Ceangail le linn

Bhealarúis

AE chun an córas smachtbhannaí a leathnú chuig daoine nó eintitis atá ag brú imirceach go dtí an Bhealarúis

ROINN:

foilsithe

on

Chomhaontaigh airí eachtracha an AE inniu (15 Samhain) an córas smachtbhannaí a leasú i bhfianaise na staide ag teorainn an AE leis an mBealarúis. Beidh an AE in ann díriú anois ar dhaoine aonair agus ar aonáin a eagraíonn, nó a rannchuidíonn le gníomhaíochtaí de réir réimeas Lukashenko a éascaíonn trasnú neamhdhleathach theorainneacha seachtracha an AE.

Cháin an AE go láidir réimeas Lukashenko as beatha agus folláine daoine a chur i mbaol d’aon ghnó, agus an ghéarchéim a mhúscailt ag teorainneacha seachtracha an AE, a fheiceann siad mar iarracht aird a tharraingt ar an staid sa Bhealarúis, "áit a bhfuil brúidiúlacht brúidiúil agus duine faoi chois tá sáruithe ar chearta ag dul ar aghaidh agus ag dul in olcas fiú ”.

Dúirt Ardionadaí an AE, Josep Borrell, go raibh go leor dul chun cinn déanta ag an AE cheana féin maidir le sreabhadh na n-imirceach ó thíortha éagsúla a chosc. Bhí cuairteanna an Leas-Uachtaráin Schinas ar an UAE, an Liobáin, agus for-rochtain ar Phríomhfheidhmeannaigh aerlíne ar fud an réigiúin éifeachtach. Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson go bhfuil cóiríocht ar leith á tabhairt do Turkish Airlines agus Iraqi Airlines, ina theannta sin chabhraigh an Eagraíocht Aeriompróirí Arabacha agus IATA freisin. Chomhaontaigh údaráis na Tuirce cosc ​​a chur ar aerlíne na Bealarúise Belavia líonra an Mheánoirthir d’Aerlínte Tuircis a úsáid, agus ar an gcaoi sin cosc ​​a chur air imircigh a eitilt go Minsk trí Iostanbúl.

D'iarr Aire Gnóthaí Eachtracha na Liotuáine Gabrielius Landsbergis go mbeadh aerfort Minsk ina chrios gan eitilt, ach dúirt sé freisin go gcaithfidh eagraíochtaí, mar na Náisiúin Aontaithe, cuidiú le himircigh a tháinig chun na Liotuáine agus na Polainne a thabhairt ar ais go sábháilte.  

Aiseolas

Cháin cuid acu leathnú forásach an AE ar bhearta i gcoinne an réimis. Dúirt urlabhraí Sheirbhís Gníomhaíochta Seachtraí na hEorpa gurb é an cur chuige de réir a chéile an cur chuige is fearr agus go raibh ag éirí go maith leis. Ainmnítear 166 duine agus 15 eintiteas san iomlán faoi láthair faoin gcóras smachtbhannaí ar an mBealarúis. Ina measc seo tá an tUachtarán Alexandr Lukashenko agus a mhac agus comhairleoir slándála náisiúnta, Viktor Lukashenko, chomh maith le daoine lárnacha eile sa cheannaireacht pholaitiúil agus sa rialtas, baill ardleibhéil den chóras breithiúnach agus roinnt gníomhaithe eacnamaíocha suntasacha. I measc na mbeart i gcoinne daoine ainmnithe tá toirmisc taistil agus reo sócmhainní.

Chinn an Chomhairle i mí an Mheithimh na bearta sriantacha atá ann a neartú i bhfianaise na staide atá ag dul in olcas agus mar thoradh ar thuirlingt éigeandála ar eitilt Ryanair, ag eitilt idir dhá aerfort AE, i Minsk trí thoirmeasc a thabhairt isteach ar ró-sholas aerspáis an AE agus ar rochtain ar aerfoirt AE ag iompróirí Bealarúisis de gach cineál agus smachtbhannaí eacnamaíocha spriocdhírithe a fhorchur. D’fhéadfadh aerlínte, gníomhaireachtaí taistil agus aon duine a d’fhéadfaí a thaispeáint go bhfuil baint acu le brú mídhleathach imirceach a bheith san áireamh sna smachtbhannaí nua.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Bhealarúis

Tearmann agus tuairisceán: Molann an Coimisiún bearta dlíthiúla agus praiticiúla sealadacha chun aghaidh a thabhairt ar an staid éigeandála ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis

foilsithe

on

Tá an Coimisiún ag cur sraith beart tearmainn agus fillte sealadach ar aghaidh chun cabhrú leis an Laitvia, an Liotuáin agus an Pholainn aghaidh a thabhairt ar an staid éigeandála ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis. Ligfidh na bearta do na Ballstáit seo próisis thapa agus ordúla a bhunú chun an cás a bhainistiú, agus meas iomlán acu ar chearta bunúsacha agus oibleagáidí idirnáisiúnta, lena n-áirítear prionsabal an neamh-refoulement. Tagann an togra i ndiaidh cuireadh ón gComhairle Eorpach don Choimisiún aon athruithe riachtanacha a mholadh ar chreat dlíthiúil an AE agus bearta nithiúla arna dtacú ag tacaíocht airgeadais leordhóthanach chun freagairt láithreach agus iomchuí a chinntiú i gcomhréir le dlí an AE agus oibleagáidí idirnáisiúnta, lena n-áirítear meas cearta bunúsacha. Na bearta, bunaithe ar Airteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaightiocfaidh sé i bhfeidhm tar éis don Chomhairle iad a ghlacadh. Rachfar i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa. Fanfaidh na bearta i bhfeidhm go ceann tréimhse sé mhí.

Agus ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Bheatha á chur chun cinn, dúirt Margaritis Schinas: “Le seachtainí anuas, d’éirigh linn meáchan comhchoiteann an AE a iompar in aghaidh na hionsaithe hibride atá dírithe ar ár nAontas. I dteannta a chéile, rinne an AE soiléir nach ndéanfaidh iarrachtaí chun an bonn a bhaint dár nAontas ach ár ndlúthpháirtíocht lena chéile a dhaingniú. Inniu táimid ag tabhairt léiriú beo ar an dlúthpháirtíocht sin: i bhfoirm tacar beart sealadach agus eisceachtúil a thabharfaidh an acmhainn don Laitvia, don Liotuáin agus don Pholainn chun freagairt do na cúinsí neamhghnácha seo ar bhealach rialaithe agus sciobtha agus chun oibriú i ndálaí cinnteacht dhlíthiúil. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: “Cé gur tháinig torthaí gasta as dianiarrachtaí an AE, tá an scéal fós íogair. Inniu, chun ár dteorainneacha a chosaint, agus chun daoine a chosaint, táimid ag tabhairt solúbthachta agus tacaíochta do na Ballstáit chun an cás éigeandála seo a bhainistiú, gan cur isteach ar chearta an duine. Ba cheart go ligfeadh sé seo do na ballstáit atá i gceist seasamh go hiomlán leis an gceart chun tearmainn agus reachtaíocht a ailíniú le acquis an AE. Tá teorainn ama agus spriocdhírithe leis freisin. Chun ár bhfreagra ar bhagairtí hibrideacha a chosaint ar an todhchaí, gníomhaímid cumas taidhleoireachta agus dlí foirmiúil an AE, smachtbhannaí a chur i bhfeidhm agus cur ina luí ar thríú tíortha stop a chur le heitiltí. Beimid ag moladh go luath go ndéanfar athchóiriú ar rialacha Schengen. Tá sé riachtanach dul chun cinn a dhéanamh anois ar an gComhaontú maidir le hImirce agus Tearmann. "

Bearta sealadacha beartaithe

Aiseolas

Tá na bearta a chuimsítear sa togra seo de chineál neamhghnách agus eisceachtúil. Déanfaidh siad iarratas ar feadh tréimhse 6 mhí, mura ndéantar iad a shíneadh nó a aisghairm, agus beidh feidhm acu maidir le náisiúnaigh neamh-AE a tháinig isteach san AE go neamhrialta ón mBealarúis agus atá i gcomharsanacht na teorann nó iad siúd a chuireann iad féin i láthair ag pointí trasnaithe teorann. Is iad príomhghnéithe an togra:

Imirce éigeandála agus nós imeachta bainistíochta tearmainn ag na teorainneacha seachtracha:

  • Beidh an deis ag na trí bhallstát an tréimhse chlárúcháin d’iarratais ar thearmann a fhadú go ceithre seachtaine, in ionad na trí go 10 lá atá ann faoi láthair. Féadfaidh na Ballstáit an nós imeachta tearmainn ag an teorainn chun gach éileamh ar thearmann, lena n-áirítear an t-achomharc, a phróiseáil laistigh de 16 seachtaine ar a mhéad - ach amháin nuair nach féidir tacaíocht leordhóthanach a sholáthar d’iarratasóirí a bhfuil saincheisteanna sláinte áirithe acu. Agus é sin á dhéanamh, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’éilimh bhunúsacha agus éilimh theaghlaigh agus leanaí.
  • Coinníollacha fáiltithe ábhartha: Díríonn na Ballstáit coinníollacha fáiltithe ar riachtanais bhunúsacha a chumhdach, lena n-áirítear foscadh sealadach atá oiriúnaithe do dhálaí séasúracha na haimsire, bia, uisce, éadaí, cúram míochaine leordhóthanach, agus cúnamh do dhaoine leochaileacha, agus dínit an duine á urramú go hiomlán. Tá sé tábhachtach go gcinntíonn na Ballstáit dlúthchomhar le UNHCR agus eagraíochtaí comhpháirtíochta ábhartha chun tacú le daoine aonair sa chás éigeandála seo.
  • Nós imeachta um fhilleadh: Beidh na ballstáit lena mbaineann in ann nósanna imeachta náisiúnta simplithe agus níos gasta a chur i bhfeidhm lena n-áirítear chun daoine ar diúltaíodh a n-iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a thabhairt ar ais sa chomhthéacs seo.

Caithfidh gach nós imeachta a dhéantar de réir an togra seo cearta bunúsacha agus ráthaíochtaí sonracha dá bhforáiltear le dlí an AE a urramú, lena n-áirítear leas is fearr an linbh, cúram sláinte éigeandála agus riachtanais daoine leochaileacha, bearta comhéigneacha agus coinníollacha coinneála a úsáid.

Aiseolas

Tacaíocht phraiticiúil agus comhoibriú:

  • Tacaíocht ó ghníomhaireachtaí AE: Tá gníomhaireachtaí AE réidh chun cabhrú leis na ballstáit arna iarraidh sin. Is féidir leis an Oifig Eorpach Tacaíochta do Thearmann (EASO) cuidiú le hiarratais a chlárú agus a phróiseáil, scagadh daoine leochaileacha a chinntiú agus tacú le bainistíocht, dearadh agus fáiltiú leordhóthanach a chur ar bun. Tá tuilleadh tacaíochta Frontex ar fáil do ghníomhaíochtaí rialaithe teorann, lena n-áirítear oibríochtaí scagtha agus fillte. Tá tacaíocht ó Europol ar fáil freisin chun faisnéis a sholáthar chun cur i gcoinne smuigléireachta.
  • Comhar leanúnach: Leanfaidh an Coimisiún, na ballstáit agus Gníomhaireachtaí AE lena gcomhoibriú, lena n-áirítear oibleagáid ar na ballstáit leanúint ar aghaidh ag tuairisciú sonraí agus staitisticí ábhartha trí Líonra um Ullmhacht agus Bainistíocht Géarchéime Imirce an AE.

Déanfaidh an Coimisiún athmheasúnú rialta ar an scéal agus féadfaidh sé a mholadh don Chomhairle na bearta sealadacha seo a fhadú nó a aisghairm.

Na chéad chéimeanna eile

Deirtear in Airteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an AE go bhféadfaidh an Chomhairle, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, bearta sealadacha a ghlacadh chun leasa na mballstát lena mbaineann. Tarlaíonn sé seo le vóta tromlaigh cháilithe. Nuair a bheidh sé aontaithe ag an gComhairle, i bhfianaise phráinn an cháis, ba cheart go dtiocfadh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an AE.

cúlra  

Ón samhradh, tá réimeas Lukashenko agus a lucht tacaíochta tar éis ionsaí hibrideach a thionscnamh ar an AE, go háirithe an Liotuáin, an Pholainn agus an Laitvia, a d’fhulaing bagairt nua dhochreidte i bhfoirm ionstraimithe daoine éadóchasacha.

I mí Dheireadh Fómhair 2021, thug an Chomhairle Eorpach cuireadh don Choimisiún aon athruithe riachtanacha a mholadh ar chreat dlíthiúil an AE chun freagairt d’ionstraimíocht stát-urraithe daoine ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis. Foráiltear le hAirteagal 78 (3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go nglacfar bearta sealadacha i gcásanna imirceacha éigeandála ag teorainneacha seachtracha an AE.

Is é togra an lae inniu an ceann is déanaí i sraith gníomhaíochtaí comhordaithe AE a chuimsíonn: bearta spriocdhírithe d’oibreoirí iompair a éascaíonn nó a dhéanann smuigleáil; gníomh taidhleoireachta agus seachtrach; cúnamh agus tacaíocht dhaonnúil a mhéadú do bhainistíocht teorann agus imirce.

Tá an togra seo ag teacht leis an gcur chuige cuimsitheach atá leagtha amach sa Chomhshocrú Nua ar Imirce agus Tearmann. Comhlánaíonn sé Cód Teorainneacha Schengen agus an t-athchóiriú Schengen atá le teacht, ina bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún creat buan a mholadh chun aghaidh a thabhairt ar chásanna ionstraimíochta a d’fhéadfadh teacht i gcoinne an Aontais sa todhchaí.

Déanfar maoiniú ar an togra seo laistigh de bhuiséad ionstraimí maoinithe reatha an AE faoin tréimhse 2014-2020 agus 2021-2027 i réimse na himirce, tearmainn agus bainistíochta teorann. Nuair is gá go heisceachtúil, má mhéadaíonn an cás a thuilleadh, d’fhéadfaí na meicníochtaí solúbthachta laistigh den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 a úsáid.

Tuilleadh eolais

Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le bearta éigeandála sealadacha chun leasa na Laitvia, na Liotuáine agus na Polainne

Cumarsáid: Freagairt d’ionstraimíocht stát-urraithe d’imircigh ag teorainn sheachtrach an AE

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bhealarúis

Glacann SAM bearta breise i gcoinne réimeas Lukashenko

foilsithe

on

“De bhun Orduithe Feidhmiúcháin 13405 agus 14038, d’aithin Oifig Rialaithe Sócmhainní Eachtracha (OFAC) Roinn na Státchiste trí aerárthach mar mhaoin bhac agus 32 duine agus eintiteas ainmnithe, lena n-áirítear fiontair faoi úinéireacht stáit sa Bhealarúis, oifigigh rialtais, agus daoine eile , a thacaíonn leis an gcóras agus a éascaíonn a chur faoi chois. Ina theannta sin, tá treoir eisithe ag OFAC lena dtoirmisctear gníomhaíochtaí áirithe a bhaineann le fiachas nua a bhfuil aibíocht níos mó ná 90 lá eisithe ag Aireacht Airgeadais na Bealarúise nó ag Banc Forbartha Phoblacht na Bealarúise.

"Léiríonn gníomhartha an lae inniu an diongbháilteacht gan staonadh atá againn gníomhú i bhfianaise réimeas brúidiúil a chuireann brú ar na Bealarúisigh níos mó, a dhéanann dochar do shíocháin agus do shlándáil na hEorpa, agus a leanann ar aghaidh ag mí-úsáid daoine nach bhfuil ag iarraidh maireachtáil ach saoirse. Tá na smachtbhannaí seo mar fhreagra ar an Lukashenka freisin. saothrú callánach an chórais ar imircigh leochaileacha ó thíortha eile d’fhonn smuigleáil imirceach a theorannú feadh a teorann le stáit an AE.

"Fáiltíonn na Stáit Aontaithe roimh na céimeanna a ghlac ár gcomhghuaillithe agus ár gcomhpháirtithe inniu i gcoinne réimeas Lukashenka, lena n-áirítear an tAontas Eorpach, an Ríocht Aontaithe, agus Ceanada. Molaimid an Pholainn, an Liotuáin agus an Laitvia freisin as a bhfreagra ar an ngéarchéim imirceach a chruthaigh réimeas Lukashenka ar a dteorainneacha.

"Níl sa ghéarchéim imirceach ach an sampla is déanaí de bhrúidiúlacht choisctheach agus neamhshuim suarach réimeas Lukashenka faoi noirm idirnáisiúnta. Tá beagnach 900 príosúnach polaitiúil á gcoinneáil go héagórach, agus tá roinnt acu i bpríosún ar mhuirir dhéantúsacha le breis agus bliain, agus tá cuid eile ag freastal ar phríosún fada. pianbhreitheanna as a gcuid saoirsí bunúsacha a fheidhmiú. Déantar beagnach gach asraon neamhspleách meán a dhúnadh, agus tá údaráis na Bealarúise ag iarraidh eagraíochtaí neamhrialtasacha agus an tsochaí shibhialta a chur ina dtost ag baint úsáide as muirir “antoisceachais” déanta.

“Síneann an cos ar bolg seo thar theorainneacha na Bealarúise, agus bíonn imeaglú thar na Bealarúise thar lear, amhail nuair a chuir sí iallach ar an atreorú chuig Minsk de Ryanair Flight 4978 chun na críche dealraitheach chun iriseoir Bealarúisis Raman Pratasevich a ghabháil.

"Tá ár seasamh soiléir: Iarrann na Stáit Aontaithe ar réimeas Lukashenka deireadh a chur lena chniogbheartaíocht ar bhaill den tsochaí shibhialta, na meáin neamhspleácha, an freasúra polaitiúil, lúthchleasaithe, mic léinn, gairmithe dlí agus Bealarúisigh eile; gach príosúnach polaitiúil a scaoileadh saor láithreach; in idirphlé ó chroí leis an bhfreasúra daonlathach agus leis an tsochaí shibhialta; a oibleagáidí idirnáisiúnta maidir le cearta an duine a chomhlíonadh; stop a chur le comhéigean daoine leochaileacha; agus toghcháin saor in aisce a reáchtáil faoi bhreathnóireacht idirnáisiúnta.

"Leanfaimid orainn ag obair leis an bpobal idirnáisiúnta chun cuntasacht a chur chun cinn dóibh siúd atá freagrach as cos faoi chois agus sáruithe agus mí-úsáidí ar chearta an duine sa Bhealarúis. Ag seasamh le muintir na Bealarúise mar thacaíocht dá gcearta daonna agus dá saoirsí bunúsacha, tabharfaimid freagra ar intransigence na Bealarúise trí na costais a bhaineann le gnó a dhéanamh go díreach agus le réimeas Lukashenka a ardú go díreach. "

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bhealarúis

Glacann an Eoraip pacáiste breise smachtbhannaí a dhíríonn ar an mBealarúis

foilsithe

on

Chinn an Chomhairle inniu babhta eile de bhearta sriantacha a fhorchur ar 17 duine aonair agus 11 eintiteas breise i bhfianaise an staid atá ag dul in olcas sa Bhealarúis.

Díríonn an cúigiú babhta smachtbhannaí ar bhaill shuntasacha den bhrainse breithiúnach, lena n-áirítear an Chúirt Uachtarach, agus an Coiste Rialaithe Stáit, chomh maith le asraonta bolscaireachta, a chuireann le brú leanúnach na sochaí sibhialta, freasúra daonlathach, asraonta meán neamhspleách agus iriseoirí.

Díríonn an cinneadh freisin ar oifigigh pholaitiúla ard-rangú de réimeas Lukashenko, chomh maith le cuideachtaí (mar Belavia Airlines), tionscnóirí turas agus óstáin a chuidigh le trasrianta teorann mídhleathacha a spreagadh agus a eagrú tríd an mBealarúis chuig an AE.

San iomlán, tá feidhm ag bearta sriantacha AE ar an mBealarúis anois maidir le 183 duine agus 26 eintiteas. Tá na daoine ainmnithe sin faoi réir reo sócmhainní agus tá cosc ​​ar shaoránaigh agus cuideachtaí an AE cistí a chur ar fáil dóibh. Ina theannta sin tá daoine nádúrtha faoi réir toirmeasc taistil a choisceann orthu dul isteach nó a aistriú trí chríocha an AE.

Aiseolas

Dúirt Ardionadaí an AE um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála Josep Borrell: “Ní ghlacfaidh an tAontas Eorpach le hionstraimíocht cheolfhoirne agus spreagtha go polaitiúil daoine trí réimeas Lukashenko. Iarracht ghránna is ea an straitéis ciniciúil seo chun daoine leochaileacha a shaothrú chun aird a shraonadh ó neamhaird leanúnach an réimis ar an dlí idirnáisiúnta, saoirsí bunúsacha agus cearta an duine. "

ráiteas comhpháirteach

Chomh maith le smachtbhannaí an lae inniu, chuir an AE, Ceanada, an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá comhráiteas i láthair ag cáineadh ionsaithe leanúnacha Lukashenko ar chearta an duine agus saoirsí bunúsacha, ag tabhairt neamhaird do noirm idirnáisiúnta agus do ghníomhartha faoi chois arís agus arís eile, ag éileamh go scaoilfí saor 900 príosúnach polaitiúil.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending