linn

Bhealarúis

Tearmann agus tuairisceán: Molann an Coimisiún bearta dlíthiúla agus praiticiúla sealadacha chun aghaidh a thabhairt ar an staid éigeandála ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá an Coimisiún ag cur sraith beart tearmainn agus fillte sealadach ar aghaidh chun cabhrú leis an Laitvia, an Liotuáin agus an Pholainn aghaidh a thabhairt ar an staid éigeandála ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis. Ligfidh na bearta do na Ballstáit seo próisis thapa agus ordúla a bhunú chun an cás a bhainistiú, agus meas iomlán acu ar chearta bunúsacha agus oibleagáidí idirnáisiúnta, lena n-áirítear prionsabal an neamh-refoulement. Tagann an togra i ndiaidh cuireadh ón gComhairle Eorpach don Choimisiún aon athruithe riachtanacha a mholadh ar chreat dlíthiúil an AE agus bearta nithiúla arna dtacú ag tacaíocht airgeadais leordhóthanach chun freagairt láithreach agus iomchuí a chinntiú i gcomhréir le dlí an AE agus oibleagáidí idirnáisiúnta, lena n-áirítear meas cearta bunúsacha. Na bearta, bunaithe ar Airteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaightiocfaidh sé i bhfeidhm tar éis don Chomhairle iad a ghlacadh. Rachfar i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa. Fanfaidh na bearta i bhfeidhm go ceann tréimhse sé mhí.

Agus ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Bheatha á chur chun cinn, dúirt Margaritis Schinas: “Le seachtainí anuas, d’éirigh linn meáchan comhchoiteann an AE a iompar in aghaidh na hionsaithe hibride atá dírithe ar ár nAontas. I dteannta a chéile, rinne an AE soiléir nach ndéanfaidh iarrachtaí chun an bonn a bhaint dár nAontas ach ár ndlúthpháirtíocht lena chéile a dhaingniú. Inniu táimid ag tabhairt léiriú beo ar an dlúthpháirtíocht sin: i bhfoirm tacar beart sealadach agus eisceachtúil a thabharfaidh an acmhainn don Laitvia, don Liotuáin agus don Pholainn chun freagairt do na cúinsí neamhghnácha seo ar bhealach rialaithe agus sciobtha agus chun oibriú i ndálaí cinnteacht dhlíthiúil. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: “Cé gur tháinig torthaí gasta as dianiarrachtaí an AE, tá an scéal fós íogair. Inniu, chun ár dteorainneacha a chosaint, agus chun daoine a chosaint, táimid ag tabhairt solúbthachta agus tacaíochta do na Ballstáit chun an cás éigeandála seo a bhainistiú, gan cur isteach ar chearta an duine. Ba cheart go ligfeadh sé seo do na ballstáit atá i gceist seasamh go hiomlán leis an gceart chun tearmainn agus reachtaíocht a ailíniú le acquis an AE. Tá teorainn ama agus spriocdhírithe leis freisin. Chun ár bhfreagra ar bhagairtí hibrideacha a chosaint ar an todhchaí, gníomhaímid cumas taidhleoireachta agus dlí foirmiúil an AE, smachtbhannaí a chur i bhfeidhm agus cur ina luí ar thríú tíortha stop a chur le heitiltí. Beimid ag moladh go luath go ndéanfar athchóiriú ar rialacha Schengen. Tá sé riachtanach dul chun cinn a dhéanamh anois ar an gComhaontú maidir le hImirce agus Tearmann. "

Bearta sealadacha beartaithe

Tá na bearta a chuimsítear sa togra seo de chineál neamhghnách agus eisceachtúil. Déanfaidh siad iarratas ar feadh tréimhse 6 mhí, mura ndéantar iad a shíneadh nó a aisghairm, agus beidh feidhm acu maidir le náisiúnaigh neamh-AE a tháinig isteach san AE go neamhrialta ón mBealarúis agus atá i gcomharsanacht na teorann nó iad siúd a chuireann iad féin i láthair ag pointí trasnaithe teorann. Is iad príomhghnéithe an togra:

Imirce éigeandála agus nós imeachta bainistíochta tearmainn ag na teorainneacha seachtracha:

  • Beidh an deis ag na trí bhallstát an tréimhse chlárúcháin d’iarratais ar thearmann a fhadú go ceithre seachtaine, in ionad na trí go 10 lá atá ann faoi láthair. Féadfaidh na Ballstáit an nós imeachta tearmainn ag an teorainn chun gach éileamh ar thearmann, lena n-áirítear an t-achomharc, a phróiseáil laistigh de 16 seachtaine ar a mhéad - ach amháin nuair nach féidir tacaíocht leordhóthanach a sholáthar d’iarratasóirí a bhfuil saincheisteanna sláinte áirithe acu. Agus é sin á dhéanamh, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’éilimh bhunúsacha agus éilimh theaghlaigh agus leanaí.
  • Coinníollacha fáiltithe ábhartha: Díríonn na Ballstáit coinníollacha fáiltithe ar riachtanais bhunúsacha a chumhdach, lena n-áirítear foscadh sealadach atá oiriúnaithe do dhálaí séasúracha na haimsire, bia, uisce, éadaí, cúram míochaine leordhóthanach, agus cúnamh do dhaoine leochaileacha, agus dínit an duine á urramú go hiomlán. Tá sé tábhachtach go gcinntíonn na Ballstáit dlúthchomhar le UNHCR agus eagraíochtaí comhpháirtíochta ábhartha chun tacú le daoine aonair sa chás éigeandála seo.
  • Nós imeachta um fhilleadh: Beidh na ballstáit lena mbaineann in ann nósanna imeachta náisiúnta simplithe agus níos gasta a chur i bhfeidhm lena n-áirítear chun daoine ar diúltaíodh a n-iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a thabhairt ar ais sa chomhthéacs seo.

Caithfidh gach nós imeachta a dhéantar de réir an togra seo cearta bunúsacha agus ráthaíochtaí sonracha dá bhforáiltear le dlí an AE a urramú, lena n-áirítear leas is fearr an linbh, cúram sláinte éigeandála agus riachtanais daoine leochaileacha, bearta comhéigneacha agus coinníollacha coinneála a úsáid.

Aiseolas

Tacaíocht phraiticiúil agus comhoibriú:

  • Tacaíocht ó ghníomhaireachtaí AE: Tá gníomhaireachtaí AE réidh chun cabhrú leis na ballstáit arna iarraidh sin. Is féidir leis an Oifig Eorpach Tacaíochta do Thearmann (EASO) cuidiú le hiarratais a chlárú agus a phróiseáil, scagadh daoine leochaileacha a chinntiú agus tacú le bainistíocht, dearadh agus fáiltiú leordhóthanach a chur ar bun. Tá tuilleadh tacaíochta Frontex ar fáil do ghníomhaíochtaí rialaithe teorann, lena n-áirítear oibríochtaí scagtha agus fillte. Tá tacaíocht ó Europol ar fáil freisin chun faisnéis a sholáthar chun cur i gcoinne smuigléireachta.
  • Comhar leanúnach: Leanfaidh an Coimisiún, na ballstáit agus Gníomhaireachtaí AE lena gcomhoibriú, lena n-áirítear oibleagáid ar na ballstáit leanúint ar aghaidh ag tuairisciú sonraí agus staitisticí ábhartha trí Líonra um Ullmhacht agus Bainistíocht Géarchéime Imirce an AE.

Déanfaidh an Coimisiún athmheasúnú rialta ar an scéal agus féadfaidh sé a mholadh don Chomhairle na bearta sealadacha seo a fhadú nó a aisghairm.

Na chéad chéimeanna eile

Deirtear in Airteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an AE go bhféadfaidh an Chomhairle, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, bearta sealadacha a ghlacadh chun leasa na mballstát lena mbaineann. Tarlaíonn sé seo le vóta tromlaigh cháilithe. Nuair a bheidh sé aontaithe ag an gComhairle, i bhfianaise phráinn an cháis, ba cheart go dtiocfadh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an AE.

cúlra  

Ón samhradh, tá réimeas Lukashenko agus a lucht tacaíochta tar éis ionsaí hibrideach a thionscnamh ar an AE, go háirithe an Liotuáin, an Pholainn agus an Laitvia, a d’fhulaing bagairt nua dhochreidte i bhfoirm ionstraimithe daoine éadóchasacha.

I mí Dheireadh Fómhair 2021, thug an Chomhairle Eorpach cuireadh don Choimisiún aon athruithe riachtanacha a mholadh ar chreat dlíthiúil an AE chun freagairt d’ionstraimíocht stát-urraithe daoine ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis. Foráiltear le hAirteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go nglacfar bearta sealadacha i gcásanna imirceacha éigeandála ag teorainneacha seachtracha an AE.

Is é togra an lae inniu an ceann is déanaí i sraith gníomhaíochtaí comhordaithe AE a chuimsíonn: bearta spriocdhírithe d’oibreoirí iompair a éascaíonn nó a dhéanann smuigleáil; gníomh taidhleoireachta agus seachtrach; cúnamh agus tacaíocht dhaonnúil a mhéadú do bhainistíocht teorann agus imirce.

Tá an togra seo ag teacht leis an gcur chuige cuimsitheach atá leagtha amach sa Chomhshocrú Nua ar Imirce agus Tearmann. Comhlánaíonn sé Cód Teorainneacha Schengen agus an t-athchóiriú Schengen atá le teacht, ina bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún creat buan a mholadh chun aghaidh a thabhairt ar chásanna ionstraimíochta a d’fhéadfadh teacht i gcoinne an Aontais sa todhchaí.

Déanfar maoiniú ar an togra seo laistigh de bhuiséad ionstraimí maoinithe reatha an AE faoin tréimhse 2014-2020 agus 2021-2027 i réimse na himirce, tearmainn agus bainistíochta teorann. Nuair is gá go heisceachtúil, má mhéadaíonn an cás a thuilleadh, d’fhéadfaí na meicníochtaí solúbthachta laistigh den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 a úsáid.

Tuilleadh eolais

Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le bearta éigeandála sealadacha chun leasa na Laitvia, na Liotuáine agus na Polainne

Cumarsáid: Freagairt d’ionstraimíocht stát-urraithe d’imircigh ag teorainn sheachtrach an AE

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending